Fiskars-konsernin avainhenkilöille uusi pitkän aikavälin kannustinjärjestelmä

Fiskars Oyj Abp       Pörssitiedote    6.2.2015 klo 9.00

Fiskars Oyj Abp:n hallitus on päättänyt uudesta konsernin johtoryhmälle ja muille avainhenkilöille suunnatusta pitkän aikavälin kannustinjärjestelmästä osana yhtiön avainhenkilöiden palkitsemisohjelmaa. Pitkän aikavälin kannustinjärjestelmän tavoite on tukea yhtiön kasvustrategian toteutumista sekä yhdistää avainhenkilöiden ja yhtiön osakkeenomistajien tavoitteet yhtiön arvon kasvattamiseksi.

Uusi pitkän aikavälin kannustinjärjestelmä koostuu sekä osakepohjaisesta ohjelmasta (Osakeohjelma) että käteispalkkio-ohjelmasta (Käteisohjelma). Kannustinjärjestelmässä on aluksi kolmivuotinen ansaintajakso, joka muodostuu kalenterivuosista 2015-2017. Osakeohjelmaan kuuluvat yhtiön toimitusjohtaja Kari Kauniskangas sekä operatiivinen johtaja, talousjohtaja Teemu Kangas-Kärki. Käteisohjelmaan kuuluvat toimitusjohtajan ja operatiivisen johtajan lisäksi noin 30 muuta avainhenkilöä, mukaan lukien konsernin johtoryhmä.

Avainhenkilölle maksettavan palkkion määrä riippuu ansaintakriteereille asetettujen tavoitteiden saavuttamisesta. Palkkiota ei makseta, jos tavoitteita ei saavuteta, tai osallistujan työ- tai toimisuhde päättyy ennen palkkion maksamista. Osakeohjelman tavoitteet liittyvät yhtiön osakkeen kokonaistuottoon (Total Shareholder Return) ja Käteisohjelman tavoitteet yhtiön liikevaihdon kasvuun ja ilman kertaeriä lasketun liikevoiton kasvuun.

Jos ohjelman tavoitteet saavutetaan, palkkio maksetaan ansaintajakson päätyttyä. Käteisohjelmassa avainhenkilöiden palkkiot maksetaan rahana. Osakeohjelmassa avainhenkilön palkkio koostuu sekä yhtiön osakkeista että rahaosuudesta, jolla pyritään kattamaan avainhenkilölle osakepalkkiosta aiheutuvat verot ja veronluonteiset maksut. Ansaintajakson 2015-2017 perusteella osakkeina maksettava enimmäispalkkio vastaa yhteensä enintään 22 000 yhtiön osaketta.

Osakeohjelman kautta avainhenkilöille annettavat osakkeet on tarkoitus hankkia Helsingin Pörssin järjestämän julkisen kaupankäynnin välityksellä, joten ohjelmalla ei ennakoida olevan osakkeenomistajien omistusta laimentavaa vaikutusta.

Osakeohjelmaan kuuluvia avainhenkilöitä koskee yhtiön osakkeiden omistusvaatimus. Avainhenkilö ei voi myydä tai muuten luopua ohjelman kautta saamistaan osakkeista, ennen kuin omistuksen arvo vastaa omistusvaatimustasoa. Vaatimustaso, mukaan lukien muutoin omistetut Fiskarsin osakkeet, on toimitusjohtajalla 100 % ja muilla osallistujilla 50 % vuosittaisesta bruttopalkasta.

Yhtiön hallitus voi harkintansa mukaan päättää myöhemmin pitkän aikavälin kannustinjärjestelmän pidentämisestä kahdella myöhemmällä kolmivuotiskaudella, jotka alkaisivat vuosista 2016 ja 2017. Tällöin hallitus päättäisi erikseen kunkin ansaintajakson osalta kannustinjärjestelmän piiriin kuuluvat konsernin avainhenkilöt sekä kunkin avainhenkilön enimmäispalkkion määrän. Hallitus päättäisi erikseen myös kullekin ansaintajaksolle kannustinjärjestelmän ansaintakriteerit sekä niille asetettavat tavoitteet.

 

FISKARS OYJ ABP
Hallitus

Lisätietoja:
Lakiasiainjohtaja Päivi Timonen, puh. 0204 39 5050

Fiskars 365 – vuosisatojen ylpeys ja innostus muotoilusta. Joka päivä.

Fiskarsin Ruukissa vuonna 1649 alkunsa saanut Fiskars on kasvanut kansainväliseksi yhtiöksi, joka tarjoaa johtavia kuluttajatuotteita kotiin, puutarhaan ja ulkoiluun. Fiskarsin tuotteita myydään yli 60 maassa, ja erinomaisen suorituskykynsä ja muotoilunsa ansiosta ne tekevät kotitöistä ja ulkoilusta hauskempaa ja ratkovat arjen ongelmia ympäri maailman. Fiskars on listattu Nasdaq Helsingissä, ja yhtiön liikevaihto oli 768 miljoonaa euroa vuonna 2014. Konsernin kansainväliset pääbrändit ovat Fiskars, Iittala ja Gerber. www.fiskarsgroup.com