Fiskarsin tammi–maaliskuu 2015: Vahva vuoden alku uuden kasteluliiketoiminnan tukemana

Fiskars Oyj Abp      Osavuosikatsaus      30.4.2015  klo 8.30

Tammikuu-maaliskuu 2015 lyhyesti:

 • Liikevaihto kasvoi 25 % 230,0 milj. euroon (Q1 2014: 184,1).
 • Vertailukelpoinen liikevaihto (vertailukelpoisilla valuuttakursseilla ja ilman vuonna 2014 hankittua kasteluliiketoimintaa) kasvoi 5 %.
 • Liiketulos (EBIT) kasvoi 91 % 15,7 milj. euroon (8,2).
 • Liiketulos ilman kertaluonteisia eriä kasvoi 33 % 17,0 milj. euroon (12,8).
 • Sijoitusten arvonmuutos ja muut rahoitustuotot ja -kulut olivat 81,5 milj. euroa (-1,3).
 • Liiketoiminnan rahavirta oli -14,0 milj. euroa (6,6) hankitun kasteluliiketoiminnan mukanaan tuoman käyttöpääoman lisäyksen vuoksi.
 • Osakekohtainen tulos oli 0,95 euroa (0,14).
 • Operatiivinen osakekohtainen tulos oli 0,54 euroa (0,14).
 • Näkymät vuodelle 2015: koko vuoden liikevaihdon odotetaan kasvavan vuodesta 2014 ja liiketuloksen ilman kertaluonteisia eriä olevan alle vuoden 2014 tason kasvuhankkeisiin suunnattujen panostusten kasvun vuoksi.

Fiskarsin toimitusjohtaja Kari Kauniskangas:

“Fiskars teki vuoden ensimmäisellä neljänneksellä vankkaa tulosta etenkin Yhdysvalloissa, jossa vastahankittu kasteluliiketoiminta antoi vuoden alulle oman tukensa. Toiminnallisten tuotteiden liiketoimintayksikkö pärjäsi hyvin Amerikka-segmentissä ja Ulkoilutuotteiden liiketoiminnassa nähtiin kasvua vuoden ensimmäisellä neljänneksellä haastavan vuoden 2014 jälkeen.

Yhdysvalloissa kasteluliiketoiminnan integraatio ja kannattavaksi kääntäminen on alkanut ja etenee suunnitelmien mukaisesti. Kuten olemme aiemmin todenneet, kasteluliiketoiminnan ei odoteta tekevän tulosta vuoden 2015 osalta. 

Asumisen tuotteiden liiketoimintayksikölle vuosineljännes oli Euroopassa vahva ja uutuustuotteet saivat hyvän vastaanoton. Myynti kehittyi myönteisesti suurimassa osassa kategorioita ja olimme tyytyväisiä Iittalan, Royal Copenhagenin ja Rörstrandin tuotemerkkien positiiviseen kehitykseen. Fiskars jatkoi alueellisen organisaationsa rakentamista Aasian ja Tyynenmeren alueella ja Iittalan brändimyymäläverkosto kasvoi, kun viisi uutta Iittala-myymälää avattiin tammi-maaliskuussa Kiinassa, Koreassa ja Taiwanissa.

Fiskarsin Muut-segmentti sisältää nyt sijoituksia, joiden tämän hetkinen arvo on yli 800 miljoonaa euroa. Sijoituksia käsitellään käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavina rahoitusvaroina. Tämä lisää Fiskarsin rahoituserien ja siten nettotuloksen volatiliteettia huomattavasti.

Strateginen työmme etenee hyvin ja näkymät vuodelle 2015 ovat muuttumattomat: koko vuoden liikevaihdon odotetaan kasvavan vuodesta 2014 ja liiketuloksen ilman kertaluonteisia eriä olevan alle vuoden 2014 tason kasvuhankkeisiin suunnattujen panostusten kasvun vuoksi.”

Konsernin avainluvut 

Milj. euroa Q1 2015 Q1 2014 Muutos  2014
Liikevaihto 230,0 184,1 25 % 767,5
Liiketulos (EBIT) 15,7 8,2 91 % 42,7
Kertaluonteiset erät1) -1,3 -4,6 -72 % -17,0
Liiketulos ilman kertaluonteisia eriä 17,0 12,8 33 % 59,6
Osuus osakkuusyhtiön tuloksesta   7,9   30,0
Sijoitusten markkina-arvon nettomuutos 42,2     27,9
Tulos ennen veroja2) 97,6 14,6 568 % 786,7
Katsauskauden tulos2) 78,0 11,9 555 % 773,3
Operatiivinen tulos / osake, euroa3) 0,54 0,14 271 % 0,76
Tulos / osake, euroa4) 0,95 0,14 556 % 9,44
Oma pääoma / osake, euroa 14,46 7,20 101 % 14,06
Liiketoiminnan rahavirta5) -14,0 6,6 -311 % 87,0
Omavaraisuusaste, % 71 % 57 %   73 %
Nettovelkaantumisaste, % 18 % 35%   11 %
Investoinnit 5,7 5,4 6 % 35,0
Henkilöstö (FTE), keskimäärin 4 617 4 128 12 % 4 243

1) Q1 2015 EMEA 2015 -rakennemuutoskuluja, ja vuonna 2014 EMEA 2015 -rakennemuutoskuluja, arvonalennuksia ja voitto edullisesta
   kaupasta (badwill)

2) Vertailuvuosi 2014 sis. 676,0 milj. euron kertaluonteisen voiton Wärtsilä-osakkeiden myynnistä ja uudelleenarvostuksesta 9.10.2014
3) Ilman sijoitusten markkina-arvon nettomuutosta sekä vertailuvuonna 2014 lisäksi kertaluonteista voittoa Wärtsilä-osakkeiden
   myynnistä ja uudelleenarvostuksesta 9.10.2014

4) Vertailuvuosi 2014 sis. 8,25 euroa Wärtsilä-osakkeiden myynnistä ja uudelleenarvostuksesta 9.10.2014
5) Sis. Wärtsilä-osinkoa 11,4 milj. euroa Q1 2015 ja 26,9 milj. euroa Q1 2014

Osavuosikatsaus kokonaisuudessaan
Fiskarsin osavuosikatsaus on julkistettu kokonaisuudessaan tämän yhteenvetotiedotteen liitetiedostona pdf-muodossa, ja se on saatavilla yhtiön internetsivuillla www.fiskarsgroup.com.

 

Analyytikko- ja lehdistötilaisuus:
Analyytikko- ja lehdistötilaisuus järjestetään 30.4.2015 klo 10.00 yhtiön pääkonttorilla, Fiskars Campus, Hämeentie 135 A, Helsinki. Tilaisuuden esitys on saatavilla osoitteessa www.fiskarsgroup.com.

 

FISKARS OYJ ABP

Kari Kauniskangas
Toimitusjohtaja
 

Lisätietoja:

 • toimitusjohtaja Kari Kauniskangas, puh. 0204 39 5500
 • operatiivinen johtaja ja talousjohtaja Teemu Kangas-Kärki, puh. 0204 39 5703

 

Fiskars – Vuosisatojen ylpeys ja innostus muotoilusta. Joka päivä.
Fiskarsin Ruukissa vuonna 1649 alkunsa saanut Fiskars on kasvanut kansainväliseksi yhtiöksi, joka tarjoaa johtavia kuluttajatuotteita kotiin, puutarhaan ja ulkoiluun. Fiskarsin tuotteita myydään yli 60 maassa, ja erinomaisen suorituskykynsä ja muotoilunsa ansiosta ne tekevät kotitöistä ja ulkoilusta hauskempaa ja ratkovat arjen ongelmia ympäri maailman. Fiskars on listattu Nasdaq Helsingissä, ja yhtiön liikevaihto oli 768 miljoonaa euroa vuonna 2014. Konsernin kansainväliset pääbrändit ovat Fiskars, Iittala ja Gerber. www.fiskarsgroup.com