Fiskars Oyj Abp:n Tilinpäätöstiedote vuodelta 2010

Fiskars Oyj Abp Tilinpäätöstiedote 9.2.2011  klo 8.30 

Vuosi 2010 lyhyesti:

 • Liikevaihto kasvoi 8 % 715,9 miljoonaan euroon (660,3)
 • Liiketulos ilman kertaluonteisia eriä kasvoi 51 % 60,4 miljoonaan euroon (40,0)
 • Liiketulos (EBIT) kasvoi 24 % 49,1 miljoonaan euroon (39,5)
 • Liiketoiminnan rahavirta oli 92,6 miljoonaa euroa (121,0)
 • Osakekohtainen tulos oli 1,15 euroa (1,05)
 • Hallitus ehdottaa osingoksi 0,60 euroa/osake
 • Näkymät vuodelle 2011: Liikevaihto nousee vuodesta 2010, liiketulos ilman kertaluonteisia eriä pysyy vuoden 2010 tasolla

Vuoden 2010 neljäs neljännes lyhyesti:

 • Liikevaihto kasvoi 10 % ja oli 190,6 miljoonaa euroa (172,6)
 • Liiketulos ilman kertaluonteisia eriä kasvoi 33 % 12,6 miljoonaan euroon (9,5)
 • Liiketulos (EBIT) pieneni 86 % ja oli 1,3 miljoonaa euroa (9,5)

Fiskarsin toimitusjohtaja Kari Kauniskangas:
“Fiskars menestyi hyvin vuonna 2010, ja yhtiö kirjasi historiansa parhaan liiketuloksen ilman kertaluonteisia eriä. Olen tyytyväinen nähdessäni, että uusi strategiamme tuottaa tulosta ja muutoksemme kuluttajatuoteyhtiöksi edistyy hyvin.

Kaikki liiketoimintamme EMEAssa kasvoivat ja paransivat liiketulostaan. Amerikassa liikevaihto pysyi edellisvuoden tasolla ja liiketulos parani selvästi, vaikka yleinen markkinatilanne pysyi varovaisena ja olimme edellisvuonna myyneet liiketoimintoja.

Vuosi 2010 oli poikkeuksellisen vahva vuosi puutarhaliiketoiminnassamme, erityisesti Euroopassa. Sää suosi meitä, ja lumityökalujen myynti nousi uusiin ennätyksiin sekä ensimmäisellä että viimeisellä neljänneksellä. Lisäksi markkinointiponnistukset ja tuotelanseeraukset kasvattivat markkinaosuuttamme suurilla Keski-Euroopan markkinoilla.

Vuoden 2010 lopussa käynnistimme merkittävän viisivuotisen investointiohjelman EMEA-alueella. Investointien tarkoituksena on luoda entistä virtaviivaisempi hankintaketju ja parantaa liiketoiminnan läpinäkyvyyttä. Jatkamme vuonna 2011 toiminnan yksinkertaistamista ja yhteisten, tehokkaampien prosessien ja toimintamallien rakentamista. Jatkamme myös investointeja tuotemerkkeihin ja tuotekehitykseen, joilla on keskeinen osa kasvumme rakentamisessa myös jatkossa.

Vaikka epävarmuus saattaa jatkua osassa liiketoimintaympäristöämme myös vuonna 2011, kuluttajatrendit tukevat liiketoimintaamme ja Fiskarsilla on hyvät lähtökohdat liiketoiminnan kasvattamiseen edelleen.”

Lisätietoja:

 • Toimitusjohtaja Kari Kauniskangas, puh. 0204 39 5500
 • Talousjohtaja Teemu Kangas-Kärki, puh. 0204 39 5703

  Tiedotteessa esitetyt koko vuoden luvut on tilintarkastettu.

KONSERNIN AVAINLUVUT

Milj. euroa Q4
2010
Q4
2009
Muutos Q1-Q4 2010 Q1-Q4 2009 Muutos
Liikevaihto 190,6 172,6 10 % 715,9 660,3 * 8 %
Liiketulos (EBIT) 1,3 9,5 -86 % 49,1 39,5 24 %
Osuus osakkuusyhtiön tuloksesta 30,1 19,8 52 % 65,9 66,5 -1 %
Biologisten hyödykkeiden käyvän arvon muutos -0,4 -0,1   -2,2 -0,4  
Tulos ennen veroja 30,3 28,2 8 % 106,7 91,4 17 %
Katsauskauden tulos 28,9 26,0 11 % 94,3 83,5 13 %
Tulos/osake, EUR** 0,35 0,32 11 % 1,15 1,05 9 %
Oma pääoma/osake, EUR**       6,76 6,16 10 %
Liiketoiminnan rahavirta*** 29,6 43,0 -31% 92,6 121,0 -23%
Omavaraisuusaste, %       57 % 52 %  
Nettovelkaantumisaste, %       36 % 47 %  
Investoinnit 7,5 3,5 114 % 18,6 14,6 27 %
Henkilöstö (FTE), keskimäärin 3 664 3 885 -6 % 3 612 3 867 -7 %

 

*Vuoden 2009 lukuja on muutettu tiettyjen tilien uudelleenluokittelun vuoksi. Katso lisätietoja tilinpäätöstiedotteen liitetiedoista.
**Laskettu käyttäen osakkeiden painotettua keskimääräistä lukumäärää raportointikaudella, sisältäen osakesarjojen yhdistämisen 30.7.2009.
*** Sisältää Wärtsilän osingon 29,5 miljoonaa euroa vuonna 2010 (2009: 25,3).

Fiskars on 9.2.2011 julkistanut Selvityksen hallinto- ja ohjausjärjestelmästä vuodelta 2010. Selvitys on saatavilla yhtiön internet-sivuilla www.fiskarsgroup.com.

Fiskars on 9.2.2011 julkistanut myös Vuosikoosteen vuonna 2010 julkistetuista pörssitiedotteista. Vuosikooste on saatavilla yhtiön internet-sivuilla www.fiskarsgroup.com.

Lehdistö- ja analyytikkotilaisuus:
Lehdistö- ja analyytikkotilaisuus neljänneksen ja koko vuoden tuloksista pidetään tänään, 9.2.2011, klo 10.00 yhtiön pääkonttorilla Fiskars Campuksella, Hämeentie 135 A, Helsinki. Tilaisuuden esitys on saatavilla osoitteessa www.fiskarsgroup.com.

LOKA-JOULUKUU 2010

Konsernin tuloskehitys

Fiskarsin liikevaihto kasvoi loka-joulukuussa 10 % 190,6 miljoonaan euroon (Q4 2009: 172,6 miljoonaa euroa). Garden-liiketoiminta-alue kasvoi vahvasti ja veneliiketoiminta ja Home-liiketoiminta-alue kehittyivät hyvin. Vertailukelpoisilla valuuttakursseilla konsernin liikevaihto kasvoi 5 %. Liiketoiminnan kassavirta oli 29,6 miljoonaa euroa (43,0).

Konsernin liiketulos ilman kertaluonteisia eriä kasvoi 33 % 12,6 miljoonaan euroon (9,5), kun etenkin Amerikka-segmentin liiketulos parantui. Fiskars kirjasi arvonalentumistestauksen perusteella 11,3 miljoonan euron liikearvonalentumistappion, joka kohdistui Outdoor-liiketoiminta-alueeseen EMEAssa. Arvonalentumistappion vuoksi vuosineljänneksen liiketulos pieneni 86 % 1,3 miljoonaan euroon (9,5).

Fiskarsin osuus osakkuusyhtiö Wärtsilän tuloksesta oli vuosineljänneksellä 30,1 miljoonaa euroa (19,8), ja muutos puuvarannon käyvässä arvossa -0,4 miljoonaa euroa (-0,1).

Neljännen vuosineljänneksen investoinnit olivat 7,5 miljoonaa euroa (3,5). Investoinnit olivat pääosin tuotannon korvausinvestointeja tai liittyivät tuotekehityshankkeisiin.

Nettorahoituskulut olivat -0,6 miljoonaa euroa (-1,0). Tulos ennen veroja oli 30,3 miljoonaa euroa (28,2). Katsauskauden tulos oli28,9 miljoonaa euroa (26,0), ja osakekohtainen tulos oli 0,35 euroa (0,32).

Toimintasegmentit

Fiskarsin toimintasegmentit ovat EMEA (Eurooppa, Lähi-itä, Aasia ja Tyynenmeren alue), Amerikka, Wärtsilä (osakkuusyhtiö) ja Muut (kiinteistöt, konsernihallinto ja palvelukeskus).

Liiketoiminta-alueet ovat Home (kodintuotteet sekä koulun, toimiston ja askartelun tuotteet), Garden (puutarhatuotteet) ja Outdoor (ulkoiluvälineet ja veneet).

Liiketoiminta-alueiden liikevaihto loka-joulukuussa 2010
 

Liikevaihto, milj.euroa Q4 2010 Q4 2009 Muutos 2010 2009 Muutos
Home 95,6 92,9 3 % 309,4 297,3 4 %
Garden 56,8 40,0 42 % 274,5 230,9 19 %
Outdoor 37,2 38,7 -4 % 128,3 128,4 0 %

EMEA loka-joulukuussa 2010

Milj. euroa Q4 2010 Q4 2009 Muutos 2010 2009 Muutos
Liikevaihto 143,4 125,4 14 % 502,4 451,6 11 %
Liikevaihto, vertailukelpoisilla valuuttakursseilla 143,4 129,3 11 % 502,4 465,9 8 %
Liiketulos ilman kertaluonteisia eriä 11,1 10,7 4 % 44,4 26,5 68 %
Liiketulos (EBIT) -0,2*) 10,7 -102 % 33,1 *) 26,5 25 %
Investoinnit 5,5 2,5 121 % 12,9 10,6 22 %
Henkilöstö (FTE), keskimäärin 2 911 3 020 -4 % 2 864 3,006 -5 %

*) Sisältää 11,3 miljoonaa euroa kertaluonteisia eriä.

EMEA-segmentin (Eurooppa, Lähi-itä, Aasia ja Tyynenmeren alue) liikevaihto kasvoi katsauskaudella 14 % ja oli 143,4 miljoonaa euroa (125,4). Vertailukelpoisilla valuuttakursseilla liikevaihto kasvoi 11 %. Liikevaihdon kasvu tuli pääasiassa Garden-liiketoiminta-alueen poikkeuksellisen vahvasta kehityksestä. Lumityökalujen myynti yli kaksinkertaistui ennätyssuureksi, ja myös pitkävartisten työkalujen ja kirveiden sekä metsätyökalujen myynti kasvoi. Home-liiketoiminta-alueen kodintuotteiden liikevaihto kehittyi hyvin, etenkin Suomessa, Norjassa ja Puolassa. Kodintuotemyyntiä kasvatti myös suotuisa valuuttakehitys. Outdoor-liiketoiminta-alueen liikevaihto kasvoi. Venemyynti kehittyi vahvasti ja otsalamppujen myynti kasvoi.

Liiketulos ilman kertaluonteisia eriä kasvoi 4 % 11,1 miljoonaan euroon (10,7) myyntivolyymin kasvun ja jatkuvan tehostamisen ansiosta.

Amerikka loka-joulukuussa 2010

Milj. euroa Q4 2010 Q4 2009 Muutos 2010 2009 Muutos
Liikevaihto 50,4 49,9 1 % 223,1 218,2 2 %
Liikevaihto, vertailukelpoisilla valuuttakursseilla 50,4 54,2 -7 % 223,1 230,8 -3 %
Liiketulos (EBIT) 5,3 2,3 133 % 28,1 23,9 17 %
Investoinnit 0,6 0,8 -19 % 3,4 2,8 21 %
Henkilöstö (FTE), keskimäärin 590 746 -21 % 597 742 -20 %

Amerikka-segmentin liikevaihto kasvoi 1 % 50,4 miljoonaan euroon (49,9). Yhdysvaltain dollareissa liikevaihto pieneni 7 % 68,6 miljoonaan dollariin (73,9), mikä johtui pääasiassa Brunton-liiketoiminnan myynnistä vuonna 2009.

Garden-liiketoiminta-alueen liikevaihto kasvoi vahvasti. Kasvu perustui leikkaavien työkalujen ja ruukkujen myönteiseen kehitykseen sekä vastikään lanseerattujen ruohonleikkureiden myynnin pysymiseen hyvänä. Myynti kasvoi kaikille pääasiakkaille.

Home-liiketoiminta-alueen koulun, toimiston ja askartelun (SOC) tuotteiden liikevaihto kasvoi hieman.

Outdoor-liiketoiminta-alueen liikevaihto pieneni Bruntonin myynnin ja varovaisen institutionaalisen ostokäyttäytymisen johdosta.

Segmentin liiketulos oli 5,3 miljoonaa euroa (2,3), 133 % suurempi kuin vertailukaudella. Kasvu juontui Garden- ja SOC –liiketoimintojen tulosparannuksesta. Vuosineljänneksen tulosparannukseen vaikuttivat myyntivolyymin kasvu ja entistä kannattavampi tuotevalikoima.

Muut loka-joulukuussa 2010

Milj. euroa Q4 2010 Q4 2009 Muutos 2010 2009 Muutos
Liikevaihto 1,6 1,6 3 % 6,2 6,1 2 %
Liiketulos (EBIT) -3,7 -3,5   -12,1 -10,9  
Investoinnit 1,4 0,2   2,3 1,2  
Henkilöstö (FTE), keskimäärin 163 119 37 % 151 119 27 %

Fiskarsin Muut-segmentti sisältää Fiskarsin Kiinteistöt, konsernihallinnon ja palvelukeskuksen.

Segmentin liikevaihto kasvoi 3 % 1,6 miljoonaan euroon (1,6) ja segmentin liiketulos oli -3,7 miljoonaa euroa (-3,5).

Investointiohjelma EMEAssa

Fiskars on määritellyt kasvu- ja tehokkuusstrategiansa mukaisesti konsernille uuden, integroidun toimintamallin. Joulukuussa 2010 Fiskars käynnisti EMEAssa merkittävän investointiohjelman, jonka tarkoituksena on ottaa käyttöön uusi, kasvua edistävä yhteinen liiketoimintamalli.

Seuraavan viiden vuoden aikana on tarkoitus tehdä yhteensä noin 50 miljoonan euron investoinnit, jotka rahoitetaan liiketoiminnan rahavirralla. Investointiohjelma lisää tänä aikana sekä Fiskarsin liiketoiminnan kuluja että käyttöpääomainvestointeja.

Investoimalla yhteisiin prosesseihin ja tietojärjestelmiin, kuten uuteen toiminnanohjausjärjestelmään (ERP), konserni virtaviivaistaa hankintaketjuaan ja parantaa liiketoiminnan läpinäkyvyyttä.

Alustavan käyttöönottovaiheen jälkeen investointiohjelman arvioidaan tehostavan Fiskarsin toimintaa edelleen ja parantavan liiketoiminnan rahavirtaa asteittain.

TAMMI-JOULUKUU 2010

Konsernin tuloskehitys vuonna 2010

Fiskarsin liikevaihto kasvoi 8 % 715,9 miljoonaan euroon (660,3) vuonna 2010. Kasvua tukivat Garden-liiketoiminta-alueen vahva kehitys ja Home-liiketoiminta-alueen vahvistuminen. Konsernitasolla liikevaihtoa lisäsi myös myönteinen kehitys valuuttakursseissa, vertailukelpoisilla valuuttakursseilla liikevaihdon kasvu oli 4 %.

Konserninliiketulos ilman kertaluonteisia eriä kasvoi 52 % 60,4 miljoonaan euroon (40,0) eli 8 %:iin liikevaihdosta (6 %). Liiketulos (EBIT) kasvoi 24 % 49,1 miljoonaan euroon (39,5), vaikka mukana oli -11,3 miljoonan euron kertaluonteinen erä (-0,5).

Fiskars kirjasi vuoden 2010 arvonalentumistestauksen tuloksena 11,3 miljoonan euron liikearvonalentumistappion, joka kohdistui Outdoor-liiketoimintaan EMEAssa ja toteutui vuoden viimeisellä vuosineljänneksellä.

Liiketoiminnan rahavirta pieneni 92,6 miljoonaan euroon (121,0). Vuonna 2009 liiketoiminnan rahavirtaa vahvisti varastojen merkittävä vähentyminen.

Fiskarsin osuus osakkuusyhtiö Wärtsilän tuloksesta ja puuvarannon arvonmuutos raportoidaan tuloslaskelmassa erikseen liiketuloksen alapuolella. Osuus osakkuusyhtiön tuloksesta oli 65,9 miljoonaa euroa (66,5), ja puuvarannon arvonmuutos -2,2miljoonaa euroa (-0,4).

Nettorahoituskulut olivat -6,1 miljoonaa euroa (-14,2). Tulos ennen veroja oli 106,7 miljoonaa euroa (91,4). Tilivuoden verot olivat -12,4 miljoonaa euroa (-7,9).

Tilikauden tulos oli 94,3 miljoonaa euroa (83,5), ja osakekohtainen tulos 1,15 euroa (1,05).

Konsernin palveluksessa oli vuoden lopussa 3 944 henkilöä (3 742).

EMEA

Fiskarsin toimintaympäristö parantui vuonna 2010 selvästi EMEAssa, jossa sekä kauppa että kuluttajakysyntä kehittyivät positiivisesti. Liikevaihdon kasvua lisäsi myös valuuttakurssien kuten Ruotsin kruunun myönteinen kehitys euron suhteen. EMEA-segmentin liikevaihto kasvoi 11 % 502,4 miljoonaan euroon (451,6). Vertailukelpoisilla valuuttakursseilla liikevaihto kasvoi 8 %.

Home-liiketoiminta-alueen kodintuotteiden myynti kasvoi etenkin avainmarkkinoilla, ja liikevaihtoa vahvisti myös valuuttakurssien kehitys. Askartelutuotteiden liikevaihto jäi edellisvuotta alhaisemmaksi.

Garden-liiketoiminta-alueella Fiskars-merkkisten puutarhatuotteiden myynti kasvoi merkittävästi, ja erityisesti lumityökalujen, pitkävartisten työkalujen ja leikkaavien työkalujen myynti kasvoi. Myös rakennustyökalujen myynti piristyi vuoteen 2009 verrattuna. Lumityökalujen myynti ylsi ennätystasolle sekä ensimmäisellä että viimeisellä neljänneksellä kahden perättäisen lumisen talven ansiosta. Muissa tuotekategorioissa yhtiö kasvatti markkinointikampanjoilla ja tuotelanseerauksilla markkinaosuuttaan Keski-Euroopan suurilla markkinoilla kuten Saksalla ja Ranskassa.

Outdoor-liiketoiminta-alueen liikevaihto kasvoi konsernin veneliiketoiminnan vahvan kasvun ansioista. Myös ulkoilutuotteiden myynti kasvoi otsalampputuotteiden johdolla.

Myynnin kasvu ja hankintaketjun tehostaminen vaikuttivat edelleen segmentin liiketulokseen, joka kasvoi ilman kertaluonteisia eriä 68 % 44,4 miljoonaan euroon (26,5).

Henkilöstöä oli tilikauden lopussa 3 209 (3 006).

Amerikka

Amerikka-segmentin liikevaihto kasvoi 2 % 223,1 miljoonaan euroon (218,2). Yhdysvaltojen dollareissa liikevaihto pieneni 3 %, 294,9 miljoonaan dollariin (302,5), mikä johtui pääasiassa toimintojen myynneistä vuonna 2009. Kuluttajien luottamus alkoi kohentua Amerikassa vuoden loppua kohti. Markkinaolosuhteet pysyivät haastavina, kun kauppa pysyi varovaisena ostoissaan ja keskittyi käyttöpääoman hallintaan.

Garden-liiketoiminta-alueen liikevaihto kasvoi, kun yhtiö kasvatti markkinaosuuttaan puutarhatuotteissa, sadevedenkerääjissä ja uutuustuotekategoriassa ruohonleikkureissa. Myynti avainasiakkaille kehittyi hyvin.

Home-liiketoiminta-alueen Koulun, toimiston ja askartelun (SOC) tuotteiden liikevaihto laski. Lasku johtui lähinnä askartelun kulutustuotteista luopumisesta heinäkuussa 2009.

Outdoor-liiketoiminta-alueen liikevaihto pieneni vuonna 2010. Liikevaihtoa laskivat Brunton-liiketoiminnan myynti joulukuussa 2009 ja institutionaalisen segmentin varovainen ostokäyttäytyminen.

Amerikka-segmentin liiketulos kasvoi markkinatilanteesta huolimatta 17 % 28,1 miljoonaan euroon (23,9) Garden-liiketoiminnan myyntivolyymin kasvun sekä Garden- ja Outdoor-liiketoiminta-alueiden kannattavampien tuotevalikoimien ansiosta.

Henkilöstöä oli tilikauden lopussa 570 (742).

Muut

Fiskarsin Muut-segmentti sisältää Fiskarsin Kiinteistöt, konsernihallinnon ja palvelukeskuksen. Fiskarsin Kiinteistöt hallinnoi yhtiön metsä- ja maaomaisuutta sekä huolehtii konsernin Suomen kiinteistöjen sisäisestä ja ulkoisesta vuokrauksesta.

Segmentin liikevaihto oli 6,2 miljoonaa euroa (6,1), josta suurin osa oli puumyynnin tuloja ja kiinteistöistä saatuja vuokratuloja. Segmentin liiketulos oli -12,1 miljoonaa euroa (-10,9, johon sisältyi -0,5 milj. euroa kertaluonteisia kuluja). Liiketuloksen alapuolella raportoitu puunarvon muutos oli -2,2 miljoonaa euroa (-0,4). Henkilöstöä oli tilikauden lopussa 165 (119).

Wärtsilä

Fiskars omistaa 17,1 % osuuden osakkuusyhtiö Wärtsilän osakkeista ja äänistä. Fiskarsin osuus Wärtsilän tuloksesta oli 65,9 miljoonaa euroa (66,5) vuonna 2010.

Wärtsilän yhtiökokous pidettiin 4.3.2010. Wärtsilän hallitukseen valittiin uudelleen Fiskarsin hallituksen puheenjohtaja Kaj-Gustaf Bergh ja uusina jäseninä Fiskarsin hallituksen jäsenet Alexander Ehrnrooth ja Paul Ehrnrooth.

Yhtiökokous päätti maksaa osinkoa 1,75 euroa osakkeelta (1,50). Fiskarsin saamat osingot olivat yhteensä 29,5 miljoonaa euroa (25,3).

Fiskarsin omistamien Wärtsilän osakkeiden markkina-arvo oli vuoden lopussa 961,9 miljoonaa euroa (472,9) eli 11,74 euroa (5,76) Fiskarsin osakkeelta. Wärtsilän osakkeen päätöskurssi oli 57,10 euroa (28,07). Osakkeiden tasearvo oli 341,0 miljoonaa euroa (316,8).

Rahoitus

Fiskarsin liiketoiminnan rahavirta oli 92,6 miljoonaa (121,0) vuonna 2010. Vuonna 2009 rahavirtaa kohensi varastojen merkittävä vähentyminen. Rahavirta sisältää osakkuusyhtiö Wärtsilän maksamia osinkoja 29,5 miljoonaa euroa (25,3).

Investointien rahavirta oli -18,8 miljoonaa euroa (-8,7) ja rahavirta investointien jälkeen oli vuoden aikana 73,8 miljoonaa euroa (112,2).

Käyttöpääoma oli 101,2 miljoonaa euroa (102,6) vuoden lopussa. Omavaraisuusaste oli 57 % (52 %) ja nettovelkaantumisaste 36 % (47 %).

Tilikauden lopussa rahavarat olivat 5,8 miljoonaa euroa (38,6). Fiskars suojaa ennakoituihin kassavirtoihin liittyvää valuuttakurssiriskiä valuuttajohdannaisilla. Näiden valuuttajohdannaisten arvostus lisäsi tilikauden rahoituskuluja 1,5 miljoonaa euroa (2009: 4,5), sillä yhtiö ei sovella johdannaisiin IAS 39:n mukaista suojauslaskentaa.

Korollinen nettovelka oli 200,0 miljoonaa euroa (235,7). Lyhytaikaisten velkojen osuus korollisista velasta oli 130,1 miljoonaa euroa (199,7) ja pitkäaikaisten 76,2 miljoonaa euroa (74,9). Lyhytaikaiset velat ovat ensisijaisesti Fiskars Oyj Abp:n liikkeelle laskemia yritystodistuksia. Lisäksi Fiskarsilla oli 405 miljoonaa euroa (425,0) käyttämättömiä sitovia pitkäaikaisia valmiusluottoja pääosin pohjoismaisissa pankeissa.

Investoinnit

Tilivuoden 2010 investoinnit olivat 18,6 miljoonaa (14,6 miljoonaa). EMEA-segmentin investoinnit olivat tästä 12,9 miljoonaa euroa (10,6), Amerikan 3,4 miljoonaa euroa (2,8) ja Muut-segmentin 2,3 miljoonaa (1,2). Investoinnit olivat pääosin tuotannon korvausinvestointeja tai liittyivät tuotekehityshankkeisiin.

Tuotekehitys (NPD)

Konsernin tuotekehityskustannukset olivat 8,5 miljoonaa euroa (8,9 miljoonaa), mikä vastaa 1 % (1 %) liikevaihdosta. Erityisesti Garden EMEA vahvisti vuoden aikana tuotekehitysorganisaatiotaan.

Henkilöstö

Konsernin henkilöstön määrä oli vuonna 2010 keskimäärin 3 612 (3 867). Vuoden 2010 lopussa henkilöstöä oli 3 944 (3 742), josta 3 209 (2 959) työskenteli EMEA-segmentissä, 570 (667) Amerikassa ja 165 (116) Muut-segmentissä. Suomessa konserni työllisti 1 678 (1 598) henkilöä.

Tilikauden palkat olivat yhteensä 125,1 miljoonaa euroa (113,4).

Muutos johdossa

KTM Jaakko Autere aloitti 1.1.2010 Home-liiketoiminta-alueen johtajana ja Iittala Group Oy Ab:n toimitusjohtajana. Hän raportoi konsernin toimitusjohtajalle Kari Kauniskankaalle.

Yhtiön hallinto

Fiskars noudattaa Arvopaperimarkkinayhdistys ry:n antamaa uutta Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodia (Corporate Governance), joka astui voimaan 1.10.2010. Hallinnointikoodin suosituksen mukainen Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä vuodelta 2010 julkaistiin 9.2.2011 erillisenä kertomuksena.

Fiskars noudattaa myös NASDAQ OMX Helsinki Oy:n 9.10.2009 päivitettyä sisäpiiriohjetta ja yhtiön omaa sisäpiiriohjetta, joka on viimeksi päivitetty 3.11.2009.

Riskit ja liiketoiminnan epävarmuustekijät

Fiskarsin liiketoimintaan, myyntiin ja tuloskehitykseen vaikuttavat useat epävarmuustekijät.

Pääasialliset riskit liittyvät seuraaviin tekijöihin:

 • Yleinen taloudellinen tilanne ja kulutuskysynnän heikentyminen Fiskarsille tärkeillä markkinoilla Euroopassa ja Pohjois-Amerikassa
 • Suurten jälleenmyyntiasiakkaiden menettäminen tai niiden ostojen merkittävä vähentyminen, jälleenmyyjien taloudelliset ongelmat tai vakava häiriö jakelukanavan toiminnassa
 • Tuotteiden saatavuus, joka on riippuvainen toimitusketjusta
 • Epäsuotuisat sääolosuhteet etenkin puutarhatuotteiden liiketoiminnassa
 • Kausivaihtelut vaikeuttavat liiketoiminnan ennustamista erityisesti kodintuotteiden liiketoiminnassa, joka painottuu voimakkaasti vuoden loppuun
 • Äkilliset muutokset raaka-aineiden tai energian hinnoissa; merkittävimmät raaka-aineet ovat teräs, alumiini ja muovi
 • Muutokset valuuttakursseissa voivat vaikuttaa konsernin liikevaihtoon, liiketulokseen ja taseeseen
 • Merkittävät muutokset Wärtsilän tuloksessa tai sen osingonmaksukyvyssä

Oikeuskäsittelyt ja kiistat

Kilpailuvirasto teki markkinaoikeudelle 29.4.2010 esityksen 4 miljoonan euron seuraamusmaksun määräämiseksi Iittala Group Oy Ab:lle kilpailunrajoituslain rikkomisesta syyllistymällä määrähinnoitteluun vuosina 2005 – 2007. Fiskarsin tytäryhtiö Iittala Group pitää esitettyjä väitteitä lähtökohtaisesti perusteettomina. Markkinaoikeus tulee aikanaan ratkaisemaan asian. Esitetystä seuraamusmaksusta ei ole kirjattu varausta.

Fiskars on osallisena useissa oikeuskäsittelyissä, vaatimuksissa ja muissa kiistoissa. Näiden lopullista ratkaisua ei voida  ennustaa. Tällä hetkellä käytettävissä olevien tietojen perusteella tapauksilla ei oleteta olevan merkittävää vaikutusta konsernintaloudelliseen asemaan.

Ympäristö

Fiskars pyrkii toimintaohjeensa (Code of Conduct) mukaisesti varmistamaan, että sen tuotteet, palvelut ja tuotanto edistävät kestävää kehitystä. Vuonna 2010 Fiskars teki hiilijalanjälkianalyysin, joka on tärkeä askel Fiskarsin kestävän kehityksen työssä.

Hiilijalanjälkianalyysi tuotti informaatiota, jota voidaan käyttää Fiskarsin energiatehokkuusohjelmissa, tavoitteenasetannassa ja suorituksen arvioinnissa. Hiilijalanjälkianalyysi luo pohjan konsernin ympäristötoiminnan jatkokehittämiselle ja seurannalle.

Hiili-inventaario kattoi Fiskarsin kaiken tuotantotoiminnan, myyntitoimistot ja jakelukeskukset sekä ulkoistetut kuljetukset. Yhtiö saa näin hyvän lähtökohdan prosessien ja käytäntöjen jatkokehittämiselle.

Fiskars ei seuraa ympäristökustannuksia erikseen, koska ne liittyvät tiiviisti normaaliin liiketoimintaan ja sen kehittämiseen. Konsernin tuotantotoimintaan ei pääosiltaan liity merkittäviä ympäristöriskejä. Tuotantolaitoksilla on voimassaolevat ympäristöluvat, jotka määrittelevät tuotantotoiminnan ympäristövaikutusten ylärajat. Yleisten ympäristömääräysten muuttuminen voi vaikuttaa voimassa oleviin ympäristölupiin. Muuttuviin säännöksiin sopeutuminen voi myös edellyttää nykyisten tuotantomenetelmien muuttamista tai investointeja uusiin laitteisiin.

Osakkeet

Fiskars Oyj Abp:llä on yksi osakesarja. Osakkeiden kokonaismäärä tilikauden lopussa oli
82 023 341, joka sisältää omia osakkeita 112 619. Osakepääoma pysyi entisellään 77 510 200 eurossa.

Fiskarsin osakkeet noteerataan NASDAQ OMX Helsingissä Large Cap -segmentissä. Osakkeen päätöskurssi vuoden lopussa oli 17,33 euroa (10,62). Fiskarsin markkina-arvo ilman omia osakkeita oli 1 419,5 miljoonaa euroa (869,9). Osakkeita vaihdettiin vuoden aikana 6,6 miljoonaa kappaletta (4,4).

Omat osakkeet

Yhtiön hallituksella oli tilikauden aikana voimassa valtuutukset hankkia ja luovuttaa yhtiön osakkeita. Tilikauden lopussa valtuutus koski enintään 4 000 000 osaketta. Osakkeita voidaan luovuttaa muutoin kuin siinä suhteessa, jossa osakkeenomistajilla on etuoikeus hankkia osakkeita. Valtuutukset ovat voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka. Valtuutuksia ei käytetty tilikauden aikana.

Tilikauden lopussa Fiskarsin hallussa oli 112 619 kappaletta omia osakkeita, mikä vastaa 0,14 % yhtiön osakkeista ja äänistä.

Osakkeenomistajat

Fiskars Oyj Abp:llä oli 12 213 (11 915) osakkeenomistajaa vuoden lopussa.

Vuoden aikana yhtiölle ilmoitettiin seuraavista muutoksista suurimpien osakkeenomistajien omistuksissa:

 • 13.12.2010 Holdix Oy Ab ilmoitti, että sen omistusosuus oli ylittänyt 10 prosentin (1/10) liputusrajan. Holdix Oy Ab omistaa nyt 8 229 050 Fiskarsin osaketta, mikä vastaa 10,03 prosenttia yhtiön osakkeista ja äänistä.
 • 15.12.2010 Holdix Oy Ab päätti käynnistää osakeannin, joka johtaa toteutuessaan siihen että Elsa Fromondilla ei enää ole määräysvalta-asemaa Holdix Oy Ab:ssa. Elsa Fromondin suora omistus Fiskarsissa alittaa 5 prosentin (1/20) liputusrajan.  

Varsinainen yhtiökokous 2010

Fiskars Oyj Abp:n varsinainen yhtiökokous pidettiin 16.3.2010. Yhtiökokous vahvisti vuoden 2009 tilinpäätöksen ja myönsi hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle vastuuvapauden tilikaudelta 2009.

Osinkoa päätettiin maksaa 0,52 euroa osakkeelta, yhteensä 42,6 milj. euroa. Osinko maksettiin 26.3.2010.

Hallituksen jäsenten lukumääräksi päätettiin yhdeksän. Hallituksen jäseniksi valittiin Kaj-Gustaf Bergh, Ralf Böer, Alexander Ehrnrooth, Paul Ehrnrooth, Gustaf Gripenberg, Karsten Slotte ja Jukka Suominen. Louise Fromond ja Ingrid Jonasson Blank valittiin hallitukseen uusina jäseninä. Hallituksen jäsenten toimikausi päättyy vuoden 2011 varsinaiseen yhtiökokoukseen. Tilintarkastajaksi valittiin KPMG Oy Ab, joka nimesi KHT Mauri Palvin päävastuulliseksi tilintarkastajaksi.

Varsinainen yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään enintään 4 000 000 oman osakkeen hankkimisesta tai enintään 4 000 000 oman osakkeen luovuttamisesta. Osakkeet voidaan hankkia tai luovuttaa poikkeamalla osakkeenomistajien etuoikeudesta yhtiön osakkeisiin. Valtuutukset ovat voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka.

Yhtiökokous päätti muuttaa yhtiöjärjestyksen kohdan 7 kuulumaan: ”Yhtiökokous voidaan pitää joko Raaseporissa tai Helsingissä. Kutsu yhtiökokoukseen julkaistaan yhtiön internet-sivuilla sekä muulla hallituksen mahdollisesti päättämällä tavalla.”

Hallituksen järjestäytymiskokous

Järjestäytymiskokouksessaan yhtiökokouksen jälkeen hallitus valitsi puheenjohtajaksi Kaj-Gustaf Berghin ja varapuheenjohtajiksi Alexander Ehrnroothin ja Paul Ehrnroothin.

Hallitus valitsi tarkastusvaliokunnan puheenjohtajaksi Gustaf Gripenbergin ja jäseniksi Alexander Ehrnroothin, Paul Ehrnroothin, Louise Fromondin ja Karsten Slotten. Palkitsemisvaliokunnan puheenjohtajaksi hallitus valitsi Kaj-Gustaf Berghin ja jäseniksi Ralf Böerin, Ingrid Jonasson Blankin ja Jukka Suomisen. Nimitysvaliokunnan puheenjohtajaksi hallitus valitsi Kaj-Gustaf Berghin ja jäseniksi Alexander Ehrnroothin ja Paul Ehrnroothin.

Vuoden 2011 yhtiökokous

Fiskars Oyj Abp:n varsinainen yhtiökokous pidetään tiistaina 16.3.2011 Helsingin Messukeskuksessa klo 15. Yhtiökokouskutsu julkistetaan erikseen.

Hallituksen ehdotukset yhtiökokoukselle

Tilikauden 2010 päättyessä emoyhtiön jakokelpoinen pääoma on 435,1 miljoonaa euroa (429,9).

Hallitus ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle jaettavaksi osinkoa 0,60 euroa osakkeelta.

Osinkoon oikeuttavia osakkeita on 81 910 722. Osinkoa jaettaisiin siten 49,1 miljoonaa euroa. Tämän jälkeen käyttämättömiksi voittovaroiksi emoyhtiöön jäisi 385,9 miljoonaa euroa.

Yhtiön taloudellisessa asemassa ei tilikauden päättymisen jälkeen ole tapahtunut olennaisia muutoksia. Yhtiön maksuvalmius on hyvä, eikä ehdotettu voitonjako vaaranna hallituksen käsityksen mukaan yhtiön maksukykyä.

Vuoden 2011 näkymät

Yleisen markkinatilanteen arvioidaan pysyvän myönteisenä vuonna 2011. Tämä edellyttää, että rahoitusmarkkinoilla kytevä epävarmuus ei johda toistamiseen taloudelliseen epävakauteen. Kaupan arvioidaan keskittyvän edelleen käyttöpääoman hallintaan ja vähittäiskaupan odotetaan jatkavan varovaista ostokäyttäytymistä.

Fiskars jatkaa investoimista tuotemerkkeihin ja tuotekehitykseen. Fiskars on lisäksi käynnistänyt EMEA-alueella merkittävän viisivuotisen liiketoiminnan kehittämiseen tähtäävän investointiohjelman, johon sisältyy muun muassa konsernin yhteinen tuotannonohjausjärjestelmä (ERP). Ohjelma lisää Fiskarsin tulevien vuosien liiketoiminnan kuluja ja käyttöpääomainvestointeja.

Fiskarsin vuoden 2011 liikevaihdon arvioidaan nousevan vuodesta 2010. Koko vuoden liiketuloksen ilman kertaluonteisia eriä arvioidaan pysyvän vuoden 2010 tasolla.

Osakkuusyhtiö Wärtsilällä on edelleen suuri vaikutus konsernin tulokseen ja rahavirtaan vuonna 2011.

FISKARS OYJ ABP
Hallitus

 

KONSERNIN TULOSLASKELMA 10-12 10-12 Muutos 1-12 1-12 Muutos
M€ 2010 2009* % 2010 2009* %
             
Liikevaihto 190,6 172,6 10 715,9 660,3 8
Hankinnan ja valmistuksen kulut -125,4 -114,1 10 -462,3 -439,2 5
Bruttokate 65,2 58,5 11 253,6 221,1 15
             
Liiketoiminnan muut tuotot 0,3 0,4   2,1 1,8  
Myynnin ja markkinoinnin kulut -33,7 -31,4 7 -122,4 -114,2 7
Hallinnon kulut -16,5 -15,4 8 -64,1 -60,0 7
Tutkimus- ja kehittämismenot -2,5 -2,3 7 -8,5 -8,7 -3
Liiketoiminnan muut kulut -0,1 -0,4   -0,3 -0,5  
Liikearvon arvonalentumiset -11,3 0,0   -11,3 0,0  
Liiketulos (EBIT) 1,3 9,5 -86 49,1 39,5 24
             
Biologisten hyödykkeiden käyvän arvon muutos -0,4 -0,1   -2,2 -0,4  
Osuus osakkuusyhtiön tuloksesta 30,1 19,8 52 65,9 66,5 -1
Muut rahoitustuotot ja -kulut -0,6 -1,0 -38 -6,1 -14,2 -57
Tulos ennen veroja 30,3 28,2 8 106,7 91,4 17
             
Tuloverot -1,4 -2,2   -12,4 -7,9  
Katsauskauden tulos 28,9 26,0 11 94,3 83,5 13
             
Jakautuminen:            
Emoyhtiön omistajille 28,9 26,0 11 94,3 83,5 13
             
Emoyhtiön omistajille kuuluva            
tulos/osake, euroa (laimentamaton ja laimennettu) 0,35 0,32   1,15 1,05  

 

MUUT LAAJAN TULOKSEN ERÄT 10-12 10-12   1-12 1-12
M€ 2010 2009   2010 2009
           
Katsauskauden tulos 28,9 26,0   94,3 83,5
Muuntoero 2,6 0,1   10,1 -1,9
Suoraan laajaan tulokseen kirjatut          
muutokset osakkuusyhtiöissä -16,2 2,2   -12,5 12,7
Rahavirran suojaukset 0,5     -0,1  
Ulkomaisten yksiköiden nettosijoitusten          
suojaus verovaikutuksen jälkeen   0,1     1,3
Etuuspohjaisten eläkejärjestelyjen vakuutus–          
matemaattiset voitot (tappiot) verovaikutuksen          
jälkeen -0,5 1,1   -0,5 0,7
Tilikauden muut laajan tuloksen erät          
verojen jälkeen, yhteensä -13,6 3,5   -3,1 12,8
Tilikauden laaja tulos yhteensä 15,3 29,6   91,2 96,3
           
Jakautuminen:          
Emoyhtiön omistajille 15,3 29,6   91,2 96,3
           
*) Edellisen vuoden lukuja on muutettu tiettyjen tilien uudelleenluokittelun vuoksi.      
Katso tilinpäätöstiedotteen liitetiedot.          

 

KONSERNIN TASE 12/2010 12/2009 Muutos
M€     %
       
VARAT      
       
Pitkäaikaiset varat      
Liikearvo 88,6 99,4 -11
Muut aineettomat hyödykkeet 125,4 124,9 0
Aineelliset hyödykkeet 95,0 99,5 -5
Biologiset varat 36,7 38,9 -6
Sijoituskiinteistöt 7,6 8,5 -11
Osuudet osakkuusyhtiöissä 341,0 316,8 8
Rahoitusvarat      
 Osakkeet, käypään arvoon tulosvaikutteisesti 6,7 3,0 125
 Muut sijoitukset 1,6 2,1 -23
Laskennalliset verosaamiset 15,2 17,8 -14
Pitkäaikaiset varat yhteensä 717,7 710,9 1
       
Lyhytaikaiset varat      
Vaihto-omaisuus 133,0 119,0 12
Myynti- ja muut saamiset 119,6 101,9 17
Verosaamiset 3,0 2,9 5
Rahavarat 5,8 38,6 -85
Lyhytaikaiset varat, yhteensä 261,3 262,4 0
       
Varat yhteensä 979,0 973,3 1

 

OMA PÄÄOMA JA VELAT      
       
Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma 553,5 504,8 10
Oma pääoma yhteensä 553,5 504,8 10
       
Pitkäaikaiset velat      
Korolliset velat 76,2 74,9 2
Muut velat 2,8 0,9 207
Laskennalliset verovelat 45,8 47,2 -3
Eläkevelvoitteet 8,7 9,4 -8
Varaukset 5,2 6,7 -22
Pitkäaikaiset velat yhteensä 138,7 139,1 0
       
Lyhytaikaiset velat      
Korolliset velat 130,1 199,7 -35
Varaukset 2,5 2,4 4
Ostovelat ja muut velat 146,6 121,3 21
Verovelat 7,6 6,1 26
Lyhytaikaiset velat yhteensä 286,8 329,4 -13
       
Oma pääoma ja velat yhteensä 979,0 973,3 1

 

KONSERNIN RAHAVIRTALASKELMA 10-12 10-12 1-12 1-12
M€ 2010 2009 2010 2009
         
Liiketoiminnan rahavirta        
Tulos ennen veroja 30,3 28,2 106,7 91,4
Oikaisut        
 Poistot 17,3 6,5 34,9 28,1
 Osuus osakkuusyhtiön tuloksesta -30,1 -19,8 -65,9 -66,5
 Tuotot sijoituksista 0,0 0,5 -0,7 0,3
 Korkokulut 0,8 1,1 6,3 14,2
 Biologisten varojen muutos 0,4 0,1 2,2 0,4
 Muut liiketoimet, joihin ei liity maksutapahtumaa -2,0 -4,5 -6,8 -12,4
Rahavirta ennen käyttöpääoman muutosta 16,9 12,1 76,6 55,6
         
Käyttöpääoman muutos        
 Korottomien saamisten muutos -9,5 -4,1 -10,9 -0,7
 Vaihto-omaisuuden muutos 9,0 18,2 -6,4 50,3
 Korottomien velkojen muutos 17,7 17,4 23,0 4,1
Liiketoiminnan rahavirta ennen rahoituseriä        
ja veroja 34,1 43,6 82,3 109,3
         
Osinkotuotot, osakkuusyhtiö     29,5 25,3
Maksetut rahoituskulut (netto) -3,7 -1,2 -10,3 -13,8
Maksetut verot -0,9 0,6 -8,9 0,2
Liiketoiminnan rahavirta (A) 29,6 43,0 92,6 121,0
         
Investointien rahavirta        
Hankinnat ja investoinnit rahoitusvaroihin -3,1   -3,5 -0,2
Investoinnit käyttöomaisuushyödykkeisiin -7,4 -3,4 -18,5 -14,5
Käyttöomaisuushyödykkeiden myyntitulot 0,4 0,0 3,0 1,6
Muu investointien rahavirta 0,0 3,7 0,2 4,2
Investointien rahavirta (B) -10,1 0,3 -18,8 -8,7
         
Rahoitustoimintojen rahavirta        
Pitkäaikaisten lainojen nostot 0,3   1,5 40,0
Pitkäaikaisten lainojen lyhennykset -15,3 -9,7 -15,6 -86,5
Lyhytaikaisten lainojen muutos -3,9 -1,6 -48,4 2,0
Rahoitusleasingmaksut -0,4 -0,7 -1,6 -2,5
Muiden rahoituserien rahavirta -0,1 0,0 -0,4 -0,1
Maksetut osingot     -42,6 -38,2
Rahoitustoimintojen rahavirta (C) -19,4 -12,0 -107,1 -85,4
         
Likvidien varojen muutos (A+B+C) 0,1 31,3 -33,4 26,9
         
Likvidit varat kauden alussa 5,2 7,0 38,6 11,3
Kurssimuutosten vaikutus 0,5 0,3 0,5 0,5
Likvidit varat kauden lopussa 5,8 38,6 5,8 38,6

 

KONSERNIN OMAN PÄÄOMAN   Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma:  
MUUTOSLASKELMA            
          Kert.  
    Osake- Omat Muunto voitto–  
M€   pääoma osakk. -erot varat Yht.
31.12.2008   77,5 -0,8 -16,5 386,5 446,7
Tilikauden laaja tulos yhteensä       3,7 92,6 96,3
Maksetut osingot         -38,2 -38,2
31.12.2009   77,5 -0,8 -12,8 440,9 504,8
Tilikauden laaja tulos yhteensä     0,0 12,4 78,8 91,2
Maksetut osingot         -42,6 -42,6
31.12.2010   77,5 -0,8 -0,3 477,1 553,5

 

TUNNUSLUVUT * 12/2010 12/2009 Muutos
      %
       
Oma pääoma/osake, euroa 6,76 6,16 10
Omavaraisuusaste 57 % 52 % 9
Nettovelkaantumisaste 36 % 47 % -23
Korolliset nettovelat, milj. euroa 200,0 235,7 -15
Henkilöstö (FTE) keskimäärin 3 612 3 867 -7
Henkilöstö kauden lopussa 3 944 3 742 5
Ulkona olevien osakkeiden määrä kauden lopussa,      
tuhatta kpl 81 911 81 911  
Ulkona olevien osakkeiden painotettu keskiarvo      
kauden aikana, tuhatta kpl 81 911 79 289  
       
*) Tunnuslukujen laskentakaavat on esitetty tilinpäätöksessä 2009.    

 

VALUUTTAKURSSEJA 1-12 1-12 Muutos
  2010 2009 %
USD, keskikurssi 1,33 1,39 -5
USD, kurssi kauden lopussa 1,34 1,44 -7

 

TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEEN LIITETIEDOT
 
Tämä tilinpäätöstiedote on laadittu IAS 34 (Osavuosikatsaukset) mukaisesti
noudattaen samoja laadintaperiaatteita ja laskentamenetelmiä kuin
edellisessä tilinpäätöksessä.
 
Kaikki luvut on pyöristetty, joten yksittäisten lukujen summa
voi poiketa esitetystä summasta. 
Fiskars-konserni kirjasi arvonalentumistestauksen perusteella
Silva-liiketoiminnan koko liikearvon liikearvonalentumistappiona.
Yhteensä 11,3 miljoonan euron suuruinen liikearvonalentumistappio kohdistui
Outdoor-liiketoimintaan ja toteutui vuoden 2010 viimeisellä neljänneksellä.
Arvonalentumiskirjauksella ei ollut vaikutusta konsernin kassavirtaan.
 
Edellisen vuoden lukuja on muutettu tiettyjen tilien uudelleenluokittelun vuoksi.

Alla on yhteenveto tärkeimmistä muutoksista vuoden 2009 lukuihin:

– liikevaihto -1,0 milj. euroa Q4 2009 ja -2,6 milj. euroa koko vuonna 2009
– bruttokate -2,4 milj. euroa Q4 2009 ja -5,6 milj. euroa koko vuonna 2009
– liikevoitto (EBIT) 2009 ei muuttunut.
Lisäksi Fiskars käyttää seuraavia määritelmiä henkilöstömäärien raportoinnissa 2010:
Henkilöstö kauden lopussa = palkkakirjanpidon mukaan aktiivisessa
työsuhteessa oleva henkilöstö kauden lopussa.
Henkilöstö (FTE) keskimäärin = tehdyn työtuntimäärän perustella kokopäiväiseksi
muunnettu henkilömäärä kauden aikana.
Fiskars on soveltanut suojauslaskentaa käypien arvojen muutoksiin
kassavirtasuojaukseen suunniteltujen, kelvollisten ja tehokkaiden
johdannaisten osalta. Muutokset on kirjattu Muihin laajan tuloksen eriin.
Fiskars Oyj Abp:n osakesarjat yhdistettiin heinäkuussa 2009.
Osakekohtainen tulos (EPS) vertailuvuoden toisella puoliskolla
sisältää vaikutuksen yhdistämisestä.
Konserni noudattaa 1.1.2010 voimaantulleita tai muutettuja IAS/IFRS-standardeja
ja tulkintoja, joista tärkeimmät ovat:
– Vuosittaiset parannukset IFRS-standardeihin
– Uudistettu IFRS 3 Liiketoimintojen yhdistäminen
– Muutettu IAS 27 Konsernitilinpäätös ja erillistilinpäätös
Uudistetuilla standardeilla ja tulkinnoilla ei ollut vaikutusta
raportoituun tulokseen tai taloudelliseen asemaan.
 
Arvioiden käyttö:
Tilinpäätöksen laatiminen IFRS:n mukaan edellyttää johdon arvioiden ja oletusten
käyttämistä, mikä vaikuttaa taseen varojen ja velkojen määriin, ehdollisten
varojen ja velkojen raportointiin sekä tuottojen ja kulujen määriin.
Vaikka arviot perustuvat johdon tämänhetkiseen parhaaseen näkemykseen, on mahdollista, että toteumat poikkeavat tilinpäätöksessä käytetyistä arvoista.

 

TOIMINTASEGMENTIT 10-12 10-12 Muutos 1-12 1-12 Muutos
M€ 2010 2009* % 2010 2009* %
             
Liikevaihto            
EMEA 143,4 125,4 14 502,4 451,6 11
Amerikka 50,4 49,9 1 223,1 218,2 2
Muut 1,6 1,6 3 6,2 6,1 2
Segmenttien välinen myynti **) -4,8 -4,3   -15,8 -15,5  
KONSERNI YHTEENSÄ 190,6 172,6 10 715,9 660,3 8
             
Liiketulos (EBIT)            
EMEA -0,2 10,7 -102 33,1 26,5 25
Amerikka 5,3 2,3 133 28,1 23,9 17
Muut ja eliminoinnit -3,7 -3,5   -12,1 -10,9  
KONSERNI YHTEENSÄ 1,3 9,5 -86 49,1 39,5 24
             
Poistot ja arvonalentumiset            
EMEA 15,5 5,9 162 27,5 20,5 34
Amerikka 1,4 2,0 -30 5,6 7,8 -28
Muut ja eliminoinnit 0,4 -1,4   1,8 -0,1  
KONSERNI YHTEENSÄ 17,3 6,5 167 34,9 28,1 24
             
Investoinnit            
EMEA 5,5 2,5 121 12,9 10,6 22
Amerikka 0,6 0,8 -19 3,4 2,8 21
Muut ja eliminoinnit 1,4 0,2   2,3 1,2  
KONSERNI YHTEENSÄ 7,5 3,5 114 18,6 14,6 27

 

*) Edellisen vuoden lukuja on muutettu tiettyjen tilien uudelleenluokittelun vuoksi.      
Katso tilinpäätöstiedotteen liitetiedot.          
           
**) Segmenttien välinen myynti Q4/
2010
Q4/
2009
  2010 2009
 EMEA -3,2 -2,6   -9,4 -7,9
 Amerikka -1,0 -1,1   -4,0 -5,2
 Muut -0,6 -0,6   -2,4 -2,4
           
Fiskarsin toimialoilla vaaditaan lyhyitä toimitusaikoja, eivätkä          
tilauskanta ja sen muutokset vaikuta oleellisesti toimintaan.          

 

 

LIIKETOIMINTA-ALUEET 10-12 10-12 Muutos 1-12 1-12 Muutos
M€ 2010 2009* % 2010 2009* %
             
Liikevaihto            
Home 95,6 92,9 3 309,4 297,3 4
Garden 56,8 40,0 42 274,5 230,9 19
Outdoor 37,2 38,7 -4 128,3 128,4 0
Muut 1,0 1,0   3,8 3,7  
KONSERNI YHTEENSÄ 190,6 172,6 10 715,9 660,3 8

 

 

AINEETTOMAT JA AINEELLISET HYÖDYKKEET   12/2010 12/2009
M€      
       
Aineettomat hyödykkeet ja liikearvo      
Kirjanpitoarvo 1.1.   224,4 230,2
Tilikauden muuntoerot   1,2 -0,1
Liiketoimintahankinnat ja -myynnit   0,0 -0,5
Lisäykset   1,2 1,0
Poistot ja arvonalentumiset   -17,2 -6,0
Vähennykset ja siirrot   4,4 -0,2
Kirjanpitoarvo kauden lopussa   214,0 224,4
       
Aineelliset hyödykkeet ja sijoituskiinteistöt      
Kirjanpitoarvo 1.1.   108,0 120,9
Tilikauden muuntoerot   2,0 0,1
Liiketoimintahankinnat ja -myynnit   0,0 -1,5
Lisäykset   17,4 13,6
Poistot ja arvonalentumiset   -17,7 -22,0
Vähennykset ja siirrot   -7,1 -3,0
Kirjanpitoarvo kauden lopussa   102,5 108,0

 

KONSERNIN VASTUUSITOUMUKSET   12/2010 12/2009
M€      
       
Omien sitoumuksien vakuudeksi      
Vuokravastuut   59 60
Muut vastuut   1 4
Yhteensä   60 65
       
Takaukset muiden sitoumusten vakuudeksi      
Kiinteistökiinnitykset   0 2
Pantit   0 2
Yhteensä   0 4
       
Konserniyritysten sitoumusten vakuudeksi      
Takaukset   9 9
       
Yhteensä   69 78

 

Fiskars on osallisena useissa oikeuskäsittelyissä, vaatimuksissa ja muissa 
kiistoissa. Näiden lopullista ratkaisua ei voida ennustaa.
Tällä hetkellä käytettävissä olevien tietojen perusteella
näillä tapauksilla ei oleteta olevan merkittävää vaikutusta konsernin
taloudelliseen asemaan.

 

Johdannaisten nimellisarvot      
Valuuttatermiinit ja valuutanvaihtosopimukset   187 151
Koronvaihtosopimukset   24 1
Sähköfutuurit   2 2
       
Johdannaisten markkina-arvot verrattuna nimellisarvoihin      
Valuuttatermiinit ja valuutanvaihtosopimukset   1 0
Koronvaihtosopimukset   0 0
Sähköfutuurit   1 0
       
Valuuttatermiinit, valuutanvaihtosopimukset ja valuuttaoptiot on arvostettu raportointipäivän markkina-arvoon.
       
Konsernilla ei ole merkittäviä käyttöomaisuushyödykkeiden investointisitoumuksia.  

 

Liiketoiminnan valuuttakurssiherkkyys
Fiskarsin kaupallisista kassavirroista noin 10 % on alttiina
valuuttakurssien vaihtelulle. Merkittävimpiä riskejä ovat Englannin
punnan, Ruotsin kruunun ja Kanadan dollarin heikentyminen USA:n
dollaria ja euroa vastaan. Valuuttakurssiriskit suojataan ensisijaisesti
valuuttatermiineillä ja –swapeilla. Valuuttajohdannaisten arvonmuutos
kirjataan tuloslaskelmaan, sillä konserni ei sovella valuuttajohdannaisiin
suojauslaskentaa.

 

M€   USD GBP SEK CAD
Liiketoiminnan valuutta-asema   -23,9 7,3 16,9 13,0
Liiketoiminnan valuuttakurssiherkkyys*   2,4 -0,7 -1,7 -1,3
           
*) Kuvaa 10 %:n valuuttakurssin heikentymisen vaikutusta konsernin vuositulokseen ennen veroja.    

 

LÄHIPIIRIASIAT
 
Wärtsilän osinko 29,5 milj. euroa on raportoitu konsernin rahavirtalaskelman
rivillä Osinkotuotot, osakkuusyhtiö. Osinko on saatu vuoden ensimmäisellä
neljänneksellä 2010.
 
 
HANKINNAT JA MYYNNIT
 
Vuonna 2010 ei ole hankintoja eikä myyntejä.
 
Seuraavat vuonna 2009 tapahtuneet hankinnat ja myynnit vaikuttavat
lukujen vertailtavuuteen vuonna 2010.
 
Fiskars hankki 30 %:n vähemmistöosuuden Silva Far East Ltd:stä kesäkuussa 2009.
Vähemmistöosuuden hankinnan jälkeen kiinalainen tuotantoyhtiö on Silva Sweden
AB:n täysin omistama tytäryhtiö.
 
Fiskars myi Yhdysvaltojen Wyomingissa sijaitsevan Bruntonin liiketoiminnan
ruotsalaiselle Fenix Outdoor AB (publ):lle joulukuussa 2009.
Brunton raportoitiin osana Fiskarsin Outdoor-liiketoimintaa. Bruntonin
liikevaihto oli 8,8 milj. euroa vuonna 2009.
 
Fiskars myi Yhdysvalloissa askartelukulutustuotteiden valikoimansa ja niihin
liittyneet brändinsä Heidi Grace ja Cloud9 heinäkuussa 2009 Colorbök Inc:lle.
Liiketoiminnan liikevaihto tammi-kesäkuulta 2009 oli 2,4 miljoonaa euroa.