Fiskars Oyj Abp:n osavuosikatsaus tammi-maaliskuulta 2024

Fiskars Oyj Abp
Osavuosikatsaus
25.4.2024 klo 08.30

Fiskars Oyj Abp:n osavuosikatsaus tammi-maaliskuulta 2024

Vankka suoritus haastavassa toimintaympäristössä

Tämä on tiivistelmä Fiskars Oyj Abp:n tänään julkistetusta tammi-maaliskuun 2024 osavuosikatsauksesta. Täydellinen osavuosikatsaus taulukoineen on saatavilla tämän tiedotteen liitteenä. Se on saatavilla myös osoitteessa https://fiskarsgroup.com/fi/sijoittajat/raportit-ja-esitykset/vuosikertomukset-ja-osavuosikatsaukset/ ja yhtiön internetsivuilla www.fiskarsgroup.com/fi. Kehotamme sijoittajia perehtymään tiivistelmän lisäksi taulukot sisältävään täydelliseen osavuosikatsaukseen.

Tammi-maaliskuu 2024 lyhyesti:

  • Vertailukelpoinen liikevaihto1 laski 5,8 % ja oli 255,5 milj. euroa (1-3/2023: 271,2). Raportoitu liikevaihto kasvoi 2,9 % ja oli 282,9 milj. euroa (274,9).
  • Vertailukelpoinen EBIT2 laski 25,1 milj. euroon (31,2), ja oli 8,9 % (11,4 %) liikevaihdosta. EBIT laski 6,4 milj. euroon (28,9).
  • Liiketoiminnan rahavirta ennen rahoituseriä ja veroja laski -5,5 milj. euroon (22,1).
  • Vapaa rahavirta laski ja oli -20,1 milj. euroa (12,9).
  • Vertailukelpoinen osakekohtainen tulos oli 0,19 euroa (0,27). Osakekohtainen tulos oli 0,03 euroa (0,25).

1) Vertailukelpoinen liikevaihto ei sisällä valuuttakurssien eikä ostettujen ja myytyjen liiketoimintojen vaikutusta.
2) EBITin vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät sisältävät esimerkiksi uudelleenjärjestelykuluja, arvonalentumisia tai varauksia ja varausten purkamisia, yritysostoihin liittyviä kuluja sekä liiketoimintojen myyntien tulosvaikutusta. Vertailukelpoista EBITiä ei ole oikaistu hankittujen ja luovutettujen liiketoimintojen EBIT-vaikutuksen osalta.

Tulosohjeistus vuodelle 2024 (ennallaan):

Fiskars Oyj Abp odottaa vertailukelpoisen EBITin olevan hieman yli vuoden 2023 tason (2023: 110,3 milj. euroa).

Tulosohjeistuksen taustaoletukset:

Toimintaympäristön odotetaan pysyvän haastavana ja vaikuttavan kysyntään vuonna 2024. Näkyvyys loppuvuoteen on edelleen rajallinen, sillä maailmantalouden epävarmuus jatkuu.

Tehdyistä organisaatiomuutoksista saatavien säästöjen odotetaan tukevan EBITiä, vaikka palkkainflaatio tulee osittain kumoamaan niiden vaikutusta.

Georg Jensenin hankinnan seurauksena yhä suurempi osa konsernin EBITistä tulee loppuvuonna, minkä vuoksi vuoden jälkipuolisko ja etenkin neljäs vuosineljännes ovat tärkeitä. Tällä ajanjaksolla Vita-liiketoiminta-alueen myyntivolyymien kehitys on merkittävässä roolissa.

Fiskars-konsernin toimitusjohtaja Nathalie Ahlström:

”Suorituksemme vuoden ensimmäisellä neljänneksellä oli vankka, kun otetaan huomioon haasteellinen toimintaympäristö. Vertailukelpoinen liikevaihto laski 6 %, kun taas raportoitu liikevaihto, johon mukaan luetaan Georg Jensen, kasvoi 3 %. Georg Jensen on nyt ollut osa Fiskars-konsernia kahden vuosineljänneksen ajan. Integraatio etenee hyvin motivoituneiden tiimiemme ja yksityiskohtaisten suunnitelmien sekä Georg Jensenin ja Fiskars-konsernin kulttuurien vahvan yhteensopivuuden ansiosta.

Viime vuoden organisaatiomuutosten tuomat säästöt tukivat vertailukelpoista EBITiä, joka kuitenkin laski 25 miljoonaan euroon myyntivolyymien laskun myötä. Fiskars-liiketoiminta-alueella bruttokatemarginaalin nousu kumosi lähes kokonaan volyymien laskun vaikutuksen ja vertailukelpoinen EBIT oli melko vakaa. Vita-liiketoiminta-alueella tuotantokapasiteetin sopeuttaminen alhaisempiin volyymeihin on haasteellista, sillä lasinvalmistus on mittakaavavetoista prosessiteollisuutta. Tämän takia alhaisemmat myyntivolyymit ovat rasittaneet Vitan kannattavuutta enemmän. Teemme toimenpiteitä tilanteen korjaamiseksi ja lasitehtaidemme kilpailukyvyn palauttamiseksi.

Vapaa rahavirta laski ensimmäisellä neljänneksellä noudattaen tavanomaista kvartaalikohtaista kaavaansa.

Keskitymme edelleen kasvustrategiaamme ja sen neljään kasvuajuriin, jotka ovat kaupallinen erinomaisuus, suora kuluttajamyynti, Yhdysvallat ja Kiina. Bruttokatemarginaali, joka on kaupallisen erinomaisuuden keskeinen suorituskykymittarimme, parani 185 peruspistettä ensimmäisellä neljänneksellä. Vertailukelpoinen suora kuluttajamyynti oli vakaata. Verkkokaupan hyvä kasvu jatkui, mutta sen vaikutusta tasasi liikevaihdon lasku omassa vähittäiskauppaverkossa pääasiassa myymälöiden sulkemisten seurauksena. Suoran kuluttajamyynnin osuus konsernin liikevaihdosta oli 24 %. Yhdysvalloissa vertailukelpoinen liikevaihto laski 5 %, kun jälleenmyyjien harkitsevaisuus varastojen suhteen vaikutti edelleen kysyntään. Kiinassa vertailukelpoinen liikevaihto kasvoi 15 %.

Maaliskuussa otimme tärkeän edistysaskeleen kestävässä kehityksessä asettamalla pitkän aikavälin nettonollapäästötavoitteen. Suunnitelmamme on vähentää toimintamme ja koko arvoketjun kasvihuonekaasupäästöt nettonollaan vuoteen 2049 mennessä. Ilmastotyömme ja läpinäkyvä raportointimme sai ulkoista tunnustusta ensimmäisellä neljänneksellä, kun saavutimme Leadership-tason CDP:n arvioinnissa. CDP myös nimesi Fiskars-konsernin vuoden 2023 Supplier Engagement Leader -johtajaksi. Tunnustus on myönnetty konsernin pyrkimyksille mitata ja vähentää ilmastoriskejä toimitusketjussaan.

Meillä oli kunnia saada myös toisenlaista tunnustusta, kun Red Dot myönsi kahdelle Fiskars-brändin tuotteelle arvostetun Best of the Best -tuotemuotoilupalkinnon. Tämä oli Fiskarsille 16. peräkkäinen vuosi Red Dot -palkinnon saajana ja viides peräkkäinen vuosi Best of the Best -tuotemuotoilupalkinnon saajana. Edistyksellinen muotoilu on Fiskars-konsernin ja sen perinnön ytimessä – luomme kestäviä tuotteita ja uskallamme innovoida tulevaisuutta varten. Vuonna 2024 kunnioitamme Fiskarsin ikonisimpia tuotteita lanseeraamalla niistä erikoiseriä 375-juhlavuoden johdosta.

Kun vuodesta on nyt takana ensimmäinen neljännes, pidämme ennallaan tulosohjeistuksemme vuodelle 2024. Odotamme vertailukelpoisen EBITin olevan hieman yli viime vuoden tason (110 milj. euroa). Toimintaympäristön odotetaan pysyvän haasteellisena. Näkyvyys loppuvuoteen on edelleen rajallinen, sillä maailmantalouden epävarmuus jatkuu. Georg Jensenin hankinnan seurauksena yhä suurempi osa konsernin EBITistä tulee loppuvuonna, minkä vuoksi vuoden jälkipuolisko ja etenkin neljäs vuosineljännes ovat tärkeitä. Tällä ajanjaksolla Vita-liiketoiminta-alueen myyntivolyymien kehitys on merkittävässä roolissa.

Jatkamme perustamme vahvistamista. Luotan siihen, että olemme hyvässä asemassa kaikkien toteuttamiemme muutostoimien ansiosta, ja tämä tulee näkymään entistä selvemmin, kun markkinaolosuhteet paranevat.”

Konsernin avainluvut

Milj. euroa (ellei muuta mainittu) 1-3
2024
1-3
2023
Muutos 2023
Liikevaihto 282,9 274,9 2,9 % 1 129,8
Vertailukelpoinen liikevaihto1) 255,5 271,2 -5,8 % 1 071,5
EBIT 6,4 28,9 -78,0 % 98,9
EBIT:n vertailukelpoisuuteen
vaikuttavat erät2)
18,7 2,3 11,4
Vertailukelpoinen EBIT3) 25,1 31,2 -19,7 % 110,3
Vertailukelpoinen EBIT-marginaali 8,9 % 11,4 % 9,8 %
EBITDA 26,4 44,0 -40,0 % 164,9
Vertailukelpoinen EBITDA4) 44,9 46,0 -2,3 % 175,8
Tulos ennen veroja 3,6 26,3 -86,4 % 79,7
Tilikauden tulos 2,4 20,5 -88,1 % 70,0
Osakekohtainen tulos, euroa 0,03 0,25 -88,2 % 0,86
Vertailukelpoinen osakekohtainen
tulos, euroa
0,19 0,27 -31,6 % 0,99
Rahavirta/osake, euroa -0,17 0,25 2,68
Oma pääoma/osake, euroa 9,34 9,56 -2,3 % 10,15
Liiketoiminnan rahavirta ennen rahoituseriä ja veroja -5,5 22,1 247,5
Vapaa rahavirta -20,1 12,9 184,9
Vapaa rahavirta/ vertailukelpoinen
tilikauden tulos (liukuva 12kk), %
208,1 % -19,1 % 231,0 %
Nettovelka 510,0 369,8 37,9 % 446,7
Nettovelka/vertailukelpoinen
EBITDA (liukuva 12kk), suhdeluku
2,92 1,95 49,6 % 2,54
Omavaraisuusaste, % 45 % 49 % 47 %
Nettovelkaantumisaste, % 67 % 48 % 54 %
Investoinnit 10,8 10,1 7,1 % 50,8
Henkilöstö (FTE), keskimäärin 6 535 6 026 8,5 % 6 133

1) Vertailukelpoinen liikevaihto ei sisällä valuuttakurssien eikä ostettujen ja myytyjen liiketoimintojen vaikutusta.
2) Vuoden 2024 ensimmäisellä neljänneksellä vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät liittyivät pääasiassa Georg Jensenin hankintaan ja organisaatiomuutoksiin.
3) EBIT ilman vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä. Vertailukelpoista EBITiä ei ole oikaistu hankittujen ja luovutettujen liiketoimintojen EBIT-vaikutuksen osalta.
4) EBITDA ilman vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä. Vertailukelpoista EBITDAa ei ole oikaistu hankittujen ja luovutettujen liiketoimintojen EBIT-vaikutuksen osalta.

FISKARS OYJ ABP

Nathalie Ahlström
Toimitusjohtaja

Webcast

Ensimmäisen vuosineljänneksen tulokseen liittyvä webcast pidetään 25. huhtikuuta 2024 klo 13.00 (EEST). Englanninkielistä suoraa lähetystä voi seurata osoitteessa https://fiskars.videosync.fi/q1-2024

Tilaisuuden esitys on saatavilla yhtiön internetsivuilla www.fiskarsgroup.com.

Tilaisuuden tallenne on saatavilla myöhemmin yhtiön internetsivuilla. Rekisteröitymisen yhteydessä kerättyjä yhteystietoja ei käytetä mihinkään muihin tarkoituksiin.

Media- ja sijoittajayhteydet:
Essi Lipponen, Sijoittajasuhdejohtaja, puh. +358 40 829 1192

Fiskars-konserni lyhyesti
Fiskars-konserni (FSKRS, Nasdaq Helsinki) on globaali yhtiö, jonka designvetoiset brändit ovat läsnä kodeissa, puutarhoissa ja ulkoillessa. Brändeihimme kuuluvat muun muassa Fiskars, Georg Jensen, Gerber, Iittala, Moomin Arabia, Royal Copenhagen, Waterford ja Wedgwood. Brändimme ovat läsnä yli 100 maassa, meillä on lähes 450 omaa liikettä ja noin 7 000 työntekijää. Liikevaihtomme oli 1,1 miljardia euroa vuonna 2023.

Meitä yhdistää tavoitteemme luoda edistyksellistä muotoilua, joka tekee arjesta ainutkertaista. Vietämme 375-vuotisjuhlavuottamme vuonna 2024. Vuodesta 1649 lähtien olemme suunnitelleet ajattomia, toimivia ja kauniita tuotteita, edistäen samalla innovaatioita ja kestävää kasvua.

Lue lisää: www.fiskarsgroup.com/fi