Omistaja-arvoa luova kasvustrategia

Kasvustrategiamme avulla pyrimme luomaan omistaja-arvoa pitkäjänteisesti ja kestävästi. Strategiamme määrittää ne aiempaa harvemmat, suuremmat ja rohkeammat strategiset valinnat, joiden avulla Fiskars Group jatkossa kasvaa orgaanisesti ja kannattavasti. Keskitymme voittaviin brändeihin, kanaviin ja maihin. Panostamme merkittävästi niihin liiketoiminnan osiin, jotka omaavat suurimman kasvupotentiaalin. Tavoiteltu orgaaninen kasvu sekä kannattavuuden vahvistuminen varmistavat tuloskasvumme sekä tukevat yhtiön profiilin muutosta.

Ainutlaatuinen portfolio rakastettuja brändejä ja ikonisia tuotteita

Meillä on vahva markkina-asema pääkategorioissamme ja tärkeimmillä maantieteellisillä alueillamme. Brändeillämme on keskeinen rooli, koska niiden avulla voimme erottua joukosta, tehdä lupauksia ja tarjota sekä tuttua että uutta. Portfoliomme ainutlaatuisilla brändeillä on pitkät perinteet, ja ne täydentävät toisiaan hyvin

Vastuullisuus tuo kilpailuetua

Visionamme on vaikuttaa elämänlaatuun positiivisesti ja pitkäkestoisesti. Vastuullisuus on toimintamme ytimessä, sillä kestävä muotoilu ja uudet innovaatiot haastavat kertakäyttökulttuurin. Toimimalla kestävästi voimme sekä hallita riskejä että hyödyntää uusia mahdollisuuksia, saada aikaan kasvua ja houkutella osaajia. Näemme kasvumahdollisuuksia esimerkiksi kiertotaloudessa.

Tavoitteena vakaa osinkojen kasvu

Tavoitteena on vakaa, ajan myötä kasvava osinko, joka maksetaan kaksi kertaa vuodessa. Vahva tase ja pääomatehokkuuden parannuspotentiaali tukevat tätä tavoitetta.