Pitkän tähtäimen taloudelliset tavoitteet

Marraskuussa 2021 Fiskars-konserni julkaisi uudet pitkän tähtäimen taloudelliset tavoitteensa. Tavoitteet koskevat seuraavaa neljää vuotta ja ne kattavat viisi aluetta: kasvu, kannattavuus, kassavirta, tase ja osinko.

Kasvu

Liikevaihdon vuosittainen orgaaninen kasvu (valuuttaneutraali) noin 5 % (mid-single digit).

Kannattavuus

Vertailukelpoinen liikevoittomarginaali (EBIT) noin 15 % (mid-teen) vuoden 2025 loppuun mennessä.

Kassavirta

Kassakonversio (vapaa kassavirta / tilikauden tulos) vähintään 80%.

Tase

Nettovelka / käyttökate (EBITDA, viimeiset 12 kk), 2,5x tai alle.

Osinko

Tavoitteena on jakaa vakaata, ajan myötä kasvavaa osinkoa, joka maksetaan kaksi kertaa vuodessa.