FISKARSIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI–MAALISKUU 2017: Vahva vuosineljännes, liikevaihto ja vertailukelpoinen EBITA kasvoivat

Fiskars Oyj Abp
Osavuosikatsaus
28.4.2017 klo 8.30 EEST

FISKARSIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI–MAALISKUU 2017: Vahva vuosineljännes, liikevaihto ja vertailukelpoinen EBITA kasvoivat

Tämä on tiivistelmä Fiskars Oyj Abp:n tänään julkistetusta vuoden 2017 ensimmäisen neljänneksen ja tammi-maaliskuun 2017 osavuosikatsauksesta. Täydellinen osavuosikatsaus taulukoineen on saatavilla tämän tiedotteen liitteenä osoitteessa http://fiskarsgroup.com/fi/sijoittajat/raportit-ja-esitykset/osavuosikatsaukset ja yhtiön internetsivuilla www.fiskarsgroup.com/fi. Kehotamme sijoittajia perehtymään tiivistelmän lisäksi taulukot sisältävään täydelliseen osavuosikatsausraporttiin.

Vuoden 2017 ensimmäinen neljännes lyhyesti:

  • Liikevaihto kasvoi 3,3 % ja oli 306,2 milj. euroa (1–3/2016: 296,2)
  • Vertailukelpoinen liikevaihto1) kasvoi 4,8 %
  • Vertailukelpoinen2) EBITA kasvoi 28 % ja oli 32,0 milj. euroa (25,0)
  • EBITA kasvoi ja oli 30,9 milj. euroa (26,8)
  • Liiketoiminnan rahavirta ennen rahoituseriä ja veroja oli -46,4 milj. euroa (-36,2)
  • Osakekohtainen tulos oli 1,07 euroa (0,01). Operatiivinen osakekohtainen tulos3) oli 0,19 euroa (0,10)

Näkymät vuodelle 2017 ennallaan:
Fiskars arvioi konsernin liikevaihdon, vuonna 2016 myydyt liiketoiminnot pois lukien (2016: 1 180 milj. euroa) ja vertailukelpoisen EBITA:n (2016: 107 milj. euroa) kasvavan edellisvuoteen verrattuna.

Fiskarsin väliaikainen toimitusjohtaja Teemu Kangas-Kärki:
“Fiskars-konsernin vuosi alkoi vahvasti, ja liikevaihto sekä vertailukelpoinen EBITA kasvoivat. Functional-segmentin liikevaihto kasvoi kaikilla maantieteellisillä alueilla, ja sekä Living- että Functional-segmentin tulos oli vahva. Vertailukelpoinen EBITA lähes kaksinkertaistui Living-segmentissä ja kasvoi 17 % Functional-segmentissä.  

Vahvaa ensimmäistä vuosineljännestä tukivat suotuisat sääolot ja vahva sisäänmyynti puutarhatuotteissa, kevätkampanjoiden ajoitus sekä parantunut kustannusrakenteemme. Olemme myös onnistuneet voittamaan merkittäviä asiakassopimuksia. Siitä voimme kiittää vähittäismyyntikokemustamme, läsnäoloamme useilla markkinoilla sekä asiakaslähtöistä toimintatapaamme. Kuluttajien inspiroiminen ikonisilla lifestyle-brändeillä on toimintamme keskiössä ja useat brändimme – Fiskars, Royal Copenhagen, Arabia, Gilmour ja Royal Doulton – kasvoivat kaksinumeroisin luvuin. 

Olen tyytyväinen Scandinavian Living – ja Functional-liiketoimintojen erinomaisesta tuloksesta, sillä se kuvastaa tiimimme tekemää sitkeää työtä ja panostusta. Viime vuosina käynnistettyjen muutosohjelmien tuomat hyödyt olivat nähtävissä myös vuoden ensimmäisellä neljänneksellä. Vankka tulos kertoo kyvystämme luoda arvoa, saavuttaa kasvua vahvoilla brändeillämme ja toimia tehokkaasti.

Asiakasmäärät jatkoivat supistumista perinteisissä kanavissa, erityisesti tavarataloissa, sillä kuluttajat jatkoivat siirtymistä sähköisiin kaupankäyntialustoihin Living-liiketoiminnan eri kategorioissa. Yhtenäisen brändikokemuksen rakentaminen kaikissa kanavissa yhdessä asiakkaidemme kanssa sekä omissa myymälöissämme ja digitaalisissa kanavissa on strateginen prioriteettimme. Jatkamme investointeja sähköiseen kaupankäyntiin lisätäksemme liikevaihtoa näissä kanavissa.

Aiemmin tänä vuonna julkistetut pitkän aikavälin taloudelliset tavoitteemme kuvaavat tavoitetasomme, kun pyrimme määrätietoisesti jatkamaan kannattavaa kasvua. Uusi organisaatiorakenne, johon kuuluu kaksi strategista liiketoimintayksikköä sekä maailmanlaajuinen toimitusketju, auttavat meitä vahvistamaan yhdenmukaista toimintaa, jota tarvitsemme globaalien liiketoimintojen ja brändien rakentamisessa. 

Fiskarsilla on kansainvälisesti tunnettujen brändien perhe, johon kuuluvat muun muassa Fiskars, Gerber, Iittala, Royal Copenhagen, Waterford ja Wedgwood, selkeä päämäärä vaikuttaa ihmisten elämään tekemällä arjesta ainutkertaista – making the everyday extraordinary – ja vahva tase, jonka ansiosta voimme investoida mahdollisuuksiin, jotka voivat luoda kestävää arvoa sidosryhmillemme.”

_______________________________________________________________________________

1) Vertailukelpoisilla valuuttakursseilla ja ilman Spring USA:ta (divestoitu syyskuussa 2016) sekä Yhdysvaltain ja Euroopan ruukkuliiketoimintoja (divestoitu tammikuussa ja joulukuussa 2016)
2)
EBITA:n vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät sisältävät esimerkiksi uudelleenjärjestelykuluja, arvonalentumisia tai varauksia ja varausten purkamisia, integraatiotoimiin liittyviä kuluja sekä liiketoimintojen myyntien tulosvaikutusta
3)
Operatiivinen osakekohtainen tulos ei sisällä sijoitusten käyvän arvon nettomuutosta ja saatuja osinkoja

 

Konsernin avainluvut

    1‒3 1‒3    
Milj. euroa   2017 2016 Muutos 2016
Liikevaihto   306,2 296,2 3,3 % 1 204,6
Vertailukelpoinen liikevaihto1)   304,5 290,6 4,8 % 1 179,5
EBITA   30,9 26,8 15 % 96,7
EBITA:n vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät2)   -1,1 1,8   -10,4
Vertailukelpoinen EBITA   32,0 25,0 28 % 107,1
Liiketulos (EBIT)   27,4 23,7 16 % 82,7
Sijoitusten markkina-arvon nettomuutos 81,3 -25,7   6,1
Tulos ennen veroja   114,4 3,2   92,8
Tilikauden tulos   88,2 1,5   65,4
Operatiivinen tulos/osake, euroa3)   0,19 0,10 84 % 0,56
Tulos/osake, euroa   1,07 0,01   0,78
Oma pääoma/osake, euroa   14,92 13,83 8 % 14,91
Liiketoiminnan rahavirta ennen rahoituseriä ja veroja -46,4 -36,2 28 % 120,7
Omavaraisuusaste, %   66 % 64%   69 %
Nettovelkaantumisaste, %   21% 27%   12 %
Investoinnit   7,4 8,2 -10 % 37,6
Henkilöstö (FTE), keskimäärin   7 834 8 092 -3 % 8 000

1) Vertailukelpoisilla valuuttakursseilla ja ilman Spring USA:ta (divestoitu syyskuussa 2016) sekä Yhdysvaltain ja Euroopan ruukkuliiketoimintoja (divestoitu tammikuussa ja joulukuussa 2016)
2) Vuoden 2017 ensimmäisen neljänneksen vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät sisältävät Alignment-ohjelmaan sekä Spring USA:n myyntiin liittyviä kuluja. Vuoden 2016 ensimmäisen neljänneksen vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät sisältävät veneliiketoiminnan ja ruukkuliiketoiminnan myynneistä saadut tuotot sekä Supply Chain 2017 ja Alignment-ohjelmaan liittyviä nettokustannuksia.
3) Ilman sijoitusten markkina-arvon nettomuutosta ja saatuja osinkoja. Vertailukautta on oikaistu siten, ettei se sisällä myöskään kyseisiin sijoituksiin liittyviä valuuttakurssivoittoja.

ESMA-OHJEIDEN SOVELTAMINEN

Fiskars Oyj Abp on tarkistanut taloudellisessa raportoinnissaan käytettäviä termejä Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaisen (ESMA) julkaisemien vaihtoehtoisten taloudellisten tunnuslukujen raportointia koskevien uusien ohjeiden mukaisesti. Vaihtoehtoiset taloudelliset tunnusluvut helpottavat operatiivisen liiketoiminnan tuloksen tulkintaa ja tilikausien välistä vertailua. Niiden ei tule kuitenkaan katsoa korvaavan IFRS-standardien mukaisia tunnuslukuja. ”Oikaisut” on vuoden 2017 tammi–maaliskuun osavuosikatsauksesta lähtien muutettu muotoon ”vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät”, mutta määritelmä on sama kuin ennenkin. Kuten aikaisemmin, vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät ovat tapahtumia, jotka eivät liity toistuviin liiketoimintoihin. Vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä ovat esimerkiksi uudelleenjärjestelykulut, arvonalentumiset, integraatiotoimiin liittyvät kulut ja liiketoimintojen myyntien tulosvaikutus. Vastaavasti ”vertailukelpoinen EBITA” on laskettu vertailukelpoisesta liiketuloksesta lisäämällä takaisin aineettomien hyödykkeiden poistot. Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät on lueteltu tämän osavuosikatsauksen sivulla 15 olevassa taulukossa. Fiskars käyttää vaihtoehtoisena tunnuslukuna myös ”operatiivista osakekohtaista tulosta”, mikä on osakekohtainen tulos, josta on poistettu saadut osingot ja sijoitusten käyvän arvon muutokset.

  

FISKARS OYJ ABP

Teemu Kangas-Kärki
Toimitusjohtaja (vt.)

Lisätietoja:

  • Toimitusjohtaja Teemu Kangas-Kärki, puh. 0204 39 5703
  • Talousjohtaja Sari Pohjonen, puh. 0204 39 5460
  • Konserniviestintä, puh. 0204 39 5031, communications@fiskars.com

 

Analyytikko- ja lehdistötilaisuus
Tulosjulkistukseen liittyvä analyytikko- ja lehdistötilaisuus pidetään 28.4.2017 klo 10.00 yhtiön pääkonttorissa Fiskars Campuksella, Hämeentie 135 A, Helsinki. Tilaisuuden esitys on saatavilla yhtiön internetsivuilla www.fiskarsgroup.com.

Englanninkielinen puhelinkonferenssi ja suora webcast-lähetys analyytikoille ja sijoittajille pidetään samana päivänä klo 11.30 alkaen. Konferenssiin voi osallistua soittamalla alla olevaan numeroon 5–10 minuuttia ennen tilaisuuden alkua. Kysymysten esittäminen on mahdollista esityksen jälkeen ja ne pyydetään esittämään englanniksi.

Kansainvälinen numero: +44 (0)1452555566
Tanska: 32727625
Suomi: 09 23195187
Ranska: 0176742428
Saksa: 06922224918
Norja: 21563013
Ruotsi: 08 50336434
USA: 16315107498

Rekisteröintitunnus: 3010939

Esitystä voi seurata suorana webcast-lähetyksenä osoitteessa: https://engage.vevent.com/rt/fiskars/index.jsp?seid=22

Tilaisuuden tallenne on saatavilla myöhemmin samana päivänä yhtiön internetsivuilla.
Rekisteröitymisen yhteydessä kerättyjä yhteystietoja ei käytetä mihinkään muihin tarkoituksiin.

Fiskars – Making the everyday extraordinary
Fiskars palvelee kuluttajia ja asiakkaita ympäri maailmaa kansainvälisesti tunnetuilla brändeillä, kuten Fiskars, Gerber, Iittala, Royal Copenhagen, Waterford ja Wedgwood. Missiomme mukaisesti rakennamme ikonisten lifestyle-brändien perhettä. Fiskarsin visiona on vaikuttaa positiivisella ja kestävällä tavalla ihmisten elämään. Lisätietoja yhtiöstä www.fiskarsgroup.com