Fiskars Oyj Abp:n varsinaisen yhtiökokouksen 2016 päätökset

Fiskars Oyj Abp
Pörssitiedote
9.3.2016 klo 17.00 EET

Fiskars Oyj Abp:n varsinaisen yhtiökokouksen 2016 päätökset

Fiskars Oyj Abp:n varsinainen yhtiökokous pidettiin 9.3.2016 Helsingin Messukeskuksen Kokoustamossa. Yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen tilikaudelta 2015 ja myönsi vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle. 

TASEEN OSOITTAMAN VOITON KÄYTTÄMINEN JA OSINGONMAKSU 

Varsinainen yhtiökokous päätti hallitus ehdotuksen mukaisesti, että 31.12.2015 päättyneeltä tilikaudelta maksetaan osinkoa 0,70 euroa osakkeelta. Osinko maksetaan osakkeenomistajalle, joka on osingonmaksun täsmäytyspäivänä 11.3.2016 merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osingon maksupäivä on 18.3.2016. 

HALLITUKSEN VALINTA JA PALKKIOT 

Yhtiön hallituksen jäsenmääräksi vahvistettiin kymmenen. Hallituksen jäseniksi valittiin uudelleen Paul Ehrnrooth, Alexander Ehrnrooth, Ingrid Jonasson Blank, Louise Fromond, Gustaf Gripenberg, Inka Mero, Fabian Månsson, Peter Sjölander ja Ritva Sotamaa. Hallituksen uudeksi jäseneksi valittiin Jyri Luomakoski. Hallituksen jäsenten toimikausi päättyy vuoden 2017 varsinaiseen yhtiökokoukseen. 

Hallitus on järjestäytymiskokouksessaan 9.3.2016 valinnut Paul Ehrnroothin hallituksen puheenjohtajaksi ja Alexander Ehrnroothin hallituksen varapuheenjohtajaksi. Hallitus päätti perustaa tarkastusvaliokunnan, palkitsemisvaliokunnan, nimitys- ja strategiavaliokunnan sekä investointivaliokunnan. Hallitus valitsi tarkastusvaliokunnan jäseniksi Jyri Luomakosken (puheenjohtaja), Ingrid Jonasson Blankin, Alexander Ehrnroothin, Louise Fromondin, Gustaf Gripenbergin ja Ritva Sotamaan. Palkitsemisvaliokunnan jäseniksi hallitus valitsi Paul Ehrnroothin (puheenjohtaja), Inka Meron ja Peter Sjölanderin. Nimitys- ja strategiavaliokunnan jäseniksi hallitus valitsi Paul Ehrnroothin (puheenjohtaja), Alexander Ehrnroothin ja Fabian Månssonin. Investointivaliokunnan jäseniksi hallitus valitsi Paul Ehrnroothin (puheenjohtaja), Alexander Ehrnroothin ja Jyri Luomakosken. 

Varsinainen yhtiökokous päätti, että hallituksen jäsenille maksetaan vuosipalkkiona 45 000 euroa, hallituksen varapuheenjohtajalle 60 000 euroa ja hallituksen puheenjohtajalle 90 000 euroa. Tämän lisäksi hallituksen ja hallituksen valiokuntien kokouksista maksetaan kokouspalkkio, joka on 750 euroa/kokous Suomessa asuville ja 2 000 euroa/kokous ulkomailla asuville hallituksen jäsenille ja 1 500 euroa/kokous hallituksen ja hallituksen valiokuntien puheenjohtajille. Hallituksen jäsenille korvataan lisäksi matka- ja muut kulut, jotka ovat syntyneet heidän hoitaessaan yhtiön asioita. 

TILINTARKASTAJAN JA VARATILINTARKASTAJAN VALINTA JA PALKKIOT 

Tilintarkastajaksi valittiin KHT-yhteisö KPMG Oy Ab toimikaudeksi, joka päättyy vaalia seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. KPMG Oy Ab on ilmoittanut, että KHT Virpi Halonen tulee toimimaan päävastuullisena tilintarkastajana. Tilintarkastajalle päätettiin maksaa palkkio hallituksen hyväksymän kohtuullisen laskun mukaan.

HALLITUKSEN VALTUUTTAMINEN PÄÄTTÄMÄÄN OMIEN OSAKKEIDEN HANKKIMISESTA 

Varsinainen yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen päättämään yhteensä enintään 4 000 000 oman osakkeen hankkimisesta, yhdessä tai useammassa erässä, yhtiön vapaalla omalla pääomalla. Omia osakkeita voidaan hankkia Nasdaq  Helsinki Oy:n järjestämässä julkisessa kaupankäynnissä muodostuneeseen hankintahetken markkinahintaan. Yhtiön omia osakkeita voidaan hankkia yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi, käytettäväksi vastikkeena yrityskaupoissa tai teollisissa järjestelyissä sekä osana yhtiön kannustinjärjestelmää sekä muutoin edelleen luovutettavaksi, yhtiöllä pidettäväksi tai mitätöitäväksi. Hallitus päättää kaikista muista omien osakkeiden hankkimiseen liittyvistä ehdoista. Yhtiön omia osakkeita voidaan valtuutuksen nojalla hankkia muuten kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa (suunnattu hankkiminen). Valtuutus on voimassa 30.6.2017 asti ja se päättää varsinaisen yhtiökokouksen 12.3.2015 hallitukselle antaman vastaavan valtuutuksen. 

HALLITUKSEN VALTUUTTAMINEN PÄÄTTÄMÄÄN OMIEN OSAKKEIDEN LUOVUTTAMISESTA (OSAKEANTI) 

Varsinainen yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen päättämään yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden luovuttamisesta (osakeanti) yhteensä enintään 4 000 000 kappaletta, yhdessä tai useammassa erässä, joko maksua vastaan tai maksutta. Yhtiön omia osakkeita voidaan luovuttaa esimerkiksi vastikkeena yrityskaupoissa tai teollisissa järjestelyissä tai käytettäväksi yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi tai osana yhtiön kannustinjärjestelmää. Hallitus päättää kaikista muista omien osakkeiden luovuttamiseen liittyvistä ehdoista. Yhtiön omien osakkeiden luovuttaminen voi tapahtua myös poikkeamalla osakkeenomistajien etuoikeudesta yhtiön osakkeisiin (suunnattu osakeanti). Valtuutus on voimassa 30.6.2017 asti ja se päättää varsinaisen yhtiökokouksen 12.3.2015 hallitukselle antaman vastaavan valtuutuksen. 

FISKARS OYJ ABP  

Hallitus
 

Lisätietoja:

  • Toimitusjohtaja Kari Kauniskangas, puh. 0204 39 5500
  • Lakiasiainjohtaja Päivi Timonen, puh. 0204 39 8264
      

Fiskars – vuosisatojen ylpeys ja innostus muotoilusta. Joka päivä.
Fiskarsin Ruukissa vuonna 1649 alkunsa saanut Fiskars on kasvanut kansainväliseksi yhtiöksi, joka tarjoaa johtavia kuluttajatuotteita ja jonka brändejä ovat mm. Fiskars, Iittala, Gerber, Wedgwood ja Waterford. Fiskarsilla on ikonisia tuotteita, vahvoja tuotemerkkejä ja maailmanlaajuinen tavoite rikastuttaa ihmisten elämää niin kotona, puutarhassa kuin ulkoillessa. Fiskarsin tuotteita on saatavilla yli 100 maassa ja yritys työllistää noin 9 000 henkilöä 30 maassa. Fiskars on listattu Nasdaq Helsingissä. www.fiskarsgroup.com