Fiskars Oyj Abp:n varsinaisen yhtiökokouksen 2013 päätökset

Fiskars Oyj Abp   Pörssitiedote           14.3.2013 klo 16.45
 

Fiskars Oyj Abp:n varsinaisessa yhtiökokouksessa 14.3.2013 vahvistettiin vuoden 2012 tilinpäätös. Osinkoa päätettiin maksaa 0,65 euroa osakkeelta. Osingonmaksun täsmäytyspäivä on 19.3.2013 ja osinko maksetaan 26.3.2013. Hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle myönnettiin vastuuvapaus tilikaudelta 2012.

Hallituksen jäsenten lukumäärä pidettiin ennallaan yhdeksässä. Hallituksen jäseniksi valittiin uudelleen Kaj-Gustaf Bergh, Ralf Böer, Alexander Ehrnrooth, Paul Ehrnrooth, Louise Fromond, Gustaf Gripenberg, Ingrid Jonasson Blank, Karsten Slotte ja Jukka Suominen. Hallituksen jäsenten toimikausi päättyy vuoden 2014 varsinaiseen yhtiökokoukseen.

Hallituksen jäsenten palkkioksi päätettiin:

 • jäsen 40 000 euroa/vuosi
   
 • varapuheenjohtaja 55 000 euroa/vuosi
   
 • puheenjohtaja 80 000 euroa/vuosi
   
 • lisäksi hallituksen ja valiokuntien kokoukseen osallistumisesta maksetaan hallituksen jäsenille 600 euroa kokoukselta, hallituksen puheenjohtajalle 1 100 euroa kokoukselta sekä tarkastusvaliokunnan puheenjohtajalle 1 100 euroa tarkastusvaliokunnan kokoukselta. Ulkomailla asuville hallituksen jäsenille maksetaan hallituksen ja valiokuntien kokouksista kokouspalkkiot kaksinkertaisina.
   

Tilintarkastajaksi valittiin KPMG Oy Ab, joka nimesi KHT Virpi Halosen päävastuulliseksi tilintarkastajaksi. Tilintarkastajan palkkio päätettiin maksaa laskun mukaan.

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään enintään 4 000 000 oman osakkeen hankkimisesta, yhdessä tai useammassa erässä, yhtiön vapaalla omalla pääomalla. Osakkeet voidaan hankkia poikkeamalla osakkeenomistajien etuoikeudesta yhtiön osakkeisiin NASDAQ OMX Helsinki Oy:n järjestämässä julkisessa kaupankäynnissä hankintahetken markkinahintaan. Valtuutus on voimassa 30.6.2014 saakka.

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään omien osakkeiden luovuttamisesta yhteensä enintään 4 000 000 kappaletta yhdessä tai useammassa erässä joko maksua vastaan tai maksutta. Hallitus voi päättää osakkeiden luovuttamisesta myös poikkeamalla osakkeenomistajien etuoikeudesta yhtiön osakkeisiin. Valtuutus on voimassa 30.6.2014 saakka.

FISKARS OYJ ABP

Kari Kauniskangas
Toimitusjohtaja

Lisätietoja:
Viestintäjohtaja Anu Ilvonen
Puh. 0204 39 5446
anu.ilvonen@fiskars.com

Fiskars tarjoaa kuluttajatuotteita kotiin, puutarhaan ja ulkoiluun. Konsernin kansainväliset pääbrändit ovat Fiskars, Iittala ja Gerber. Vuonna 1649 perustettu Fiskars on Suomen vanhin yritys ja on listattu NASDAQ OMX Helsingissä. Vuonna 2012 Fiskarsin liikevaihto oli 748 miljoonaa euroa ja henkilöstömäärä on noin 4 100 yli 20 maassa. www.fiskarsgroup.com.