Fiskars Oyj Abp:n varsinaisen yhtiökokouksen 2014 päätökset

Fiskars Oyj Abp   Pörssitiedote           12.3.2014 klo 16.30

Fiskars Oyj Abp:n varsinaisessa yhtiökokouksessa 12.3.2014 vahvistettiin vuoden 2013 tilinpäätös. Osinkoa päätettiin maksaa 0,67 euroa osakkeelta. Osingonmaksun täsmäytyspäivä on 17.3.2014 ja osinko maksetaan 24.3.2014. Hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle myönnettiin vastuuvapaus tilikaudelta 2013.

Hallituksen jäsenten lukumäärä pidettiin ennallaan yhdeksässä. Hallituksen jäseniksi valittiin uudelleen Kaj-Gustaf Bergh, Ralf Böer, Alexander Ehrnrooth, Paul Ehrnrooth, Louise Fromond, Gustaf Gripenberg, Ingrid Jonasson Blank ja Karsten Slotte. Uutena jäsenenä hallitukseen valittiin Christine Mondollot. Hallituksen jäsenten toimikausi päättyy vuoden 2015 varsinaiseen yhtiökokoukseen.

Hallituksen jäsenten vuosipalkkioksi päätettiin: jäsen 45 000 euroa/vuosi, varapuheenjohtaja 60000 euroa/vuosi ja puheenjohtaja 90000 euroa/vuosi. Lisäksi hallituksen ja valiokuntien kokoukseen osallistumisesta maksetaan hallituksen jäsenille 750 euroa kokoukselta ja hallituksen puheenjohtajalle 1500 euroa kokoukselta. Valiokuntien puheenjohtajille maksetaan 1500 euroa valiokuntien kokoukselta. Ulkomailla asuville hallituksen jäsenille maksetaan hallituksen ja valiokuntien kokouksista kokouspalkkiot kaksinkertaisina.

Tilintarkastajaksi valittiin KPMG Oy Ab, joka nimesi KHT Virpi Halosen päävastuulliseksi tilintarkastajaksi. Tilintarkastajan palkkio päätettiin maksaa laskun mukaan.

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään enintään 4 000 000 oman osakkeen hankkimisesta, yhdessä tai useammassa erässä, yhtiön vapaalla omalla pääomalla. Osakkeet voidaan hankkia poikkeamalla osakkeenomistajien etuoikeudesta yhtiön osakkeisiin NASDAQ OMX Helsinki Oy:n järjestämässä julkisessa kaupankäynnissä hankintahetken markkinahintaan. Valtuutus on voimassa 30.6.2015 saakka.

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään omien osakkeiden luovuttamisesta yhteensä enintään 4 000 000 kappaletta yhdessä tai useammassa erässä joko maksua vastaan tai maksutta. Hallitus voi päättää osakkeiden luovuttamisesta myös poikkeamalla osakkeenomistajien etuoikeudesta yhtiön osakkeisiin. Valtuutus on voimassa 30.6.2015 saakka.

FISKARS OYJ ABP
 

Kari Kauniskangas
Toimitusjohtaja

Lisätietoja:
Viestintäjohtaja Anu Ilvonen, puh. 0204 39 5446

 

Fiskars 365 – vuosisatojen ylpeys ja innostus muotoilusta. Joka päivä.

Fiskarsin Ruukissa vuonna 1649 alkunsa saanut Fiskars on kasvanut kansainväliseksi yhtiöksi, joka tarjoaa johtavia kuluttajatuotteita kotiin, puutarhaan ja ulkoiluun. Fiskarsin tuotteita myydään yli 60 maassa, ja erinomaisen suorituskykynsä ja muotoilunsa ansiosta ne tekevät kotitöistä ja ulkoilusta hauskempaa ja ratkovat arjen ongelmia ympäri maailman. Fiskars on listattu NASDAQ OMX Helsingissä, ja yhtiön liikevaihto oli 799 miljoonaa euroa vuonna 2013. Konsernin kansainväliset pääbrändit ovat Fiskars, Iittala ja Gerber. www.fiskarsgroup.com