FISKARSIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI–MAALISKUU 2018: Sää ja ajoituserot laskivat liikevaihtoa ja vertailukelpoista EBITAa

Fiskars Oyj Abp
Pörssitiedote
27.4.2018 klo 8.30 EEST


OSAVUOSIKATSAUS TAMMI–MAALISKUU 2018: Sää ja ajoituserot laskivat liikevaihtoa ja vertailukelpoista EBITAa

Tämä on tiivistelmä Fiskars Oyj Abp:n tänään julkistetusta tammi-maaliskuun 2018 osavuosikatsauksesta. Täydellinen osavuosikatsaus taulukoineen on saatavilla tämän tiedotteen liitteenä osoitteessa http://fiskarsgroup.com/fi/sijoittajat/raportit-ja-esitykset/osavuosikatsaukset ja yhtiön internetsivuilla www.fiskarsgroup.com/fi. Kehotamme sijoittajia perehtymään tiivistelmän lisäksi taulukot sisältävään täydelliseen osavuosikatsausraporttiin.

Vuoden 2018 ensimmäinen neljännes lyhyesti:

–     Liikevaihto laski 13,1 % ja oli 266,1 milj. euroa (1–3/2017: 306,2)
–     Vertailukelpoinen liikevaihto1) laski 6,2 %
–     Vertailukelpoinen2) EBITA laski 26 % ja oli 23,6 milj. euroa (32,0)
–     EBITA laski ja oli 22,0 milj. euroa (30,9)
–     Liiketoiminnan rahavirta ennen rahoituseriä ja veroja oli -39,2 milj. euroa (-46,4)
–     Osakekohtainen tulos oli 0,20 euroa (1,07, vertailuluku 0,28)3)

Näkymät vuodelle 2018 ennallaan:

Vuonna 2018 Fiskars arvioi konsernin vertailukelpoisen liikevaihdon1) ja vertailukelpoisen2) EBITAn kasvavan vuoteen 2017 verrattuna.

Fiskarsin toimitusjohtaja Jaana Tuominen:

”Kuluneella vuosineljänneksellä sääolot olivat haastavia, kun taas viime vuoden vertailujaksolla suotuisat sääolot tukivat tulosta. Lisäksi kevätkampanjoiden ajoitus neljännesten välillä vaikutti tulokseen. Tästä johtuen vuoden alku oli Fiskars-konsernille haastava niin Living- kuin Functional-segmentissäkin.

Functional-segmentissä Euroopan ja Yhdysvaltojen poikkeuksellisen kylmä kevät vaikutti liikevaihtoon puutarhatuotteissa, joissa ensimmäinen vuosipuolisko on yleensä vahva. Functional Americas ‑liiketoiminnan vertailukelpoinen liikevaihto kasvoi uuden jakelun myötä, mutta sää hillitsi kasvua. Jonkin aikaa jatkuneen myynnin heikomman kehityksen jälkeen olin tyytyväinen siitä, että Outdoor-liiketoiminta kasvatti vertailukelpoista liikevaihtoa vuosineljänneksellä. Kasvua tuki laajentuminen kalastustuotteisiin.

Liikevaihto laski Living-segmentissä, ja pienemmät volyymit vaikuttivat myös vertailukelpoiseen EBITAan. Liikevaihto kasvoi Suomessa, mutta kohtasimme edelleen haasteita useilla muilla tärkeillä markkina-alueilla, erityisesti Yhdysvalloissa, Isossa-Britanniassa ja Australiassa. Näistä haasteista huolimatta pystyimme johdonmukaisten toimiemme avulla parantamaan English & Crystal Living ‑liiketoiminnan kannattavuutta. Jatkamme English & Crystal Living ‑liiketoiminnassa tiivistä yhteistyötä asiakkaidemme kanssa hyvien kuluttajakokemusten luomiseksi, keskitymme operatiivisen tehokkuuden parantamiseen sekä brändien aseman vahvistamiseen.

Ensimmäisen vuosineljänneksen kehityksestä huolimatta uskomme edelleen kykyymme saavuttaa näkymien mukaisen tuloksen ja odotamme vertailukelpoisen liikevaihdon sekä EBITAn kasvavan koko vuoden 2018 tasolla.”

———-

1) Vuonna 2017 vertailukelpoisilla valuuttakursseilla ja ilman myydystä Euroopan ruukkuliiketoiminnasta (joulukuussa 2016) raportoitua liikevaihtoa. Vuoden 2018 näkymien osalta vertailukelpoinen liikevaihto ei sisällä valuuttakurssien sekä ostettujen ja myytyjen liiketoimintojen vaikutusta.
2) EBITAn vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät sisältävät esimerkiksi uudelleenjärjestelykuluja, arvonalentumisia tai varauksia ja varausten purkamisia, integraatiotoimiin liittyviä kuluja sekä liiketoimintojen myyntien tulosvaikutusta.
3) Osakekohtainen tulos ei sisällä sijoitusten käyvän arvon nettomuutosta. Vuoden 2017 ensimmäisen neljänneksen vertailulukua on oikaistu vastaavasti.

Konsernin avainluvut

Milj. euroa 1‒3 2018 1‒3 2017 Muutos 2017
Liikevaihto 266,1 306,2 -13,1% 1 185,5
Vertailukelpoinen liikevaihto1) 266,1 283,6 -6,2% 1 184,0
EBITA 22,0 30,9 -29% 113,2
EBITAn vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät2) -1,6 -1,1   -5,8
Vertailukelpoinen EBITA 23,6 32,0 -26% 119,0
Liiketulos (EBIT) 19,0 27,4 -31% 97,9
Tulos ennen veroja 25,1 114,4   217,8
Tilikauden tulos 16,5 88,2   167,1
Sijoitusten markkina-arvon nettomuutos 13,6 81,3   107,9
Tulos/osake, euroa 0,20 0,28   0,98
Oma pääoma/osake, euroa 15,14 14,92 1% 15,53
Liiketoiminnan rahavirta ennen rahoituseriä ja veroja -39,2 -46,4 16% 130,5
Omavaraisuusaste, % 68% 66%   69%
Nettovelkaantumisaste, % 18% 21%   12%
Investoinnit 8,9 7,4 20% 35,4
Henkilöstö (FTE), keskimäärin 7 410 7 834 -5% 7 709

1) Vuonna 2017 vertailukelpoisilla valuuttakursseilla ja ilman myydystä Euroopan ruukkuliiketoiminnasta (joulukuussa 2016) raportoitua liikevaihtoa.
2) Vuoden 2018 ensimmäisen neljänneksen vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät koostuivat henkilöstökuluista sekä Alignment-ohjelmaan liittyvistä kustannuksista. Vuoden 2017 ensimmäisen neljänneksen vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät sisältävät Alignment-ohjelmaan sekä Spring USA:n myyntiin liittyviä kuluja.
3) Osakekohtainen tulos ei sisällä sijoitusten käyvän arvon nettomuutosta. Vuoden 2017 ensimmäisen neljänneksen sekä koko vuoden 2017 vertailulukuja on oikaistu vastaavasti.

MUUTOKSIA FISKARSIN RAPORTOINNISSA VUONNA 2018

Fiskars-konserni soveltaa 1.1.2018 lähtien uutta IFRS 9 ‑standardia, jonka mukaisesti yhtiö kirjaa Wärtsilä-omistuksen arvonmuutoksen laajaan tulokseen, sen sijaan että käyvän arvon muutokset kirjattaisiin tuloslaskelmaan.

Aiempaan tilinpäätösperiaatteeseen verrattuna tämä on siirtänyt kyseisten sijoitusten markkina-arvon muutoksen tuloslaskelmasta muihin laajan tuloksen eriin, laskennalliset verot mukaan lukien. Muutos ei ole vaikuttanut näiden erien luokitteluun taseessa tai osinkojen käsittelyyn tuloslaskelmassa.

Fiskars ei vuoden 2018 ensimmäisestä neljänneksestä lähtien raportoi erikseen operatiivista osakekohtaista tulosta, josta on aiemmin poistettu sijoitusten käyvän arvon nettomuutos ja saadut osingot. Osakekohtainen tulos (EPS) vuodelle 2017 on oikaistu vastaavasti.

Lisätietoja raportoinnin muutoksista löytyy tämän osavuosikatsauksen tilinpäätöksen laadintaperiaatteita käsittelevästä osasta.

FISKARS OYJ ABP

Jaana Tuominen
Toimitusjohtaja


Lisätietoja:

  • Toimitusjohtaja Jaana Tuominen, puh. 0204 39 5500
  • Talousjohtaja Sari Pohjonen, puh. 0204 39 5773
  • Konserniviestintä, puh. 0204 39 5031, communications@fiskars.com


Analyytikko- ja lehdistötilaisuus
Tulosjulkistukseen liittyvä analyytikko- ja lehdistötilaisuus pidetään 27.4.2018 klo 10.00 yhtiön pääkonttorissa Fiskars Campuksella, Hämeentie 135 A, Helsinki. Tilaisuuden esitys on saatavilla yhtiön internetsivuilla www.fiskarsgroup.com.
 
Englanninkielinen puhelinkonferenssi ja suora webcast-lähetys analyytikoille ja sijoittajille pidetään samana päivänä klo 11.30 alkaen. Konferenssiin voi osallistua soittamalla alla olevaan numeroon 5–10 minuuttia ennen tilaisuuden alkua. Kysymysten esittäminen on mahdollista esityksen jälkeen ja ne pyydetään esittämään englanniksi.

Kansainvälinen numero: +44 (0) 2071 928000
Tanska: 32728042
Suomi: 09 42450806
Ranska: 0176700794
Saksa: 06924437351
Norja: 23960264
Ruotsi: 08 50692180
USA: 16315107495
 
Rekisteröintitunnus: 5896295

Esitystä voi seurata suorana webcast-lähetyksenä osoitteessa: https://engage.vevent.com/rt/fiskars/index.jsp?seid=41

Tilaisuuden tallenne on saatavilla myöhemmin samana päivänä yhtiön internetsivuilla.
Rekisteröitymisen yhteydessä kerättyjä yhteystietoja ei käytetä mihinkään muihin tarkoituksiin.

Median ja sijoittajien yhteydenotot:
Viestintä- ja vastuullisuusjohtaja Maija Taimi, puh. 0204 39 5031, communications@fiskars.com 
 

Fiskars – Making the everyday extraordinary
Fiskars palvelee ihmisiä ympäri maailmaa brändiportfoliolla, johon kuuluu kansainvälisesti tunnettuja brändejä kuten Fiskars, Gerber, Iittala, Royal Copenhagen, Waterford ja Wedgwood. Rakennamme ikonisten lifestyle-brändien perhettä ja visionamme on vaikuttaa positiivisella ja kestävällä tavalla ihmisten elämään. Lisätietoja yhtiöstä www.fiskarsgroup.com