Fiskars Group suunnittelee organisaatiorakenteensa uudistamista sekä tehokkuuden parantamista

Fiskars Oyj Abp
Sisäpiiritieto
4.12.2019 klo 8.30 EET

Fiskars Group suunnittelee organisaatiorakenteensa uudistamista sekä tehokkuuden parantamista

 •  Tavoitteena vahvistaa kuluttajakeskeistä liiketoimintaa strategisten tavoitteiden mukaisesti
 •  Organisaatiota yksinkertaistetaan ja integraatio yhdeksi yhtiöksi viedään loppuun
 •  Tavoitteena 20 milj. euron vuosittaiset nettokustannussäästöt vuoden 2021 loppuun mennessä
 •  Muutoksia Fiskars Groupin johtoryhmässä

Fiskars Group suunnittelee organisaatiorakenteensa uudistamista sekä organisaation yksinkertaistamista, jatkaakseen matkaa kohti yhtenäistä yhtiötä, jolla on yhteiset tavoitteet, strategia ja arvot.

“Olemme edenneet monen strategisen prioriteettimme edistämisessä hyvin. Liiketoimintaympäristömme muuttuu edelleen ja rakennamme yrityksen tulevaisuutta sekä kehitämme tapaa, jolla Fiskars Group toimii. Suunniteltu organisaatiorakenne parantaa kilpailukykyämme sekä vahvistaa kuluttajakeskeisyyttämme, kun poistamme päällekkäisyyksiä ja yksinkertaistamme rakennetta. Suunnitellun rakenteen myötä voimme paremmin hyödyntää ymmärrystämme kuluttajasta ja nopeuttaa päätöksentekoa, mikä mahdollistaa kestävää kasvua tulevaisuudessa”, sanoi Jaana Tuominen, Fiskars Groupin toimitusjohtaja.

Suunnitelmamme mukaan toteutamme integraation yhdeksi yhtiöksi vuoden 2020 ensimmäisen vuosineljänneksen loppuun mennessä. Organisaatiomme rakentuisi silloin kolmen liiketoimintayksikön, globaalin myyntitoiminnon, kuluttajakokemus- ja kasvu -toiminnon sekä toimitusketjun ja muiden globaalien toimintojen ympärille.

Jokaisella liiketoimintayksiköllä (Business Area, ”BA”) olisi selkeä fokus sekä vastuu globaalista tuotevalikoimasta, jonka avulla pystyisimme täysimääräisesti hyödyntämään vahvojen brändiemme potentiaalia. Lisäksi se edesauttaisi kykyämme tehdä arjesta ainutkertaista ihmisille, jotka arvostavat tuotteitamme ja palveluitamme.

 • BA Vita koostuisi kattaus-, lasi- sekä sisustuskategorioista. Vuoden 2018 liikevaihdolla mitattuna tämän liiketoimintayksikön osuus koko konsernin liikevaihdosta olisi ollut noin 47 %. Christian Bachler tulee johtamaan BA Vitan suunnittelua. Hän toimi aiemmin English & Crystal Living -liiketoiminnan johtajana.
 • BA Terra koostuisi puutarha-, kastelu- ja ulkoilukategorioista. Vuoden 2018 liikevaihdolla mitattuna tämän liiketoimintayksikön osuus koko konsernin liikevaihdosta olisi ollut noin 40 %. Talousjohtaja Sari Pohjonen tulee johtamaan BA Terran suunnittelua.
 • BA Crea koostuisi ruuanlaitto-, askartelu- ja saksikategorioista. Vuoden 2018 liikevaihdolla mitattuna tämän liiketoimintayksikön osuus koko konsernin liikevaihdosta olisi ollut noin 13 %. Tuomas Hyyryläinen tulee johtamaan BA Crean suunnittelua. Hän toimi aiemmin konsernin kasvujohtajana.

Suunnittelemme myyntitiimiemme yhdistämistä yhdeksi globaaliksi toiminnoksi. Näin pystyisimme kiihdyttämään kasvuamme ja palvelemaan asiakkaitamme paremmin. Samalla yksinkertaistamme organisaatiotamme, kehitämme yhtenäisiä toimintatapoja sekä jatkamme pitkäaikaisten strategisten asiakassuhteiden rakentamista. Johan Hedberg tulee johtamaan globaalin myyntitoiminnon suunnittelua. Hän toimi aiemmin Living-liiketoiminnan myyntijohtajana.

Suunnittelemme myös kuluttajakokemus- ja kasvutoiminnon perustamista, ja se vastaisi kuluttajanäkemyksen, brändiportfolion hallinnan, markkinoinnin ja kasvuhankkeiden kehittämisestä. Toimitusjohtaja Jaana Tuominen tulee johtamaan tämän toiminnon suunnittelua. Fiskars Group on nimittänyt Tina Anderssonin kuluttajakokemuksesta vastaavaksi johtajaksi, hän aloittaa tehtävässään viimeistään toukokuussa 2020. Hän siirtyy Fiskars Groupiin Paulig Groupilta, jossa hän on toiminut strategia‑, markkinointi‑ ja innovaatiojohtajana.

Toimitusketju ja muut globaalit toiminnot tukevat pyrkimystämme luoda kestävää kasvua kehittämällä globaaleja prosesseja ja osaamista sekä edistämällä strategisia prioriteettejamme. Nykyiset johtajat vastaavat näiden toimintojen suunnittelusta.

Uusi konsernin johtoryhmä
Fiskars Groupin uusi johtoryhmä koostuu seuraavista jäsenistä, ja muutokset astuvat voimaan heti:

 •  Jaana Tuominen, toimitusjohtaja
 •  Sari Pohjonen, talousjohtaja, toimitusjohtajan sijainen
 •  Tina Andersson, kuluttajakokemuksesta vastaava johtaja (alkaen viimeistään toukokuussa 2020)
 •  Christian Bachler, EVP
 •  Risto Gaggl, toimitusketjusta vastaava johtaja
 •  Johan Hedberg, myynnistä vastaava johtaja
 •  Tuomas Hyyryläinen, EVP
 •  Niklas Lindholm, henkilöstöjohtaja
 •  Maija Taimi, viestintäjohtaja
 •  Päivi Timonen, lakiasiainjohtaja

Michael Halak, joka aiemmin toimi Functional-liiketoiminnan johtajana sekä konsernin johtoryhmän jäsenenä, on päättänyt jättää yhtiön henkilökohtaisista syistä.

Uudelleenjärjestelyohjelma

Fiskars Group käynnistää tänään konserninlaajuisen uudelleenjärjestelyohjelman, jonka tarkoituksena on vähentää kuluja. Säästöjä on tarkoitus saada aikaan useilta eri osa-alueilta, muun muassa päällekkäisyyksiä poistamalla, prosesseja ja työtapoja yksinkertaistamalla sekä henkilöstövähennyksillä.

 • Osana ohjelmaa tulemme etsimään synergiahyötyjä ja tehokkuutta myynnissä ja hallinnossa
 • Lisäksi arvioimme koko toimitusketjua ja jakeluverkostoa tehokkuuden parantamiseksi

Ohjelman tavoitteena on 20 milj. euron vuosittaiset nettokustannussäästöt, edellyttäen että se toteutuu kokonaisuudessaan. Tavoiteltujen kustannussäästöjen odotetaan toteutuvan asteittain, ja valtaosan odotetaan näkyvän konsernin tuloksessa ohjelman aikana. Ohjelman odotetaan päättyvän vuoden 2021 loppuun mennessä. Sen kokonaiskustannusten odotetaan olevan arviolta 30 milj. euroa vuoden 2021 loppuun mennessä. Ne tullaan kirjaamaan vertailukelpoisuuteen vaikuttavina erinä ja ovat kassavirtavaikutteisia. Samalla Fiskars Group jatkaa kasvupanostuksiaan, joiden odotetaan luovan kestävää arvoa pitkällä tähtäimellä. Kasvupanostuksiin lukeutuvat mm. verkkokauppa ja uudet liiketoimintamahdollisuudet.

Näiden suunniteltujen toimien odotetaan vähentävän henkilöstöä globaalisti. Suunnitelmien edetessä työskentelemme tiiviisti henkilöstön ja henkilöstön edustajien kanssa sen varmistamiseksi, että osapuolilla on saatavilla kaikki tarvittava tieto ja heidän kanssaan neuvotellaan esitetyistä muutoksista. Prosessit ja ajankohdat vaihtelevat maittain

Living-segmentin lokakuussa 2018 julkaistu muutosohjelma etenee ja jatkuu suunnitelmien mukaisesti. Sen tavoitteena on lisätä toiminnan tehokkuutta, yksinkertaistaa liiketoiminnan rakennetta sekä vauhdittaa pitkän aikavälin strategista kehitystä. Ohjelman kokonaiskustannukset ovat arviolta 40 milj. euroa vuosina 2018–2021, josta vuoden 2019 kolmannen neljänneksen loppuun mennessä oli kirjattu 17,0 milj. euroa. Kustannukset kirjataan vertailukelpoisuuteen vaikuttavina erinä. Ohjelman tavoitteena on pienentää konsernin vuotuisia kustannuksia noin 17 milj. eurolla, kun ohjelma on täysin toteutettu.

Uusi raportointirakenne
Suunniteltujen organisaatiomuutosten myötä Fiskars suunnittelee muuttavansa taloudellisen raportoinnin rakennettaan. Vuoden 2020 ensimmäisestä neljänneksestä alkaen Fiskarsin neljä varsinaista raportointisegmenttiä olisivat Vita, Terra, Crea ja Muut. Lisäksi Fiskars raportoisi liikevaihdon kolmen maantieteellisen alueen osalta: Eurooppa, Amerikka ja Aasia-Tyynimeri.

Muut-segmentti sisältää konsernin sijoitukset, kiinteistöyksikön, konsernitoiminnot ja yhteiset toiminnot.

Vertailun helpottamiseksi Fiskars tulee esittämään oikaistuja, tilintarkastamattomia taloudellisia lukuja ennen tammi-maaliskuun 2020 osavuosikatsauksen julkistamista.

Johtoryhmän uusien jäsenten CV:t ja kuvat löytyvät tämän tiedotteen liitteestä.

Webcast-lähetys ja puhelinkonferenssi
Englanninkielinen webcast-lähetys koskien tiedotetta pidetään tänään klo 12.30 (EET). Siihen voi osallistua osoitteessa: https://fiskars.videosync.fi/info-04122019

Osallistua voi myös puhelimitse:

FI: +358 9 8171 0310
SE: +46 8 5664 2651
UK: +44 3333 000 804
US: +1 631 9131 422

PIN: 33204117#

Kysymyksiä voi esittää englanniksi esityksen jälkeen. Esitysmateriaalit löytyvät myös verkkosivuillamme osoitteessa www.fiskarsgroup.com. Tilaisuuden tallenne on saatavilla myöhemmin yhtiön internetsivuilla. Rekisteröitymisen yhteydessä kerättyjä yhteystietoja ei käytetä mihinkään muihin tarkoituksiin.

FISKARS OYJ ABP

Jaana Tuominen
Toimitusjohtaja

New FGLT members-CVs FI

Media- ja sijoittajayhteydet:
Konserniviestintä, puh. 020 439 5031, communications@fiskars.com 

Making the everyday extraordinary  
Fiskars Group tekee arjesta ainutkertaista. Yhdessä brändiperheeseemme kuuluvien brändien, kuten Fiskars, Gerber, Iittala, Royal Copenhagen, Waterford ja Wedgwood kanssa haluamme vaikuttaa positiivisella ja kestävällä tavalla ihmisten elämään. Tuotteitamme on saatavilla yli 100 maassa ja työllistämme noin 7 600 henkilöä 30 maassa. Lisätietoja meistä löydät osoitteesta www.fiskarsgroup.com.