Fiskarsin suunnatussa maksuttomassa osakeannissa annetut osakkeet rekisteröity

FISKARSIN SUUNNATUSSA MAKSUTTOMASSA OSAKEANNISSA ANNETUT OSAKKEET JA OSAKELAJIEN
YHDISTÄMINEN REKISTERÖITY KAUPPAREKISTERIIN                   

Fiskars Oyj Abp:n suunnatussa maksuttomassa osakeannissa annetut uudet osakkeet,
yhteensä 4 513 141 kappaletta, on rekisteröity kaupparekisteriin 30.7.2009.   
Uudet osakkeet tuottavat omistajilleen osakasoikeudet rekisteröimisestä lähtien.

Fiskarsin yhtiökokous päätti 5.6.2009 osakesarjojen yhdistämiseen liittyen   
suunnata K-sarjan osakkeiden omistajille maksuttoman osakeannin siten, että   
osakkeenomistajien etuoikeudesta poiketen K-sarjan osakkeenomistajille annetaan 
kutakin viittä (5) K-sarjan osaketta vastaan maksutta yksi (1) uusi osake.   
Osakelajien yhdistämisen ja suunnatun maksuttoman osakeannin perusteella viiden 
(5) K-sarjan osakkeen omistus muuttuu yhtiön kuuden (6) uuden osakelajin    
osakkeen omistukseksi.                             
                                        
Siltä osin kun K-sarjan osakkeen omistajan K-sarjan osakkeiden lukumäärä ei ole 
viidellä (5) jaollinen, Danske Markets myy jakojäännösten perusteella      
muodostettavat osakkeet niiden K-sarjan osakkeiden omistajien lukuun, joiden  
K-sarjan osakkeiden lukumäärä ei ole ollut viidellä (5) jaollinen. Osakkeet   
myydään tänään Nasdaq OMX Helsinki Oy:n järjestämässä julkisessa kaupankäynnissä
ja hinta määräytyy vallitsevan kaupankäyntikurssin mukaan. Danske Markets    
tilittää osakkeiden kaupasta saadun myyntihinnan arviolta 4.8.2009 ja rahat ovat
osakkeenomistajien arvo-osuustileihin liitetyillä rahatileillä arviolta     
5.8.2009.                                    

Osakeannissa annetut uudet osakkeet kirjataan rekisteröinnin perusteella    
osakkeisiin oikeutettujen osakkaiden arvo-osuustileille ja otetaan julkisen   
kaupankäynnin kohteeksi 31.7.2009 alkaen.                    

Samalla kaupparekisteriin on merkitty Fiskars Oyj Abp:n osakesarjojen      
yhdistäminen sekä yhtiöjärjestyksen muutokset. Uusi yhtiöjärjestys on tämän   
pörssitiedotteen liitteenä.                           

Osakeannin ja osakesarjojen yhdistämisen seurauksena Fiskars Oyj Abp:n     
osakkeiden kokonaismäärä on 82 023 341 osaketta. Osakeanti ei vaikuta yhtiön  
osakepääomaan.                                 


Lisätietoja:                                  
päälakimies Jutta Karlsson, Fiskars Oyj Abp, puh. (09) 6188 6218        


FISKARS OYJ ABP                                 

Kari Kauniskangas                                
toimitusjohtaja                                 

Fiskars tarjoaa kuluttajatuotteita kotiin, puutarhaan ja ulkoiluun. Konsernin  
kansainväliset pääbrändit ovat Fiskars, Iittala, Gerber, Silva ja Buster.    
Osakkuusyhtiö Wärtsilä Oyj Abp on myös merkittävä osa konsernia, ja se muodostaa
yhden Fiskarsin operatiivisista segmenteistä yhdessä Amerikka-, EMEA- ja    
Muut-segmenttien kanssa.Vuonna 1649 perustettu Fiskars on Suomen vanhin yritys 
ja listattu NASDAQ OMX Helsingissä. Fiskarsin liikevaihto oli 697 miljoonaa   
euroa vuonna 2008 ja henkilöstöä on noin 4 000.                 

www.fiskars.fi                                 


FISKARS OYJ ABP:N YHTIÖJÄRJESTYS                        

1 § Yhtiön toiminimi on Fiskars Oyj Abp, englanniksi Fiskars Corporation, ja  
kotipaikka Raasepori.                              

2 § Yhtiön toimialana on harjoittaa tehdastoimintaa ja siihen liittyvää     
liiketoimintaa sekä maa- ja metsätaloutta.                   

3 § Yhtiöllä on yksi osakelaji. Jokainen osake oikeuttaa äänestämään      
yhtiökokouksessa 1 äänellä.                           

4 § Yhtiön osakkeet kuuluvat arvo-osuusjärjestelmään.              

5 § Yhtiön hallitukseen kuuluu vähintään viisi ja enintään yhdeksän varsinaista 
jäsentä.                                    

6 § Yhtiötä edustavat hallituksen puheenjohtaja ja yhtiön toimitusjohtaja    
kumpikin erikseen tai kaksi hallituksen jäsentä yhdessä.            

Hallitus voi oikeuttaa yhden tai useamman henkilön edustamaan yhtiötä joko yksin
tai yhdessä jonkun toisen edustamiseen oikeutetun henkilön kanssa.       

Hallitus päättää prokuraoikeuksien myöntämisestä.                

7 § Varsinainen yhtiökokous voidaan pitää joko Raaseporissa tai Helsingissä.  

Kutsu yhtiökokoukseen julkaistaan vähintään kolmessa (3) hallituksen      
valitsemassa yleisessä päivälehdessä.                      

8 § Osakkeenomistajan on halutessaan osallistua yhtiökokoukseen ilmoittauduttava
ennakolta kokouskutsussa mainitussa paikassa ja viimeistään siinä mainittuna  
päivänä, joka voi olla aikaisintaan kymmenen päivää ennen kokousta.       

9 § Varsinaisessa yhtiökokouksessa                       

ESITETÄÄN                                    
1. tilinpäätös ja konsernitilinpäätös sekä toimintakertomus; ja         
2. tilintarkastuskertomus;                           

PÄÄTETÄÄN                                    
3. tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen vahvistamisesta,          
4. taseen osoittaman voiton käyttämisestä,                   
5. vastuuvapaudesta hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle,        
6. hallituksen varsinaisten jäsenten lukumäärästä,               
7. hallituksen jäsenten palkkioista, sekä                    
8. tilintarkastajan palkkiosta;                         

VALITAAN                                    
9. hallituksen jäsenet, ja                           
10. tilintarkastaja; sekä                            

KÄSITELLÄÄN                                   
11. muut kokouskutsussa mainitut asiat.