Sijoittajasuhteet

Tiedottaminen

Fiskarsin-konsernin tavoitteena on, että kaikilla markkinaosapuolilla on oikeat, ajantasaiset ja riittävät tiedot yhtiöstä. Yhtiön hallinnointi- ja ohjausjärjestelmää koskevat tiedot, pörssitiedotteet sekä muuta keskeistä sijoittajatietoa julkaistaan Fiskarsi-konsernin internetsivuilla heti niiden julkistamisen jälkeen.

Fiskars-konserni soveltaa 30 päivän ajan ennen tuloksen julkistamista niin sanotun hiljaisen periodin periaatetta. Kyseisenä ajankohtana yhtiön edustajat eivät kommentoi markkinatilannetta tai yhtiön näkymiä.

Sijoittajasuhdekontaktit

Voit tavoittaa sijoittajasuhdetiimin osoitteessa investors@fiskars.com

Essi Lipponen

Sijoittajasuhdejohtaja

Keilaniementie 10
P.O. Box 91, FI-02151 Espoo, Finland

Puh. +358 40 829 1192
essi.lipponen@fiskars.com

Noora Huttula

Sijoittajasuhdeasiantuntija

Keilaniementie 10
P.O. Box 91, FI-02151 Espoo, Finland

noora.huttula@fiskars.com