Fiskarsin osavuosikatsaus tammi-maaliskuu 2022

Fiskars Oyj Abp
Osavuosikatsaus
29.4.2022 klo 08.30 (EEST)

Fiskarsin osavuosikatsaus tammi-maaliskuu 2022

Vahva alku vuodelle – vakaata kehitystä päämarkkinoillamme

Tämä on tiivistelmä Fiskars Oyj Abp:n tänään julkistetusta tammi-maaliskuun 2022 osavuosikatsauksesta. Täydellinen osavuosikatsaus taulukoineen on saatavilla tämän tiedotteen liitteenä osoitteessa https://www.fiskarsgroup.com/fi/sijoittajat/raportit-ja-esitykset/osavuosikatsaukset ja yhtiön internetsivuilla www.fiskarsgroup.com/fi. Kehotamme sijoittajia perehtymään tiivistelmän lisäksi taulukot sisältävään täydelliseen osavuosikatsaukseen.

Vuoden 2022 ensimmäinen neljännes lyhyesti:

  • Liikevaihto kasvoi 10,1% ja oli 332,6 milj. euroa (1-3 2021: 302,1)
  • Vertailukelpoinen liikevaihto1 kasvoi 13,5 % ja oli 332,6 milj. euroa (293,0)
  • EBIT laski ja oli 41,4 milj. euroa (45,9)
  • Vertailukelpoinen2 EBIT kasvoi 11,1 % ja oli 51,8 milj. euroa (46,6)
  • Liiketoiminnan rahavirta ennen rahoituseriä ja veroja heikentyi ja oli -55,9 milj. euroa (10,7)
  • Vapaa rahavirta oli -69,9 milj. euroa (-2,8)
  • Osakekohtainen tulos oli 0,38 euroa (0,10)

Näkymät vuodelle 2022 (ennallaan):

Fiskars odottaa vertailukelpoisen EBIT:in kasvavan vuodesta 2021 (2021: 154,2 milj. euroa).

Maailmanlaajuisissa toimitusketjuissa on haasteita, ja inflaatio vaikuttaa raaka-aineiden ja energian hintoihin. Vaikka yhtiö on onnistunut lieventämään näitä tekijöitä, ne muodostavat edelleen riskin vuoden 2022 tulokselle. Yhtiö odottaa myös, että vuosineljännesten välillä tulee olemaan volatiliteettia kustannusinflaation ja sen lievennystoimien välisten ajoituserojen vuoksi.

Fiskars Groupin toimitusjohtaja Nathalie Ahlström:

Vuoden alussa kysyntä oli hyvällä tasolla ja kehitys päämarkkinoillamme oli vakaata. Vuoden ensimmäinen neljännes oli kahdeksas peräkkäinen neljännes, jolloin liikevaihtomme kasvoi. Orgaaninen kasvu vertailukelpoisin valuuttakurssein oli yli 13 %, ja sitä tuki etenkin Terra-liiketoimintayksikkömme, mutta myös Vita- ja Crea-liiketoimintayksiköt edistivät liikevaihdon kasvua. Kasvu oli kannattavaa ja vertailukelpoinen EBIT oli 15,6 %.

Jatkoimme kasvustrategiamme toteutusta keskittymällä selkeästi neljään muutostekijäämme, jotka ovat kaupallinen erinomaisuus, suora kuluttajamyynti, Yhdysvallat ja Kiina. Aloimme toteuttaa kasvustrategiaamme vuonna 2021, ja olemme saaneet jo aikaan konkreettisia ja kestäviä tuloksia sen perusteella. Bruttokatteemme (pl. vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät) parani 45,6 %:iin, ja oman kanavan myyntimme kasvoi 14 % riippumatta covid-19-pandemian aiheuttamista lyhytaikaisista sulkutoimista Kiinassa. Liikevaihtomme kasvoi 16 % Yhdysvalloissa ja 53 % Kiinassa.

Lisäksi jatkoimme strategisia panostuksia kilpailukyvyn varmistamiseksi pitkällä aikavälillä. Kustannukset digitalisaation kiihdyttämisestä ja suoran kuluttajamyynnin kasvattamisesta omassa kanavassa olivat noin 5 milj. euroa, ja jatkoimme kriittisten kyvykkyyksien rekrytointia erityisesti verkkokauppaan ja omaan vähittäiskauppaan.

Helmikuusta alkaen maailmanlaajuisissa toimitusketjuissa on ollut merkittäviä haasteita ja tuotantokustannusten laajapohjainen inflaatio on kiihtynyt sekä Ukrainan sodan että Kiinassa covid-19-pandemiaan liittyneiden häiriöiden seurauksena.

Vaikka pidemmän aikavälin ennustettavuus on edelleen rajallista, uskomme pystyvämme lieventämään tuotantokustannusten inflaation negatiivisia vaikutuksia tänä vuonna toimenpiteillä, joita olemme joko toteuttaneet tai toteutamme parhaillaan. Odotamme kuitenkin, että vuosineljännesten välillä tulee olemaan volatiliteettia kustannusinflaation ja sen lievennystoimien välisten ajoituserojen vuoksi.

Olemme pystyneet palvelemaan asiakkaitamme ja välttämään merkittävät tuotteiden saatavuushaasteet, mikä on ollut meille kilpailuetu. Nyt keskitymme varmistamaan loppuvuoden toimitukset.

Teimme joitakin rakenteellisia muutoksia ensimmäisellä neljänneksellä. Helmikuussa saimme päätökseen Pohjois-Amerikan kasteluliiketoimintamme myynnin. Kaupasta kerrottiin joulukuussa 2021.

Maaliskuussa kerroimme päätöksestä vetäytyä kokonaan Venäjän markkinoilta Venäjän Ukrainaan tekemän hyökkäyksen vuoksi. Tuomitsemme hyökkäyksen ehdottoman jyrkästi. Venäjän markkinoilta poistuminen ei vaikuta merkittävästi vuoden 2022 tulokseemme, ja vetäytymisen kertaluonteiset vaikutukset sisältyvät ensimmäisen neljänneksen vertailukelpoisuuteen vaikuttaviin eriin.

Olemme matkalla kohti tavoitettamme, että suurin osa liikevaihdostamme tulee kiertotalouden mukaisista tuotteista ja palveluista vuoteen 2030 mennessä. Vuoden 2022 ensimmäisellä neljänneksellä 5 % liikevaihdostamme tuli kierrätysmateriaaleista valmistetuista tuotevalikoimista.

Fiskars Groupin vastuullisuustyö on saanut tunnustusta kuluttajilta ja kolmansilta osapuolilta. Saimme vuoden 2022 ensimmäisellä neljänneksellä useita ulkoisia palkintoja ja tunnustuksia. Fiskars Group pääsi mukaan CDP:n vuoden 2021 Supplier Engagement Leaderboard –listalle ja sai Platinum-tason vastuullisuusluokituksen EcoVadisilta. Fiskars-brändi pääsi mukaan myös vuoden 2022 Sustainable Brand Index -luokitukseen, joka julkistettiin maaliskuussa. Kuluttajien mukaan Fiskars on vastuullisin brändi harrastusten ja vapaa-ajan kategorioissa ja neljänneksi vastuullisin brändi koko Suomessa.

Olemme myös tehneet Fiskars Groupin johtoryhmässä muutoksia, jotka tukevat kasvustrategiamme toteutusta. Charlene Patten Zappa nimitettiin Terra-liiketoimintayksikön johtajaksi, ja Anna Mindelöf nimitettiin henkilöstöjohtajaksi. Lisäksi kuluttajakokemus- ja viestintätoiminto yhdistettiin liiketoimintayksiköihin ja muihin toimintoihin. Tämä yksinkertaistaa organisaatiota, vauhdittaa liiketoiminnan toteuttamista ja selkeyttää vastuita.

Jatkamme kasvustrategiamme toteutusta luottavaisesti, vaikka liiketoimintaympäristö on entistä arvaamattomampi ja epävakaampi eikä sen kaikkia vaikutuksia liiketoimintaamme voi ennustaa.

Uskomme, että meillä on valmiudet toteuttaa kasvustrategiamme ja olemme ryhtyneet toimenpiteisiin lieventääksemme liiketoimintaympäristön tämänhetkisiä haasteita. Pidämme ennallaan koko vuoden 2022 ohjeistuksen vertailukelpoisen EBIT:in paranemisesta.

1) Vertailukelpoinen liikevaihto ei sisällä valuuttakurssien eikä ostettujen ja myytyjen liiketoimintojen vaikutusta

2) EBIT:n vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät sisältävät esimerkiksi uudelleenjärjestelykuluja, arvonalentumisia tai varauksia ja varausten purkamisia, integraatiotoimiin liittyviä kuluja sekä liiketoimintojen myyntien tulosvaikutusta

Konsernin avainluvut

Milj. euroa 1‒3 2022 1‒3 2021 Muutos 2021
Liikevaihto 332,6 302,1 10,1 % 1 254,3
Vertailukelpoinen liikevaihto1) 332,6 293,0 13,5 % 1 202,4
EBIT 41,4 45,9 -9,6 % 142,8
EBIT:n vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät2) -10,3 -0,7 -11,5
Vertailukelpoinen EBIT 51,8 46,6 11,1 % 154,2
Tulos ennen veroja 42,6 41,9 1,7 % 144,1
Tilikauden tulos 31,4 8,1 87,5
Osakekohtainen tulos3), euroa 0,38 0,10 1,06
Oma pääoma/osake, euroa 9,61 8,90 9,97
Liiketoiminnan rahavirta ennen rahoituseriä ja veroja -55,9 10,7 164,2
Vapaa rahavirta -69,9 -2,8 95,3
Nettovelka 207,1 180,3 14,9 % 145,0
Nettovelka/EBITDA 1,04 0,85 21,3 % 0,71
Omavaraisuusaste, % 54 % 54 % 57 %
Nettovelkaantumisaste, % 26 % 25 % 18 %
Investoinnit 9,4 6,1 54,1 % 34,4
Henkilöstö (FTE), keskimäärin 6 164 5 908 4,3 % 6 081

1) Vertailukelpoinen liikevaihto ei sisällä valuuttakurssien eikä ostettujen ja myytyjen liiketoimintojen vaikutusta.

2) Vuoden 2022 ensimmäisen neljänneksen vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät sisälsivät tuoton Pohjois-Amerikan kasteluliiketoiminnan myynnistä, varojen alaskirjauksen ja varaukset liittyen päätökseen vetäytyä Venäjän markkinoilta, ja varaukset liittyen muutoksiin johtoryhmässä.

3) Q1 2021 osakekohtainen tulos sisältää negatiivisen 0,35 euron vaikutuksen verokiistan epäsuotuisasta lopputuloksesta vuodelta 2014 koskien yhtiön vuonna 2003 anteeksiantamien konsernilainojen käsittelyä. Yhtiölle määrättiin yhteensä 28,3 milj. euron jälkiverot korkoineen ja veronkorotuksineen.

FISKARS OYJ ABP

Nathalie Ahlström
Toimitusjohtaja

 

Webcast

Ensimmäisen neljänneksen webcast pidetään 29.4.2022 klo 11.00 (EEST). Englanninkielistä suoraa lähetystä voi seurata osoitteessa: https://fiskars.videosync.fi/q1-2022.

Tilaisuuden esitys on saatavilla yhtiön internetsivuilla www.fiskarsgroup.com.

Tilaisuuden tallenne on saatavilla myöhemmin yhtiön internetsivuilla. Rekisteröitymisen yhteydessä kerättyjä yhteystietoja ei käytetä mihinkään muihin tarkoituksiin.

Mediayhteydet:
press@fiskars.com, puh. +358 40 553 3151

Fiskars Group lyhyesti

Fiskars Group (FSKRS, Nasdaq Helsinki) on globaali yhtiö, jonka designvetoiset brändit ovat läsnä kodeissa, puutarhoissa ja ulkoillessa. Brändeihimme kuuluvat muun muassa Fiskars, Gerber, Iittala, Royal Copenhagen, Moomin by Arabia, Waterford ja Wedgwood. Brändimme ovat läsnä yli 100 maassa ja meillä on yli 350 omaa liikettä. Henkilöstöä meillä on 7 000 ja vuonna 2021 liikevaihtomme oli 1,3 miljardia euroa.

Meitä yhdistää tavoitteemme luoda edistyksellistä muotoilua, joka tekee arjesta ainutkertaista. Vuodesta 1649 lähtien olemme suunnitelleet ajattomia, toimivia ​​ja kauniita tuotteita, edistäen samalla innovaatioita ja kestävää kasvua.

Lue lisää: http://www.fiskarsgroup.com/fi