Lakisääteisen tilintarkastuksen tehtävänä on varmistaa, että Fiskars-konsernin tilinpäätöksessä annetaan täsmälliset ja riittävät tiedot yhtiön tuloksesta ja taloudellisesta asemasta. Lakisääteisen tilintarkastuksen tehtävänä on myös selvittää, että toimintakertomuksessa olevat tiedot vastaavat tilinpäätöksessä olevia tietoja ja että toimintakertomus on laadittu voimassa olevien lakien mukaan. Lisäksi tilintarkastukseen kuuluu Fiskars-konsernin kirjanpidon tarkastus. Tilintarkastajat antavat lakisääteisen tilintarkastusraportin osakkeenomistajille yhtiön tilinpäätöksen yhteydessä. Tilintarkastajat raportoivat havainnoistaan säännöllisesti myös tarkastus-valiokunnalle ja vähintään kerran vuodessa koko hallitukselle.

Tilintarkastaja valitaan yhtiökokouksessa. Hallitus antaa yhtiökokoukselle ehdotuksensa tilintarkastajien valitsemisesta tarkastusvaliokunnan ehdotuksen pohjalta. Tilintarkastajat valitaan toimikaudeksi, joka kestää seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka.

Vuoden 2020 varsinaisessa yhtiökokouksessa tilintarkastajaksi valittiin Ernst & Young Oy päävastuullisena tilintarkastajana KHT Kristina Sandin. Ernst & Young vastaa myös konsernin kaikkien yritysten tilintarkastuksen valvonnasta ja koordinoinnista.

Kaikkien konserniyhtiöiden tilintarkastajille maksettiin vuonna 2020 tilintarkastuspalkkioina yhteensä 1,3 miljoonaa euroa. Lisäksi tilintarkastajille maksettiin tilintarkastukseen liittymättömiä konsulttipalkkioita yhteensä 0,1 miljoonaa euroa. Nämä palkkiot liittyivät suurelta osin verokonsultointiin ja muihin neuvontapalveluihin.

Päivitetty 21.9.2021