Fiskars perustaa EMEA-alueelle uuden myyntiorganisaation vauhdittaakseen kaikkien liiketoimintojen kasvua

Fiskars Oyj Abp       Pörssitiedote    3.5.2012 klo 9.00

Fiskars on perustanut EMEA-alueelle uuden myyntiorganisaation vauhdittaakseen liiketoiminnan kasvua. Kaksi uutta myyntialuetta – Pohjoinen ja Keski-Eurooppa – ottavat 1.9.2012 alkaen vastuulleen koko yrityksen kaupallisten mahdollisuuksien maksimoinnin alueellaan. Myyntialueille on nimitetty johtajat, jotka raportoivat suoraan Fiskarsin toimitusjohtajalle Kari Kauniskankaalle.

“Fiskarsilla on kunnianhimoinen pyrkimys kasvaa, ja todellisen kasvun saavutamme yhdistämällä kolme vahvaa liiketoiminta-aluettamme iskukykyiseen myyntikoneistoon, joka myy kullakin markkinalla koko valikoimaamme. Liiketoiminta-alueiden ja myyntiorganisaation tiivis yhteistyö varmistaa vuorovaikutuksen, joka ruokkii liiketoimintaamme kokonaisuutena. Siksi olemme valinneet organisaatiomuodoksemme matriisin”, sanoo Kari Kauniskangas, Fiskarsin toimitusjohtaja.

Fiskars on nimittänyt Keski-Euroopan myyntialueen johtajaksi Axel Gossin, asemapaikkanaan München. Hänen vastuulleen tulee tärkeiden Keski-Euroopan markkinoiden myynti ja yleishallinto. Axel Gossilla on vahva kokemus päivittäistavarakaupasta, viimeksi Reckitt Benckiserin palveluksessa. Hän siirtyy Fiskarsille myöhemmin tänä vuonna.

Jakob Hägerström on nimitetty Pohjoisen myyntialueen johtajaksi, vastuualueenaan Suomi, Ruotsi, Norja, Tanska ja Venäjä. Lisäksi hän vastaa Fiskars Australiasta ja Fiskarsin viennistä maihin, joissa yhtiöllä ei ole omaa myyntiyksikköä. Jakob Hägerström on työskennellyt Fiskarsilla vuodesta 2009, viimeksi Koti-liiketoiminta-alueen myyntijohtajana.

Vahvan myyntiorganisaation perustaminen on tärkeä askel Fiskarsin kuluttajatuoteyhtiöstrategian toteuttamisessa. Yhtiö on viime vuodet kehittynyt johdonmukaisesti tehokkaaksi ja fokusoituneeksi kuluttajatuoteyhtiöksi, ja olemme yksinkertaistaneet rakennettamme ja selkeyttäneet fokusta valittuihin liiketoimintoihin ja brändeihin.

Liiketoiminta-alueille kategoriafokus
 

Fiskarsin liiketoiminta-alueet – Koti, Puutarha ja Ulkoilu – vastaavat korkealaatuisen tuotetarjonnan luomisesta ja tarjoamisesta kohdennettujen brändien ja aktiivisesti hallinnoidun tuotevalikoiman kautta.

Koti-liiketoiminta-alue vahvistaa fokustaan valittuihin kategorioihin ja maantieteellisiin alueisiin. Liiketoiminta-alue on organisoitu kahteen kategoriapohjaiseen yksikköön. ”Asuminen”-liiketoimintayksikköön kuuluvat kansainvälinen brändi Iittala ja alueellinen brändi Arabia, kun taas

”Keittiö”-yksikkö tarjoaa tuotteita kansainvälisellä Fiskars-brändillä ja alueellisella Hackman-brändillä. Lisäksi Fiskarsin kodinliiketoiminnalla on joukko paikallisia ja taktisia brändejä.

Puutarha-liiketoiminta-alue on EMEA-alueella organisoitu kategoriapohjaisiin yksiköihin “Puutarha ja pihanhoito” joka keskittyy Fiskars-brändiin, ”Ruukkuviljely” joka tarjoaa tuotteita Ebert- ja Sankey-brändeillä sekä ”Rakennustyökalut”, jonka tuotteet ovat Leborgne-tuotemerkin alla.

Ulkoilu-liiketoiminta-alue keskittyy kansainvälisesti Gerberin jakelun vahvistamiseen avainmarkkinoilla. Fiskars on vastikään nimittänyt Gerberille EMEA-alueen myyntijohtajan. Pohjoismaissa Ulkoilu-liiketoiminta käsittää myös veneliiketoiminnan, jolla on brändit Buster ja Drive Boats.

Johtoryhmä ja laajennettu johtoryhmä

EMEA-alueen uusi myyntiorganisaatio ei vaikuta Fiskars-konsernin johtoryhmään. Johtoryhmään kuuluvat edelleen konsernihallinnon toiminnoista vastaavat johtajat.

Organisaatiomuutoksen jälkeen johtoryhmä, myyntialueiden johtajat, liiketoiminta-alueiden johtajat sekä HR- ja IT-toiminnoista vastaavat johtajat muodostavat yhdessä laajennetun johtoryhmän (Executive Team). Laajennettu johtoryhmä käsittelee yhtiön liiketoiminnan kehitystä ja mahdollisuuksia sekä integroidun strategian ja yhteisen toimintamallin ja liiketoimintamallin toteutusta.

FISKARS OYJ ABP
Kari Kauniskangas
Toimitusjohtaja

Lisätietoja:
Anu Ilvonen, viestintäpäällikkö
Puh. 0204 39 5446
anu.ilvonen@fiskars.com

 Fiskars tarjoaa kuluttajatuotteita kotiin, puutarhaan ja ulkoiluun. Konsernin kansainväliset pääbrändit ovat Fiskars, Iittala ja Gerber. Vuonna 1649 perustettu Fiskars on Suomen vanhin yritys ja on listattu NASDAQ OMX Helsingissä. Vuonna 2011 Fiskarsin liikevaihto oli 743 miljoonaa euroa ja henkilöstömäärä oli noin 3 400 yli 20 maassa. www.fiskarsgroup.fi