YK:n kestävän kehityksen tavoitteet

YK:n kestävän kehityksen Agenda 2030 -toimintaohjelmassa on esitetty 17 kestävän kehityksen tavoitetta (SDG). Kaikki YK:n jäsenvaltiot hyväksyivät ne vuonna 2015.

Tiedostamme, että yrityksenä meidänkin on kannettava vastuumme SDG-tavoitteiden edistämisessä. Arvoketjussa kiinnitämme huomiota etenkin kolmeen SDG-tavoitteeseen. Kun sisällytämme ne omiin vastuullisuustavoitteisiimme ja toimintasuunnitelmiimme, meidän on helpompi viestiä toimintamallistamme ja varmistaa, että keskitymme oikeisiin asioihin.

Vastuullinen kulutus ja valmistus

Koska olemme kuluttajatuoteyritys, voimme vaikuttaa merkittävästi ihmisten kulutustottumuksiin. Tuotteiden valmistusta ja myyntiä voitaisiin yleisesti pitää negatiivisena vaikutuksena. Meillä on kuitenkin merkittävä mahdollisuus luoda myös positiivisia vaikutuksia, koska tuotantomme on vastuullista, tuotteemme kestävät sukupolvelta toiselle ja uusi vastuullinen palvelupohjainen liiketoimintamalli luo mahdollisuuksia.

Kiinnitämme jo nyt huomiota ympäristönsuojeluun materiaalien, tarkkailtavien aineiden ja jätehuollon osalta. Tulevaisuudessa voimme laajentaa lähestymistapaamme perehtymällä paremmin eri aiheisiin, kuten tuotteidemme elinkaareen ja vastuullisten palvelumallien vaikutuksiin.

Ilmastotekoja

Ydinliiketoimintaamme on valmistaa tuotteita ja toimittaa ne asiakkaille ja kuluttajille toimitusketjumme kautta. Arvoketjun joka vaiheessa – raaka-aineiden tuotannosta tuotteidemme käytöstä poistamiseen – meillä on negatiivinen vaikutus ilmastonmuutokseen hiilidioksidipäästöjen vuoksi. Olemme kuitenkin jo alkaneet pienentää negatiivista vaikutustamme. Kestävän muotoilun ja kiertotalouteen perustuvien uusien liiketoimintamallien ansiosta voimme vahvistaa positiivista vaikutusta.

Eriarvoisuuden vähentäminen

Fiskars Groupilla on 6 595 työntekijää, ja vielä merkittävämpi määrä ihmisiä työskentelee arvoketjussamme. Meille monimuotoisuus ja kaikkien ihmisten tasa-arvoinen kohtelu ovat ensisijaisen tärkeitä. Toisaalta vastuullamme on myös vähentää eriarvoisuutta, ja ilman asianmukaisia toimia meillä voisi olla negatiivinen vaikutus tämän tavoitteen saavuttamiseen.

Lisätietoa vastuullisuussitoumuksistamme, tavoitteista ja toimenpiteistä on vuoden 2023 yritysvastuuraportissamme (engl.)