ARVOPAPERIMARKKINALAIN 2 LUVUN 10 §:N MUKAINEN ILMOITUS OMISTUSOSUUDEN MUUTTUMISESTA

ARVOPAPERIMARKKINALAIN 2 LUVUN 10 §:N MUKAINEN ILMOITUS OMISTUSOSUUDEN     
MUUTTUMISESTA                                  


Fiskars Oyj Abp:n saaman tiedon mukaan Keskinäisen työeläkevakuutusyhtiö Varman 
osuus Fiskars Oyj Abp:n äänimäärästä on vähentynyt alle 1/20.          
Arvopaperi­markkina­lain 2 luvun 10 §:n mukaisesti ilmoitamme seuraavat tiedot: 

1.	Kohdeyhtiö                                  

	Fiskars Oyj Abp, Y-tunnus 0214036-5                      

2.	Ajankohta, jolloin omistusosuus muuttui                   

	4.9.2007                                    

3.	Osakkeenomistajan nimi ja yritystunnus                    

	Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma, Y-tunnus 0533297-9          

4.	Osuus osakepääomasta ja äänimäärästä:                    

--------------------------------------------------------------------------------
|         |    Kpl-määrä |    Osuus osake- |       Osuus |
|         |         |     pääomasta |   äänimäärästä |
--------------------------------------------------------------------------------
| A-osakkeita   |    2 761 650 |       3,56 % |      0,55 % |
--------------------------------------------------------------------------------
| K-osakkeita   |     545 878 |       0,70 % |      2,16 % |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yhteensä     |    3 307 528 |       4,26 % |      2,71 % |
--------------------------------------------------------------------------------


Fiskars Oyj Abp:n osakepääoma koostuu yhteensä 77 510 200 osakkeesta (54 944 492
A-osaketta ja 22 565 708 K-osaketta), ja ääniä osakkeilla on yhteensä 506 258  
652 kpl.                                    
Jutta Karlsson      Juha Rauhala 
päälakimies        rahoitusjohtaja	 


Fiskars-konserni (www.fiskars.fi) on vuonna 1649 perustettu kansainvälinen   
konserni, johon kuuluvat tytäryhtiöt Fiskars Brands, Iittala Group ja Inhan   
Tehtaat sekä Kiinteistöliiketoiminta. Omistus osakkuusyhtiö Wärtsilässä on myös 
merkittävä osa konsernia. Vuonna 2006 Fiskars-konsernin liikevaihto oli 535   
miljoonaa euroa, liikevoitto 86 miljoonaa euroa ja se työllisti noin 3000    
henkilöä eri puolilla maailmaa.