Johdon liiketoimet

Hallituksen hyväksymässä Fiskars Groupin sisäpiirikäytännössä on linjattu säännöt, jotka koskevat yhtiön kaikkien työntekijöiden ja johdon Fiskars Groupin osakkeilla käymää kauppaa. Fiskars Group julkaisee viipymättä pörssitiedotteen kaikista ylimmän johdon ja sen lähipiirin osakekaupoista. Lisäksi hallituksen, toimitusjohtajan ja talousjohtajan ja heidän määräysvaltayhteisöjensä sekä vaikutusvaltayhteisöjen (ei määräysvaltaa, mutta suuressa määrin yhtenevät taloudelliset edut) osakkeenomistukset on henkilöiden suostumuksella kuvattu alla olevassa taulukossa.

Fiskars Groupin ylimmän johdon kaupankäyntiä rajoitetaan ja säännellään monin eri tavoin. Ylin johto ei esimerkiksi saa käydä kauppaa Fiskars Groupin osakkeilla 30 kalenteripäivän aikana ennen osavuosi- ja vuosikatsauksen julkaisua, julkaisupäivä mukaan lukien. Lisäksi Fiskars Group rajoittaa kaupankäyntiä sisäpiiriprojekteihin osallistumisen perusteella.

Tiedot johdon liiketoimista päivittyvät sivuille mahdollisimman pian kaupanteon jälkeen.

Ohjeet ylimmälle johdolle ja sen lähipiirille

Fiskars Groupin ylimmän johdon ja sen lähipiirin (markkina-aseman väärinkäyttöä koskevassa asetuksen ((EU) No 596/2014, MAR, mukaisesti) on 3.7.2016 alkaen ilmoitettava osakekaupoistaan alla olevien ohjeiden mukaisesti.

Ylimmän johdon on Fiskarsi Groupn sisäpiirikäytännön mukaisesti ilmoitettava Fiskars Groupille ja Finanssivalvonnalle kaikista Fiskarsin osakkeilla omaan lukuun tehtävistä kaupoista. Ilmoitukset on tehtävä viipymättä ja viimeistään kahden arkipäivän kuluttua kauppapäivästä. Fiskars suosittelee, että yhtiölle annetaan epämuodollinen ilmoitus kaupan jälkeen samana päivänä. Varsinainen ilmoitus luodaan Finanssivalvonnan sähköisessä asiointipalvelussa ja lähetetään sitten Fiskars Groupille viimeistään kahden arkipäivän kuluttua kauppapäivästä.

Ohjeet liiketoimi-ilmoitusten tekemiseen (13.1.2022 jälkeen)

1. Täytä liiketoimien ilmoittamista koskeva lomake (sähköinen lomake)

Finanssivalvonnan sähköinen palvelu: https://asiointi.finanssivalvonta.fi/fi/login

Lomakkeen täyttämisessä tarvittavia tietoja:

  • Fiskars Oyj Abp LEI-tunnus: 743700BKTW4EQIVKYY42
  • Fiskars Oyj Abp osakkeen kaupankäyntitunnus: FSKRS
  • Fiskars Oyj Abp osakkeen ISIN-koodi: FI0009000400
  • Ilmoitusnumero: Generoituu lomakkeelle automaattisesti (ei tarvitse täyttää)

2. Lähetä ilmoitus yhtiölle välittömästi liiketoimen tekemisen jälkeen

  • Tallenna palvelussa tekemäsi ilmoitus pdf-tiedostona
  • Lähetä pdf-tiedosto sähköpostin liitteenä osoitteeseen management.transactions@fiskars.com
  • Ilmoita sähköpostissa myös puhelinnumerosi, mikäli Fiskarsilla on kysyttävää ilmoitukseesi liittyen.

Ilmoituksen saatuaan Fiskars Group julkaisee viipymättä kauppaa koskevan pörssitiedotteen. Fiskars julkistaa kaikki ilmoitetut osakekaupat, ellei sitä erikseen pyydetä jättämään julkistusta tekemättä, kun kaupan arvo on alle 5 000 euroa. Ilmoitusvelvollisuus alkaa kuitenkin, kun 5 000 euron kalenterivuosikohtainen raja-arvo täyttyy. Johdon osakekauppoja koskevat pörssitiedotteet ovat saatavilla tällä verkkosivulla. Lisätietoja ylimmän johdon ja sen lähipiirin ilmoituksia koskevista säännöksistä on osoitteessa https://www.finanssivalvonta.fi/saantely/saantelykokonaisuudet/markkinoiden-vaarinkayttoasetus/johtohenkiloiden-liiketoimet/