Pitkän tähtäimen taloudelliset tavoitteet

LIIKEVAIHTO
Vuosittainen orgaaninen valuuttaneutraali kasvu noin 5 % (mid-single digit)

VERTAILUKELPOINEN EBIT-MARGINAALI
Noin 15 % (mid-teen), ilman vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä, vuoden 2025 loppuun mennessä

RAHAVIRTA
Vapaa rahavirta / tilikauden tulos ilman vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä ≥ 80 %

TASE
Nettovelka / EBITDA (liukuva 12 kk) ilman vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä ≤ 2,5X

 

 

Osinko
Tavoitteena on jakaa vakaata, ajan myötä kasvavaa osinkoa, joka maksetaan kaksi kertaa vuodessa.