Fiskars Group asetti helmikuussa 2017 pitkän tähtäimen taloudelliset tavoitteet. Pitkän tähtäimen taloudelliset tavoitteet kattavat neljä aluetta: kasvu, kannattavuus, pääomarakenne ja osinko.

Fiskars Group päivitti pitkän tähtäimen taloudellisia tavoitteitaan 8.11.2018 kannattavuuden osalta. Aiemmin tavoitteena oli EBITA-marginaalin osalta ylittää 10 %.

Kasvu

Liikevaihdon keskimääräinen vuosittainen kasvu, sekä orgaanisesti että valituin yritysostoin, ylittää 5 %.

Kannattavuus

EBITA-marginaali saavuttaa 12 %.

Pääomarakenne

Nettovelkaantumisaste alle 100 %.

Nettovelkaantumisaste on korollisen vieraan pääoman, josta on vähennetty korolliset saamiset sekä rahat ja pankkisaamiset, ja oman pääoman suhde.

Osinko

Tavoitteena on jakaa vakaata, ajan myötä kasvavaa osinkoa, joka maksetaan kaksi kertaa vuodessa.