Fiskars-konserni harkitsee vastuullisuustavoitteisiin sidotun joukkovelkakirjalainan liikkeeseenlaskua

Fiskars Oyj Abp
Pörssitiedote
6.11.2023 klo 9.45

EI JULKAISTAVAKSI TAI LEVITETTÄVÄKSI, KOKONAAN TAI OSITTAIN, SUORAAN TAI VÄLILLISESTI YHDYSVALLOISSA, AUSTRALIASSA, KANADASSA, HONGKONGISSA, JAPANISSA, UUDESSA-SEELANNISSA, SINGAPORESSA TAI ETELÄ-AFRIKASSA TAI MISSÄÄN MUUSSA VALTIOSSA, JOSSA JULKAISEMINEN TAI LEVITTÄMINEN OLISI LAINVASTAISTA.

Fiskars-konserni harkitsee vastuullisuustavoitteisiin sidotun joukkovelkakirjalainan liikkeeseenlaskua

Fiskars-konserni harkitsee laskevansa liikkeeseen ensimmäisen euromääräisen vakuudettoman vastuullisuustavoitteisiin sidotun joukkovelkakirjalainansa, jonka odotettu pääoma on 175 miljoonaa euroa (”Joukkovelkakirjalaina”). Joukkovelkakirjalaina on tarkoitus laskea liikkeeseen Fiskars-konsernin 6.11.2023 osoitteessa https://fiskarsgroup.com/fi/sijoittajat/ julkaiseman vastuullisuustavoitteisiin sidottujen joukkovelkakirjalainojen viitekehyksen (”Viitekehys”) mukaisesti. Mahdollisen Joukkovelkakirjalainan liikkeeseenlaskun odotetaan tapahtuvan lähitulevaisuudessa markkinatilanteen niin salliessa.

Fiskars-konserni aikoo käyttää mahdollisesta Joukkovelkakirjalainan liikkeeseenlaskusta saamansa nettovarat Georg Jensen -yritysostoon liittyvän siltarahoituksen uudelleenrahoitukseen sekä yleisiin yritysrahoitustarpeisiin.

Nordea Bank Abp ja OP Corporate Bank plc toimivat neuvonantajina Viitekehyksen perustamiseen liittyen ja mahdollisen Joukkovelkakirjalainan liikkeeseenlaskun pääjärjestäjinä.

FISKARS OYJ ABP

Lisätietoja:
Essi Lipponen, sijoittajasuhdejohtaja, puh. +358 40 829 1192

Fiskars Group lyhyesti

Fiskars Group (FSKRS, Nasdaq Helsinki) on globaali yhtiö, jonka designvetoiset brändit ovat läsnä kodeissa, puutarhoissa ja ulkoillessa. Brändeihimme kuuluvat muun muassa Fiskars, Georg Jensen, Gerber, Iittala, Moomin Arabia, Royal Copenhagen, Waterford ja Wedgwood. Vuonna 2022 brändimme olivat läsnä yli 100 maassa, meillä oli noin 350 omaa liikettä ja lähes 7 000 työntekijää. Liikevaihtomme oli 1,2 miljardia euroa vuonna 2022.

Meitä yhdistää tavoitteemme luoda edistyksellistä muotoilua, joka tekee arjesta ainutkertaista. Vuodesta 1649 lähtien olemme suunnitelleet ajattomia, toimivia ja kauniita tuotteita, edistäen samalla innovaatioita ja kestävää kasvua.

Lue lisää: www.fiskarsgroup.com/fi

Tärkeitä tietoja

Tämä tiedote on laadittu ainoastaan tiedottamistarkoituksessa, eikä sitä tule tulkita tarjoukseksi ostaa tai myydä Fiskars Groupin arvopapereita. Tämän tiedotteen ja siihen liittyvän Joukkovelkakirjalainan liikkeeseenlaskua koskevan materiaalin jakelu tietyissä valtioissa voi olla lain mukaan kiellettyä tai sitä voi olla rajoitettu. Mitään toimenpiteitä ei ole tehty Joukkovelkakirjalainan rekisteröimiseksi tai kvalifioimiseksi, tai muutoin Joukkovelkakirjalainan tarjoamiseksi yleisölle missään valtiossa. Mikäli Fiskars Group päättää edetä Joukkovelkakirjalainan liikkeeseenlaskussa, Joukkovelkakirjalainaan liittyvä tarjousdokumentaatio voidaan ottaa vastaan ainoastaan soveltuvien poikkeussäännösten tai rajoitusten puitteissa. Henkilöiden, jotka saavat tämän tiedotteen ja edellä viitatun tarjousdokumentaation haltuunsa, odotetaan hankkivan asianmukaiset tiedot näistä rajoituksista ja noudattavan niitä. Tätä tiedotetta ja edellä viitattua tarjousmateriaalia tai -dokumentaatiota ei saa levittää tai julkaista sellaisissa valtioissa, joissa tämä olisi kyseisen valtion asianomaisen lainsäädännön vastaista tai edellyttäisi lain mukaisia toimia. Erityisesti tätä tiedotetta tai edellä viitattua tarjousmateriaalia tai -dokumentaatiota ei saa levittää Yhdysvalloissa, Australiassa, Kanadassa, Hongkongissa, Japanissa, Uudessa-Seelannissa, Singaporessa, Etelä-Afrikassa tai missään muussa valtiossa missä Joukkovelkakirjalainan tarjoaminen ei olisi sallittua, eikä tätä tiedotetta tai mitään materiaaleja liittyen Joukkovelkakirjalainan liikkeeseenlaskuun saa lähettää henkilöille yllä mainituissa valtioissa.

Joukkovelkakirjalainaa ei ole rekisteröity eikä rekisteröidä Yhdysvaltain arvopaperilain eikä minkään Yhdysvaltain osavaltion tai muun oikeudenkäyttöalueen arvopaperilakien mukaisesti. Joukkovelkakirjalainaa ei saa tarjota tai myydä, suoraan tai välillisesti, Yhdysvalloissa tai kenenkään yhdysvaltalaisen henkilön lukuun tai hyväksi, paitsi Yhdysvaltain arvopaperilain rekisteröintivaatimuksista säädetyn soveltuvan poikkeuksen mukaisesti tai transaktiossa, johon Yhdysvaltain arvopaperilain rekisteröintivaatimukset eivät sovellu.

Tässä tiedotteessa ja kaikissa Joukkovelkakirjalainan tarjoamiseen liittyvissä materiaaleissa esitetyt tiedot ovat suunnattu Yhdistyneessä kuningaskunnassa oleville henkilöille ainoastaan olosuhteissa, joissa Yhdistyneen kuningaskunnan vuoden 2000 rahoituspalvelu- ja markkinalain, muutoksineen, pykälän 21(1) säännökset eivät sovellu, ja on tarkoitettu Yhdistyneessä kuningaskunnassa vain (a) henkilöille, joilla on ammattimaista kokemusta sijoittamisesta Määräyksen 19(5) artiklan tarkoittamalla tavalla tai (b) Määräyksen artiklan 49(2) (a)-(d) kohtien mukaisille henkilöille, taikka muille henkilöille, joille asiakirjat voidaan laillisesti tiedottaa (kaikki sellaiset henkilöt joihin on viitattu ”relevantti henkilö”). Kenenkään, joka ei ole relevantti henkilö, ei tule toimia tämän tiedotteen perusteella tai luottaa sen sisältöön.