FISKARSIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI–SYYSKUU 2016: Liiketulos ja liiketoiminnan rahavirta paranivat

Fiskars Oyj Abp
Osavuosikatsaus
2.11.2016 klo 8.30 EET

FISKARSIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI–SYYSKUU 2016: Liiketulos ja liiketoiminnan rahavirta paranivat

Tämä on tiivistelmä Fiskars Oyj Abp:n tänään julkistetusta vuoden 2016 kolmannen neljänneksen ja tammi-syyskuun 2016 osavuosikatsauksesta. Täydellinen osavuosikatsaus taulukoineen on saatavilla tämän tiedotteen liitteenä, osoitteessa http://fiskarsgroup.com/fi/sijoittajat/raportit-ja-esitykset/osavuosikatsaukset ja yhtiön internetsivuilla www.fiskarsgroup.com/fi. Kehotamme sijoittajia perehtymään tiivistelmän lisäksi taulukot sisältävään täydelliseen osavuosikatsaustiedotteeseen.

Vuoden 2016 kolmas neljännes lyhyesti:

 • Liikevaihto laski 3 % ja oli 280,8 milj. euroa (7–9/2015: 289,7).
 • Vertailukelpoinen liikevaihto kasvoi 0,2 %1).
 • Liiketulos kasvoi 20,1 milj. euroon (-1,6).
 • Oikaistu liiketulos2) kasvoi 107 % ja oli 21,6 milj. euroa (10,4).
 • English & Crystal Living -liiketoiminnan hankintaan liittyvät kulut vaikuttivat liiketulokseen ja oikaistuun liiketulokseen vuoden 2015 kolmannella neljänneksellä.
 • Liiketoiminnan rahavirta ennen rahoituseriä ja veroja kasvoi 40,3 milj. euroon (4,9).
 • Osakekohtainen tulos oli 0,52 euroa (-0,83). Operatiivinen osakekohtainen tulos3) oli 0,15 euroa (-0,18).
 • Näkymät vuodelle 2016 ennallaan: Fiskars odottaa konsernin liikevaihdon ja oikaistun liiketuloksen kasvavan vuonna 2016 edellisvuoteen verrattuna.

Tammi–syyskuu 2016 lyhyesti:

 • Liikevaihto kasvoi 13 % ja oli 870,5 milj. euroa (1–9/2015: 773,3).
 • Vertailukelpoinen liikevaihto pysyi samalla tasolla edellisvuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna4).
 • Liiketulos kasvoi 58,6 milj. euroon (33,5).
 • Oikaistu liiketulos2) kasvoi 26 % ja oli 60,8 milj. euroa (48,3).
 • Liiketoiminnan rahavirta ennen rahoituseriä ja veroja kasvoi 43,2 milj. euroon (-14,5).
 • Osakekohtainen tulos oli 0,27 euroa (0,28). Operatiivinen osakekohtainen tulos3) oli 0,33 euroa (0,12).

1) Vertailukelpoisilla valuuttakursseilla ja ilman myytyjä vene- ja Yhdysvaltain ruukkuliiketoimintoja. 
2
) Oikaisut sisältävät esimerkiksi uudelleenjärjestelykuluja, arvonalentumisia, integraatiotoimiin liittyviä kuluja ja liiketoimintojen myyntien tulosvaikutusta.
3
) Operatiivinen osakekohtainen tulos ei sisällä sijoitusten käyvän arvon nettomuutosta ja saatuja osinkoja.
4)
Vertailukelpoisilla valuuttakursseilla ja ilman myytyjä vene- ja Yhdysvaltain ruukkuliiketoimintoja sekä English & Crystal Living -liiketoimintaa vuoden 2016 ensimmäisellä vuosipuoliskolla.

Fiskarsin toimitusjohtaja Kari Kauniskangas:

”Fiskarsin liiketulos ja liiketoiminnan rahavirta paranivat vuoden 2016 kolmannella neljänneksellä. Olen tyytyväinen parannuksista, jotka ovat seurausta keskittymisestämme ydintuotteisiin ja brändeihin sekä toiminnan tehokkuudesta.

English & Crystal Living -liiketoiminnan myynti kasvoi Amerikka-segmentissä ja Eurooppa & Aasia-Tyynimeri -segmentissä, mikä oli vankka saavutus haastavassa liiketoimintaympäristössä. Vuosineljänneksen aikana Royal Doulton aloitti yhteistyön maailmankuulun talk show -juontajan ja yrittäjän Ellen DeGeneresin kanssa. Yhteistyön ja uuden astiasarjan, joka tulee myyntiin vuoden viimeisellä neljänneksellä valikoiduissa maissa ja vuoden 2017 ensimmäisellä neljänneksellä globaalisti, odotetaan tukevan Royal Doulton -brändin tunnettuutta ja positiointia.

Toiminnalliset tuotteet -liiketoiminnassa myytiin jälleen ennätysmäärä koulu-, toimisto- ja askartelutuotteita kouluunpaluusesongilla Amerikka-segmentissä. Fiskars-brändin uusi Kovanaama-keitto- ja paistoastiasarja lanseerattiin Pohjoismaissa, ja ensimmäiset reaktiot asiakkailta ja kuluttajilta ovat olleet positiivisia.

Edistyimme tavoitteessamme kehittyä maailmanlaajuiseksi integroiduksi kuluttajatuoteyhtiöksi, jolla on perhe ikonisia lifestyle-brändejä. Yksinkertaistamme rakennettamme ja keskitymme ydinliiketoimintoihin ja brändeihin luopumalla kahdesta ydinliiketoimintaan kuulumattomasta liiketoiminnasta Euroopassa ja Amerikassa. Jatkamme muutosta ja aiomme edetä nopeasti, jotta voimme luoda lisäarvoa eri sidosryhmillemme.

Joulusesonki alkaa neljännellä vuosineljänneksellä, joka on meille nyt entistä tärkeämpi English & Crystal Living -liiketoiminnan hankinnan myötä. Fiskars on valmistautunut menestymään markkina-alueillaan, luomaan lisäarvoa asiakkaillemme ja tarjoamaan hienoja kuluttajakokemuksia. Kuluttaja on jatkossakin toimintamme ytimessä samoin kuin pääbrändimme Fiskars, Gerber, Iittala, Royal Copenhagen, Waterford ja Wedgwood. Uudistetun missiomme mukaisesti rakennamme ikonisten lifestyle-brändien perhettä. Fiskarsin visiona on vaikuttaa positiivisella ja kestävällä tavalla ihmisten elämään – making the everyday extraordinary.”

Konsernin avainluvut

Milj. euroa 7‒9 2016 7‒9    2015 Muutos 1‒9 2016 1‒9 2015 Muutos 2015
Liikevaihto 280,8 289,7 -3 % 870,5 773,3 13 % 1 107,1
Liiketulos (EBIT) 20,1 -1,6   58,6 33,5 75 % 46,5
Oikaisut liiketulokseen1) -1,5 -12,0   -2,2 -14,8   -18,6
Oikaistu liiketulos 21,6 10,4 107 % 60,8 48,3 26 % 65,1
Oikaistu EBITA 24,9 13,8 80 % 70,8 55,7 27 % 75,7
Sijoitusten markkina-arvon nettomuutos 38,3 -67,2   -22,3 -16,6   56,1
Tulos ennen veroja 55,9 -76,9   37,1 42,4 -12 % 125,5
Tilikauden tulos 43,0 -67,7   23,7 24,1 -2 % 86,4
Operatiivinen tulos/osake, euroa2) 0,15 -0,18   0,33 0,12 185 % 0,16
Tulos/osake, euroa 0,52 -0,83   0,27 0,28 -3 % 1,04
Oma pääoma/osake, euroa       14,23 13,74 4 % 14,54
Liiketoiminnan rahavirta ennen rahoituseriä ja veroja 40,3 4,9 718 % 43,2 -14,5   50,2
Omavaraisuusaste, %       68 % 63 %   65 %
Nettovelkaantumisaste, %       18 % 28 %   21 %
Investoinnit 9,6 12,6 -24 % 28,0 24,5 14 % 32,4
Henkilöstö (FTE), keskimäärin 7 943 8 237 -4 % 8 022 5 777 39 % 6 416

1) Vuoden 2016 kolmannella neljänneksellä oikaisut sisältävät Spring USA:n myyntivoiton, Ebertsankey-ruukkuliiketoiminnan myyntiin liittyviä varauksia sekä Supply Chain 2017 -ohjelmaan ja integraatiotoimiin liittyviä kustannuksia. Vuoden 2015 kolmannella neljänneksellä kirjatut oikaisut liiketulokseen koostuivat liikearvon alaskirjauksesta, jotka liittyivät suunniteltuun tuotevalikoiman rationalisointiin Amerikassa sekä Supply Chain 2017 -ohjelmaan liittyvistä eristä.
2) Ilman sijoitusten käyvän arvon nettomuutosta ja saatuja osinkoja. Vertailukautta on oikaistu siten, että se ei enää sisällä kyseisiin sijoituksiin liittyviä valuuttakurssivoittoja.

UUSIEN ESMA-OHJEIDEN SOVELTAMINEN

Fiskars Oyj Abp on tarkistanut taloudellisessa raportoinnissaan käytettäviä termejä Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaisen (ESMA) julkaisemien vaihtoehtoisten taloudellisten tunnuslukujen raportointia koskevien uusien ohjeiden mukaisesti. Vaihtoehtoiset taloudelliset tunnusluvut helpottavat operatiivisen liiketoiminnan tuloksen tulkintaa ja tilikausien välistä vertailua. Niiden ei tule kuitenkaan katsoa korvaavan IFRS-standardien mukaisia tunnuslukuja. ”Kertaluonteiset erät” on vuoden 2016 tammi–maaliskuun osavuosikatsauksesta lähtien muutettu muotoon ”oikaisut liiketulokseen”, mutta määritelmä on sama kuin ennenkin. Kuten aikaisemmin, oikaisut ovat tapahtumia, jotka eivät liity toistuviin liiketoimintoihin. Oikaisuja ovat esimerkiksi uudelleenjärjestelykulut, arvonalentumiset, integraatiotoimiin liittyvät kulut ja liiketoimintojen myyntien tulosvaikutus. Vastaavasti ”oikaistu EBITA” on laskettu oikaistusta liiketuloksesta lisäämällä takaisin aineettomien hyödykkeiden poistot. Oikaisut on lueteltu tämän osavuosikatsauksen sivulla 15 olevassa taulukossa. Fiskars käyttää vaihtoehtoisena tunnuslukuna myös ”operatiivista osakekohtaista tulosta”, mikä on osakekohtainen tulos, josta on poistettu saadut osingot ja sijoitusten käyvän arvon muutokset.

Analyytikko- ja lehdistötilaisuus:
Analyytikko- ja lehdistötilaisuus järjestetään 2.11.2016 klo 10.00 yhtiön pääkonttorilla, Fiskars Campus, Hämeentie 135 A. Esitys on saatavilla osoitteessa www.fiskarsgroup.com.
 
 

FISKARS OYJ ABP

Kari Kauniskangas
Toimitusjohtaja

Lisätietoja:

 • Toimitusjohtaja Kari Kauniskangas, puh. 0204 39 5500
 • Operatiivinen johtaja ja talousjohtaja Teemu Kangas-Kärki, puh. 0204 39 5703
 • Konserniviestintä, puh. 0204 39 5031, communications@fiskars.com

Fiskars – Making the everyday extraordinary
Fiskars palvelee kuluttajia ja asiakkaita ympäri maailmaa brändiportfoliolla, johon kuuluu kansainvälisesti tunnettuja brändejä kuten Fiskars, Gerber, Iittala, Royal Copenhagen, Waterford ja Wedgwood. Missiomme mukaisesti rakennamme ikonisten lifestyle-brändien perhettä. Fiskarsin visiona on vaikuttaa positiivisella ja kestävällä tavalla ihmisten elämään. Lisätietoja yhtiöstä www.fiskarsgroup.com