Fiskars Oyj Abp tarjoaa yhtiön johdon omistusohjelmaa uusille osallistujille

Fiskars Oyj Abp
Pörssitiedote
8.2.2024 klo 09.00

Fiskars Oyj Abp tarjoaa yhtiön johdon omistusohjelmaa uusille osallistujille

7.2.2023 tiedotettiin, että Fiskars Oyj Abp:n hallitus (hallitus) päätti perustaa Fiskarsin omistusohjelman 2023 (ohjelma), joka on suunnattu yhtiön toimitusjohtajalle, konsernin johtoryhmälle ja tietyille hallituksen päättämille avainhenkilöille. Hallitus on nyt päättänyt tarjota ohjelmaa muutamalle uudelle osallistujalle. Ohjelmassa kohderyhmällä on mahdollisuus saada ilmaisia lisäosakkeita sijoittamalla henkilökohtaisesti Fiskars Oyj Abp:n osakkeisiin. Ohjelman palkkiot maksetaan sekä nykyisille että uusille osallistujille sitouttamisjakson päättymisen jälkeen vuonna 2026.

Ohjelman tarkoituksena on kannustaa kohderyhmää sijoittamaan Fiskarsin osakkeisiin. Tavoitteena on yhdistää osakkeenomistajien ja johdon tavoitteet yhtiön arvon nostamiseksi pitkällä aikavälillä, sitouttaa johto yhtiöön ja tarjota heille kilpailukykyinen kannustinjärjestelmä.

Asian havainnollistamiseksi (huomioiden, että osakkeiden markkina-arvo muuttuu jatkuvasti) laskettuna Fiskars Oyj Abp:n osakkeesta maksettujen hintojen kaupankäyntimäärillä painotetulla keskiarvolla 7.2.2024, olisi omistusohjelman kokonaisarvo, sisältäen uudet osallistujat, noin 5,7 miljoonaa euroa.

Hallitus päättää myöhemmin, maksetaanko lisäosakkeet uusina osakkeina vai yhtiön hallussa olevina osakkeina.

Suunnattu maksullinen osakeanti omistusohjelman 2023 uusille osallistujille

Osakeannissa tarjotaan yhteensä enintään 25 786 yhtiön hallussa olevaa osaketta osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen Fiskarsin omistusohjelman 2023 uusien osallistujien merkittäväksi. Yhtiöllä on painava taloudellinen syy poiketa osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta, sillä osakeannin tarkoituksena on kannustaa kohderyhmää hankkimaan ja omistamaan yhtiön osakkeita osana ohjelmaa.

Osakkeiden merkintäaika on 12.2.–21.2.2024. Osakkeiden merkintähinta on 17,45 euroa osakkeelta, mikä vastaa Fiskars Oyj Abp:n osakkeen vaihdolla painotettua keskikurssia Nasdaq Helsinki Oy:ssä 1.1.–31.1.2024. Osakkeet on maksettava merkinnän yhteydessä. Merkintähinta kirjataan yhtiön sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon.

Päätös suunnatusta maksullisesta osakeannista perustuu 15.3.2023 pidetyn varsinaisen yhtiökokouksen antamaan valtuutukseen.

FISKARS OYJ ABP

Lisätietoja:

Essi Lipponen, sijoittajasuhdejohtaja, puh. +358 40 8291192

Fiskars-konserni lyhyesti

Fiskars-konserni (FSKRS, Nasdaq Helsinki) on globaali yhtiö, jonka designvetoiset brändit ovat läsnä kodeissa, puutarhoissa ja ulkoillessa. Brändeihimme kuuluvat muun muassa Fiskars, Georg Jensen, Gerber, Iittala, Moomin Arabia, Royal Copenhagen, Waterford ja Wedgwood. Brändimme ovat läsnä yli 100 maassa, meillä on lähes 450 omaa liikettä ja noin 7 000 työntekijää. Liikevaihtomme oli 1,1 miljardia euroa vuonna 2023.

Meitä yhdistää tavoitteemme luoda edistyksellistä muotoilua, joka tekee arjesta ainutkertaista. Vietämme 375-vuotisjuhlavuottamme vuonna 2024. Vuodesta 1649 lähtien olemme suunnitelleet ajattomia, toimivia ja kauniita tuotteita, edistäen samalla innovaatioita ja kestävää kasvua.

Lue lisää: www.fiskarsgroup.com/fi