Arvopaperimarkkinalain 2 luvun 10 §:n mukainen ilmoitus omistusosuuden muuttumisesta

Fiskars Oyj Abp                   Pörssitiedote             13.12.2010 klo 15.45

Fiskars Oyj Abp (Y-tunnus 0214036-5) on 13.12.2010 vastaanottanut Holdix Oy Ab:ltä (Y-tunnus 0758027-1) arvopaperimarkkinalain 2 luvun 10 pykälän mukaisen ilmoituksen, jonka mukaan Holdix Oy Ab:n omistusosuus Fiskars Oyj Abp:n osakkeista on 13.12.2010 tehdyllä osakkeiden hankinnalla ylittänyt 10 prosentin (1/10) liputusrajan. Ilmoituksen mukaan Holdix Oy Ab:n omistus Fiskars Oyj Abp:ssä on nyt 8 229 050 osaketta, joka vastaa 10,03 prosenttia Fiskars Oyj Abp:n osakkeiden lukumäärästä ja äänimäärästä.

Fiskars Oyj Abp:llä on yhteensä 82 023 341 osaketta. Yhtiöllä on yksi osakesarja, ja kullakin osakkeella on yksi ääni.

Lisätietoja:

päälakimies Jutta Karlsson, Fiskars Oyj Abp

puh. 0204 39 5463

FISKARS OYJ ABP 
Kari Kauniskangas
toimitusjohtaja   

Fiskars tarjoaa kuluttajatuotteita kotiin, puutarhaan ja ulkoiluun. Konsernin kansainväliset pääbrändit ovat Fiskars, Iittala, Silva, Gerber ja Buster. Vuonna 1649 perustettu Fiskars on Suomen vanhin yritys ja on listattu NASDAQ OMX Helsingissä. Fiskarsin liikevaihto oli 663 miljoonaa euroa vuonna 2009 ja henkilöstöä noin 3 500. www.fiskarsgroup.fi