FISKARS GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI–MAALISKUU 2019: Vertailukelpoinen EBITA ja rahavirta kehittyivät myönteisesti, vertailukelpoinen liikevaihto laski

Fiskars Oyj Abp
Pörssitiedote
26.4.2019 klo 8.30 (EEST) 

FISKARS GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI–MAALISKUU 2019: Vertailukelpoinen EBITA ja rahavirta kehittyivät myönteisesti, vertailukelpoinen liikevaihto laski

Tämä on tiivistelmä Fiskars Oyj Abp:n tänään julkistetusta tammi-maaliskuun 2019 osavuosikatsauksesta. Täydellinen osavuosikatsaus taulukoineen on saatavilla tämän tiedotteen liitteenä osoitteessa http://fiskarsgroup.com/fi/sijoittajat/raportit-ja-esitykset/osavuosikatsaukset ja yhtiön internetsivuilla www.fiskarsgroup.com/fi. Kehotamme sijoittajia perehtymään tiivistelmän lisäksi taulukot sisältävään täydelliseen osavuosikatsausraporttiin.

Vuoden 2019 ensimmäinen neljännes lyhyesti:

  • Liikevaihto kasvoi 1,0 % ja oli 268,6 milj. euroa (1–3/2018: 266.1) 
  • Vertailukelpoinen liikevaihto1) laski 1,4 % ja oli 268,6 milj. euroa (272,5) 
  • EBITA laski 8,6 % ja oli 20,1 milj. euroa (22,0) 
  • Vertailukelpoinen2) EBITA kasvoi 9,9 % ja oli 25,9 milj. euroa (23,6) 
  • Liiketoiminnan rahavirta ennen rahoituseriä ja veroja oli -25,8 milj. euroa (-39,2)  
  • Osakekohtainen tulos oli 0,21 euroa (0,20) 

Näkymät vuodelle 2019 ennallaan:

Vuonna 2019 Fiskars Group odottaa konsernin vertailukelpoisen liikevaihdon1) ja vertailukelpoisen2) EBITAn olevan viime vuoden tasolla.

Näkymiin vaikuttavat yhtiön kasvupanostukset, joiden odotetaan luovan kestävää arvoa pitkällä tähtäimellä. Lisäksi toimintaympäristön muutoksessa on merkittäviä riskejä, esim. Brexit ja USA:n tullitariffit. Näiden riskien epäsuotuisalla kehityksellä voi olla merkittävä negatiivinen vaikutus vertailukelpoiseen liikevaihtoon ja vertailukelpoiseen EBITAan. Myös valuuttakurssien muutoksilla voi olla merkittävä vaikutus vertailukelpoiseen EBITAan.

Fiskars Groupin toimitusjohtaja Jaana Tuominen:

Vahva liikevaihdon kehitys Euroopassa Functional-segmentissä edesauttoi parempaa suoritustamme vuoden 2019 ensimmäisellä neljänneksellä. Olin myös tyytyväinen Living-segmentin liikevaihdon kasvuun Aasiassa. Epäsuotuisat sääolot ja puutarhakauden hidas alku Yhdysvalloissa vaikuttivat liikevaihtoomme negatiivisesti.

Living-segmentin uudelleenjärjestelyohjelma etenee suunnitelmien mukaisesti. Olen luottavainen, että voimme ohjelman myötä vahvistaa brändejämme, lisätä toiminnan tehokkuutta ja siten vauhdittaa pitkän aikavälin strategista kehitystä. Strategisten prioriteettiemme mukaisesti panostamme edelleen brändättyihin kuluttajatuotteisiin ja ilmoitimme myyvämme Leborgne-liiketoiminnan, joka ei ole kuulunut ydinliiketoimintaamme.

Kuten olemme aiemmin kertoneet, investoimme kasvupanostuksiin, joiden odotetaan luovan kestävää arvoa pitkällä aikavälillä. Liikevaihto omassa verkkokaupassa on kasvanut aiemmilla vuosineljänneksillä, ja kasvu jatkui myös ensimmäisellä vuosineljänneksellä. Verkkokauppa on yksi alueista, joilla aiomme parantaa kilpailukykyämme sekä oman verkkokauppamme osalta että tukemalla kumppaneitamme.

Koko vuoden 2019 osalta olemme hyvissä asemissa tulevien tärkeiden vuosineljännesten kannalta. Odotan myynnin kehityksen paranevan, kun hyödynnämme olemassa olevilla markkinoillamme saatavilla olevia kasvumahdollisuuksia. Kasvupyrkimyksiämme tukevat vahvat brändit, yhteistyökumppanit ja läsnäolomme ympäri maailmaa.

————————————————————————————————————————————————————–

1)    Vertailukelpoinen liikevaihto ei sisällä valuuttakurssien eikä ostettujen ja myytyjen liiketoimintojen vaikutusta
2)    EBITAn vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät sisältävät esimerkiksi uudelleenjärjestelykuluja, arvonalentumisia tai varauksia ja varausten purkamisia, integraatiotoimiin liittyviä kuluja sekä liiketoimintojen myyntien tulosvaikutusta

Konsernin avainluvut

Milj. euroa 1-3 2019 1-3 2018 Muutos 1-12 2018
Liikevaihto 268,6 266,1 1,0 % 1 118,5
Vertailukelpoinen liikevaihto1) 268,6 272,5 -1,4 % 1 142,5
EBITA 20,1 22,0 -8,6 % 112,5
EBITAn vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät2) -5,8 -1,6 -9,2
Vertailukelpoinen EBITA 25,9 23,6 9,9 % 121,7
Liiketulos (EBIT) 16,9 19,0 -11,0 % 91,6
Tulos ennen veroja 22,7 25,1 103,0
Tilikauden tulos 17,6 16,5 81,7
Sijoitusten markkina-arvon nettomuutos -1,3 13,6 -118,8
Tulos/osake, euroa 0,21 0,20 1,00
Oma pääoma/osake, euroa 14,96 15,14 -1,2 % 14,80
Liiketoiminnan rahavirta ennen rahoituseriä ja veroja3) -25,8 -39,2 34,0 % 136,8
Omavaraisuusaste, %3)  65 % 68 % 70 %
Nettovelkaantumisaste, %3)  26 % 18 % 11 %
Investoinnit 8,0 8,9 -10,0 % 46,2
Henkilöstö (FTE), keskimäärin 7 029 7 410 -5,1 % 7 304

1)    Käyttäen vertailukelpoisia valuuttakursseja
2)    Vuoden 2019 ensimmäisen neljänneksen vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät koostuivat lähinnä Living-segmentin transformaatio-ohjelmasta
3)    IFRS 16 -standardin käyttöönotto vaikutti lukuihin. Ilman muutosta olisi omavaraisuusaste vuoden ensimmäisellä neljänneksellä ollut 70 % ja nettovelkaantumisaste 19 %. Muutoksella oli myös 6 milj. euron positiivinen vaikutus liiketoiminnan rahavirtaan ennen rahoituseriä ja veroja

MUUTOKSIA FISKARS GROUPIN RAPORTOINNISSA VUONNA 2019

Fiskars Group otti 1.1.2019 käyttöön vuokrasopimuksia koskevan IFRS 16 -standardin. Vuokralle ottajien kaikki vuokrasopimukset kirjataan taseeseen käyttöoikeusomaisuuseriksi ja vuokrasopimusveloiksi. Poikkeuksia ovat lyhytaikaiset alle 12 kuukauden sopimukset sekä sopimukset, joiden kohteena oleva omaisuuserä on arvoltaan vähäinen. Fiskars Group käyttää kumulatiivista siirtymää, jolloin vertailutietoja ei oikaista.

Koko vuoden 2019 osalta positiivinen vaikutus liikevoittoon/EBITAan tulee olemaan noin 1 milj. euroa, johtuen vuokrakulujen vähentymisestä sekä käyttöomaisuuserien poistojen lisäyksestä. Vaikutus EBITDAan tulee lisäksi poistojen määrästä, lisäys on noin 23 milj. euroa. Korkokulut kasvavat noin 2 milj. eurolla. Arvioitu kokonaisvaikutus tilikauden tulokseen on -1 milj. euroa.

Lisätietoja raportoinnin muutoksista on tämän osavuosikatsauksen laadintaperiaatteita käsittelevässä osassa.

FISKARS OYJ ABP

Jaana Tuominen
Toimitusjohtaja


Lisätietoja:

  • Toimitusjohtaja Jaana Tuominen, puh. 0204 39 5500 
  • Talousjohtaja Sari Pohjonen, puh. 0204 39 5773 
  • Konserniviestintä, puh. 0204 39 5031, communications@fiskars.com

Analyytikko- ja lehdistötilaisuus
Ensimmäisen vuosineljänneksen yhdistetty suora webcast sekä analyytikko- ja lehdistötilaisuus pidetään 26.4.2019 klo 11.00 yhtiön pääkonttorissa Fiskars Campuksella, Hämeentie 135 A, Helsinki. Tilaisuuden esitys on saatavilla yhtiön internetsivuilla www.fiskarsgroup.com.

Englanninkielistä suoraa webcast-lähetystä voi seurata osoitteessa: https://fiskars.videosync.fi/2019-q1-results

Tilaisuuden tallenne on saatavilla myöhemmin yhtiön internetsivuilla. Rekisteröitymisen yhteydessä kerättyjä yhteystietoja ei käytetä mihinkään muihin tarkoituksiin.

Media- ja sijoittajayhteydet:
Konserniviestintä, puh. 020 439 5031, communications@fiskars.com 

Making the everyday extraordinary  
Fiskars Group tekee arjesta ainutkertaista. Yhdessä brändiperheeseemme kuuluvien brändien, kuten Fiskars, Gerber, Iittala, Royal Copenhagen, Waterford ja Wedgwood kanssa haluamme vaikuttaa positiivisella ja kestävällä tavalla ihmisten elämään. Tuotteitamme on saatavilla yli 100 maassa ja työllistämme noin 7 900 henkilöä yli 30 maassa. Lisätietoja meistä löydät osoitteesta www.fiskarsgroup.com

Liitteet