Tilintarkastus

Lakisääteisen tilintarkastuksen tehtävänä on varmistaa, että Fiskars-konsernin tilinpäätöksessä annetaan täsmälliset ja riittävät tiedot yhtiön tuloksesta ja taloudellisesta asemasta. Lakisääteisen tilintarkastuksen tehtävänä on myös selvittää, että hallituksen toimintakertomuksessa olevat tiedot vastaavat tilinpäätöksessä olevia tietoja ja että hallituksen toimintakertomus on laadittu voimassa olevien lakien mukaan. Lisäksi tilintarkastukseen kuuluu Fiskars-konsernin kirjanpidon tarkastus. Tilintarkastajat esittävät lakisääteisen tilintarkastusraportin osakkeenomistajille yhtiön tilinpäätöksen yhteydessä. Tilintarkastajat raportoivat havainnoistaan säännöllisesti myös tarkastusvaliokunnalle ja vähintään kerran vuodessa koko hallitukselle.

Tilintarkastaja valitaan yhtiökokouksessa. Hallitus antaa yhtiökokoukselle ehdotuksensa tilintarkastajien valitsemisesta tarkastusvaliokunnan suosituksen pohjalta. Tilintarkastajat valitaan toimikaudeksi, joka kestää seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka.

Vuoden 2023 varsinaisessa yhtiökokouksessa tilintarkastajaksi valittiin Ernst & Young Oy päävastuullisena tilintarkastajana KHT Kristina Sandin. Ernst & Young vastaa myös konsernin kaikkien yritysten tilintarkastuksen valvonnasta ja koordinoinnista.

Kaikkien konserniyhtiöiden tilintarkastajille maksettiin vuonna 2023 tilintarkastuspalkkioina yhteensä 1,7 miljoonaa euroa. Lisäksi tilintarkastajille maksettiin tilintarkastukseen liittymättömiä konsulttipalkkioita yhteensä 0,1 miljoonaa euroa. Nämä palkkiot liittyivät suurelta osin verokonsultointiin ja muihin neuvontapalveluihin.

Päivitetty 20.2.2024