Fiskars Groupin puolivuosikatsaus tammi-kesäkuu 2020

Fiskars Oyj Abp       
Pörssitiedote
30.7.2020 klo 08.30 (EEST)

Fiskars Groupin puolivuosikatsaus tammi-kesäkuu 2020

Hyvin epävakaassa markkinatilanteessa kysyntä parani toisen vuosineljänneksen loppua kohti, loppuvuodelle edelleen merkittäviä epävarmuustekijöitä

Tämä on tiivistelmä Fiskars Oyj Abp:n tänään julkistetusta tammi-kesäkuun 2020 puolivuosikatsauksesta. Täydellinen katsaus taulukoineen on saatavilla tämän tiedotteen liitteenä osoitteessa http://fiskarsgroup.com/fi/sijoittajat/raportit-ja-esitykset/osavuosikatsaukset ja yhtiön internetsivuilla www.fiskarsgroup.com/fi. Kehotamme sijoittajia perehtymään tiivistelmän lisäksi taulukot sisältävään täydelliseen osavuosikatsaukseen.

Vuoden 2020 toinen neljännes lyhyesti:
•    Liikevaihto kasvoi 5,6 % ja oli 280,0 milj. euroa (4-6/2019: 265,1)
•    Vertailukelpoinen liikevaihto1) kasvoi 5,7 % ja oli 280,0 milj. euroa (265,0)
•    EBITA kasvoi 102,3 % ja oli 27,5 milj. euroa (13,6)
•    Vertailukelpoinen2) EBITA kasvoi 77,3 % ja oli 28,6 milj. euroa (16,1)
•    Liiketoiminnan rahavirta ennen rahoituseriä ja veroja vahvistui ja oli 55,8 milj. euroa (48,1)
•    Osakekohtainen tulos oli 0,14 euroa (0,12)

Tammi-kesäkuu 2020 lyhyesti:
•    Liikevaihto kasvoi 0,5 % ja oli 536,2 milj. euroa (1-6/2019: 533,7)
•    Vertailukelpoinen liikevaihto1) kasvoi 0,4 % ja oli 536,2 milj. euroa (533,9)
•    EBITA kasvoi 16,9 % ja oli 39,4 milj. euroa (33,7)
•    Vertailukelpoinen2) EBITA kasvoi 13,0 % ja oli 47,6 milj. euroa (42,1)
•    Liiketoiminnan rahavirta ennen rahoituseriä ja veroja heikkeni ja oli 18,3 milj. euroa (22,3)
•    Osakekohtainen tulos oli 0,20 euroa (0,33)

Näkymät vuodelle 2020 peruttu 19.3.2020:
Fiskars Oyj Abp on perunut 5.2.2020 antamansa näkymät vuodelle 2020. Covid-19 pandemian leviämisen takia on epätodennäköistä, että vertailukelpoinen EBITA kasvaa vuonna 2020. Koska tilanne muuttuu edelleen nopeasti, perusteltua arviota mahdollisista vaikutuksista koko vuoden 2020 osalta ei tällä hetkellä voida tehdä. Fiskars pyrkii täsmentämään näkymiään vuodelle 2020 sitten, kun vaikutuksia voidaan luotettavammin arvioida. Tarkempaa kuvausta mahdollisista riskeistä ja epävarmuustekijöistä, erityisesti liittyen pandemiaan, löytyy tämän puolivuosikatsauksen Riskit ja liiketoiminnan epävarmuustekijät –osiosta.

Fiskars Groupin väliaikainen toimitusjohtaja Sari Pohjonen:
Toisen vuosineljänneksen suoritus oli erittäin vaihteleva niin kategorioiden, kanavien kuin alueiden ja brändienkin osalta. Covid-19-pandemia vaikutti edelleen negatiivisesti liiketoimintaamme vuosineljänneksen alussa, vähentäen näkyvyyttä ja lisäten epävarmuutta, kun myymälöitä suljettiin ja asiakasvirta kutistui. Haastavasta liiketoimintaympäristöstä huolimatta onnistuimme kasvattamaan vertailukelpoista liikevaihtoamme ja vertailukelpoista EBITAamme toisen vuosineljänneksen aikana. Vertailukelpoinen EBITA parani selvästi pääasiassa siksi, että ryhdyimme tilanteen vuoksi nopeisiin ja määrätietoisiin toimiin vähentääksemme kuluja ja toteuttaaksemme muita väliaikaisia säästötoimenpiteitä.

Vaikean huhtikuun aikana liikevaihto ja vertailukelpoinen EBITA laskivat merkittävästi. Tilanne parani selvästi vuosineljänneksen loppua kohti. Liiketoimintayksiköt Terra ja Crea kirjasivat vankat tulokset, joita tuki vahva kysyntä erityisesti Amerikassa ja Saksassa. Terralle toinen vuosineljännes on tavallisesti vuoden tärkein, kun puutarhasesonki on silloin huipussaan. Amerikan suotuisat sääolot tukivat osaltaan hyvää tulosta puutarha- ja kastelutuotekategorioissa. Nämä liiketoimintayksiköt menestyivät hyvin, sen sijaan Vitan liikevaihto kärsi merkittävästi Covid-19:n aiheuttamista rajoitustoimista ja myymälöiden sulkemisista.

Jakelijoiden ja oman verkkokaupan kanavissa oli nähtävissä kasvua, ja jälkimmäisessä kanavassa myynti yli kaksinkertaistui edellisvuoden tasosta. Kasvua tukivat pandemian aiheuttama kuluttajakäyttäytymisen muutos sekä omien verkkokauppojemme uudistaminen ja laajentaminen. Rajoitustoimien ja myymälöiden väliaikaisen sulkemisen vuoksi koko oman kanavan liikevaihto laski toisella vuosineljänneksellä. Huhtikuussa merkittävä osa omista myymälöistämme oli kiinni. Myymälät alkoivat avautua vähitellen toukokuussa, ja muutama oli kiinni vielä kesäkuun lopussa.

Toisen vuosineljänneksen saavutukset ovat vaatineet paljon koko tiimiltä. Haluan vilpittömästi kiittää työntekijöitämme, jotka ovat työskennelleet vaikeissa olosuhteissa pandemian aikana, lomautusten ja muiden säästötoimien vaikutusten alla ja saavuttaneet positiivisia tuloksia.

Terävöitämme nyt panostuksiamme kahdella alueella: Vita-liiketoimintayksikön muutosohjelmassa ja digitaalisten toimintojen kehittämisessä. Käynnissä oleva Vitan muutosohjelma on auttanut meitä parantamaan tehokkuuttamme, ja ohjelma jatkuu suunnitellusti. Verkkokauppamme tavoittavuuden ja toiminnallisuuden uudistaminen sekä laajentaminen ovat edenneet hyvin. Näemme jatkossakin merkittäviä mahdollisuuksia digitaalisen toimintaympäristön kehittämiseen, kun liiketoimintaympäristö muuttuu nopeasti. Molempien painopistealueiden tueksi aiomme myös arvioida uudelleen brändistrategiaamme, mukaan lukien kunkin brändin asemointia ja markkinoita sekä resurssien kohdentamista brändien välillä.

Pandemian vuoksi toimintaympäristössämme on edelleen merkittäviä riskejä, ja näkyvyys on normaalia heikompaa. Vuoden viimeinen neljännes on yhtiölle tärkeä sesonki, erityisesti Vita-liiketoimintayksikössä. Jatkamme määrätietoista kustannusten hallintaa ja panostuksia niihin kanaviin, joissa kuluttajat ovat läsnä.
 

1)     Vertailukelpoinen liikevaihto ei sisällä valuuttakurssien eikä ostettujen ja myytyjen liiketoimintojen vaikutusta
2)    EBITAn vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät sisältävät esimerkiksi uudelleenjärjestelykuluja, arvonalentumisia tai varauksia ja varausten purkamisia, integraatiotoimiin liittyviä kuluja sekä liiketoimintojen myyntien tulosvaikutusta

Konsernin avainluvut

Milj. euroa 4-6 2020 4-6 2019 Muutos 1-6 2020 1-6 2019 Muutos 2019
Liikevaihto 280,0 265,1 5,6% 536,2 533,7 0,5% 1 090,4
Vertailukelpoinen liikevaihto1) 280,0 265,0 5,7% 536,2 533,9 0,4% 1 083,7
EBITA 27,5 13,6 102,3% 39,4 33,7 16,9% 72,9
EBITAn vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät2) -1,1 -2,6 -55,5% -8,2 -8,4 2,6% -17,7
Vertailukelpoinen EBITA 28,6 16,1 77,3% 47,6 42,1 13,0% 90,6
Liiketulos (EBIT) 20,8 10,5 97,4% 29,1 27,4 6,4% 60,1
Tulos ennen veroja 16,3 11,8 38,0% 24,8 34,5 -28,2% 63,2
Tilikauden tulos 11,1 9,9 12,3% 16,2 27,4 -41,0% 52,4
Sijoitusten markkina-arvon nettomuutos   -36,3   -20,3 -20,4
Tulos/osake, euroa 0,14 0,12 14,0% 0,20 0,33 -40,8% 0,63
Oma pääoma/osake, euroa   9,23 9,29 9,34
Liiketoiminnan rahavirta ennen rahoituseriä ja veroja 55,8 48,1 16,1% 18,3 22,3 -17,8% 117,5
Omavaraisuusaste, %   49 % 56 % 56 %
Nettovelkaantumisaste, %   38 % 37 % 34 %
Investoinnit 6,7 10,4 -35,7% 11,7 18,5 -36,5% 40,0
Henkilöstö (FTE), keskimäärin 6 021 6 927 -13,1% 6 197 6 980 -11,2% 6 840

1)     Käyttäen vertailukelpoisia valuuttakursseja ja ilman Leborgne-liiketoiminnan myyntiä.
2)    Vuoden 2020 toisen neljänneksen vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät koostuivat lähinnä uudelleenjärjestely- ja muutosohjelmista

FISKARS OYJ ABP

 

Sari Pohjonen
Väliaikainen toimitusjohtaja

Lisätietoja:

  • Väliaikainen toimitusjohtaja ja talousjohtaja Sari Pohjonen, puh. 0204 39 5773
  • Konserniviestintä, puh. 0204 39 5031, communications@fiskars.com

Webcast
Toisen vuosineljänneksen webcast pidetään 30.7.2020 klo 11.00. Englanninkielistä suoraa lähetystä voi seurata osoitteessa: https://fiskars.videosync.fi/2020-q2-results

Tilaisuuden esitys on saatavilla yhtiön internetsivuilla www.fiskarsgroup.com.

Tilaisuuden tallenne on saatavilla myöhemmin yhtiön internetsivuilla. Rekisteröitymisen yhteydessä kerättyjä yhteystietoja ei käytetä mihinkään muihin tarkoituksiin.

Media- ja sijoittajayhteydet:
Konserniviestintä, puh. 020 439 5031, communications@fiskars.com
 
Making the everyday extraordinary  
Fiskars Groupin visiona on vaikuttaa positiivisella ja kestävällä tavalla ihmisten elämään. Brändimme Fiskars, Gerber, Iittala, Royal Copenhagen, Waterford ja Wedgwood ovat mukana ihmisten elämässä – niin kotona, puutarhassa kuin ulkona luonnossa. Pyrimme tekemään arjesta ainutkertaista tänään ja tulevaisuudessa. Työllistämme noin 7 000 henkilöä 30 maassa, ja tuotteitamme on saatavilla yli 100 maassa. Fiskarsin osake on listattu Nasdaq Helsingissä (FSKRS). Lisätietoja löydät osoitteesta www.fiskarsgroup.com. Voit seurata meitä Twitterissä @fiskarsgroup.

Liitteet