Fiskarsin osavuosikatsaus tammi-maaliskuu 2021

Fiskars Oyj Abp       
Osavuosikatsaus
29.4.2021 klo 08.30 (EEST)

Fiskarsin osavuosikatsaus tammi-maaliskuu 2021

Poikkeuksellisen vahva alkuvuosi kaikkien liiketoiminta-alueiden tukemana

Tämä on tiivistelmä Fiskars Oyj Abp:n tänään julkistetusta tammi-maaliskuun 2021 osavuosikatsauksesta. Täydellinen osavuosikatsaus taulukoineen on saatavilla tämän tiedotteen liitteenä osoitteessa https://www.fiskarsgroup.com/fi/sijoittajat/raportit-ja-esitykset/osavuosikatsaukset ja yhtiön internetsivuilla www.fiskarsgroup.com/fi. Kehotamme sijoittajia perehtymään tiivistelmän lisäksi taulukot sisältävään täydelliseen osavuosikatsaukseen.

Vuoden 2021 ensimmäinen neljännes lyhyesti:
•    Liikevaihto kasvoi 17,9 % ja oli 302,1 milj. euroa (1-3/2020: 256,2)
•    Vertailukelpoinen liikevaihto1) kasvoi 23,3 % ja oli 302,1 milj. euroa (245,1)
•    EBITA kasvoi ja oli 49,1 milj. euroa (11,9)
•    Vertailukelpoinen2) EBITA kasvoi 162,9 % ja oli 49,8 milj. euroa (18,9)
•    Liiketoiminnan rahavirta ennen rahoituseriä ja veroja vahvistui ja oli 10,7 milj. euroa (-37,5)
•    Osakekohtainen tulos oli 0,10 euroa (0,06)

Vuoden 2021 näkymiä nostettiin 19.4.2021:
Fiskars Oyj Abp nosti 19.4.2021 näkymiään vuodelle 2021, jotka annettiin alun perin 5.2.2021 ja nostettiin 24.3.2021. Yhtiön arvion mukaan vuoden ensimmäisen neljänneksen vahva kehitys on jatkumassa ja odottaa nyt, että vuonna 2021 konsernin vertailukelpoinen EBITA on 130-145 milj. euroa.

Näkyvyys pysyy heikkona covid-19-pandemian vuoksi. Pandemia vaikuttaa perustavanlaatuisesti kuluttajien elämään, ja vaikuttaa esimerkiksi käytettävissä oleviin tuloihin, ostovalintoihin ja kuluttajien käyttäytymiseen. Nämä voivat tuoda sekä haasteita että mahdollisuuksia Fiskars Groupille. Vähittäiskaupan sekä kuluttajien kysynnän kausivaihtelut saattavat edelleen poiketa normaalista.

Fiskars Groupin toimitusjohtaja Nathalie Ahlström:
Fiskars Groupilla oli erinomainen alkuvuosi laaja-alaisen positiivisen kehityksen tukemana. Vuoden 2020 toisen puoliskon vahva vire jatkui ensimmäisellä neljänneksellä. Olen ylpeä osaavasta tiimistämme, joka on pystynyt tekemään edelleen vankkaa tulosta näinä poikkeuksellisina aikoina.

Vuosineljänneksen aikana ihmiset viettivät enemmän aikaa kotonaan, mikä tuki kysyntää ja siten liikevaihdon kasvua monissa tuotekategorioissamme. Olemme pystyneet hyödyntämään kysynnän voimakasta kasvua, parantaneet omaa kanavaa, luoneet hyviä asiakaskokemuksia ja vahvistaneet brändejämme. Positiivinen kehitys on näkynyt monissa liiketoimintamme osissa. Kysyntä on jatkunut vahvana Yhdysvaltain markkinoilla, erityisesti puutarhakategoriassa, jossa asiakkaat ovat tehneet tilauksia tavallista aikaisemmassa vaiheessa. Myös kasvupyrkimyksemme Manner-Euroopassa ovat tuottaneet edelleen hyviä tuloksia. Lisäksi Vita-segmentti on jatkanut kasvuaan Kiinassa sekä tärkeässä verkkokauppakanavassa. On kuitenkin hyvä muistaa, että vuoden 2020 ensimmäinen neljännes oli Vitalle haastava, sillä pandemian negatiiviset vaikutukset alkoivat tuntua jo viime vuoden tammikuun lopussa.

Vahva kysyntä ja globaalien logistiikkaketjujen haasteet ovat aiheuttaneet paineita toimitusketjullemme, erityisesti vuonna 2021. Olemme siitä huolimatta pystyneet palvelemaan asiakkaitamme onnistuneesti. Vaikka vahva liikevaihdon kehitys tuki kannattavuuttamme, vaikuttivat vertailukelpoisen EBITAn vahvaan kasvuun muutkin tekijät. Paransimme tuotejakaumaa ja saimme meneillään olevista uudelleenjärjestely- ja muutosohjelmista entistä enemmän hyötyjä. Väliaikaiset säästötoimet tukivat kannattavuuttamme koko vuonna 2020, mutta näillä toimilla oli vain vähäinen vaikutus tulokseemme vuoden 2021 ensimmäisellä neljänneksellä.

Kuten olemme aiemmin todenneet, aiomme vuonna 2021 keskittyä strategiamme toteuttamiseen ja meneillään olevien ohjelmien loppuunsaattamiseen. Strategiamme mukaisesti terävöitämme edelleen panostustamme kasvun luontiin, joka on meille olennaisen tärkeää pitkällä aikavälillä. Tämän työn tueksi teimme useita merkittäviä muutoksia ensimmäisellä vuosineljänneksellä. Tärkein muutos koskee digitaalista ympäristöä, jonka merkitys on kasvanut pandemian aikana entisestään. Nimitimme Peter Cabello Holmbergin digitaalisesta kehityksestä vastaavaksi johtajaksi ja konsernin johtoryhmän jäseneksi. Peterillä ja hänen tiimillään on keskeinen rooli, kun parannamme ketteryyttämme ja sopeutumiskykyämme digitaalisen toimintaympäristön muutosvauhdissa sekä haemme hyötyjä sisäisistä prosesseista ja digitaalisesta kuluttajakokemuksesta.

Digitaaliseen ympäristöön panostamisen lisäksi jatkamme kuluttajakeskeistä kulttuurin vahvistamista, johon sisältyy merkityksellisemmän vuoropuhelun rakentaminen kuluttajien ja sidosryhmien kanssa. Sen saavuttamiseksi meidän on yhtenäistettävä viestintä, brändien hallinta, vastuullisuus ja digitalisaatio entistä tehokkaammin. Kuluttajakeskeinen kulttuuri on ratkaisevan tärkeä, jotta voimme toteuttaa tavoitteemme eli rakentaa kansainvälisesti rakastetuista brändeistä koostuvan vahvan portfolion ja tehdä kuluttajien arjesta ainutkertaista.

Jatkoimme vuoteen 2030 asti hahmotellun vastuullisuustyömme vauhdittamista luomalla yhteisen vastuullisuustavoitteen. Uudistimme myös keinovalikoimaa vastuullisuuden integroimiseksi osaksi liiketoimintaa. Vastuullisuus on kaiken toimintamme ytimessä, ja olemme nyt nostaneet tavoitteitamme. Julkistimme vuosineljänneksen aikana pitkän aikavälin vastuullisuustavoitteemme, joka on olla toimialamme johtava toimija vastuullisuuden osalta. Samalla uudistimme vastuullisuussitoumuksemme, joiden mukaisesti vastustamme kertakäyttökulttuuria, edistämme hiilineutraalia tulevaisuutta ja tuomme lisää iloa ihmisille ja yhteisöille. Nämä sitoumukset ohjaavat vastuullisuustyötämme ja kuvaavat sen prioriteetteja matkan varrella.

Vahvan kehityksen jatkuttua vuonna 2021, odotamme vertailukelpoisen EBITAn olevan 130-145 milj. euroa. Näkyvyys pysyy heikkona covid-19-pandemiasta johtuen. Kuten olemme aiemmin todenneet, pandemia on muuttanut kuluttajien tottumuksia ja tarpeita sekä muuttanut asiakkaiden ja kuluttajien kysynnän ajoittumista Tämä ilmiö saattaa jatkua ja luoda eroja normaaliin vuoteen verrattuna. Samanaikaisesti kuluttajat haluavat arjen elämyksiä, ja olemme kaikki edelleen sitoutuneet vastaamaan näihin tarpeisiin myös jatkossa.

1)     Vertailukelpoinen liikevaihto ei sisällä valuuttakurssien eikä ostettujen ja myytyjen liiketoimintojen vaikutusta
2)    EBITAn vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät sisältävät esimerkiksi uudelleenjärjestelykuluja, arvonalentumisia tai varauksia ja varausten purkamisia, integraatiotoimiin liittyviä kuluja sekä liiketoimintojen myyntien tulosvaikutusta

Konsernin avainluvut

Milj. euroa 1-3/2021 1-3/2020 Muutos 2020
Liikevaihto 302,1 256,2 17,9 % 1 116,2
Vertailukelpoinen liikevaihto1) 302,1 245,1 23,3 % 1 101,5
EBITA 49,1 11,9 125,8
EBITAn vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät2) -0,7 -7,0 -11,0
Vertailukelpoinen EBITA 49,8 18,9 162,9 % 136,8
Liiketulos (EBIT) 45,9 8,4 98,0
Tulos ennen veroja 41,9 8,5 89,8
Tilikauden tulos 8,1 5,1 59,0 % 68,5
Tulos/osake, euroa 0,10 0,06 60,8 % 0,83
Oma pääoma/osake, euroa 8,90 9,11 9,30
Liiketoiminnan rahavirta ennen rahoituseriä ja veroja 10,7 -37,5 223,8
Omavaraisuusaste, % 54 % 51 % 57 %
Nettovelkaantumisaste, % 25 % 44 % 19 %
Investoinnit 6,1 5,0 21,1 % 30,0
Henkilöstö (FTE), keskimäärin 5 908 6 374 -7,0 % 6 104

1)     Käyttäen vertailukelpoisia valuuttakursseja.
2)    Vuoden 2021 ensimmäisen neljänneksen vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät koostuivat lähinnä uudelleenjärjestelyohjelmasta.
 

FISKARS OYJ ABP

Nathalie Ahlström
Toimitusjohtaja

Webcast

Ensimmäisen vuosineljänneksen webcast pidetään 29.4.2021 klo 11.00. Englanninkielistä suoraa lähetystä voi seurata osoitteessa: https://fiskars.videosync.fi/fiskars-group-q1-results

Tilaisuuden esitys on saatavilla yhtiön internetsivuilla www.fiskarsgroup.com.

Tilaisuuden tallenne on saatavilla myöhemmin yhtiön internetsivuilla. Rekisteröitymisen yhteydessä kerättyjä yhteystietoja ei käytetä mihinkään muihin tarkoituksiin.

Media- ja sijoittajayhteydet:

Kristian Tammela, Sijoittajasuhdepäällikkö, puh. +358 40 708 1181

Making the everyday extraordinary
Fiskars Groupin visiona on vaikuttaa positiivisella ja kestävällä tavalla ihmisten elämään. Brändimme Fiskars, Gerber, Iittala, Royal Copenhagen, Waterford ja Wedgwood ovat mukana ihmisten elämässä – niin kotona, puutarhassa kuin ulkona luonnossa. Pyrimme tekemään arjesta ainutkertaista tänään ja tulevaisuudessa. Toimimme 30 maassa, ja tuotteitamme on saatavilla yli 100 maassa. Fiskarsin osake on listattu Nasdaq Helsingissä (FSKRS). Lisätietoja löydät osoitteesta www.fiskarsgroup.com. Voit seurata meitä Twitterissä @fiskarsgroup.