2011: Hyvä suoritus vaativassa markkinatilanteessa

Fiskars Oyj Abp         Tilinpäätöstiedote              9.2.2012 kl. 8.30

 Vuosi 2011 lyhyesti:

 • Liikevaihto kasvoi 4 % 742,5 miljoonaan euroon (2010: 715,9)
 • Vertailukelpoisilla valuuttakursseilla liikevaihto kasvoi 5 %, ja Silvasta oikaistuna 6 %
 • Liiketulos ilman kertaluonteisia eriä kasvoi 3 % 62,1 milj. euroon (60,4)
 • Liiketulos (EBIT) kasvoi 8 % 52,8 milj. euroon (49,1)
 • Liiketoiminnan rahavirta oli 107,4 milj. euroa (92,6)
 • Osakekohtainen tulos oli 1,91 euroa (1,15), sisältäen 0,85 euron kertaluonteisen voiton Wärtsilä-osakkeiden myynnistä
 • Hallitus ehdottaa osingoksi 0,62 euroa osakkeelta (0,60 sekä lisäosinko 1,30)
 • Näkymät vuodelle 2012: koko vuoden liikevaihdon ja liiketuloksen ilman kertaluonteisia eriä odotetaan olevan vuoden 2011 tasolla

Loka-joulukuu 2011 lyhyesti:

 • Liikevaihto pieneni 2 % 187,3 milj. euroon (Q4 2010: 190,6)
 • Vertailukelpoisilla valuuttakursseilla liikevaihto pieneni 2 %, ja Silvan myynnin vaikutuksella oikaistuna kasvoi 1 %
 • Liiketulos ilman kertaluonteisia eriä kasvoi 8 % 13,7 milj. euroon (12,6)
 • Liiketulos (EBIT) kasvoi 10,7 milj. euroon (1,3)
 • Osakekohtainen tulos oli 0,33 euroa (0,35)
 • Liiketoiminnan rahavirta oli 41,9 miljoonaa euroa (29,6)

Fiskarsin toimitusjohtaja Kari Kauniskangas:

”Fiskars menestyi vuonna 2011 hyvin epävakaasta markkinatilanteesta huolimatta. Olen ylpeä suorituksestamme ajanjaksona, jota värittivät epävarmuus talouden näkymistä sekä vähittäiskaupan varovainen ostokäyttäytyminen. Liikevaihtomme kasvoi Silvan myynnistä huolimatta, ja pystyimme ylittämään edellisvuoden liikevoiton ilman kertaluonteisia eriä, saavuttaen jälleen yhtiön historian parhaan tason.

Liiketoiminnoistamme puutarhaliiketoiminta menestyi hyvin erityisesti Euroopassa, ja myös Amerikassa pystyimme vahvistamaan asemiamme, vaikka myyntisesongin ajan vallitsi huono sää. Outdoor-liiketoiminnalla oli Amerikassa vahva vuosi, kun onnistuneet tuotelanseeraukset vahvistivat kaikkia kategorioita. Silva-liiketoiminnan myynti mahdollistaa meille tulevina vuosina Gerberin jakelun vahvistamisen tärkeillä markkinoilla Amerikan ulkopuolella. Kodin liiketoiminnan joulumyynti sen sijaan oli pettymys.

Markkinatilanne on edelleen epävarma, mikä tekee ennustamisesta vaikeaa. Fiskars jatkaa yhtenäisen kuluttajatuoteyhtiöstrategiansa sekä EMEA-alueen investointiohjelman toteuttamista suunnitellusti, ja myös markkinointipanostukset jatkuvat. Haastavan toimintaympäristön vuoksi odotamme vuoden 2012 liikevaihdon ja liiketuloksen ilman kertaluonteisia eriä olevan vuoden 2011 tasolla.”

Tiedotteessa esitetyt koko vuoden luvut on tilintarkastettu.

Konsernin avainluvut

Milj. euroa Q4 2011 Q4 2010 Muutos  2011 2010 Muutos
Liikevaihto 187,3 190,6 -2% 742,5 715,9 4%
Liiketulos (EBIT)* 10,7 1,3   52,8 49,1 8%
Liiketulos ilman kertaluonteisia eriä 13,7 12,6 8% 62,1 60,4 3%
Osuus osakkuusyhtiön tuloksesta 13,4 30,1 -55% 42,7 65,9 -35%
Biol. hyödykkeiden käyvän arvon muutos -0,2 -0,4   -1,0 -2,2  
Tulos ennen veroja** 23,5 30,3 -22% 161,8 106,7 52%
Katsauskauden tulos** 26,7 28,9 -8% 156,3 94,3 66%
Tulos / osake, euroa 0,33 0,35 -8% 1,91 1,15 66%
Oma pääoma / osake, euroa       6,77 6,76 0%
Liiketoiminnan rahavirta*** 41,9 29,6 42% 107,4 92,6 16%
Omavaraisuusaste, %       59% 57%  
Nettovelkaantumisaste, %       27% 36%  
Investoinnit 9,8 7,5 30% 24,7 18,6 33%
Henkilöstö (FTE), keskimäärin 3 361 3 664 -8% 3 545 3 612 -2%

* Sisältäen loka-joulukuussa 2011 markkinaoikeuden määräämään seuraamusmaksuun liittyvän 3,0 milj. euron kertaluonteisen kulun, heinä-syyskuussa 2011 Silvan myyntiin liittyvän 5,3 milj. euron kertaluonteisen tappion ja tuotteiden takaisinvetoon liittyvän 1,1 milj. euron kertaluonteisen tappion sekä vuonna 2010 11,3 miljoonan euron kertaluonteisen arvonalentumiskirjauksen
** Sisältäen 69,8 milj. euron kertaluonteisen Wärtsilä-osakkeiden myyntivoiton tammi-maaliskuussa 2011
*** Sisältäen Wärtsilä-osingon 40,9 milj. euroa tammi-maaliskuussa 2011 (29,5)

Tilinpäätöstiedote kokonaisuudessaan
Fiskarsin tilinpäätöstiedote on julkistettu kokonaisuudessaan tämän yhteenvetotiedotteen liitetiedostona pdf-muodossa, ja se on saatavilla yhtiön internet-sivuillla www.fiskarsgroup.fi.

Tiedotustilaisuus:
Analyytikko- ja lehdistötilaisuus neljännen vuosineljänneksen ja koko vuoden tuloksesta järjestetään 9.2.2012 klo 10.00 yhtiön pääkonttorilla, Fiskars Campus, Hämeentie 135 A, Helsinki. Tilaisuuden esitys on saatavilla osoitteessa www.fiskarsgroup.fi.

FISKARS OYJ ABP
Hallitus

Lisätietoja:

toimitusjohtaja Kari Kauniskangas, puh. 0204 39 5500
talousjohtaja Teemu Kangas-Kärki, puh. 0204 39 5703

Fiskars tarjoaa kuluttajatuotteita kotiin, puutarhaan ja ulkoiluun. Konsernin kansainväliset pääbrändit ovat Fiskars, Iittala ja Gerber. Vuonna 1649 perustettu Fiskars on Suomen vanhin yritys ja on listattu NASDAQ OMX Helsingissä. Vuonna 2011 Fiskarsin liikevaihto oli 743 miljoonaa euroa ja konsernin palveluksessa oli noin 3 400 henkilöä yli 20 maassa. www.fiskarsgroup.fi