Fiskars Oyj Abp:n osavuosikatsaus tammi-syyskuulta 2023

Fiskars Oyj Abp
Osavuosikatsaus
26.10.2023 klo 08.30

Fiskars Oyj Abp:n osavuosikatsaus tammi-syyskuulta 2023

Liikevaihto ja EBIT laskivat haasteellisessa toimintaympäristössä – rahavirta ja bruttokatemarginaali paranivat

Tämä on tiivistelmä Fiskars Oyj Abp:n tänään julkistetusta tammi-syyskuun 2023 osavuosikatsauksesta. Täydellinen osavuosikatsaus taulukoineen on saatavilla tämän tiedotteen liitteenä. Se on saatavilla myös osoitteessa https://www.fiskarsgroup.com/fi/sijoittajat/raportit-ja-esitykset/osavuosikatsaukset ja yhtiön internetsivuilla www.fiskarsgroup.com/fi. Kehotamme sijoittajia perehtymään tiivistelmän lisäksi taulukot sisältävään täydelliseen osavuosikatsaukseen.

Heinä-syyskuu 2023 lyhyesti:

  • Vertailukelpoinen liikevaihto1 laski 12,7 % ja oli 241,3 milj. euroa (7–9/2022: 276,3). Raportoitu liikevaihto laski 17,6 % ja oli 241,3 milj. euroa (292,6).
  • Vertailukelpoinen EBIT2 pieneni 17,9 milj. euroon (33,2) ja oli 7,4 % liikevaihdosta (11,4 %). EBIT laski ja oli 13,7 milj. euroa (29,4)
  • Liiketoiminnan rahavirta ennen rahoituseriä ja veroja vahvistui ja oli 67,9 milj. euroa (-45,5)
  • Vapaa rahavirta muuttui selvästi positiiviseksi, ja oli 52,9 milj. euroa (-64,2) parantuen 117,1 milj. euroa
  • Osakekohtainen tulos oli 0,11 euroa (0,28)

Tammi-syyskuu 2023 lyhyesti:

  • Vertailukelpoinen liikevaihto1 laski 12,9 % ja oli 784,0 milj. euroa (1–9/2022: 900,5). Raportoitu liikevaihto laski 17,0 % ja oli 784,0 milj. euroa (944,3)
  • Vertailukelpoinen EBIT2 pieneni 72,6 milj. euroon (121,3) ja oli 9,3 % liikevaihdosta (12,8 %). EBIT laski ja oli 64,9 milj. euroa (110,3)
  • Liiketoiminnan rahavirta ennen rahoituseriä ja veroja vahvistui ja oli 146,1 milj. euroa (-85,3)
  • Vapaa rahavirta muuttui selvästi positiiviseksi, ja oli 107,4 milj. euroa (-138,0) parantuen 245,4 milj. euroa
  • Osakekohtainen tulos oli 0,52 euroa (1,07)

1) Vertailukelpoinen liikevaihto ei sisällä valuuttakurssien eikä ostettujen ja myytyjen liiketoimintojen vaikutusta

2) EBITin vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät sisältävät esimerkiksi uudelleenjärjestelykuluja, arvonalentumisia tai varauksia ja varausten purkamisia, yritysostoihin liittyviä kuluja sekä liiketoimintojen myyntien tulosvaikutusta

Tulosohjeistus vuodelle 2023 (päivitetty 12.10.2023)

Fiskars Oyj Abp odottaa vertailukelpoisen EBITin olevan 100–120 miljoonaa euroa (2022: 151,0 milj. euroa).

Tulosohjeistuksen taustaoletukset

Haasteellisten ja epävakaiden markkinaolosuhteiden odotetaan jatkuvan neljännellä vuosineljänneksellä, joka on tyypillisesti Vita-liiketoiminta-alueen tärkein sesonki. Fiskars Oyj Abp odottaa, että kuluttajien alhainen luottamus yhtiön päämarkkinoilla sekä jälleenmyyntiasiakkaiden keskittyminen varastojen hallintaan vaikuttavat negatiivisesti kysyntään ja liikevaihtoon. Georg Jensen raportoidaan osana Fiskars-konsernia neljännellä vuosineljänneksellä, ja sillä odotetaan olevan positiivinen vaikutus vertailukelpoiseen EBITiin.

Tammikuussa 2023 yhtiö ilmoitti kohdennetuista organisaatiomuutoksista, joiden odotetaan johtavan EBITiä tukeviin säästöihin vuonna 2023. Vaikka muutokset on saatu päätökseen suunnitelmien mukaisesti, kiihtyvän inflaation aiheuttama yleis- ja hallintokustannusten nousu kumoaa osan säästöjen vaikutuksesta. Yhtiö ilmoitti organisaatiomuutoksista myös syyskuussa 2023, mutta suurin osa näihin muutoksiin liittyvistä säästöistä toteutuu vasta vuonna 2024.

Yhtiö korostaa edelleen kustannusten tarkkaa hallintaa, mutta jatkaa kuitenkin investointeja strategisiin kasvutekijöihin.

Fiskars Groupin toimitusjohtaja Nathalie Ahlström:

Haasteelliset markkinaolosuhteet jatkuivat kolmannella neljänneksellä ja vaikuttivat kysyntään negatiivisesti. Tämän seurauksena volyymit pienenivät merkittävästi ja vertailukelpoinen liikevaihto laski 13 %. Pystyimme lieventämään volyymien laskun vaikutusta kustannusten tarkalla hallinnalla, mutta koska inflaatio vaikutti samalla yleis- ja hallintokustannuksiin, vertailukelpoinen EBIT laski 18 miljoonaan euroon. 

Vaikka kokonaismyyntivolyymien kehitys ei ole ollut tyydyttävää viime neljännesten aikana, valopilkkuna on ollut suora kuluttajamyynti. Suora kuluttajamyynti on kasvanut vakaasti koko vuoden ajan ja kasvoi 6 % kolmannella neljänneksellä. Sitä vauhditti erityisesti verkkokauppa maailmanlaajuisesti. Myös bruttokatemarginaali parani edelleen, mikä on osoitus onnistuneista toimenpiteistämme kaupallisessa erinomaisuudessa. Rahavirta vahvistui merkittävästi varastojen järjestelmällisen hallinnan ansiosta.

Jatkoimme kolmannen vuosineljänneksen aikana kasvustrategiamme toteutuksen kiihdyttämistä ja otimme siinä useita edistysaskeleita. Laajensimme luksusbrändien valikoimaamme hankkimalla Georg Jensenin, arvostetun tanskalaisen lifestyle-brändin. Georg Jensen on uraauurtavaan muotoiluun keskittyvä ikoninen brändi, jolla on vahvat perinteet. Se sopii hyvin Fiskars Groupin brändiperheeseen sekä strategian että kulttuurin osalta. Toivotamme Georg Jensenin tiimin tervetulleeksi Fiskars Groupiin ja odotamme pääsevämme tekemään yhteistyötä, jolla tämän nimekkään brändin asemaa nostetaan entisestään sen ydinmarkkinoilla ja Kiinassa.

Lisäksi ilmoitimme, että yksinkertaistamme organisaatiorakennettamme, jotta voimme edistää yhtiön jatkuvaa muutosta ja parantaa tehokkuutta. Lokakuusta 2023 alkaen meillä on kaksi liiketoiminta-aluetta: Vita ja Fiskars. Fiskars-liiketoiminta-alue yhdistää aiemmat liiketoiminta-alueet Terran ja Crean ja tuo kaikki Fiskars-brändin tuotekategoriat saman liiketoiminta-alueen alle. Näin voimme hyödyntää suurimman brändimme Fiskarsin koko potentiaalia. Yhdistäminen noudattaa kasvustrategiaamme, jossa keskitytään tekemään suurista brändeistä entistä suurempia. Lisäksi suunniteltuihin organisaatiomuutoksiin kuului tiettyjen konsernin keskitettyjen toimintojen, erityisesti globaalin hankintaketjuorganisaation, organisaatiotasojen vähentämistä, jotta voimme parantaa tehokkuutta ja varmistaa kilpailukykymme. Suunniteltujen muutosten odotetaan johtavan 400 työtehtävän vähennykseen globaalisti. Tiedon jakaminen ja neuvottelut työntekijöiden ja heidän edustajiensa kanssa etenevät, ja ne odotetaan saatavan päätöksen marraskuun loppuun mennessä. Muutosten arvioidaan johtavan 25 miljoonan euron vuotuisiin kustannussäästöihin, joista suurin osa toteutuisi vuoden 2024 aikana.

Näimme tammi–syyskuussa hyvää edistystä strategian kolmessa kasvuajurissa, jotka ovat kaupallinen erinomaisuus, suora kuluttajamyynti ja Kiina. Vertailukelpoinen bruttokatemarginaali, joka on kaupallisen erinomaisuuden keskeinen suorituskykymittarimme, parani operatiivisesti 220 peruspistettä tammi–syyskuussa. Suora kuluttajamyynti kasvoi 6 % ja oli 22 % konsernin liikevaihdosta. Kiinassa liikevaihto kasvoi 25 %. Yhdysvalloissa, joka on neljäs strategian kasvuajuri, liikevaihtomme laski 16 % tammi–syyskuussa, kun jälleenmyyjien keskittyminen varastojen hallintaan vaikutti edelleen kysyntään.

Neljänneksen aikana meillä oli ilo saada kuulla, että Fiskars-brändi oli Suomen arvostetuin brändi viidentenä peräkkäisenä vuotena markkinatutkimusyhtiö Taloustutkimuksen kyselyssä. Brändeistämme olivat kymmenen parhaan joukossa myös Arabia (4.) ja Iittala (9.). Lisäksi Fiskars Group oli viidenneksi hyvämaineisin yritys Suomessa mainetutkimusyhtiö T-Median kyselyssä. Nämä tunnustukset yhdistettynä liikevaihdon jatkuvaan kasvuun suorissa kuluttajamyynnin kanavissa osoittavat brändivalikoimamme voiman ja monipuolisuuden.

Alensimme 12.10.2023 tulosohjeistustamme ja odotamme nyt vertailukelpoisen EBITin olevan 100–120 miljoonaa euroa vuonna 2023. Haasteellisten ja epävakaiden markkinaolosuhteiden odotetaan jatkuvan neljännellä vuosineljänneksellä, ja kuluttajien alhainen luottamus päämarkkinoillamme sekä jälleenmyyntiasiakkaiden keskittyminen varastojen hallintaan vaikuttavat kysyntään ja liikevaihtoon negatiivisemmin kuin aiemmin odotettiin. Samalla odotamme Georg Jensen -yritysoston vaikuttavan vertailukelpoiseen EBITiin positiivisesti neljännellä vuosineljänneksellä.

Keskitymme edelleen täysipainoisesti kasvustrategiamme edistämiseen. Kaikilla tekemillämme toimenpiteillämme muutamme yhtiötä ja vahvistamme asemaamme pitkällä aikavälillä.

Konsernin avainluvut

Milj. euroa, ellei muuta mainittu 7‒9 2023 7‒9 2022 Muutos 1‒9 2023 1‒9 2022 Muutos 2022
Liikevaihto 241,3 292,6 -17,6 % 784,0 944,3 -17,0 % 1 248,4
Vertailukelpoinen liikevaihto1) 241,3 276,3 -12,7 % 784,0 900,5 -12,9 % 1 194,0
EBIT 13,7 29,4 -53,3 % 64,9 110,3 -41,2 % 134,7
EBIT:n vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät2) 4,2 3,8 9,9 % 7,7 11,0 -29,5 % 16,3
Vertailukelpoinen EBIT3) 17,9 33,2 -46,0 % 72,6 121,3 -40,2% 151,0
Vertailukelpoinen EBIT-marginaali 7,4 % 11,4 % 9,3 % 12,8 % 12,1 %
Tulos ennen veroja 11,8 27,7 -57,4 % 54,7 109,6 -50,1 % 124,1
Tilikauden tulos 8,9 22,8 -60,7 % 42,1 87,7 -52,0 % 99,1
Osakekohtainen tulos, euroa 0,11 0,28 -59,9 % 0,52 1,07 -51,7 % 1,21
Oma pääoma/osake, euroa 9,88 10,43 -5,3 % 10,32
Liiketoiminnan rahavirta ennen rahoituseriä ja veroja 67,9 -45,5 146,1 -85,3 -24,9
Vapaa rahavirta 52,9 -64,2 107,4 -138,0 -100,7
Nettovelka 336,3 343,9 -2,2 % 325,3
Nettovelka/EBITDA (liukuva 12kk), suhdeluku 2,24 1,77 26,6 % 1,66
Omavaraisuusaste, % 50 % 53 % 53 %
Nettovelkaantumisaste, % 42 % 41 % 39 %
Investoinnit 12,1 11,8 2,2 % 32,4 34,7 -6,7 % 48,1
Henkilöstö (FTE), keskimäärin 5 846 6 344 -7,8 % 5 939 6 281 -5,4 % 6 273

1) Vertailukelpoinen liikevaihto ei sisällä valuuttakurssien eikä ostettujen ja myytyjen liiketoimintojen vaikutusta.

2) Vuoden 2023 kolmannella neljänneksellä vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät liittyivät pääasiassa organisaatiomuutoksiin.

3) EBIT ilman vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä. Vertailukelpoista EBITiä ei ole oikaistu jättämällä pois ostettujen/myytyjen liiketoimintojen kokonaisvaikutusta.

FISKARS OYJ ABP

Nathalie Ahlström
Toimitusjohtaja

 

Webcast

Kolmannen vuosineljänneksen tulokseen liittyvä webcast pidetään 26. lokakuuta 2023 klo 14.00 (EEST). Englanninkielistä suoraa lähetystä voi seurata osoitteessa https://fiskars.videosync.fi/q3-2023-results

Tilaisuuden esitys on saatavilla yhtiön internetsivuilla www.fiskarsgroup.com.

Tilaisuuden tallenne on saatavilla myöhemmin yhtiön internetsivuilla. Rekisteröitymisen yhteydessä kerättyjä yhteystietoja ei käytetä mihinkään muihin tarkoituksiin.
 

Media- ja sijoittajayhteydet:
Essi Lipponen, Sijoittajasuhdejohtaja, puh. +358 40 829 1192

Fiskars Group lyhyesti

Fiskars Group (FSKRS, Nasdaq Helsinki) on globaali yhtiö, jonka designvetoiset brändit ovat läsnä kodeissa, puutarhoissa ja ulkoillessa. Brändeihimme kuuluvat muun muassa Fiskars, Georg Jensen, Gerber, Iittala, Moomin Arabia, Royal Copenhagen, Waterford ja Wedgwood. Vuonna 2022 brändimme olivat läsnä yli 100 maassa, meillä oli noin 350 omaa liikettä ja lähes 7 000 työntekijää. Liikevaihtomme oli 1,2 miljardia euroa vuonna 2022.

Meitä yhdistää tavoitteemme luoda edistyksellistä muotoilua, joka tekee arjesta ainutkertaista. Vuodesta 1649 lähtien olemme suunnitelleet ajattomia, toimivia ja kauniita tuotteita, edistäen samalla innovaatioita ja kestävää kasvua.

Lue lisää: fiskarsgroup.com/fi