Fiskars Oyj Abp:n tilinpäätöstiedote 2023

Fiskars Oyj Abp
Tilinpäätöstiedote
8.2.2024 klo 08.30 (EET)

Fiskars Oyj Abp:n tilinpäätöstiedote 2023

Kaikkien aikojen paras rahavirta haastavien markkinaolosuhteiden vuonna – liikevaihto ja EBIT laskivat

Tämä on tiivistelmä Fiskars Oyj Abp:n tänään julkistetusta vuoden 2023 tilinpäätöstiedotteesta. Täydellinen tilinpäätöstiedote taulukoineen on saatavilla tämän tiedotteen liitteenä. Se on saatavilla myös osoitteessa https://fiskarsgroup.com/fi/sijoittajat/raportit-ja-esitykset/vuosikertomukset-ja-osavuosikatsaukset/ ja konsernin internetsivuilla www.fiskarsgroup.com/fi. Kehotamme sijoittajia perehtymään tiivistelmän lisäksi taulukot sisältävään täydelliseen tilinpäätöstiedotteeseen.

Loka-joulukuu 2023 lyhyesti:

  • Vertailukelpoinen liikevaihto1 pysyi vakaana ja oli 292,0 milj. euroa (10-12/2022: 291,7). Raportoitu liikevaihto kasvoi 13,7 % ja oli 345,8 milj. euroa (304,1).
  • Vertailukelpoinen EBIT2 nousi 37,7 milj. euroon (29,7) ja oli 10,9 % liikevaihdosta (9,8 %). EBIT kasvoi ja oli 34,0 milj. euroa (24,4).
  • Liiketoiminnan rahavirta ennen rahoituseriä ja veroja vahvistui ja oli 101,4 milj. euroa (60,5).
  • Vapaa rahavirta kasvoi ja oli 77,5 milj. euroa (35,7).
  • Vertailukelpoinen osakekohtainen tulos oli 0,40 euroa (0,19). Osakekohtainen tulos oli 0,35 euroa (0,14).

Tammi-joulukuu 2023 lyhyesti:

  • Vertailukelpoinen liikevaihto1 laski 9,7 % ja oli 1 076,0 milj. euroa (1-12/2022: 1 192,2). Raportoitu liikevaihto laski 9,5 % ja oli 1 129,8 milj. euroa (1 248,4).
  • Vertailukelpoinen EBIT2 pieneni 110,3 milj. euroon (151,0) ja oli 9,8 % liikevaihdosta (12,1 %). EBIT laski ja oli 98,9 milj. euroa (134,7).
  • Liiketoiminnan rahavirta ennen rahoituseriä ja veroja vahvistui ja oli 247,5 milj. euroa (-24,9)
  • Vapaa rahavirta kääntyi selvästi positiiviseksi ja oli 184,9 milj. euroa (-100,7) parantuen 285,6 milj. euroa.
  • Vertailukelpoinen osakekohtainen tulos oli 0,99 euroa (1,37). Osakekohtainen tulos oli 0,86 euroa (1,21).

1) Vertailukelpoinen liikevaihto ei sisällä valuuttakurssien eikä ostettujen ja myytyjen liiketoimintojen vaikutusta.

2) EBITin vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät sisältävät esimerkiksi uudelleenjärjestelykuluja, arvonalentumisia tai varauksia ja varausten purkamisia, yritysostoihin liittyviä kuluja sekä liiketoimintojen myyntien tulosvaikutusta. Vertailukelpoista EBITiä ei ole oikaistu hankittujen ja luovutettujen liiketoimintojen EBIT-vaikutuksen osalta.

Ehdotus osingonjaosta

Hallitus ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että 31.12.2023 päättyneeltä tilikaudelta maksetaan osinkoa 0,82 euroa osakkeelta. Osinko maksetaan kahdessa 0,41 euron erässä.

Tulosohjeistus vuodelle 2024

Fiskars Oyj Abp odottaa vertailukelpoisen EBITin olevan hieman yli vuoden 2023 tason (2023: 110,3 milj. euroa).

Tulosohjeistuksen taustaoletukset

Toimintaympäristön odotetaan pysyvän haastavana ja vaikuttavan kysyntään vuonna 2024. Perustuen yhtiön tämänhetkiseen näkyvyyteen markkinakehityksestä tämä pätee erityisesti ensimmäiseen vuosipuoliskoon. Tehdyistä organisaatiomuutoksista saatavien säästöjen odotetaan tukevan EBITiä, vaikka palkkainflaatio tulee osittain kumoamaan niiden vaikutusta.

Georg Jensenin hankinnan seurauksena yhä suurempi osa konsernin EBITistä tulee loppuvuonna, minkä vuoksi vuoden jälkipuolisko ja etenkin neljäs vuosineljännes ovat tärkeitä.

Fiskars-konsernin toimitusjohtaja Nathalie Ahlström:

“Jatkoimme vuonna 2023 muutosmatkaamme haastavasta toimintaympäristöstä huolimatta, ja teimme rohkeita strategisia toimenpiteitä, joihin lukeutuu esimerkiksi Georg Jensenin hankinta. Saavutimme vuoden aikana myös kaikkien aikojen parhaan vapaan rahavirtamme varastojen järjestelmällisen hallinnan ansiosta.

Kuluttajien alhainen luottamus ja vähittäismyyjien keskittyminen omien varastotasojensa hallintaan heikensivät kuitenkin kysyntää useimmilla tärkeimmillä markkinoillamme, etenkin jälleenmyyntiasiakkaiden segmentissä. Tämän seurauksena vertailukelpoinen liikevaihto laski 10 % vuonna 2023. Koko vuoden vertailukelpoinen EBIT laski 110 miljoonaan euroon, mikä on hyvä tulos, kun otetaan huomioon volyymien lasku. Viimeinen vuosineljännes kehittyi odotustemme mukaisesti, ja vertailukelpoinen liikevaihto oli vakaa helpompaan vertailukauteen nähden. Vertailukelpoinen EBIT kasvoi viimeisellä neljänneksellä 38 miljoonaan euroon, mukaan lukien nyt myös Georg Jensen.

Tanskalaisen lifestyle-luksusbrändin Georg Jensenin hankinta on hyvä esimerkki muutosmatkastamme. Georg Jensen sopii erinomaisesti Fiskars-konsernin strategiaan ja on juuri sellainen brändi, jota haluamme edistää: suuri, luksukseen asemoitunut ja vahvasti läsnä suoran kuluttajamyynnin kanavissa. Yritysosto saatiin päätökseen nopeasti lokakuun 2023 alussa vain kahden viikon kuluttua sopimuksen allekirjoittamisesta. Pystyimme näin ollen raportoimaan Georg Jensenin koko viimeisen vuosineljänneksen, joka on brändille kaikista tärkein neljännes, osana Fiskars-konsernia. Vaikka yritysosto kasvattaa nettovelkaamme hetkellisesti, olemme jo palanneet velkaantumisasteen tavoitetasollemme määrätietoisen rahavirran hallinnan ansiosta. Keskitymme nyt Georg Jensenin integroimiseen Fiskars-konserniin, ja integrointi etenee hyvin.

Yksinkertaistimme organisaatiorakennettamme ja vahvistimme liiketoiminta-alueiden roolia vuonna 2023. Konsernin roolina on toimia aktiivisena brändisalkunhoitajana, ja mahdollistaa liiketoiminta-alueiden täysi keskittyminen siihen, mikä on kuluttajille ja työntekijöille tärkeää – brändeihin. Toteutettuihin muutoksiin lukeutui esimerkiksi Terra- ja Crea-liiketoiminta-alueiden yhdistäminen yhdeksi Fiskars-liiketoiminta-alueeksi, ja tämä on ensimmäinen vuosineljännes, jonka raportoimme uuden rakenteen mukaisesti. Viimeisellä vuosineljänneksellä saimme päätökseen neuvottelut työntekijöiden kanssa suunnitelluista organisaatiomuutoksista, joista ilmoitimme syyskuussa 2023. Neuvottelujen tuloksena saatiin päätökseen tavoitteena ollut 400 työtehtävän vähennys globaalisti. Loogisena jatkumona aikaisempiin muutoksiin ilmoitimme raportointikauden jälkeen suunnitelmista yhdistää myyntitoiminnot liiketoiminta-alueisiin. Brändit, valikoima ja asiakkaat ovat erilaisia Vita-liiketoiminta-alueessa ja Fiskars-liiketoiminta-alueessa, ja on siksi järkevää, että myös myyntitoiminnot ovat erikoistuneempia.

Strategiamme neljästä kasvuajurista kolme – kaupallinen erinomaisuus, suora kuluttajamyynti ja Kiina –kehittyi myönteisesti vuonna 2023. Bruttokatemarginaali, joka on kaupallisen erinomaisuuden keskeinen suorituskykymittarimme, parani orgaanisesti 100 peruspistettä vuonna 2023. Vertailukelpoinen suora kuluttajamyynti kasvoi 4 % verkkokaupan jatkuvan kasvun myötä. Georg Jensen mukaan lukien suoran kuluttajamyynnin osuus oli 25 % konsernin liikevaihdosta. Kiinassa vertailukelpoinen liikevaihto kasvoi 25 %. Neljäs kasvuajuri on Yhdysvallat, jossa vertailukelpoinen liikevaihto laski 14 % vuoden aikana, kun jälleenmyyjien keskittyminen varastojen hallintaan vaikutti kysyntään.

Jatkoimme hyvää kehitystä vastuullisuudessa. Yksi keskeisimmistä tavoitteistamme on, että vuoteen 2030 mennessä valtaosa liikevaihdostamme on peräisin kiertotalouden mukaisista tuotteista ja palveluista. Olimme vuoden 2023 lopussa jo 14 prosentissa, mikä tarkoittaa melkein kolminkertaistumista edellisvuoden 5 prosentista. Meillä on vielä paljon tehtävää, ja kehitämme jatkuvasti uusia ratkaisuja. Vahvistaaksemme sitoutumista tämän tavoitteen saavuttamiseen lisäsimme vuoden aikana kiertotalouden mukaisten tuotteiden ja palvelujen edistämisen yhdeksi mittariksi avainhenkilöidemme osakepohjaiseen kannustinjärjestelmään.

Haluan kiittää kaikkia työntekijöitämme, asiakkaitamme ja kumppaneitamme vuodesta 2023. Odotan hyvän yhteistyön jatkumista vuonna 2024, joka on Fiskarsin 375. toimintavuosi. Edistyksellinen muotoilu, korkea laatu ja käsityötaito ovat arvoja, jotka ovat ohjanneet meitä vuosisatojen ajan, ja ne ovat edelleen kaiken toimintamme perusta.

Odotamme toimintaympäristön pysyvän haasteellisena ja vaikuttavan kysyntään myös vuonna 2024. Perustuen tämänhetkiseen näkyvyyteen markkinakehityksestä tämä pätee erityisesti ensimmäiseen vuosipuoliskoon. Odotamme vertailukelpoisen EBITin olevan hieman yli vuoden 2023 tason. Tehdyistä organisaatiomuutoksista saatavien säästöjen odotetaan tukevan EBITiä, vaikka palkkainflaatio tulee osittain kumoamaan niiden vaikutusta. Georg Jensenin hankinnan seurauksena yhä suurempi osa konsernin EBITistä tulee loppuvuonna, minkä vuoksi vuoden jälkipuolisko ja etenkin viimeinen vuosineljännes ovat tärkeitä.

Olen varma, että vuoden 2023 aikana toteutetut toimet ovat vahvistaneet perustaamme ja tukevat suorituskykyämme jatkossakin.”

Konsernin avainluvut

Milj. euroa, ellei muuta mainittu 10-12 2023 10-12 2022 Muutos 2023 2022 Muutos
Liikevaihto 345,8 304,1 13,7 % 1 129,8 1 248,4 -9,5 %
Vertailukelpoinen liikevaihto1) 292,0 291,7 0,1 % 1 076,0 1 192,2 -9,7 %
EBIT 34,0 24,4 39,4 % 98,9 134,7 -26,6 %
EBIT:n vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät2) 3,7 5,3 -30,7 % 11,4 16,3 -29,9 %
Vertailukelpoinen EBIT3) 37,7 29,7 26,9 % 110,3 151,0 -27,0 %
Vertailukelpoinen EBIT-marginaali 10,9 % 9,8 % 9,8 % 12,1 %
EBITDA 53,9 39,2 37,6 % 164,9 194,1 -15,1 %
Vertailukelpoinen EBITDA4) 57,6 44,5 29,4 % 175,8 210,3 -16,4 %
Tulos ennen veroja 25,0 14,5 72,7 % 79,7 124,1 -35,7 %
Tilikauden tulos 28,0 11,4 70,0 99,1 -29,3 %
Osakekohtainen tulos, euroa 0,35 0,14 0,86 1,21 -28,6 %
Vertailukelpoinen osakekohtainen tulos, euroa 0,40 0,19 0,99 1,37 -27,9 %
Rahavirta/osake, euroa 1,11 0,66 68,2 % 2,68 -0,79
Oma pääoma/osake, euroa 10,15 10,32 -1,7 %
Liiketoiminnan rahavirta ennen rahoituseriä ja veroja 101,4 60,5 67,7 % 247,5 -24,9
Vapaa rahavirta 77,5 35,7 184,9 -100,7
Vapaa rahavirta/ vertailukelpoinen tilikauden tulos (LTM), % 231,0% -90,0 %
Nettovelka 446,7 325,3 37,3 %
Nettovelka/vertailukelpoinen EBITDA (liukuva 12kk), suhdeluku 2,54 1,55 64,3 %
Omavaraisuusaste, % 47 % 53 %
Nettovelkaantumisaste, % 54 % 39 %
Investoinnit 18,4 13,4 37,2 % 50,8 48,1 5,5 %
Henkilöstö (FTE), keskimäärin 6 714 6 250 7,4 % 6 133 6 273 -2,2 %

1) Vertailukelpoinen liikevaihto ei sisällä valuuttakurssien eikä ostettujen ja myytyjen liiketoimintojen vaikutusta.

2) Vuoden 2023 viimeisellä neljänneksellä vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät liittyivät pääasiassa Georg Jensenin hankintaan ja organisaatiomuutoksiin.

3) EBIT ilman vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä. Vertailukelpoista EBITiä ei ole oikaistu hankittujen ja luovutettujen liiketoimintojen EBIT-vaikutuksen osalta.

4) EBITDA ilman vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä. Vertailukelpoista EBITDAa ei ole oikaistu hankittujen ja luovutettujen liiketoimintojen EBIT-vaikutuksen osalta.

FISKARS OYJ ABP

Nathalie Ahlström
Toimitusjohtaja

Webcast

Neljännen vuosineljänneksen ja koko vuoden tulokseen liittyvä webcast pidetään 8. helmikuuta 2024 klo 14.00 (EET). Englanninkielistä suoraa lähetystä voi seurata osoitteessa https://fiskars.videosync.fi/q4-results.

Tilaisuuden esitys on saatavilla yhtiön internetsivuilla www.fiskarsgroup.com.

Tilaisuuden tallenne on saatavilla myöhemmin yhtiön internetsivuilla. Rekisteröitymisen yhteydessä kerättyjä yhteystietoja ei käytetä mihinkään muihin tarkoituksiin.

Media- ja sijoittajayhteydet:

Essi Lipponen, Sijoittajasuhdejohtaja, puh. +358 40 829 1192

Fiskars-konserni lyhyesti

Fiskars-konserni (FSKRS, Nasdaq Helsinki) on globaali yhtiö, jonka designvetoiset brändit ovat läsnä kodeissa, puutarhoissa ja ulkoillessa. Brändeihimme kuuluvat muun muassa Fiskars, Georg Jensen, Gerber, Iittala, Moomin Arabia, Royal Copenhagen, Waterford ja Wedgwood. Brändimme ovat läsnä yli 100 maassa, meillä on lähes 450 omaa liikettä ja noin 7 000 työntekijää. Liikevaihtomme oli 1,1 miljardia euroa vuonna 2023.

Meitä yhdistää tavoitteemme luoda edistyksellistä muotoilua, joka tekee arjesta ainutkertaista. Vietämme 375-vuotisjuhlavuottamme vuonna 2024. Vuodesta 1649 lähtien olemme suunnitelleet ajattomia, toimivia ja kauniita tuotteita, edistäen samalla innovaatioita ja kestävää kasvua.

Lue lisää: www.fiskarsgroup.com/fi