Fiskarsin puolivuosikatsaus tammi-kesäkuulta 2023

Fiskars Oyj Abp
Puolivuosikatsaus
20.7.2023 klo 08.30

Fiskarsin puolivuosikatsaus tammi-kesäkuulta 2023

Liikevaihto ja EBIT laskivat haasteellisessa toimintaympäristössärahavirtaan keskittyminen tuotti tuloksia

Tämä on tiivistelmä Fiskars Oyj Abp:n tänään julkistetusta tammi-kesäkuun 2023 puolivuosikatsauksesta. Täydellinen puolivuosikatsaus taulukoineen on saatavilla tämän tiedotteen liitteenä. Se on saatavilla myös osoitteessa https://www.fiskarsgroup.com/fi/sijoittajat/raportit-ja-esitykset/osavuosikatsaukset ja yhtiön internetsivuilla www.fiskarsgroup.com/fi. Kehotamme sijoittajia perehtymään tiivistelmän lisäksi taulukot sisältävään täydelliseen puolivuosikatsaukseen.

Huhti-kesäkuu 2023 lyhyesti:

  • Vertailukelpoinen liikevaihto1 laski 12,7 % ja oli 267,9 milj. euroa (4–6/2022: 306,7). Raportoitu liikevaihto laski 16,0 % ja oli 267,9 milj. euroa (319,1)
  • Vertailukelpoinen EBIT2 pieneni 23,4 milj. euroon (36,3) ja oli 8,7 % liikevaihdosta (11,4 %). EBIT laski ja oli 22,2 milj. euroa (39,5)
  • Liiketoiminnan rahavirta ennen rahoituseriä ja veroja kasvoi ja oli 56,1 milj. euroa (16,0)
  • Vapaa rahavirta kasvoi ja oli 41,6 milj. euroa (-3,1)
  • Osakekohtainen tulos oli 0,16 euroa (0,41)

Tammi-kesäkuu 2023 lyhyesti:

  • Vertailukelpoinen liikevaihto1 laski 13,1 % ja oli 542,8 milj. euroa (1–6/2022: 624,3). Raportoitu liikevaihto laski 16,7 % ja oli 542,8 milj. euroa (651,7)
  • Vertailukelpoinen EBIT2 pieneni 54,7 milj. euroon (88,1) ja oli 10,1 % liikevaihdosta (13,5 %). EBIT laski ja oli 51,2 milj. euroa (80,9)
  • Liiketoiminnan rahavirta ennen rahoituseriä ja veroja kasvoi ja oli 78,2 milj. euroa (-39,9)
  • Vapaa rahavirta kasvoi ja oli 54,5 milj. euroa (-73,0)
  • Osakekohtainen tulos oli 0,41 euroa (0,79)

1) Vertailukelpoinen liikevaihto ei sisällä valuuttakurssien eikä ostettujen ja myytyjen liiketoimintojen vaikutusta.

2) EBITin vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät sisältävät esimerkiksi uudelleenjärjestelykuluja, arvonalentumisia tai varauksia ja varausten purkamisia, integraatiotoimiin liittyviä kuluja sekä liiketoimintojen myyntien tulosvaikutusta.

Tulosohjeistus vuodelle 2023 (päivitetty 5.7.2023)

Fiskars odottaa vertailukelpoisen EBITin olevan 120-130 miljoonan euron välillä (2022: 151,0 milj. euroa).

Tulosohjeistuksen taustaoletukset

Markkinaympäristö on edelleen epävakaa, ja näkyvyys sen kehitykseen on rajallinen. Fiskars odottaa alhaisen kuluttajaluottamuksen yhtiön päämarkkinoilla sekä jälleenmyyjäasiakkaiden keskittymisen varastonhallintaan vaikuttavan negatiivisesti kysyntään ja liikevaihtoon toisella vuosipuoliskolla.

Yhtiö on kertonut kohdennetuista organisaatiomuutoksista, joiden odotetaan johtavan EBITiä tukeviin säästöihin toisesta vuosipuoliskosta lähtien.

Yhtiö korostaa edelleen kustannusten tarkkaa hallintaa, mutta jatkaa kuitenkin investointeja strategisiin kasvutekijöihin.

Fiskars Groupin toimitusjohtaja Nathalie Ahlström:

Odotustemme mukaisesti haasteelliset markkinaolosuhteet ja heikko kysyntä vaikuttivat edelleen liiketoimintaamme toisella vuosineljänneksellä ja johtivat volyymien merkittävään laskuun. Tämän seurauksena vertailukelpoinen liikevaihtomme laski 13 % ja vertailukelpoinen EBIT laski 23 miljoonaan euroon. Vaikka emme voi olla tyytyväisiä tähän kehitykseen, näimme selvää parannusta bruttokatemarginaalissamme, ja se tulee olemaan positiivinen ajuri volyymien palautuessa. Toinen kohokohta oli Crea-liiketoimintayksikön kaikkien aikojen paras toisen vuosineljänneksen tulos, mikä on osoitus laaja-alaisen portfolion merkityksestä ja voimasta. Lisäksi vapaa rahavirtamme parani merkittävästi tuotantomäärien sopeuttamiseksi tehtyjen toimien ansiosta.

Emme tällä hetkellä näe selkeitä merkkejä markkinaolosuhteiden paranemisesta toisella vuopuoliskolla. Kuluttajien alhainen luottamus päämarkkinoillamme sekä jälleenmyyjien keskittyminen varastojen hallintaan vaikuttavat kysyntään ja liikevaihtoon negatiivisemmin kuin aiemmin odotimme. Tämän vuoksi laskimme koko vuoden 2023 tulosohjeistustamme heinäkuun alussa. Odotamme nyt vertailukelpoisen EBITin olevan 120–130 miljoonaa euroa vuonna 2023. Aiemmin ilmoitettujen organisaatiomuutosten tuomien säästöjen odotetaan tukevan EBITiä toisella vuosipuoliskolla, ja keskitymme edelleen myös kustannusten tarkkaan hallintaan.

Tässä ympäristössä kristallinkirkas kasvustrategia on olennaisempi kuin koskaan, ja se luo puitteet valinnoillemme. Jatkamme investointeja keskeisiin strategisiin kasvutekijöihin, jotta voimme varmistaa kilpailukykymme pitkällä aikavälillä. Kun tarkastellaan kehitystämme ensimmäisellä vuosipuoliskolla, onnistuimme hyvin kolmen strategiamme kasvuajurin edistämisessä. Nämä kasvuajurit ovat kaupallinen erinomaisuus, suora kuluttajamyynti ja Kiina. Bruttokatemarginaali, joka on kaupallisen erinomaisuuden keskeinen suorituskykymittarimme, parani operatiivisesti 160 peruspistettä tammi–kesäkuussa. Suora kuluttajamyynti kasvoi 6 % ja oli 21 % konsernin liikevaihdosta. Suoran kuluttajamyynnin kehitys oli hyvää useilla tärkeillä markkinoilla. Kiinassa liikevaihto kasvoi 30 % liikevaihdon kasvaessa voimakkaasti helmikuusta alkaen. Neljäs strategiamme kasvuajuri on Yhdysvallat, jossa liikevaihto laski tammi-kesäkuussa 18 %, kun jälleenmyyjien keskittyminen varastojen hallintaan vaikutti edelleen kysyntään.

Vastuullisuuden osalta asetimme viidennen ESG-tavoitteemme, joka mittaa työntekijöidemme osallisuuden kokemusta. Haluamme rakentaa osallistavan, oikeudenmukaisen ja avoimen työympäristön, jossa jokainen tuntee tulevansa kuulluksi ja jossa jokaisen ainutlaatuisuutta arvostetaan. Tavoitteenamme on olla yrityksenä maailman parhaan 10 %:n joukossa osallisuuden kokemuksen osalta. Tavoitteemme saavuttaminen vaatii vielä töitä, mutta olemme oikealla tiellä.

Kesäkuussa aloitimme ensimmäisen ilmoittautumisjakson Fiskars Groupin työntekijöiden MyFiskars-osakesäästöohjelmaan, joka lanseerattiin aiemmin tänä vuonna. MyFiskarsin tavoitteena on tarjota työntekijöille mahdollisuus hankkia ja omistaa Fiskarsin osakkeita ja luoda siten vahvempi omistajuuden ja yrittäjyyden kulttuuri sekä vahvistaa entisestään työntekijöidemme sitoutumista Fiskarsiin pitkällä aikavälillä. On hienoa nähdä, että jo lähes 13 % kaikista työntekijöistämme maailmanlaajuisesti ja 30 % toimistotyöntekijöistä on lähtenyt mukaan ohjelmaan ensimmäisellä ilmoittautumisjaksolla. Toivotan uudet osakkeenomistajamme lämpimästi tervetulleiksi.

Brändeillämme oli kiinnostavia lanseerauksia vuosineljänneksen aikana. Moomin Arabia lanseerasi uuden tuotekategorian: makuuhuoneen ja kylpyhuoneen tekstiilit. Wedgwood julkisti uuden luovan visionsa, joka yhdistää brändin perinteen sen perustajan Josiah Wedgwoodin innovatiiviseen ajatteluun. Wedgwoodin uuden luovan vision kantavana teemana on rikkoa rajoja muotoilulla ja olla uudistaja astiastojen kategoriassa.

Vuoden toisella puoliskolla keskitymme liikevoiton ja rahavirran turvaamiseen. Vaikka lyhyen aikavälin markkinaolosuhteet pysyvät haasteellisina, luotan siihen, että kasvustrategiamme ja toteuttamamme toimenpiteet tuottavat edelleen tuloksia.

Konsernin avainluvut

Milj. euroa, ellei muuta mainittu 4‒6 2023 4
2022
Muutos 1‒6 2023 1‒6 2022 Muutos 2022
Liikevaihto 267,9 319,1 -16,0 % 542,8 651,7 -16,7 % 1 248,4
Vertailukelpoinen liikevaihto1) 267,9 306,7 -12,7 % 542,8 624,3 -13,1 % 1 248,4
EBIT 22,2 39,5 -43,7 % 51,2 80,9 -36,8 % 134,7
EBIT:n vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät2) 1,2 -3,2 3,5 7,2 -50,7 % 16,3
Vertailukelpoinen EBIT3) 23,4 36,3 -35,5 % 54,7 88,1 -37,9 % 151,0
Vertailukelpoinen EBIT-marginaali 8,7 % 11,4 % 10,1 % 13,5 % 12,1 %
Tulos ennen veroja 16,6 39,3 -57,8 % 42,9 81,9 -47,6 % 124,1
Tilikauden tulos 12,6 33,5 -62,4 % 33,1 64,9 -49,0 % 99,1
Osakekohtainen tulos, euroa 0,16 0,41 -62,0 % 0,41 0,79 -48,6 % 1,21
Oma pääoma/osake, euroa 9,71 10,04 -3,2 % 10,32
Liiketoiminnan rahavirta ennen rahoituseriä ja veroja 56,1 16,0 78,2 -39,9 -24,9
Vapaa rahavirta 41,6 -3,1 54,5 -73,0 -100,7
Nettovelka 342,2 221,7 54,4 % 325,3
Nettovelka/EBITDA (liukuva 12kk), suhdeluku 2,08 1,11 88,2 % 1,66
Omavaraisuusaste, % 53 % 52 % 53 %
Nettovelkaantumisaste, % 43 % 27 % 39 %
Investoinnit 10,2 13,5 -24,3 % 20,3 22,9 -11,3 % 48,1
Henkilöstö (FTE), keskimäärin 5 945 6 335 -6,1 % 5 985 6 250 -4,2 % 6 273

1) Vertailukelpoinen liikevaihto ei sisällä valuuttakurssien eikä ostettujen ja myytyjen liiketoimintojen vaikutusta.

2) Vuoden 2023 toisella neljänneksellä vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät liittyivät pääasiassa organisaatiomuutoksiin.

3) EBIT ilman vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä. Vertailukelpoista EBITiä ei ole oikaistu jättämällä pois ostettujen/myytyjen liiketoimintojen kokonaisvaikutusta.

FISKARS OYJ ABP

Nathalie Ahlström
Toimitusjohtaja

 

Webcast
Toisen vuosineljänneksen tulokseen liittyvä webcast pidetään 20. heinäkuuta 2023 klo 11.00 (EEST). Englanninkielistä suoraa lähetystä voi seurata osoitteessa https://fiskars.videosync.fi/q2-2023-results

Tilaisuuden esitys on saatavilla yhtiön internetsivuilla www.fiskarsgroup.com.

Tilaisuuden tallenne on saatavilla myöhemmin yhtiön internetsivuilla. Rekisteröitymisen yhteydessä kerättyjä yhteystietoja ei käytetä mihinkään muihin tarkoituksiin.
 

Media- ja sijoittajayhteydet:
Essi Lipponen, Sijoittajasuhdejohtaja, puh. +358 40 829 1192

Fiskars Group lyhyesti

Fiskars Group (FSKRS, Nasdaq Helsinki) on globaali yhtiö, jonka designvetoiset brändit ovat läsnä kodeissa, puutarhoissa ja ulkoillessa. Brändeihimme kuuluvat muun muassa Fiskars, Gerber, Iittala, Royal Copenhagen, Moomin Arabia, Waterford ja Wedgwood. Brändimme ovat läsnä yli 100 maassa ja meillä on noin 350 omaa liikettä. Henkilöstöä meillä on lähes 7 000 ja vuonna 2022 liikevaihtomme oli 1,2 miljardia euroa.

Meitä yhdistää tavoitteemme luoda edistyksellistä muotoilua, joka tekee arjesta ainutkertaista. Vuodesta 1649 lähtien olemme suunnitelleet ajattomia, toimivia ​​ja kauniita tuotteita, edistäen samalla innovaatioita ja kestävää kasvua.

Lue lisää: http://www.fiskarsgroup.com/fi