FISKARSIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI–SYYSKUU 2018: Vertailukelpoinen liikevaihto ja vertailukelpoinen EBITA laskivat, rahavirta kasvoi

Fiskars Oyj Abp
Osavuosikatsaus
31.10.2018 klo 8.30 EET
 

FISKARSIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI–SYYSKUU 2018: Vertailukelpoinen liikevaihto ja vertailukelpoinen EBITA laskivat, rahavirta kasvoi

Tämä on tiivistelmä Fiskars Oyj Abp:n tänään julkistetusta vuoden 2018 kolmannen neljänneksen ja tammi-syyskuun 2018 osavuosikatsauksesta. Täydellinen osavuosikatsaus taulukoineen on saatavilla tämän tiedotteen liitteenä sekä osoitteessa http://fiskarsgroup.com/fi/sijoittajat/raportit-ja-esitykset/osavuosikatsaukset ja yhtiön internetsivuilla www.fiskarsgroup.com/fi. Kehotamme sijoittajia perehtymään tiivistelmän lisäksi taulukot sisältävään täydelliseen osavuosikatsausraporttiin.

Vuoden 2018 kolmas neljännes lyhyesti:

 • Liikevaihto laski 5,3 % ja oli 255,8 milj. euroa (7–9/2017: 270,1)
 • Vertailukelpoinen liikevaihto1) laski 4,2 %
 • Vertailukelpoinen2) EBITA laski 7,4 % ja oli 27,0 milj. euroa (29,1)
 • EBITA laski ja oli 26,7 milj. euroa (30,5)
 • Liiketoiminnan rahavirta ennen rahoituseriä ja veroja oli 41,1 milj. euroa (24,8)
 • Osakekohtainen tulos oli 0,34 euroa (1,20, vertailuluku 0,34)3)

Tammi–syyskuu 2018 lyhyesti:

 • Liikevaihto laski 8,3 % ja oli 794,5 milj. euroa (1–9/2017: 866,3)
 • Vertailukelpoinen liikevaihto1) laski 3,7 %
 • Vertailukelpoinen2) EBITA laski 13 % ja oli 72,9 milj. euroa (83,5)
 • EBITA laski ja oli 68,9 milj. euroa (82,7)
 • Liiketoiminnan rahavirta ennen rahoituseriä ja veroja oli 44,6 milj. euroa (27,0)
 • Osakekohtainen tulos oli 0,67 euroa (2,59, vertailuluku 0,77)3)

Näkymät vuodelle 2018 ennallaan:

Vuonna 2018 Fiskars odottaa konsernin vertailukelpoisen liikevaihdon1) jäävän hieman edellisvuodesta ja vertailukelpoisen2) EBITAn kasvavan vuoteen 2017 verrattuna. Vuoden viimeinen neljännes on merkittävä sekä liikevaihdon että kannattavuuden osalta.

Fiskarsin toimitusjohtaja Jaana Tuominen: 

”Kolmannen vuosineljänneksen tulos oli vaihteleva. Functional-liiketoiminnassa vertailukelpoinen EBITA kasvoi merkittävästi, vaikka vertailukelpoinen liikevaihto pysyi edellisvuoden tasolla. Living-liiketoiminnassa sen sijaan liikevaihto ja vertailukelpoinen EBITA laskivat. Myönteistä oli se, että konsernin rahavirta vahvistui edellisvuoden tasolta.

Living-liiketoimintaan vaikutti negatiivisesti English & Crystal Living -liiketoiminta Isossa-Britanniassa ja Australiassa. Lisäksi liikevaihto matkailu- ja ravintola-alan kanavassa laski edellisvuodesta. Liikevaihto laski myös Scandinavian Living -liiketoiminnassa. Olin kuitenkin ilahtunut siitä, että liikevaihto kasvoi Suomessa huolimatta vahvasta vertailukaudesta, jota tehosti viime vuoden Suomi 100 -myynti. Liikevaihdon kasvu omassa verkkokaupassa kiihtyi kolmannella vuosineljänneksellä. Tämä kanava on meille tärkeä, ja se on keskeinen tekijä kun vastaamme kuluttajien käyttäytymisen ja ostotottumusten muutokseen.

Functional‑segmentissä kaikki liiketoiminnat tukivat vertailukelpoisen EBITAn myönteistä kehitystä. Erityisesti tätä tuki Outdoor-liiketoiminta, joka on kasvattanut liikevaihtoaan Yhdysvalloissa.

Kuten kerroimme tänään, käynnistämme Living-liiketoiminnassa uudelleenjärjestelyohjelman. Tavoitteena on lisätä toiminnan tehokkuutta, yksinkertaistaa liiketoiminnan rakennetta sekä vauhdittaa pitkän aikavälin strategista kehitystä. Ehdotettuihin muutoksiin lukeutuu globaalin vähittäiskauppa- ja jakeluverkoston sekä toimitusketjun ja organisaatiorakenteen optimointi, ja ohjelma keskittyy lähinnä English & Crystal Living -liiketoimintaan, sen kannattavuuden parantamiseksi. Ohjelman myötä rakennamme vakaata pohjaa kannattavalle kasvulle. Lisäksi voimme parantaa brändien asemaa niin, että ne pystyvät toimimaan ja kasvamaan nopeasti muuttuvassa vähittäiskaupan ympäristössä.

Kuten aiemmin olemme viestineet, vuonna 2018 vertailukelpoisen liikevaihdon odotetaan jäävän hieman edellisvuodesta, kun taas vertailukelpoisen EBITAn odotetaan paranevan vuoteen 2017 verrattuna. Vuoden viimeinen neljännes on meille tärkeä sekä liikevaihdon että kannattavuuden osalta, erityisesti vuoden lopun juhlasesongin vuoksi Living- ja Outdoor-liiketoiminnoissa. Panostamme yhdessä tiimin kanssa myynnin kasvattamiseen, sesonkikampanjoiden ja omien myyntikanavien hyödyntämiseen sekä upeiden kuluttajakokemusten tarjoamiseen kaikilla toimintamarkkinoillamme.” 
 

1) Vuonna 2017 vertailukelpoisilla valuuttakursseilla ja ilman myydystä Euroopan ruukkuliiketoiminnasta (joulukuussa 2016) raporoitua liikevaihtoa. Vuoden 2018 näkymien osalta vertailukelpoinen liikevaihto ei sisällä valuuttakurssien eikä ostettujen ja myytyjen liiketoimintojen vaikutusta.
2) EBITAn vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät sisältävät esimerkiksi uudelleenjärjestelykuluja, arvonalentumisia tai varauksia ja varausten purkamisia, integraatiotoimiin liittyviä kuluja sekä liiketoimintojen myyntien tulosvaikutusta.
3) Osakekohtainen tulos ei sisällä sijoitusten käyvän arvon nettomuutosta. Vuoden 2017 kolmannen neljänneksen sekä tammi–syyskuun 2017 vertailulukuja on oikaistu vastaavasti. 

Konsernin avainluvut

Milj. euroa 7‒9 2018 7‒9 2017 Muutos 1‒9 2018 1‒9 2017 Muutos 2017
Liikevaihto 255,8 270,1 -5,3 % 794,5 866,3 -8,3 % 1 185,5
Vertailukelpoinen liikevaihto1) 255,8 267,0 -4,2 % 794,5 825,3 -3,7 % 1 184,0
EBITA 26,7 30,5 -12 % 68,9 82,7 -17 % 113,2
EBITA:n vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät2) -0,3 1,3 -4,0 -0,9 -5,8
Vertailukelpoinen EBITA 27,0 29,1 -7 % 72,9 83,5 -13 % 119,0
Liiketulos (EBIT) 23,3 26,8 -13 % 59,1 72,1 -18 % 97,9
Tulos ennen veroja 31,0 123,3 73,1 271,5 217,8
Tilikauden tulos 27,7 98,9 55,0 212,9 167,1
Sijoitusten markkina-arvon nettomuutos -1,3 88,7 -24,3 187,4 107,9
Tulos/osake, euroa3) 0,34 0,34 0,67 0,77 0,98
Oma pääoma/osake, euroa 15,40 16,14 -5 % 15,53
Liiketoiminnan rahavirta ennen rahoituseriä ja veroja 41,1 24,8 66 % 44,6 27,0 65 % 130,5
Omavaraisuusaste, % 69 % 69 % 69 %
Nettovelkaantumisaste, % 16 % 17 % 12 %
Investoinnit 12,2 8,6 42 % 32,0 23,4 37 % 35,4
Henkilöstö (FTE), keskimäärin 7 313 7 622 -4 % 7 374 7 773 -5 % 7 709

1) Vuonna 2017 vertailukelpoisilla valuuttakursseilla ja ilman myydystä Euroopan ruukkuliiketoiminnasta (joulukuussa 2016) raportoitua liikevaihtoa.
2) Vuoden 2018 kolmannen neljänneksen vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät koostuivat henkilöstökuluista sekä Alignment-ohjelmaan liittyvistä kustannuksista. Vuoden 2017 kolmannen neljänneksen vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät sisälsivät Alignment-ohjelmaan liittyviä kuluja. Lisätietoa Alignment-ohjelmasta on 7.2.2018 julkaistussa tilinpäätöstiedotteessa.
3) Osakekohtainen tulos ei sisällä sijoitusten käyvän arvon nettomuutosta. Vuoden 2017 kolmannen neljänneksen sekä tammi–syyskuun 2017 ja koko vuoden 2017 vertailulukuja on oikaistu vastaavasti.

MUUTOKSIA FISKARSIN RAPORTOINNISSA VUONNA 2018
Fiskars-konserni soveltaa 1.1.2018 lähtien uutta IFRS 9 ‑standardia, jonka mukaisesti yhtiö kirjaa Wärtsilä-omistuksen arvonmuutoksen laajaan tulokseen sen sijaan, että käyvän arvon muutokset kirjattaisiin tuloslaskelmaan.

Aiempaan tilinpäätösperiaatteeseen verrattuna tämä on siirtänyt kyseisten sijoitusten markkina-arvon muutoksen tuloslaskelmasta muihin laajan tuloksen eriin, laskennalliset verot mukaan lukien. Muutos ei ole vaikuttanut näiden erien luokitteluun taseessa tai osinkojen käsittelyyn tuloslaskelmassa.

Fiskars ei vuoden 2018 ensimmäisestä neljänneksestä lähtien ole raportoinut erikseen operatiivista osakekohtaista tulosta, josta on aiemmin poistettu sijoitusten käyvän arvon nettomuutos ja saadut osingot. Osakekohtainen tulos (EPS) vuodelle 2017 on oikaistu vastaavasti.

Lisätietoja raportoinnin muutoksista löytyy tämän osavuosikatsauksen tilinpäätöksen laadintaperiaatteita käsittelevästä osasta.

FISKARS OYJ ABP

Jaana Tuominen
Toimitusjohtaja

Puhelinkonferenssi ja suora webcast
Englanninkielinen puhelinkonferenssi ja suora webcast-lähetys analyytikoille ja sijoittajille pidetään 31.10.2018 klo 11.30 alkaen. Konferenssiin voi osallistua soittamalla alla olevaan numeroon 5–10 minuuttia ennen tilaisuuden alkua. Kysymysten esittäminen on mahdollista esityksen jälkeen ja ne pyydetään esittämään englanniksi. Tilaisuuden esitys on myös saatavilla yhtiön internetsivuilla www.fiskarsgroup.com.

Kansainvälinen numero: +44 (0) 2071 928000
Tanska: 32728042
Suomi: 09 42450806
Ranska: 0176700794
Saksa: 06924437351
Norja: 23960264
Ruotsi: 08 50692180
USA: 16315107495

Rekisteröintitunnus: 1665279

Esitystä voi seurata suorana webcast-lähetyksenä osoitteessa: https://engage.vevent.com/rt/fiskars/index.jsp?seid=51

Tilaisuuden tallenne on saatavilla myöhemmin samana päivänä yhtiön internetsivuilla.

Rekisteröitymisen yhteydessä kerättyjä yhteystietoja ei käytetä mihinkään muihin tarkoituksiin.

Median ja sijoittajien yhteydenotot:
Viestintä- ja vastuullisuusjohtaja Maija Taimi, puh. 0204 39 5031, communications@fiskars.com

Fiskars – Making the everyday extraordinary
Fiskars palvelee kuluttajia ja asiakkaita ympäri maailmaa kansainvälisesti tunnetuilla brändeillä, kuten Fiskars, Gerber, Iittala, Royal Copenhagen, Waterford ja Wedgwood. Missiomme mukaisesti rakennamme ikonisten lifestyle-brändien perhettä. Fiskarsin visiona on vaikuttaa positiivisella ja kestävällä tavalla ihmisten elämään. Lisätietoja yhtiöstä www.fiskarsgroup.com 

Liitteet