Vastuullisuuspolitiikat

Vastuullisuusperiaatteidemme toteuttamiseksi noudatamme tiettyjä työtapoja ja painotamme kaiken globaalin toimintamme yhtenäisyyttä.

Politiikoissamme ja standardeissamme kuvataan arvomme ja kulttuurimme sekä selkeytetään ja jäsennetään liiketoimintatapaamme. Ne kuuluvat tärkeänä osana Fiskars Groupin sisäiseen hallintoprosessiin.

Fiskars Groupin toimittajien toimintaohjeissa (SCOC) esitetään vähimmäisvaatimukset, joita Fiskars Groupin kaikkien toimittajien on noudatettava liiketoiminnassaan kanssamme. Vaatimukset eivät ole neuvoteltavissa. Toimintaohjeissa määritellään arvot ja periaatteet, jotka ovat Fiskars Groupin toiminnan ytimenä kaikkialla maailmassa. Toimittajien toimintaohjeissa käsiteltyjä tärkeitä aiheita ovat esimerkiksi terveys ja turvallisuus, ympäristönsuojelu, ihmis- ja työoikeudet, liiketoiminnan eettisyys ja rehellisyys, hallintajärjestelmät ja sitoutuminen sekä immateriaalioikeudet.

Fiskars Groupin toimintaohjeissa (Code of Conduct) on määritelty sitoumuksemme harjoittaa liiketoimintaa eettisesti ja vastuullisesti.

Lisätietoa vastuullisuussitoumuksistamme, tavoitteista ja toimenpiteistä on vuoden 2023 yritysvastuuraportissamme (engl.)