Fiskars Oyj Abp:n hallitus käynnistää henkilöstön osakesäästöohjelman toisen kauden

Fiskars Oyj Abp
Pörssitiedote
13.3.2024 klo 12.30

EI JULKAISTAVAKSI TAI LEVITETTÄVÄKSI, KOKONAAN TAI OSITTAIN, YHDYSVALLOISSA

Fiskars Oyj Abp:n hallitus käynnistää henkilöstön osakesäästöohjelman toisen kauden

Fiskars Oyj Abp:n hallitus on päättänyt käynnistää toisen kauden globaalissa Fiskars-konsernin työntekijöille suunnatussa henkilöstön osakesäästöohjelmassa ”MyFiskars”.

MyFiskars-ohjelman tarkoituksena on kutsua työntekijät hankkimaan ja omistamaan Fiskars Oyj Abp:n osakkeita. Sen tavoitteena on luoda omistajuuden kulttuuria sekä vahvistaa entisestään työntekijöiden pitkäaikaista sitoutumista yhtiöön.

Fiskars-konsernin toimitusjohtaja Nathalie Ahlström kommentoi toisen ohjelmakauden käynnistystä:Käynnistimme Fiskars-konsernin historian ensimmäisen henkilöstön osakesäästöohjelman MyFiskarsin viime vuonna, ja jo 13 % kaikista työntekijöistä ja 32 % toimistotyöntekijöistä on ilmoittautunut mukaan. Tämä kuvastaa työntekijöidemme sitoutumista yhtiöön. Uuden ohjelmakauden käynnistys mahdollistaa myös uusien kollegoiden, esimerkiksi Georg-Jensen -yritysoston yhteydessä Fiskars-konserniin siirtyneiden työntekijöiden kutsumisen mukaan. Olen vakuuttunut siitä, että luomme yhtiöön entistä vahvempaa omistajuuden ja yrittäjyyden kulttuuria MyFiskars-ohjelman avulla.

MyFiskars-ohjelma koostuu vuosittain alkavista ohjelmakausista, joissa kussakin on 12 kuukauden säästöjakso ja sitä seuraava kahden vuoden mittainen omistusjakso. Ohjelmaa tarjotaan noin 7 100 Fiskars-konsernin vakituiselle työntekijälle, mikäli ohjelman toteuttamiselle ei ole maakohtaisia lainsäädännöllisiä, hallinnollisia tai verotuksellisia esteitä. Työntekijöille tarjotaan mahdollisuutta säästää vapaaehtoisesti osuus palkastaan ja sijoittaa nämä säästöt Fiskars Oyj Abp:n osakkeisiin. Säästöillä hankitaan Fiskars Oyj Abp:n osakkeita ohjelmaan osallistuville työntekijöille neljännesvuosittain yhtiön osavuosikatsausten julkistamispäivien jälkeen ja soveltuvan sääntelyn sallimissa puitteissa. Fiskars Oyj Abp antaa ohjelmaan osallistuville työntekijöille palkkioksi sitoutumisesta yhden ilmaisen lisäosakkeen (brutto) kahta säästöillä hankittua säästöosaketta kohden. Palkkio-osakkeiden saaminen edellyttää työsuhteen jatkumista ja hankittujen säästöosakkeiden pitämistä omistuksessa omistusjakson päättymiseen asti.

MyFiskars-ohjelman ehtojen mukaisesti mahdollinen palkkio maksetaan omistusjakson päättymisen jälkeen osakkeina tai osittain osakkeina ja rahana. Rahaosuudella pyritään kattamaan palkkiosta aiheutuvia veroja ja veronluonteisia maksuja niissä maissa, joissa työnantajalla on ennakonpidätysvelvollisuus. Lisäosakkeet ovat vapaasti siirrettävissä sen jälkeen, kun ne on kirjattu osallistujan arvo-osuustilille. Säästöosakkeet ja lisäosakkeet ovat Fiskars Oyj Abp:n tavallisia osakkeita, jotka oikeuttavat osallistujat osinkoihin. Osallistujilla on mahdollisuus valita haluavatko he vastaanottaa osingot rahana vai hankitaanko niillä lisää osakkeita seuraavana hankintapäivänä. Osingoilla ostetuilla osakkeilla on sama oikeus lisäosakkeisiin kuin säästöillä ostetuilla osakkeilla.

MyFiskars-ohjelmaan osallistuminen on vapaaehtoista, ja Fiskars-konsernin työntekijät kutsutaan osallistumaan yhteen ohjelmakauteen kerrallaan. Toinen säästökausi alkaa 1.7.2024 ja päättyy 30.6.2025. Omistusjakso alkaa, kun osakkeita ostetaan ensimmäisen kerran toisen ohjelmakauden aikana ja päättyy 30.6.2027.

Toisen ohjelmajakson lisäosakkeiden enimmäismäärä (bruttomäärä ennen veroja) on noin 122 000 osaketta laskettuna vallitsevalla osakekurssilla. Lopullinen lisäosakkeiden määrä riippuu työntekijöiden osallistumis- ja säästöasteesta, lisäosakkeiden saamisen edellytysten täyttämisestä sekä osakemäärästä, joka ostetaan markkinoilta säästöillä. Asian havainnollistamiseksi (huomioiden, että osakkeiden markkina-arvo muuttuu jatkuvasti) laskettuna Fiskars Oyj Abp:n osakkeesta maksettujen hintojen kaupankäyntimäärillä painotetulla keskiarvolla 12.3.2024, olisi toisen ohjelmajakson lisäosakkeiden kokonaisarvo enimmillään noin 2 miljoonaa euroa.

FISKARS OYJ ABP

Hallitus

Lisätietoja:
Essi Lipponen, Director, sijoittajasuhdejohtaja, puh. +358 40 829 1192

Fiskars-konserni lyhyesti
Fiskars-konserni (FSKRS, Nasdaq Helsinki) on globaali yhtiö, jonka designvetoiset brändit ovat läsnä kodeissa, puutarhoissa ja ulkoillessa. Brändeihimme kuuluvat muun muassa Fiskars, Georg Jensen, Gerber, Iittala, Moomin Arabia, Royal Copenhagen, Waterford ja Wedgwood. Brändimme ovat läsnä yli 100 maassa, meillä on lähes 450 omaa liikettä ja noin 7 000 työntekijää. Liikevaihtomme oli 1,1 miljardia euroa vuonna 2023.

Meitä yhdistää tavoitteemme luoda edistyksellistä muotoilua, joka tekee arjesta ainutkertaista. Vietämme 375-vuotisjuhlavuottamme vuonna 2024. Vuodesta 1649 lähtien olemme suunnitelleet ajattomia, toimivia ja kauniita tuotteita, edistäen samalla innovaatioita ja kestävää kasvua.

Lue lisää: www.fiskarsgroup.com/fi

Tätä tiedotetta ei saa levittää tai julkaista, suoraan tai välillisesti, Yhdysvalloissa. Tämä tiedote ei ole arvopapereita koskeva myyntitarjous Yhdysvaltoihin. Tässä tiedotteessa viitattuja arvopapereita ei ole eikä niitä tulla rekisteröimään Yhdysvaltain arvopaperimarkkinalain (v. 1933, ja myöhemmät muutokset) tai minkään Yhdysvaltojen osavaltion lain mukaisesti eikä niitä tule tarjota tai myydä Yhdysvalloissa muutoin kuin soveltuvan rekisteröintivaatimusta koskevan poikkeuksen mukaisesti. Arvopapereita ei tarjota julkisesti Yhdysvalloissa. Arvopapereita ei tulla rekisteröimään miltään osin Yhdysvalloissa. Tämä tiedote julkistetaan Yhdysvaltain arvopaperimarkkinalain määräyksen 135e mukaisesti.