Fiskars Oyj Abp:n varsinaisen yhtiökokouksen 2011 päätökset

Fiskars Oyj Abp      Pörssitiedote    16.3.2011 klo 16.00

Fiskars Oyj Abp:n varsinaisessa yhtiökokouksessa 16.3.2011 vahvistettiin vuoden 2010 tilinpäätös. Osinkoa päätettiin maksaa 0,60 euroa osakkeelta ja ylimääräistä osinkoa 1,30 euroa osakkeelta. Osingonmaksun täsmäytyspäivä on 21.3.2011 ja osinko maksetaan 28.3.2011. Hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle myönnettiin vastuuvapaus tilikaudelta 2010.

Hallituksen jäsenten lukumäärä pidettiin ennallaan yhdeksässä. Hallituksen jäseniksi valittiin uudelleen Kaj-Gustaf Bergh, Ralf Böer, Alexander Ehrnrooth, Paul Ehrnrooth, Louise Fromond, Gustaf Gripenberg, Ingrid Jonasson Blank, Karsten Slotte ja Jukka Suominen. Hallituksen jäsenten toimikausi päättyy vuoden 2012 varsinaiseen yhtiökokoukseen.

Hallituksen jäsenten vuosipalkkiot päätettiin pitää ennallaan. Palkkioksi päätettiin:
– jäsen 35 000 euroa/vuosi
– varapuheenjohtaja 50 000 euroa/vuosi
– puheenjohtaja 70 000 euroa/vuosi
– lisäksi hallituksen ja valiokuntien kokoukseen osallistumisesta maksetaan hallituksen jäsenille 600 euroa kokoukselta, hallituksen puheenjohtajalle 1 100 euroa kokoukselta sekä tarkastusvaliokunnan puheenjohtajalle 1 100 euroa tarkastusvaliokunnan kokoukselta.

Tilintarkastajaksi valittiin KPMG Oy Ab, joka nimesi KHT Virpi Halosen päävastuulliseksi tilintarkastajaksi. Tilintarkastajan palkkio päätettiin maksaa laskun mukaan.

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään enintään 4 000 000 oman osakkeen hankkimisesta, yhdessä tai useammassa erässä, yhtiön vapaalla omalla pääomalla. Osakkeet voidaan hankkia poikkeamalla osakkeenomistajien etuoikeudesta yhtiön osakkeisiin NASDAQ OMX Helsinki Oy:n järjestämässä julkisessa kaupankäynnissä hankintahetken markkinahintaan. Valtuutus on voimassa 30.6.2012 saakka.

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään omien osakkeiden luovuttamisesta yhteensä enintään 4 000 000 kappaletta yhdessä tai useammassa erässä joko maksua vastaan tai maksutta. Hallitus voi päättää osakkeiden luovuttamisesta myös poikkeamalla osakkeenomistajien etuoikeudesta yhtiön osakkeisiin. Valtuutus on voimassa 30.6.2012 saakka.

FISKARS OYJ ABP
Kari Kauniskangas
Toimitusjohtaja

Lisätietoja:
Viestintäpäällikkö Anu Ilvonen
Puh. 0204 39 5446
anu.ilvonen@fiskars.com

Fiskars tarjoaa kuluttajatuotteita kotiin, puutarhaan ja ulkoiluun. Konsernin kansainväliset pääbrändit ovat Fiskars, Iittala, Buster, Silva ja Gerber. Vuonna 1649 perustettu Fiskars on Suomen vanhin yritys ja on listattu NASDAQ OMX Helsingissä. Vuonna 2010 Fiskarsin liikevaihto oli 716 miljoonaa euroa ja henkilöstömäärä oli noin 3 600 yli 20 maassa. www.fiskarsgroup.fi