Fiskars-konserni aikoo myydä osan Wärtsilä-osakkeistaan

Fiskars Oyj Abp   Pörssitiedote   14.2.2011 klo 18.30

TÄTÄ TIEDOTETTA EI SAA JULKAISTA TAI LEVITTÄÄ SUORAAN TAI VÄLILLISESTI YHDYSVALLOISSA, AUSTRALIASSA, KANADASSA, HONG KONGISSA TAI JAPANISSA TAI MISSÄÄN MUUSSA MAASSA, JOSSA TAI JOHON TARJOAMINEN TAI MYYNTI OLISI SOVELLETTAVIEN SÄÄNNÖSTEN NOJALLA KIELLETTYÄ.

Fiskars Oyj Abp:n täysin omistama tytäryhtiö Avlis AB aikoo myydä osan omistamistaan Wärtsilä Oyj Abp:n (Wärtsilä) osakkeista tarjoushuutokaupassa (accelerated book-building). Myynnin kohteena on yhteensä enintään 1 974 320 Wärtsilän osaketta, mikä vastaa enintään 11,7:ää % Fiskars-konsernin omistamista Wärtsilä-osakkeista ja kahta prosenttia Wärtsilän kaikista osakkeista ja äänistä. Myynnin järjestäjänä toimii Morgan Stanley & Co. International plc.

Fiskars-konserniin kuuluva Avlis AB omistaa tällä hetkellä 17,1 % Wärtsilän osakkeista ja äänistä. Mikäli osakemyynti toteutuu, Fiskars-konsernin omistusosuus Wärtsilästä on 15,1 % Wärtsilän osakkeista ja äänistä ja Fiskars-konserni on edelleen Wärtsilän suurin yksittäinen osakkeenomistaja. Avlis AB on sitoutunut olemaan myymättä Wärtsilän osakkeita markkinoilla myyntiä seuraavan 180 päivän aikana.

FISKARS OYJ ABP
Hallitus

Fiskars tarjoaa kuluttajatuotteita kotiin, puutarhaan ja ulkoiluun. Konsernin kansainväliset pääbrändit ovat Fiskars, Iittala, Buster, Silva ja Gerber. Vuonna 1649 perustettu Fiskars on Suomen vanhin yritys, ja se on listattu NASDAQ OMX Helsingissä. Vuonna 2010 Fiskarsin liikevaihto oli 716 miljoonaa euroa ja henkilöstömäärä oli noin 3 600 yli 20 maassa. www.fiskarsgroup.fi

TÄRKEÄ TIEDOTE

TÄSSÄ TIEDOTTEESSA ESITETYT TIEDOT ON TARKOITETTU YKSINOMAAN ANTAMAAN TAUSTATIETOA EIVÄTKÄ NE MUODOSTA TARJOUSTA TAI TARJOUSPYYNTÖÄ OSTAA, MYYDÄ, TARJOTA TAI MERKITÄ ARVOPAPEREITA. ARVOPAPEREITA EI MYÖSKÄÄN TARJOTA MYYTÄVÄKSI SELLAISESSA MAASSA, MISSÄ TÄLLAINEN TARJOUS, TARJOUSPYYNTÖ TAI MYYNTI ON LAINVASTAISTA TAI SE EDELLYTTÄISI KYSEISEN MAAN ARVOPAPERIMARKKINALAIN MUKAISTA REKISTERÖINTIÄ TAI MUUTA TOIMENPIDETTÄ.

YLEISÖ EI SAA OSALLISTUA TÄHÄN YKSITYISEEN TARJOAMISEEN JA MYYNTIIN LIITTYVÄÄN JÄRJESTELYYN (”PLACING-JÄRJESTELY”). TÄMÄ TIEDOTE JA TEHTÄVÄ TARJOUS ON SUUNNATTU AINOASTAAN HENKILÖILLE, JOTKA OVAT (1) KOKENEITA SIJOITTAJIA DIREKTIIVIN 2003/71/EY TARKOITTAMASSA MERKITYKSESSÄ JA JOKAISEN RELEVANTIN JÄSENVALTION IMPLEMENTOINTISÄÄNNÖSTEN MUKAISESTI (”ESITEDIREKTIIVI”) JA (2) SIJOITTAJILLE, JOTKA OVAT AMMATTIMAISIA SIJOITTAJIA VUODEN 2000 RAHOITUSPALVELU- JA MARKKINALAIN (FINANCIAL SERVICES AND MARKETS ACT 2000), MÄÄRÄYKSEN 2005 (”MÄÄRÄYS”) ARTIKLAN 19(1) TARKOITTAMALLA TAVALLA TAI OVAT MÄÄRÄYKSEN ARTIKLAN 49(2)(A) – (D) MUKAISIA TAHOJA (”KORKEAN VARALLISUUSTASON OMAAVAT YRITYKSET, REKISTERÖIMÄTTÖMÄT YHDISTYKSET, JNE”), TAI HENKILÖILLE, JOILLE SE VOIDAAN MUUTOIN LAILLISESTI KOMMUNIKOIDA (KAIKKI TÄLLAISET HENKILÖT JÄLJEMPÄNÄ ”ASIAANKUULUVAT TAHOT”). HENKILÖIDEN, JOTKA EIVÄT OLE ASIAANKUULUVIA TAHOJA, EI TULE TOIMIA TÄMÄN TIEDOTTEEN NOJALLA TAI NOJAUTUA SIIHEN. KAIKKI TÄHÄN TIEDOTTEESEEN LIITTYVÄT SIJOITUKSEEN TAI SIJOITUSTOIMINTAAN LIITTYVÄ TIETO ON TARKOITETTU AINOASTAAN ASIAANKUULUVIEN TAHOJEN SAATAVILLE.  

TÄTÄ TIEDOTETTA EI SAA EDELLEEN VÄLITTÄÄ, LEVITTÄÄ TAI JULKAISTA, SUORAAN TAI VÄLILLISESTI, YHDYSVALTOIHIN TAI YHDYSVALLOISSA (MUKAAN LUKIEN SEN TERRITORIOT JA ALUEET, YHDYSVALTOJEN OSAVALTIOT SEKÄ HALLINNOLLINEN PIIRIKUNTA DISTRICT OF COLUMBIA). ARVOPAPEREITA EI TARJOTA MYYTÄVÄKSI YHDYSVALTOIHIN TÄMÄN TIEDOTTEEN PERUSTEELLA. OSAKKEITA EI OLE REKISTERÖITY EIKÄ TULLA REKISTERÖIMÄÄN YHDYSVALTOJEN VUODEN 1933 ARVOPAPERILAIN (SECURITIES ACT OF 1933), MUUTOKSINEEN, MUKAISESTI, EIKÄ NIITÄ SAA TARJOTA TAI MYYDÄ YHDYSVALLOISSA, PAITSI REKISTERÖINTIVAATIMUKSIA KOSKEVAN POIKKEUKSEN MUKAISESTI. TARKOITUKSENA EI OLE TARJOTA ARVOPAPEREITA YLEISÖLLE YHDYSVALLOISSA.

SIJOITUSPÄÄTÖS OSTAA ARVOPAPEREITA PLACING -JÄRJESTELYSSÄ TULEE TEHDÄ AINOASTAAN JULKISESTI TIEDOSSA OLEVAN INFORMAATION POHJALTA. MORGAN STANLEY (”JÄRJESTÄJÄ”)TAI MYYJÄ EI OLE TAHOILLAAN TARKASTANUT JULKISESTI TIEDOSSA OLEVAA TIETOA. TÄTÄ TIEDOTETTA TAI SEN KOPIOTA EI SAA LEVITTÄÄ TAI LÄHETTÄÄ, SUORAAN TAI EPÄSUORASTI, YHDYSVALTOIHIN, KANADAAN, AUSTRALIAAN, JAPANIIN TAI MUUHUN SELLAISEEN MAAHAN, MISSÄ JOKO TARJOUS TAI MYYNTI OLISI LAINVASTAISTA. NÄIDEN RAJOITUKSEN LAIMINLYÖNTI VOI JOHTAA YHDYSVALTOJEN, KANADAN, AUSTRALIAN, JAPANIN ARVOPAPERIMARKKINALAKIEN TAI MUIDEN VALTIOIDEN SOVELTUVIEN LAKIEN RIKKOMISEEN.

TÄMÄN TIEDOTTEEN LEVITTÄMINEN JA PLACING-JÄRJESTELY VOI OLLA LAINSÄÄDÄNNÖILLA RAJOITETTUA TIETYISSÄ MAISSA. JÄRJESTÄJÄ TAI MIKÄ TAHANSA SEN KANSSA SAMAAN KONSERNIIN KUULUVA YHTIÖ TAI MUUT TAHOT EIVÄT OLE RYHTYNEET MIHINKÄÄN SELLAISIIN TOIMENPITEISIIN, JOTKA SALLISIVAT ARVOPAPERIEN TARJOAMISEN PLACING-JÄRJESTELYSSÄ, TAI TÄMÄN TIEDOTTEEN HALLUSSAPIDON TAI JAKELUN TAI MUUN TÄLLAISIIN ARVOPAPEREIHIN LIITTYVÄN TARJOAMISEN TAI MARKKINOINTIMATERIAALIN SELLAISELLA LAINKÄYTTÖALUEELLA, JOSSA LUETELLUT ASIAT VAATISIVAT TOIMENPITEITÄ. JÄRJESTÄJÄ VELVOITTAA NE HENKILÖT, JOIDEN HALTUUN TÄMÄN TIEDOTE TULEE, TUTUSTUMAAN JA NOUDATTAMAAN TÄLLAISIA RAJOITUKSIA.

JÄRJESTÄJÄ TOIMII YKSINOMAAN MYYJÄN, EIKÄ KENENKÄÄN MUUN LUKUUN. JÄRJESTÄJÄ EI PIDÄ KETÄÄN MUUTA TAHOA ASIAKKAANAAN PLACING-JÄRJESTELYN YHTEYDESSÄ (RIIPPUMATTA SIITÄ, ONKO KYSEINEN TAHO VASTAANOTTANUT TÄMÄN ASIAKIRJAN) JA EI OLE VASTUUSSA ASIAKASSUOJAN JÄRJESTÄMISESTÄ TAI PLACING-JÄRJESTELYSTÄ TAI MUUHUN TÄSSÄ TIEDOTTEESSA OLEVAAN TIETOON KENELLEKÄÄN MUULLE KUIN MYYJÄLLE ASIAKASSUHTEEN NOJALLA. JÄRJESTÄJÄ VOI OSALLISTUA PLACING-JÄRJESTELYYN OMISTUSOIKEUTEEN PERUSTUEN