FISKARSIN PUOLIVUOSIKATSAUS TAMMI–KESÄKUU 2017: Hyvää edistystä toisella vuosineljänneksellä – vertailukelpoinen liikevaihto ja vertailukelpoinen EBITA kasvoivat

Fiskars Oyj Abp
Puolivuosikatsaus
1.8.2017 klo 8.30 (EEST)

FISKARSIN PUOLIVUOSIKATSAUS TAMMI–KESÄKUU 2017: Hyvää edistystä toisella vuosineljänneksellä – vertailukelpoinen liikevaihto ja vertailukelpoinen EBITA kasvoivat

Tämä on tiivistelmä Fiskars Oyj Abp:n tänään julkistetusta vuoden 2017 toisen neljänneksen ja tammi-kesäkuun 2017 puolivuosikatsauksesta. Täydellinen puolivuosikatsaus taulukoineen on saatavilla tämän tiedotteen liitteenä osoitteessa http://fiskarsgroup.com/fi/sijoittajat/raportit-ja-esitykset/osavuosikatsaukset ja yhtiön internetsivuilla www.fiskarsgroup.com/fi. Kehotamme sijoittajia perehtymään tiivistelmän lisäksi taulukot sisältävään täydelliseen osavuosikatsausraporttiin.

Vuoden 2017 toinen neljännes lyhyesti:

 • Liikevaihto laski 1,2 % ja oli 290,0 milj. euroa (4–6/2016: 293,5)
 • Vertailukelpoinen liikevaihto1) kasvoi 0,6 %
 • Vertailukelpoinen2) EBITA kasvoi 7 % ja oli 22,4 milj. euroa (20,9)
 • EBITA kasvoi ja oli 21,3 milj. euroa (18,4)
 • Liiketoiminnan rahavirta ennen rahoituseriä ja veroja oli 48,6 milj. euroa (39,1)
 • Osakekohtainen tulos oli 0,31 euroa (-0,26). Operatiivinen osakekohtainen tulos3) oli 0,14 euroa (0,08)

Tammi–kesäkuu 2017 lyhyesti:

 • Liikevaihto kasvoi 1,1 % ja oli 596,1 milj. euroa (1–6/2016: 589,7)
 • Vertailukelpoinen liikevaihto1) kasvoi 2,7 %
 • Vertailukelpoinen2) EBITA kasvoi 18 % ja oli 54,4 milj. euroa (45,9)
 • EBITA kasvoi ja oli 52,2 milj. euroa (45,2)
 • Liiketoiminnan rahavirta ennen rahoituseriä ja veroja oli 2,2 milj. euroa (2,9)
 • Osakekohtainen tulos oli 1,39 euroa (-0,25). Operatiivinen osakekohtainen tulos3) oli 0,34 euroa (0,19)

Näkymät vuodelle 2017 ennallaan:

Fiskars arvioi konsernin liikevaihdon, vuonna 2016 myydyt liiketoiminnot pois lukien (2016: 1 180 milj. euroa) ja vertailukelpoisen EBITA:n (2016: 107 milj. euroa) kasvavan edellisvuoteen verrattuna.

Fiskarsin väliaikainen toimitusjohtaja Teemu Kangas-Kärki:

”Fiskars-konsernin vuoden 2017 ensimmäinen vuosipuolisko oli hyvä, ja vertailukelpoinen liikevaihto ja vertailukelpoinen EBITA kasvoivat selvästi. Huolimatta tiukasta markkinatilanteesta eräillä tärkeimmillä markkinoillamme, kasvatimme liiketoimintaamme ja useiden brändiemme kuten Fiskarsin, Iittalan, Royal Copenhagenin, Royal Doultonin, Rörstrandin ja Arabian markkinaosuudet kasvoivat. Vahvan ensimmäisen vuosineljänneksen jälkeen vertailukelpoinen liikevaihto ja vertailukelpoinen EBITA kasvoivat myös toisella vuosineljänneksellä. Vaikka toinen vuosineljännes lähti hitaasti käyntiin epäsuotuisien sääolosuhteiden ja kaupan alan haastavan toimintaympäristön vuoksi, etenimme hyvin vuosineljänneksellä. 

Vertailukelpoisen liikevaihdon kasvu oli erinomaista ensimmäisellä vuosipuoliskolla Euroopassa ja Aasia-Tyynimeren alueella. Olen erityisen tyytyväinen siihen, että Scandinavian Living -liiketoiminnan kehitys jatkui vahvana ja liiketoiminta kasvoi vankasti toisella vuosineljänneksellä. Kasvua tukivat Arabia- ja Iittala-brändien Suomi 100 -juhlavuoden tuotteet sekä Royal Copenhagen – ja Rörstrand-brändit. Epäsuotuisista sääolosuhteista huolimatta Functional-liiketoiminnan vertailukelpoinen liikevaihto kasvoi ensimmäisellä vuosipuoliskolla.  

Vertailukelpoinen liikevaihto kasvoi ensimmäisellä vuosipuoliskolla Functional Americas -liiketoiminnassa, kun taas koko Amerikan alueen vertailukelpoiseen liikevaihtoon vaikuttivat haitallisesti kaksi tekijää. Living-liiketoimintayksikön premium-myyntikanavien haasteet jatkuivat Yhdysvalloissa, eikä retkeilyveitsien markkina ole elpynyt alueella. Emme odota asumisen tuotteiden premium-myyntikanavien tilanteen paranevan Yhdysvalloissa lähitulevaisuudessa. Tämän vuoksi jatkoimme investointeja brändien kehitykseen English & Crystal Living -liiketoiminnassa, mikä tukee tulevaisuuden kasvumahdollisuuksia. Keskitymme myös liiketoiminnassamme yhtenäisen brändikokemuksen kehittämiseen kaikissa kuluttajakohtaamisissa menestyäksemme muuttuvassa liiketoimintaympäristössä.

Fiskars toimii globaaleilla markkinoilla, ja merkittävä osuus liiketoiminnasta on Yhdysvalloissa. Yhdysvaltain dollari heikkeni ensimmäisellä vuosipuoliskolla, ja mikäli heikkeneminen jatkuu, valuutan muuntokurssilla voi olla olennainen vaikutus raportoituihin taloudellisiin lukuihimme. Keskitymme jatkossakin kannattavan kasvun rakentamiseen ja vahvistamaan kyvykkyyksiämme kasvaa kaikilla markkinoilla, joilla toimimme. Pyrimme määrätietoisesti kasvattamaan ydinliiketoimintojamme, rakentamaan ikonisia lifestyle-brändejä ja tarjoamaan kuluttajille korkealaatuisia kokemuksia – tekemällä arjesta ainutkertaista.”

——————————————————————————————————————————
1) Vertailukelpoisilla valuuttakursseilla ja ilman myytyä Spring USA:ta (syyskuussa 2016) sekä myytyjä ruukkuliiketoimintoja Yhdysvalloissa (tammikuussa 2016) ja Euroopassa (joulukuussa 2016).
2)
EBITA:n vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät sisältävät esimerkiksi uudelleenjärjestelykuluja, arvonalentumisia tai varauksia ja varausten purkamisia, integraatiotoimiin liittyviä kuluja sekä liiketoimintojen myyntien tulosvaikutusta.
3)
Operatiivinen osakekohtainen tulos ei sisällä sijoitusten käyvän arvon nettomuutosta ja saatuja osinkoja.

 

Konsernin avainluvut

      4‒6 4‒6   1‒6 1‒6    
Milj. euroa     2017 2016 Muutos 2017 2016 Muutos 2016
Liikevaihto 290,0 293,5 -1,2 % 596,1 589,7 1,1 % 1 204,6
Vertailukelpoinen liikevaihto1) 290,0 288,3 0,6 % 594,4 579,0 2,7 % 1 179,8
EBITA 21,3 18,4 15 % 52,2 45,2 15 % 96,7
EBITAn vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät2) -1,1 -2,5   -2,2 -0,7   -10,4
Vertailukelpoinen EBITA 22,4 20,9 7 % 54,4 45,9 18 % 107,1
Liiketulos (EBIT) 17,8 14,8 20 % 45,2 38,5 17 % 82,7
Sijoitusten markkina-arvon nettomuutos 17,4 -34,9   98,7 -60,6   6,1
Tulos ennen veroja 33,9 -22,0   148,2 -18,8   92,8
Tilikauden tulos 25,8 -20,9   114,0 -19,3   65,4
Operatiivinen tulos/osake, euroa3) 0,14 0,08 75 % 0,34 0,19 80 % 0,56
Tulos/osake, euroa 0,31 -0,26   1,39 -0,25   0,78
Oma pääoma/osake, euroa       15,02 13,69 10 % 14,91
Liiketoiminnan rahavirta ennen rahoituseriä ja veroja 48,6 39,1 24 % 2,2 2,9 -24 % 120,7
Omavaraisuusaste, %       67 % 66 %   69 %
Nettovelkaantumisaste, %       19 % 20 %   12 %
Investoinnit 7,3 10,2 -28 % 14,8 18,4 -20 % 37,6
Henkilöstö (FTE), keskimäärin 7 863 8 030 -2 % 7 849 8 061 -3 % 8 000

1) Vertailukelpoisilla valuuttakursseilla ja ilman myytyä Spring USA:ta (syyskuussa 2016) sekä myytyjä ruukkuliiketoimintoja Yhdysvalloissa (tammikuussa 2016) ja Euroopassa (joulukuussa 2016)
2) Vuoden 2017 toisen neljänneksen vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät sisältävät Alignment-ohjelmaan liittyviä nettokustannuksia. Vuoden 2016 toisen neljänneksen vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät sisältävät veneliiketoiminnan myyntiin liittyviä kustannuksia sekä Supply Chain 2017- ja Alignment-ohjelmiin liittyviä nettokustannuksia.
3) Ilman sijoitusten käyvän arvon nettomuutosta ja saatuja osinkoja. Vertailukautta on oikaistu siten, ettei se sisällä myöskään kyseisiin sijoituksiin liittyviä valuuttakurssivoittoja.

 

FISKARS OYJ ABP

Teemu Kangas-Kärki
Toimitusjohtaja (vt.)

Lisätietoja:

 • Toimitusjohtaja Teemu Kangas-Kärki, puh. 0204 39 5703
 • Talousjohtaja Sari Pohjonen, puh. 0204 39 5773
 • Konserniviestintä, puh. 0204 39 5031, communications@fiskars.com

Analyytikko- ja lehdistötilaisuus
Tulosjulkistukseen liittyvä analyytikko- ja lehdistötilaisuus pidetään 1.8.2017 klo 10.00 yhtiön pääkonttorissa Fiskars Campuksella, Hämeentie 135 A, Helsinki. Tilaisuuden esitys on saatavilla yhtiön internetsivuilla www.fiskarsgroup.com.

Englanninkielinen puhelinkonferenssi ja suora webcast-lähetys analyytikoille ja sijoittajille pidetään samana päivänä klo 11.30 alkaen. Konferenssiin voi osallistua soittamalla alla olevaan numeroon 5–10 minuuttia ennen tilaisuuden alkua. Kysymysten esittäminen on mahdollista esityksen jälkeen ja ne pyydetään esittämään englanniksi.

Kansainvälinen numero: +44 (0)1452555566
Tanska: +45 32727625
Suomi: 09 23195187
Ranska: +33 (0)176742428
Saksa: +49 (0)6922224918
Norja: +47 21563013
Ruotsi: +46 (0)8 50336434
USA: +16315107498

Rekisteröintitunnus: 41851150

Esitystä voi seurata suorana webcast-lähetyksenä osoitteessa: https://engage.vevent.com/rt/fiskars/index.jsp?seid=26

Tilaisuuden tallenne on saatavilla myöhemmin samana päivänä yhtiön internetsivuilla.
Rekisteröitymisen yhteydessä kerättyjä yhteystietoja ei käytetä mihinkään muihin tarkoituksiin.

Fiskars – Making the everyday extraordinary
Fiskars palvelee kuluttajia ja asiakkaita ympäri maailmaa kansainvälisesti tunnetuilla brändeillä, kuten Fiskars, Gerber, Iittala, Royal Copenhagen, Waterford ja Wedgwood. Missiomme mukaisesti rakennamme ikonisten lifestyle-brändien perhettä. Fiskarsin visiona on vaikuttaa positiivisella ja kestävällä tavalla ihmisten elämään. Lisätietoja yhtiöstä www.fiskarsgroup.com