Toimitusjohtajan palkitseminen

Toimitusjohtajan palkitseminen koostuu kiinteästä vuosipalkasta, lyhyen aikavälin kannustinohjelmasta ja pitkän aikavälin kannustinohjelmasta. Kiinteä peruspalkka on 485 760 euroa vuodessa, pois lukien luontaisedut (auto, matkapuhelin ja vakuutukset). Vuonna 2021 toimitusjohtajan lyhyen aikavälin kannustinpalkkion tavoitetaso on 75 % ja maksimitaso 90 % kiinteästä vuosipalkasta.

Toimitusjohtaja osallistuu käynnissä oleviin osakepohjaisiin kannustinjärjestelmiin, jotka kattavat kalenterivuodet 2020-2022, 2021-2023 ja 2022-2024. Toimitusjohtajan tulee kerryttää osakeomistustaan, kunnes hänen omistamiensa yhtiön osakkeiden arvo vastaa vähintään 100 % vuosittaisesta bruttopalkasta.

Toimitusjohtajan vapaaehtoiseen maksuperusteiseen eläkevakuutukseen maksetaan 20 % hänen kiinteästä vuosipalkastaan.

Toimitusjohtajan toimitusjohtajasopimus päättyy hänen saavuttaessaan lakisääteisen eläkeiän. Sekä yhtiöllä että toimitusjohtajalla on kuuden kuukauden irtisanomisaika. Yhtiön toimesta tapahtuvan irtisanomisen yhteydessä kuuden kuukauden irtisanomisajan palkan lisäksi maksetaan yhden vuoden kiinteää palkkaa vastaava määrä.

Lisää tietoa toimitusjohtajan ja toimitusjohtajan sijaisen palkitsemisesta löytyy vuoden 2021 Palkitsemisraportista (pdf) ja Pitkän aikavälin kannustinohjelmat -sivulta