Fiskars ja Investor yhteistyöhön tavoitteenaan vahva omistaja Wärtsilälle

Fiskars Oyj Abp       Pörssitiedote    24.4.2012 klo 9.15

Fiskars-konserni ja Investor AB ovat sopineet yhteistyöstä vahvan pitkäjänteisen omistajan luomiseksi Wärtsilä Oyj Abp:lle. Fiskars-konserni ja Investor ovat sopineet yhdistävänsä Wärtsilä-omistuksensa yhteisyritykseen ja kehittävänsä yhteistä omistajastrategiaa. Yhteisyrityksestä tulee sitoutunut ja pitkäjänteinen omistaja, joka kehittää Wärtsilän liiketoiminta- ja omistaja-arvoa. Tulevan yhteisyrityksen yhteenlaskettu omistusosuus Wärtsilän osakkeista ja äänistä on tällä hetkellä 19,44 prosenttia. Fiskars-konsernin ja Investor AB:n omistusten juridinen yhdistyminen tapahtuu myöhemmin, mutta yhtiöt toimivat Wärtsilä-omistuksen suhteen yhteistoimin tästä päivästä lähtien.

Fiskarsin tytäryhtiö Avlis AB on myynyt 2,08 % Wärtsilä-osakkeistaan Investorille yhteensä 126,8 miljoonalla eurolla, ja se omistaa tällä hetkellä 13,00 % Wärtsilän osakkeista ja äänistä. Mukaan lukien Avlikselta hankitut osakkeet, Investor AB on hankkinut kolmen viime vuosineljänneksen aikana yhteensä 12 701 821 Wärtsilän osaketta, mikä vastaa 6,44 % yhtiön osakepääomasta ja äänistä, yhteensä (osinkokorjattuna) 316,7 miljoonalla eurolla.

Yhteisyrityksellä ei ole vaikutusta Avliksen muihin aiempiin omistuksiin kuten Iittala Group Oy Ab:hen, joka pysyy täysin Fiskarsin omistuksessa ja hallinnassa.

Osapuolet saattavat yhteisyrityksen kautta harkita Wärtsilä-omistuksen kasvattamista yleisistä markkinaolosuhteista ja Wärtsilän kehityksestä riippuen. Tarkoitus ei ole kuitenkaan tehdä ostotarjousta Wärtsilästä, ja yhteisomistajuus jää nykyisen strategian mukaisesti alle 30 prosenttiin.

“Fiskarsilla ja Investorilla on yhteinen arvomaailma sekä näkemys vastuullisesta teollisesta omistajuudesta ja arvon luomisesta, ja uskomme että entistäkin vahvempi sitoutunut omistaja hyödyttää Wärtsilää. Fiskarsin visio on tulla johtavaksi kodin, puutarhan ja ulkoilutuotteiden kuluttajatuoteyhtiöksi, ja meillä on kunnianhimoinen pyrkimys kasvaa. Tämä järjestely vahvistaa Fiskars-konsernin taloudellista asemaa ja antaa siten Fiskarsille mahdollisuuden vauhdittaa kasvua sekä orgaanisesti että yritysostoin”, sanoo Kaj-Gustaf Bergh, Fiskarsin hallituksen puheenjohtaja.

“Olemme seuranneet Wärtsilää tarkasti jo jonkin aikaa, ja uskomme vahvasti yhtiön pitkäaikaisiin mahdollisuuksiin. Wärtsilän toimialoilla on houkuttelevat pitkän aikavälin kasvunäkymät, yhtiöllä on globaalisti johtavia markkina-asemia, paljon toimintaa kehittyvillä markkinoilla ja vahva jälkimarkkinaliiketoiminta. Teollisen verkostomme ja konepajateollisuuden kokemuksemme kautta kehitämme mielellämme Wärtsilää edelleen ydinsijoituksenamme yhdessä Fiskarsin kanssa”, toteaa Investor AB:n toimitusjohtaja Börje Ekholm.

Osana yhteistyösopimusta;

  • Fiskarsin tytäryhtiö Avlis AB on myynyt 2,08 % Wärtsilän osakkeista Investorille 30,90 euron hintaan Wärtsilän osaketta kohti, eli yhteensä noin 126,8 miljoonalla eurolla. Fiskars-konserni kirjaa vuoden 2012 toisen vuosineljänneksen tulokseen noin 87 miljoonan euron kertaluonteisen voiton.
  • Osapuolten omistusosuus Wärtsilästä on tänään yhteensä 38 343 168 Wärtsilän osaketta, mikä vastaa yhteensä 19,44 prosenttia Wärtsilän osakkeista ja äänistä.
  • Sekä Fiskars että Investor odottavat olevansa edustettuina Wärtsilän hallituksessa vuodesta 2013 lähtien.
  • Osapuolet pyrkivät muodostamaan yhteisyrityksen kautta yhteisen näkemyksen omistustaan ja Wärtsilän äänioikeuden käyttämistä koskevissa asioissa.
  • Osapuolet tulevat omistamaan Wärtsilä-osakkeita hallinnoivan yhteisyrityksen yhtiöön siirtämiensä ja hankkimiensa Wärtsilä-osakkeiden suhteessa; Fiskars-konsernin osuus tällä hetkellä 66,9 % ja Investorin 33,1 %
  • Osapuolet ovat lisäksi sopineet muista tämänkaltaisissa yhteisyrityksissä tavanomaisista osakassopimukseen ehdoista.

Fiskars on Wärtsilän pitkäaikainen omistaja, ja Wärtsilä on olennainen osa Fiskars-konsernia osakkuusyhtiönä. Wärtsilä muodostaa edelleen yhden konsernin toiminnallisista segmenteistä ja sitä käsitellään osakkuusyhtiönä, sillä Fiskars-konserni arvioi sillä edelleen olevan merkittävä vaikutusvalta Wärtsilässä. Myytyään 2,08 % Wärtsilä-osakkeista Investorille Fiskars-konserni omistaa nyt 13,0 % Wärtsilän osakkeista ja äänistä. Fiskars-konsernin omistamien Wärtsilä-osakkeiden markkina-arvo on 724,1 miljoonaa euroa (tai 8,84 euroa Fiskarsin osakkeelta) 23.4.2012 päätöskurssin mukaan laskettuna, ja kirja-arvo on 245,8 miljoonaa euroa.

FISKARS OYJ ABP
Hallitus
 

Lisätietoja:
Kaj-Gustaf Bergh, hallituksen puheenjohtaja, Fiskars Oyj Abp

Puh. 040 524 7730, 09 642 315.

Oscar Stege Unger, Viestintäjohtaja Investor AB,
Puh. +46 8 614 2059, +46 70 624 2059

Magnus Dalhammar, sijoittajasuhdepäällikkö Investor AB,
Puh. +46 8 614 2130, +46 735 24 2130

Fiskars lyhyesti
Fiskars tarjoaa kuluttajatuotteita kotiin, puutarhaan ja ulkoiluun. Konsernin kansainväliset pääbrändit ovat Fiskars, Iittala ja Gerber. Vuonna 1649 perustettu Fiskars on Suomen vanhin yritys ja on listattu NASDAQ OMX Helsingissä. Vuonna 2011 Fiskarsin liikevaihto oli 743 miljoonaa euroa ja henkilöstömäärä oli noin 3 400 yli 20 maassa. www.fiskarsgroup.fi.

About Investor AB
Investor on johtava Pohjoismaisten kansainvälisten yhtiöiden omistaja, jonka perusti Wallenbergien suku sata vuotta sitten. Omistamme merkittäviä vähemmistö- tai enemmistöosuuksia korkealuokkaisissa yhtiöissä. Kehitämme yhtiöitä osallistumalla hallitustyöskentelyyn. Tavoitteemme on teollisen kokemuksemme, verkostomme ja taloudellisen vahvuutemme avulla tehdä yhtiöistämme ensiluokkaisia. Ydinsijoituksiamme ovat muun muassa Atlas Copco, ABB, SEB, Ericsson ja Mölnlycke Health Care. www.investorab.com