Markkinat ja asiakkaat

Markkinat

Fiskars-konsernin brändit ovat läsnä yli 100 maassa. Konserni raportoi liikevaihdon kolmen maantieteellisen alueen osalta: Eurooppa, Amerikka ja Aasia-Tyynimeri.

Vuonna 2023 Euroopan osuus konsernin liikevaihdosta oli 49 %, Amerikan 32 % ja Aasia-Tyynenmeren 19 %. Fiskars-konserni keskittyy maihin, joissa on suuri kasvupotentiaali ja joissa olemme jo vahvasti läsnä. Yhdysvallat ja Kiina ovat kaksi konsernin strategisista kasvuajureista. Yhdysvallat on liikevaihdolta Fiskars-konsernin suurin maa 30 %:lla konsernin kokonaisliikevaihdosta vuonna 2023. Kiinassa Fiskars-konserni keskittyy luksusbrändiensä kehittämiseen toistettavan mallin avulla sekä vahvistamaan Wedgwoodin 1# asemaa Kiinan markkinoilla.

Kanavat

Fiskars-konserni palvelee jälleenmyyntiasiakkaita ja yritysasiakkaita sekä kuluttajia suoraan omien myymälöidensä ja verkkokauppansa kautta. Fiskars-konsernin asiakasprofiili on monipuolinen, eikä yhdenkään yksittäisen asiakkaan osuus kokonaisliikevaihdosta ole yli 5 %.

Suora kuluttajamyynti

Kuluttajien palveleminen suoran kuluttajamyynnin kanavissa (DTC), mm. omissa kaupoissa ja verkkokaupassa, on yksi Fiskars-konsernin strategisista kasvuajureista. Vuonna 2023 suora kuluttajamyynti oli 25 % konsernin kokonaisliikevaihdosta.
Konsernilla on lähes 450 omaa kauppaa maailmanlaajuisesti, joista suurin osa on Aasia-Tyynenmeren alueella. Kaupat voi jakaa myymälöihin, outlet-myymälöihin sekä käyttöoikeussopimuksiin (concessions). Fyysisten myymälöiden lisäksi oma verkkokauppa on keskeinen suoran kuluttajamyynnin painopistealue, jossa Fiskars-konserni hyödyntää keskitettyä osaamistaan.

Tukkumyynti

Fiskars-konsernin suurin kanava on tukkumyynti, jonka osuus
yhtiön liikevaihdosta on lähes 70 %. Tämä kanava sisältää mm. myynnin suurille jälleenmyyjille heidän fyysisten myymälöidensä ja verkkokauppa-alustojensa kautta. Tukkumyynnissä Fiskars-konserni keskittyy voittamaan voittajien kanssa – konserni panostaa suhteisiin keskeisten jälleenmyyntiasiakkaiden kanssa.

Suoran kuluttajamyynnin ja tukkukaupan lisäksi Fiskars-konserni palvelee asiakkaita myös muissa pienemmissä epäsuorissa kanavissa, kuten B2B-myynnissä, eli yritysten tehdessä hankintoja omaan käyttöönsä, sekä majoitus- ja ravitsemismyynnissä matkailutarkoituksiin.