YK:n kestävän kehityksen tavoitteet

Liiketoiminta ei voi menestyä maailmassa, jossa on köyhyyttä, epätasa-arvoa, levottomuuksia ja ympäristörasitusta.

YK:n kestävän kehityksen toimintaohjelma Agenda 2030:ssa on esitetty 17 kestävän kehityksen tavoitetta (SDG). Kaikki YK:n jäsenvaltiot hyväksyivät ne vuonna 2015.

Tiedostamme, että yrityksenä meidänkin on kannettava vastuumme SDG-tavoitteiden edistämisessä. Arvoketjua ajatellen kiinnitämme huomiota etenkin kolmeen SDG-tavoitteeseen. Kun nivomme ne omiin vastuullisuustavoitteisiimme ja toimintasuunnitelmiimme, meidän on helpompi viestiä toimintamallistamme ja varmistaa, että keskitymme oikeisiin asioihin.

Vastuullinen kulutus ja valmistus

Fiskars Group on kuluttajatuoteyhtiö. Meillä on siten mahdollisuus vaikuttaa ihmisten kulutustottumuksiin. Haluamme käyttää tätä valtaa vastuullisesti ja kannustaa ihmisiä tekemään kestäviä valintoja.

Kiinnitämme jo nyt huomiota ympäristönsuojeluun materiaalien, tarkkailtavien aineiden ja jätehuollon osalta. Tulevaisuudessa otamme tarkemman tarkastelun alle myös laajemmat aiheet, kuten tuotteidemme elinkaaren ja kestävien palvelumallien vaikutukset.

Eriarvoisuuden vähentäminen

Fiskars Groupilla on noin 7 000 työntekijää 30 maassa. Myös arvoketjumme erilaisissa tehtävissä on paljon työntekijöitä.

Meille moninaisuus ja työntekijöidemme tasavertainen kohtelu on ensisijaisen tärkeää. Pyrimme aktiivisesti tunnistamaan ja vähentämään eriarvoisuutta koko arvoketjussamme.

Ilmastonmuutos

Nykyisen ydinliiketoimintaamme on luoda tuotteita ja toimittaa ne asiakkaille ja kuluttajille toimitusketjumme kautta. Arvoketjun jokainen vaihe raaka-aineiden louhimisesta tuotteidemme poistamiseen käytöstä aiheuttaa hiilidioksidipäästöjä. Jotta voimme pienentää ilmastokuormaamme, panostamme kestävään muotoiluun ja uusiin kiertotalouden liiketoimintamalleihin päästöjä vähentääksemme. Olemme luottavaisia, että meistä voi tulla hiilineutraali yritys.

Lisätietoa vastuullisuussitoumuksistamme, tavoitteista ja toimenpiteistä:

Vastuullisuusraportti 2020 (eng)