FISKARS GROUPIN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 2018: Vertailukelpoinen EBITA kasvoi, rahavirta kasvoi ja vertailukelpoinen liikevaihto laski

Fiskars Oyj Abp
Tilinpäätöstiedote
7.2.2019 klo 8.30 EET 

FISKARS GROUPIN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 2018: Vertailukelpoinen EBITA kasvoi, rahavirta kasvoi ja vertailukelpoinen liikevaihto laski

Tämä on tiivistelmä Fiskars Oyj Abp:n tänään julkistetusta vuoden 2018 viimeisen neljänneksen ja vuoden 2018 tilinpäätöstiedotteesta. Vuoden 2018 täydellinen tilinpäätöstiedote taulukoineen on saatavilla tämän tiedotteen liitteenä, osoitteessa http://fiskarsgroup.com/fi/sijoittajat/raportit-ja-esitykset/osavuosikatsaukset ja yhtiön internetsivuilla www.fiskarsgroup.com/fi. Kehotamme sijoittajia perehtymään tiivistelmän lisäksi taulukot sisältävään täydelliseen tilinpäätöstiedotteeseen.

Vuoden 2018 viimeinen neljännes lyhyesti:

 • Liikevaihto kasvoi 1,5 % ja oli 324,1 milj. euroa (10–12/2017: 319,2)
 • Vertailukelpoinen liikevaihto1) kasvoi 1,1 %
 • Vertailukelpoinen2) EBITA kasvoi 38 % ja oli 48,8 milj. euroa (35,4)
 • EBITA kasvoi ja oli 43,5 milj. euroa (30,6)
 • Liiketoiminnan rahavirta ennen rahoituseriä ja veroja oli 92,2 milj. euroa (103,5)
 • Osakekohtainen tulos oli 0,33 euroa (-0,56, vertailuluku 0,21)3)

Tammi–joulukuu 2018 lyhyesti:

 • Liikevaihto laski 5,6 % ja oli 1 118,5 milj. euroa (2017: 1 185,5)
 • Vertailukelpoinen liikevaihto1) laski 2,4 %
 • Vertailukelpoinen2) EBITA kasvoi 2 % ja oli 121,7 milj. euroa (119,0)
 • EBITA laski ja oli 112,5 milj. euroa (113,2)
 • Liiketoiminnan rahavirta ennen rahoituseriä ja veroja oli 136,8 milj. euroa (130,5)
 • Osakekohtainen tulos oli 1,00 euroa (2,04, vertailuluku 0,98)3)

Ehdotus osingonjaosta

Fiskarsin hallitus ehdottaa vuoden 2019 varsinaiselle yhtiökokoukselle, että hallitus valtuutetaan päättämään Fiskarsin omistamien Wärtsilä Oyj Abp:n osakkeiden jakamisesta ylimääräisenä osinkona Fiskarsin osakkeenomistajille. Hallitus odottaa tällä hetkellä päättävänsä kaikkien tai lähes kaikkien Fiskarsin omistamien Wärtsilä-osakkeiden jakamisesta osakeosinkona 6.6.2019 pidettäväksi sovitussa kokouksessaan edellyttäen, että varsinainen yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään osakeosingosta.

Lisäksi hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että enintään 0,54 euroa osakkeelta maksetaan osakkeenomistajille käteisosinkona. Ehdotuksen mukaan käteisosinko jaettaisiin kahteen osaan niin, että yhtiökokous päättäisi 0,27 euron osakekohtaisesta käteisosingosta, joka maksetaan osakkeenomistajille yhtiökokouksen jälkeen maaliskuussa 2019, ja lisäksi hallitus ehdottaa, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään harkintansa mukaan enintään 0,27 euron osakekohtaisen lisäkäteisosingon jakamisesta. Hallitus odottaa päättävänsä 0,27 euron lisäkäteisosingosta 5.9.2019 pidettäväksi sovitussa kokouksessaan edellyttäen, että varsinainen yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään lisäkäteisosingosta.

Näkymät vuodelle 2019:

Vuonna 2019 Fiskars Group odottaa konsernin vertailukelpoisen liikevaihdon1) ja vertailukelpoisen2) EBITAn olevan viime vuoden tasolla.

Näkymiin vaikuttavat yhtiön kasvupanostukset, joiden odotetaan luovan kestävää arvoa pitkällä tähtäimellä. Lisäksi toimintaympäristön muutoksessa on merkittäviä riskejä, esim. Brexit ja USA:n tullitariffit. Näiden riskien epäsuotuisalla kehityksellä voi olla merkittävä negatiivinen vaikutus vertailukelpoiseen liikevaihtoon ja vertailukelpoiseen EBITAan. Myös valuuttakurssien muutoksilla voi olla merkittävä vaikutus vertailukelpoiseen EBITAan.

Fiskars Groupin toimitusjohtaja Jaana Tuominen: 

”Viimeinen neljännes on tärkeä Fiskars Groupille, ja olen erittäin tyytyväinen siihen, että päätimme vuoden 2018 vahvasti. Sekä vertailukelpoinen liikevaihto että vertailukelpoinen EBITA kasvoivat vuosineljänneksen aikana. Tämän ansiosta Fiskars Groupin koko vuoden 2018 vertailukelpoinen EBITA kasvoi vertailukelpoisen liikevaihdon laskusta huolimatta.

Tämä osoittaa, että pystymme tekemään tulosta myös haastavassa markkinatilanteessa. Olemme edistyneet hyvin toimintamme tehostamisessa lukuisten muutosohjelmien ja strategisten hankkeiden ansiosta. Meillä on edelleen varaa parantaa toimintaamme työskentelemällä entistä yhtenäisemmin sekä hyödyntämällä kaikkien vahvuuksia ja yhteistä osaamista.

Minua ilahdutti erityisesti Functional-segmentin koko vuoden suoritus, kun sen vertailukelpoinen EBITA kasvoi selvästi. Tämä on merkittävää, sillä vertailukelpoinen liikevaihto pysyi edellisvuoden tasolla lähinnä ensimmäisellä neljänneksellä vallinneen kylmän kevätsään vuoksi. Functional EMEA ‑liiketoiminta suoriutui hyvin, ja myös sen vertailukelpoinen EBITA kasvoi viimeisellä neljänneksellä. Outdoor-liiketoiminta on kehittynyt erinomaisesti vuoden aikana, eikä viimeinen neljännes ollut poikkeus.

Myös Living-segmentin vuosi päättyi positiivisissa merkeissä, kun vertailukelpoinen EBITA kasvoi tällä tärkeällä neljänneksellä. Koko vuosi oli Living-segmentin molemmille liiketoiminnoille haastava. Lokakuussa käynnistimme Living-segmentissä uudelleenjärjestelyohjelman, joka keskittyy lähinnä English & Crystal Living ‑liiketoimintaan. Ohjelman tavoitteena on lisätä toiminnan tehokkuutta, yksinkertaistaa liiketoiminnan rakennetta sekä vauhdittaa pitkän aikavälin strategista kehitystä vuosina 2018–2021.

Marraskuussa päivitimme pitkän tähtäimen taloudelliset tavoitteemme kannattavuuden osalta. Tavoitteenamme on, että EBITA-marginaali saavuttaa 12 %. Päivitimme samalla myös strategiset prioriteettimme tukeaksemme kasvua. Teemme töitä löytääksemme kasvumahdollisuuksia ydinmarkkinoillamme ja ‑kategorioissamme ja haemme uusia mahdollisuuksia uusilla alueilla.

Toimintaympäristön lisääntyvä epävarmuus ja tuontitullien mahdolliset korotukset voivat vaikuttaa tulokseemme vuonna 2019. Jatkamme strategisten prioriteettiemme toteuttamista ja odotamme vertailukelpoisen liikevaihdon ja vertailukelpoisen EBITAn vuonna 2019 olevan viime vuoden tasolla.

Yhdessä koko Fiskars Groupin tiimin kanssa viemme yhtiötä määrätietoisesti eteenpäin. Meillä on hyviä mahdollisuuksia parantaa liiketoimintamme suorituskykyä ja keskittyä tekemään arjesta ainutkertaista niin kuluttajille, asiakkaille, työntekijöille kuin osakkeenomistajille.” 

1)      Vuonna 2017 vertailukelpoisilla valuuttakursseilla ja ilman myydystä Euroopan ruukkuliiketoiminnasta (joulukuussa 2016) raportoitua liikevaihtoa. Vuoden 2018 näkymien osalta vertailukelpoinen liikevaihto ei sisällä valuuttakurssien eikä ostettujen ja myytyjen liiketoimintojen vaikutusta.
2)      EBITAn vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät sisältävät esimerkiksi uudelleenjärjestelykuluja, arvonalentumisia tai varauksia ja varausten purkamisia, integraatiotoimiin liittyviä kuluja sekä liiketoimintojen myyntien tulosvaikutusta. 
3)      Osakekohtainen tulos ei sisällä sijoitusten käyvän arvon nettomuutosta. Vuoden 2017 viimeisen neljänneksen ja vuoden 2017 vertailulukuja on oikaistu vastaavasti. 

Konsernin avainluvut

Milj. euroa 10‒12 2018 10‒12 2017 Muutos 2018 2017 Muutos
Liikevaihto 324,1 319,2 1,5 % 1 118,5 1 185,5 -5,6 %
Vertailukelpoinen liikevaihto1) 324,1 320,5 1,1 % 1 118,5 1 145,8 -2,4 %
EBITA 43,5 30,6 43 % 112,5 113,2 -1 %
EBITA:n vertailukelpoisuuteen   vaikuttavat erät2) -5,2 -4,9 -9,2 -5,8
Vertailukelpoinen EBITA 48,8 35,4 38 % 121,7 119,0 2 %
Liiketulos (EBIT) 32,5 25,8 26 % 91,6 97,9 -6 %
Tulos ennen veroja 29,9 -53,6 103,0 217,8
Tilikauden tulos 26,7 -45,8 81,7 167,1
Sijoitusten markkina-arvon nettomuutos -1,3 -79,4 -118,8 107,9
Tulos/osake, euroa3) 0,33 0,21 1,00 0,98
Oma pääoma/osake, euroa 14,80 15,53 -5 %
Liiketoiminnan rahavirta ennen   rahoituseriä ja veroja 92,2 103,5 -11 % 136,8 130,5 5 %
Omavaraisuusaste, % 70 % 69 %
Nettovelkaantumisaste, % 11 % 12 %
Investoinnit 14,2 12,0 19 % 46,2 35,4 31 %
Henkilöstö (FTE), keskimäärin 7 094 7 519 -6 % 7 304 7 709 -5 %

1) Vuonna 2017 vertailukelpoisilla valuuttakursseilla ja ilman myydystä Euroopan ruukkuliiketoiminnasta (joulukuussa 2016) raportoitua liikevaihtoa. 
2) Vuoden 2018 viimeisen neljänneksen vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät koostuivat henkilöstökuluista ja Alignment-ohjelmaan liittyvistä kuluista. Vuoden 2017 viimeisen neljänneksen vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät koostuivat Alignment-ohjelmaan liittyvistä kuluista. Lisätietoa Alignment-ohjelmasta on 7.2.2018 julkaistussa tilinpäätöstiedotteessa.
3) Osakekohtainen tulos ei sisällä sijoitusten käyvän arvon nettomuutosta. Vuoden 2017 viimeisen neljänneksen ja vuoden 2017 vertailulukuja on oikaistu vastaavasti.

MUUTOKSIA FISKARSIN RAPORTOINNISSA VUONNA 2019

Fiskars Group soveltaa 1.1.2018 lähtien uutta IFRS 9 ‑standardia, jonka mukaisesti yhtiö kirjaa Wärtsilä-omistuksen arvonmuutoksen laajaan tulokseen sen sijaan, että käyvän arvon muutokset kirjattaisiin tuloslaskelmaan.

Aiempaan tilinpäätösperiaatteeseen verrattuna tämä on siirtänyt kyseisten sijoitusten markkina-arvon muutoksen tuloslaskelmasta muihin laajan tuloksen eriin, laskennalliset verot mukaan lukien. Muutos ei ole vaikuttanut näiden erien luokitteluun taseessa tai osinkojen käsittelyyn tuloslaskelmassa.

Fiskars Group ei vuoden 2018 ensimmäisestä neljänneksestä lähtien ole raportoinut erikseen operatiivista osakekohtaista tulosta, josta on aiemmin poistettu sijoitusten käyvän arvon nettomuutos ja saadut osingot. Osakekohtainen tulos (EPS) vuodelle 2017 on oikaistu vastaavasti.

Fiskars Group otti 1.1.2019 käyttöön vuokrasopimuksia koskevan IFRS 16 -standardin. Vuokralle ottajien kaikki vuokrasopimukset kirjataan taseeseen käyttöoikeusomaisuuseriksi ja vuokrasopimusveloiksi. Poikkeuksia ovat lyhytaikaiset alle 12 kuukauden sopimukset sekä sopimukset, joiden kohteena oleva omaisuuserä on arvoltaan vähäinen. Fiskars Group käyttää kumulatiivista siirtymää, jolloin vertailutietoja ei oikaista. Muutoksen vaikutus taseeseen 1.1.2019 on noin 123 milj. euroa. Positiivinen vaikutus liikevoittoon/EBITAan tulee olemaan noin 1 milj. euroa, johtuen vuokrakulujen vähentymisestä sekä käyttöomaisuuserien poistojen lisäyksestä. Vaikutus EBITDAan tulee lisäksi poistojen määrästä, lisäys on noin 23 milj. euroa. Korkokulut kasvavat noin 2 milj. eurolla. Arvioitu kokonaisvaikutus tilikauden tulokseen on -1 milj. euroa.

Lisätietoja raportoinnin muutoksista on tämän tilinpäätöstiedotteen laadintaperiaatteita käsittelevässä osassa.

FISKARS OYJ ABP

Jaana Tuominen
Toimitusjohtaja

 
Lisätietoja:

 • Toimitusjohtaja Jaana Tuominen, puh. 0204 39 5500
 • Talousjohtaja Sari Pohjonen, puh. 0204 39 5773
 • Konserniviestintä, puh. 0204 39 5031, communications@fiskars.com

Analyytikko- ja lehdistötilaisuus
Neljännen vuosineljänneksen ja koko vuoden tulokseen liittyvä analyytikko- ja lehdistötilaisuus pidetään 7.2.2019 klo 10.00 yhtiön pääkonttorissa Fiskars Campuksella, Hämeentie 135 A, Helsinki. Tilaisuuden esitys on saatavilla yhtiön internetsivuilla www.fiskarsgroup.com.

Englanninkielinen puhelinkonferenssi ja suora webcast-lähetys analyytikoille ja sijoittajille pidetään samana päivänä klo 11.30 alkaen. Konferenssiin voi osallistua soittamalla alla olevaan numeroon 5–10 minuuttia ennen tilaisuuden alkua. Kysymysten esittäminen on mahdollista esityksen jälkeen ja ne pyydetään esittämään englanniksi.

Kansainvälinen numero: +44 (0) 2071 928000
Tanska: +45 32 728 042
Suomi: 09 424 508 06
Ranska: +33 (0)
176 700 794
Saksa: +49 (0)
692 443 7351
Norja: +47 239 602 64

Ruotsi: +46 (0) 850 692 180
USA: +1 631 510 7495

Rekisteröintitunnus: 2468608

Esitystä voi seurata suorana webcast-lähetyksenä osoitteessa:
https://engage.vevent.com/rt/fiskars/index.jsp?seid=55


Tilaisuuden tallenne on saatavilla myöhemmin yhtiön internetsivuilla.
Rekisteröitymisen yhteydessä kerättyjä yhteystietoja ei käytetä mihinkään muihin tarkoituksiin.

Media- ja sijoittajayhteydet: 
Viestintä- ja vastuullisuusjohtaja Maija Taimi, puh. 020 439 5031, communications@fiskars.com 

Making the everyday extraordinary  
Fiskars Group tekee arjesta ainutkertaista. Yhdessä brändiperheeseemme kuuluvien brändien, kuten Fiskars, Gerber, Iittala, Royal Copenhagen, Waterford ja Wedgwood kanssa haluamme vaikuttaa positiivisella ja kestävällä tavalla ihmisten elämään. Tuotteitamme on saatavilla yli 100 maassa ja työllistämme noin 7 900 henkilöä yli 30 maassa. Lisätietoja meistä löydät osoitteesta www.fiskarsgroup.com

Liitteet