Fiskars-konserni pienentää omistustaan Wärtsilässä ja keskittyy kuluttajatuotestrategiansa toteuttamiseen

Fiskars Oyj Abp                 Pörssitiedote             19.9.2014 klo 8.30

Fiskars, Investor ja yhteisyritys Avlis AB ovat sopineet kaupasta, jolla Investor ostaa Avlikselta 15,8 miljoonaa Wärtsilän osaketta eli 8 % Wärtsilän osakkeista ja äänistä yhteensä noin 639 miljoonalla eurolla. Kauppahinta on 40,55 euroa Wärtsilän osakkeelta. Fiskarsin ja Investorin Wärtsilä-omistukset yhdistettiin huhtikuussa 2012 yhteisyritykseen, joka omistaa 21,8 % Wärtsilän osakkeista ja äänistä. Fiskars-konsernin omistusosuus Wärtsilästä on ollut yhteisyritysrakenteen kautta 13,0 % ja Investorin 8,8 % Wärtsilän osakkeista.

Nyt julkistetun kaupan jälkeen yhteisyritysrakenne puretaan, ja Fiskarsilla on 5,01 % omistusosuus Wärtsilän osakkeista ja äänistä.

Fiskars arvioi, että Wärtsilä-osakkeiden myynnistä Investorille syntyy Fiskars-konsernille noin 450 miljoonan euron kertaluonteinen myyntivoitto, joka kirjataan vuoden 2014 neljännen neljänneksen tulokseen. Tätä arviota tarkennetaan, kun tiedossa on Wärtsilän vuoden 2014 kolmannen neljänneksen tulos. Lopullinen myyntivoitto julkaistaan Fiskarsin vuoden 2014 tammi-syyskuun osavuosikatsauksen yhteydessä 31.10.2014.

Lisäksi Investor maksaa Fiskarsin tytäryhtiölle Avlikselle lisäkorvauksen (50 % voitosta ensimmäisenä vuotena, 40 % toisena vuotena ja 30 % kolmantena vuotena), jos se myy hankitut osakkeet kolmen seuraavan vuoden aikana korkeammalla hinnalla. Fiskars ja Investor ovat sopineet osakassopimuksessa tälle ajalle myös molemminpuolista etuosto-oikeutta koskevista ehdoista sekä Fiskarsin oikeudesta myydä omistamiaan Wärtsilän osakkeita Investorin kanssa samoin ehdoin, mikäli Investor luovuttaisi omistamiaan osakkeita.

Kaupan odotetaan toteutuvan lähiviikkoina. Toteutumisen jälkeen Investorin omistus Wärtsilässä on 33,1 miljoonaa osaketta, eli 16,8 % osakkeista ja äänistä, ja Investor on Wärtsilän suurin osakkeenomistaja.

Fiskarsille jää kaupan toteutumisen jälkeen 5,01 % osuus Wärtsilän osakkeista ja äänistä. Wärtsilä ei tällöin ole enää Fiskarsin osakkuusyhtiö, ja konsernin segmenttiraportointia muutetaan vastaavasti. Tämän seurauksena Fiskarsille jäävät Wärtsilä-osakkeet arvostetaan markkina-arvoon. Luokittelun muutoksen arvioidaan aiheuttavan noin 250 miljoonan euron kertaluonteisen realisoitumattoman arvostusvoiton, joka kirjataan Fiskarsin vuoden 2014 neljännen vuosineljänneksen tulokseen. Arviota tarkennetaan, kun tiedossa on Wärtsilän osakekurssi kaupan toteutumispäivänä sekä Wärtsilän vuoden 2014 kolmannen vuosineljänneksen tulos. Lopullinen arvostusvoitto julkaistaan Fiskarsin vuoden 2014 tammi-syyskuun osavuosikatsauksen yhteydessä.

Fiskars aikoo käyttää valtaosan Wärtsilä-osakkeiden myyntitulosta ajan myötä yhtiön strategisen kehityksen edistämiseen. Fiskarsin hallitus tulee myös todennäköisesti ehdottamaan, että osa tuotosta jaettaisiin osakkeenomistajille ylimääräisenä osinkona. Fiskars julkistaa tarkemmat suunnitelmansa ja yhtiön uuden raportointirakenteen tammi-syyskuun osavuosikatsauksensa yhteydessä 31.10.2014.

“Fiskars-konserni on ollut pitkäaikainen omistaja Wärtsilässä, ja pidämme Wärtsilää edelleen hyvänä sijoituksena. Fiskarsin strateginen tavoite on kuitenkin tulla maailmanluokan kuluttajatuoteyhtiöksi, eikä Wärtsilän suurimman osakkeenomistajan rooli ole enää oleellinen osa strategiaamme. Tämä järjestely vahvistaa Fiskars-konsernin taloudellista asemaa entisestään, ja antaa meille lisää mahdollisuuksia vauhdittaa kasvuamme kuluttajatuoteyhtiönä”, sanoo Fiskarsin toimitusjohtaja Kari Kauniskangas.

 

FISKARS OYJ ABP
 

Kari Kauniskangas
Toimitusjohtaja

  

Lisätietoja:
– Toimitusjohtaja Kari Kauniskangas, puh. 0204 39 5500
– Viestintäjohtaja Anu Ilvonen, puh. 0204 39 5446

Fiskars 365 – vuosisatojen ylpeys ja innostus muotoilusta. Joka päivä.

Fiskarsin Ruukissa vuonna 1649 alkunsa saanut Fiskars on kasvanut kansainväliseksi yhtiöksi, joka tarjoaa johtavia kuluttajatuotteita kotiin, puutarhaan ja ulkoiluun. Fiskarsin tuotteita myydään yli 60 maassa, ja erinomaisen suorituskykynsä ja muotoilunsa ansiosta ne tekevät kotitöistä ja ulkoilusta hauskempaa ja ratkovat arjen ongelmia ympäri maailman. Fiskars on listattu NASDAQ OMX Helsingissä, ja yhtiön liikevaihto oli 799 miljoonaa euroa vuonna 2013. Konsernin kansainväliset pääbrändit ovat Fiskars, Iittala ja Gerber. www.fiskarsgroup.com/365