Fiskars Oyj Abp:n hallitus käynnistää henkilöstön osakesäästöohjelman

Fiskars Oyj Abp
Pörssitiedote

15.3.2023 klo 12.45

Fiskars Oyj Abp:n hallitus käynnistää henkilöstön osakesäästöohjelman

Fiskars Oyj Abp:n hallitus on päättänyt perustaa henkilöstön osakesäästöohjelman, ”MyFiskars”, Fiskars-konsernin työntekijöille kaikissa niissä maissa, joissa ohjelman toteuttamiselle ei ole lainsäädännöllisiä, hallinnollisia tai verotuksellisia esteitä.

MyFiskars -ohjelman tarkoituksena on kutsua työntekijät hankkimaan ja omistamaan Fiskarsin osakkeita. Sen tavoitteena on luoda omistajuuden kulttuuria sekä vahvistaa entisestään työntekijöiden pitkäaikaista sitoutumista yhtiöön.

Paul Ehrnrooth, Fiskars Oyj Abp:n hallituksen puheenjohtaja, kommentoi MyFiskarsin käynnistämistä: “Olen erittäin innoissani käynnistäessäni ensimmäisen henkilöstön osakesäästöohjelman Fiskars-konsernin 374-vuotisen historian aikana. MyFiskars antaa työntekijöillemme mahdollisuuden tulla ​​Fiskarsin omistajiksi ja osakkeenomistajiksi yksinkertaisen prosessin kautta. Olen vakuuttunut siitä, että MyFiskarsin ansiosta luomme yhtiöön vahvemman omistajuuden ja yrittäjyyden kulttuurin.”

MyFiskars-ohjelma koostuu vuosittain alkavista ohjelmakausista, joissa kussakin on 12 kuukauden säästöjakso ja sitä seuraava omistusjakso. Ohjelmaa tarjotaan noin 6 600 Fiskars Groupin vakituiselle työntekijälle. Työntekijöille tarjotaan mahdollisuutta säästää vapaaehtoisesti osuus palkastaan ja sijoittaa nämä säästöt Fiskarsin osakkeisiin. Säästöillä hankitaan Fiskarsin osakkeita ohjelmaan osallistuville työntekijöille neljännesvuosittain yhtiön osavuosikatsausten julkistamispäivien jälkeen. Fiskars antaa ohjelmaan osallistuville työntekijöille palkkioksi sitoutumisesta yhden ilmaisen lisäosakkeen (brutto) kahta säästöillä hankittua säästöosaketta kohden. Palkkio-osakkeiden saaminen edellyttää työsuhteen jatkumista ja hankittujen säästöosakkeiden pitämistä omistuksessa omistusjakson päättymiseen asti.

Mahdollinen palkkio maksetaan omistusjakson päättymisen jälkeen osakkeina tai osittain osakkeina ja rahana. Rahaosuudella pyritään kattamaan palkkiosta aiheutuvia veroja ja veronluonteisia maksuja niissä maissa, joissa työnantajalla on ennakonpidätysvelvollisuus. Lisäosakkeet ovat vapaasti siirrettävissä sen jälkeen, kun ne on kirjattu osallistujan arvo-osuustilille. Säästöosakkeet ja lisäosakkeet ovat Fiskarsin tavallisia osakkeita, jotka oikeuttavat osallistujat osinkoihin. Osallistujilla on mahdollisuus valita haluavatko he vastaanottaa osingot rahana vai hankitaanko niillä lisää osakkeita seuraavana hankintapäivänä. Osingoilla ostetuilla osakkeilla on sama oikeus lisäosakkeisiin kuin säästöillä ostetuilla osakkeilla.

MyFiskars -ohjelmaan osallistuminen on vapaaehtoista, ja työntekijät kutsutaan osallistumaan yhteen ohjelmakauteen kerrallaan. Ensimmäinen säästökausi alkaa 1.7.2023 ja päättyy 30.6.2024. Omistusjakso alkaa ensimmäisestä säästöosakkeiden hankinnasta ja päättyy 30.6.2026.

Ensimmäisen ohjelmajakson lisäosakkeiden enimmäismäärä (bruttomäärä ennen veroja) on noin 120 500 osaketta, laskettuna vallitsevalla osakekurssilla. Lopullinen lisäosakkeiden määrä riippuu työntekijöiden osallistumis- ja säästöasteesta, lisäosakkeiden saamisen edellytysten täyttämisestä sekä osakemäärästä, joka ostetaan markkinoilta säästöillä. Asian havainnollistamiseksi (huomioiden, että osakkeiden markkina-arvo muuttuu jatkuvasti) laskettuna Fiskarsin osakkeesta maksettujen hintojen kaupankäyntimäärillä painotetulla keskiarvolla 14.3.2023, olisi ensimmäisen ohjelmajakson lisäosakkeiden kokonaisarvo enimmillään noin 2 miljoonaa euroa.

FISKARS OYJ ABP

Hallitus

Lisätietoja:

Essi Lipponen, Director, sijoittajasuhdejohtaja, puh. +358 40 829 1192

Fiskars Group lyhyesti

Fiskars Group (FSKRS, Nasdaq Helsinki) on globaali yhtiö, jonka designvetoiset brändit ovat läsnä kodeissa, puutarhoissa ja ulkoillessa. Brändeihimme kuuluvat muun muassa Fiskars, Gerber, Iittala, Royal Copenhagen, Moomin by Arabia, Waterford ja Wedgwood. Brändimme ovat läsnä yli 100 maassa ja meillä on noin 350 omaa liikettä. Henkilöstöä meillä on lähes 7 000 ja vuonna 2022 liikevaihtomme oli 1,2 miljardia euroa.

Meitä yhdistää tavoitteemme luoda edistyksellistä muotoilua, joka tekee arjesta ainutkertaista. Vuodesta 1649 lähtien olemme suunnitelleet ajattomia, toimivia ja kauniita tuotteita, edistäen samalla innovaatioita ja kestävää kasvua.
Lue lisää: fiskarsgroup.com/fi.