FISKARSIN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 2017: Sekä vertailukelpoinen liikevaihto että vertailukelpoinen EBITA kasvoivat

Fiskars Oyj Abp
Tilinpäätöstiedote
7.2.2018 klo 8.30 EET

FISKARSIN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 2017: Sekä vertailukelpoinen liikevaihto että vertailukelpoinen EBITA kasvoivat

Tämä on tiivistelmä Fiskars Oyj Abp:n tänään julkistetusta vuoden 2017 viimeisen neljänneksen ja vuoden 2017 tilinpäätöstiedotteesta. Vuoden 2017 täydellinen tilinpäätöstiedote taulukoineen on saatavilla tämän tiedotteen liitteenä, osoitteessa http://fiskarsgroup.com/fi/sijoittajat/raportit-ja-esitykset/osavuosikatsaukset ja yhtiön internetsivuilla www.fiskarsgroup.com/fi. Kehotamme sijoittajia perehtymään tiivistelmän lisäksi taulukot sisältävään täydelliseen tilinpäätöstiedotteeseen.

Vuoden 2017 viimeinen neljännes lyhyesti:

 • Liikevaihto laski 4,4 % ja oli 319,2 milj. euroa (10–12/2016: 334,1)
 • Vertailukelpoinen liikevaihto1) laski 0,2 %
 • Vertailukelpoinen2) EBITA laski 2 % ja oli 35,4 milj. euroa (36,3)
 • EBITA kasvoi ja oli 30,6 milj. euroa (28,1)
 • Liiketoiminnan rahavirta ennen rahoituseriä ja veroja oli 103,5 milj. euroa (77,5)
 • Osakekohtainen tulos oli -0,56 euroa (0,51). Operatiivinen osakekohtainen tulos3) oli 0,21 euroa (0,23)

Tammi–joulukuu 2017 lyhyesti:

 • Liikevaihto laski 1,6 % ja oli 1 185,5 milj. euroa (2016: 1 204,6)
 • Vertailukelpoinen liikevaihto1) kasvoi 1,5 %
 • Vertailukelpoinen2) EBITA kasvoi 11 % ja oli 119,0 milj. euroa (107,1)
 • EBITA kasvoi ja oli 113,2 milj. euroa (96,7)
 • Liiketoiminnan rahavirta ennen rahoituseriä ja veroja oli 130,5 milj. euroa (120,7)
 • Osakekohtainen tulos oli 2,04 euroa (0,78). Operatiivinen osakekohtainen tulos3) oli 0,81 euroa (0,56)
 • Hallitus ehdottaa osingoksi 0,72 euroa osakkeelta. Osinko ehdotetaan maksettavan kahdessa 0,36 euron erässä maaliskuussa ja syyskuussa 2018

Näkymät vuodelle 2018:

Vuonna 2018 Fiskars arvioi konsernin vertailukelpoisen liikevaihdon1) ja vertailukelpoisen2) EBITAn kasvavan vuoteen 2017 verrattuna.

Fiskarsin toimitusjohtaja Jaana Tuominen:

”Vuosi 2017 oli Fiskarsissa monien muutosten aikaa. Etenimme kohti globaaleja tavoitteitamme ja siirryimme alueellisesta organisaatiosta organisaatiorakenteeseen, joka muodostuu kahdesta globaalista strategisesta liiketoimintayksiköstä – Living ja Functional – sekä yhtenäisestä toimitusketjusta. Olemme jatkaneet kilpailukykymme parantamista useilla hankkeilla, ja niiden tulokset tukivat kannattavuuttamme jo vuoden 2017 aikana. Olen tyytyväinen taloudelliseen tulokseemme, sillä Fiskars-konserni kasvatti liikevaihtoaan, vuonna 2016 myytyjen liiketoimintojen liikevaihto pois lukien, sekä vertailukelpoista EBITAa vuonna 2017. Edistyimme vuoden aikana, mutta kohtasimme myös haasteita joillakin markkinoilla.

Vertailukelpoinen liikevaihto Living-segmentissä laski vuodentakaisesta, lähinnä USA:n ja Australian negatiivisen kehityksen vuoksi. Scandinavian Living -liiketoiminta suoriutui vahvasti koko vuoden ajan ja paransi liikevaihtoaan sekä vertailukelpoista EBITAa myös viimeisellä vuosineljänneksellä. Scandinavian Living -liiketoiminta ylitti odotuksemme ja teki vuoden lopuksi vahvan suorituksen Iittala-, Royal Copenhagen- ja Arabia-brändeissä. English & Crystal Living -liiketoiminnalle vuosi 2017 oli haasteellinen erityisesti vähittäiskaupan muutoksen jatkumisen vuoksi, lähinnä USA:ssa. Lisäksi lopetimme yhteistyön joidenkin asiakkaiden kanssa Yhdysvalloissa, mikä vaikutti negatiivisesti liikevaihtoon, mutta jonka odotamme tukevan bruttomarginaalia ja brändiarvoa. Aiomme jatkaa Living-liiketoimintayksikön hiljattain nimitetyn johtajan Ulla Lettijeffin sekä hänen tiiminsä tuella English & Crystal Living -brändien, kuten Waterfordin, Wedgwoodin, Royal Albertin sekä Royal Doultonin, aseman vahvistamista. Toiminnan tehostamista priorisoidaan myös vuonna 2018.

Functional-liiketoiminta eteni vuoden aikana tasaisesti ja paransi vertailukelpoista liikevaihtoaan sekä vertailukelpoista EBITAa myös viimeisellä vuosineljänneksellä. Viimeisen vuosineljänneksen tulosta tukivat kasvanut myynti nykyisille asiakkaille sekä saksi- ja työkalukategoriat. Outdoor-liiketoiminnan liikevaihto laski pääasiassa veitsituotteiden sekä urheilutuotesektorin haasteiden vuoksi. 

Muutosohjelmamme antavat meille lisävauhtia, ja toimimme nykyisin entistä tehokkaammin. Olemme panostaneet sisäisten monimutkaisuuksien poistamiseen, toimintatapojen yhtenäistämiseen ja yksittäisten tuotteiden (SKU) määrän jatkuvaan vähentämiseen, jotta voimme keskittyä vahvemmin ydinvalikoimaamme ja brändiemme arvon vahvistamiseen. Tätä työtä jatketaan myös tulevaisuudessa.

Olemme edenneet strategisella muutosmatkallamme, ja etenemme kohti pitkän tähtäimen taloudellisia tavoitteitamme, sillä paransimme EBITA-marginaalia vuonna 2017. Vuonna 2018 odotamme kannattavan kasvun jatkuvan ja konsernin vertailukelpoisen liikevaihdon sekä vertailukelpoisen EBITAn paranevan vuoteen 2017 verrattuna. 

Äskettäin julkistetun Fiskars-konsernin johtoryhmän tuella luotsaamme Fiskarsia eteenpäin ja pyrimme luomaan arvoa sidosryhmillemme. Olen ylpeä Fiskars-tiimistä, intohimoisesta asenteestamme brändeihin ja sitoutumisestamme kuluttajien odotusten täyttämiseen ja ylittämiseen – lupaukseemme tehdä arjesta ainutkertaista.” 
————————————————–
1) Vuonna 2017 vertailukelpoisilla valuuttakursseilla ja ilman myytyä Spring USA:ta (syyskuussa 2016) sekä myytyjä ruukkuliiketoimintoja Yhdysvalloissa (tammikuussa 2016) ja Euroopassa (joulukuussa 2016). Vuoden 2018 näkymien osalta vertailukelpoinen liikevaihto ei sisällä valuuttakurssien sekä ostettujen ja myytyjen liiketoimintojen vaikutusta
2) EBITAn vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät sisältävät esimerkiksi uudelleenjärjestelykuluja, arvonalentumisia tai varauksia ja varausten purkamisia, integraatiotoimiin liittyviä kuluja sekä liiketoimintojen myyntien tulosvaikutusta
3) Operatiivinen osakekohtainen tulos ei sisällä sijoitusten käyvän arvon nettomuutosta ja saatuja osinkoja

 

Konsernin avainluvut

Milj. euroa     10‒12 2017 10‒12 2016 Muutos 2017 2016 Muutos
Liikevaihto 319,2 334,1 -4,4 % 1 185,5 1 204,6 -1,6 %
Vertailukelpoinen liikevaihto1) 319,4 320,1 -0,2 % 1 184,0 1 166,3 1,5 %
EBITA 30,6 28,1 9 % 113,2 96,7 17 %
EBITAn vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät2) -4,9 -8,2   -5,8 -10,4  
Vertailukelpoinen EBITA 35,4 36,3 -2 % 119,0 107,1 11 %
Liiketulos (EBIT) 25,8 24,1 7 % 97,9 82,7 18 %
Sijoitusten markkina-arvon nettomuutos -79,4 28,4   107,9 6,1  
Tulos ennen veroja -53,6 55,6   217,8 92,8  
Tilikauden tulos -45,8 41,7   167,1 65,4  
Operatiivinen tulos/osake, euroa3) 0,21 0,23 -7 % 0,81 0,56 43 %
Tulos/osake, euroa -0,56 0,51   2,04 0,78  
Oma pääoma/osake, euroa       15,53 14,91 4 %
Liiketoiminnan rahavirta ennen rahoituseriä ja veroja 103,5 77,5 33 % 130,5 120,7 8 %
Omavaraisuusaste, %       69 % 69 %  
Nettovelkaantumisaste, %       12 % 12 %  
Investoinnit 12,0 9,6 25 % 35,4 37,6 -6 %
Henkilöstö (FTE), keskimäärin 7 519 7 933 -5 % 7 709 8 000 -4 %

1) Vertailukelpoisilla valuuttakursseilla ja ilman myytyä Spring USA:ta (syyskuussa 2016) sekä myytyjä ruukkuliiketoimintoja Yhdysvalloissa (tammikuussa 2016) ja Euroopassa (joulukuussa 2016)
2) Vuoden 2017 neljännen neljänneksen vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät sisältävät Alignment-ohjelmaan liittyviä nettokustannuksia, Supply Chain 2017 -ohjelman kuluja ja Euroopan ruukkuliiketoiminnan myyntiin liittyviä kuluja. Vuoden 2016 neljännen neljänneksen vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät koostuvat pääasiallisesti Alignment-ohjelman kustannuksista
3) Ilman sijoitusten käyvän arvon nettomuutosta ja saatuja osinkoja. Vertailukautta on oikaistu siten, ettei se sisällä myöskään kyseisiin sijoituksiin liittyviä valuuttakurssivoittoja

MUUTOKSIA FISKARSIN RAPORTOINNISSA 2018

Fiskars-konserni soveltaa 1.1.2018 lähtien uutta IFRS 9-standardia, jonka mukaisesti yhtiö kirjaa Wärtsilä-omistuksen arvonmuutoksen laajaan tulokseen, sen sijaan että käyvän arvon muutokset kirjattaisiin tuloslaskelmaan.

Aiempaan tilinpäätösperiaatteeseen verrattuna tämä siirtää kyseisten sijoitusten markkina-arvon muutoksen tuloslaskelmasta muihin laajan tuloksen eriin, laskennalliset verot mukaan lukien. Muutos ei vaikuta näiden erien luokitteluun taseessa tai osinkojen käsittelyyn tuloslaskelmassa.

Fiskars ei vuoden 2018 ensimmäisestä neljänneksestä lähtien raportoi erikseen operatiivista osakekohtaista tulosta, josta on aiemmin poistettu sijoitusten käyvän arvon nettomuutos ja saadut osingot.

Lisätietoja muutoksesta löytyy tämän tilinpäätöstiedotteen tilinpäätöksen laadintaperiaatteet-osassa.  

 

FISKARS OYJ ABP

Jaana Tuominen
Toimitusjohtaja

Lisätietoja:

 • Toimitusjohtaja Jaana Tuominen, puh. 0204 39 5500
 • Talousjohtaja Sari Pohjonen, puh. 0204 39 5773
 • Konserniviestintä, puh. 0204 39 5031, communications@fiskars.com

Analyytikko- ja lehdistötilaisuus
Neljännen vuosineljänneksen ja koko vuoden 2017 tulokseen liittyvä analyytikko- ja lehdistötilaisuus pidetään 7.2.2018 klo 10.00 yhtiön pääkonttorissa Fiskars Campuksella, Hämeentie 135 A, Helsinki. Tilaisuuden esitys on saatavilla yhtiön internetsivuilla www.fiskarsgroup.com.

Englanninkielinen puhelinkonferenssi ja suora webcast-lähetys analyytikoille ja sijoittajille pidetään samana päivänä klo 11.30 alkaen. Konferenssiin voi osallistua soittamalla alla olevaan numeroon 5–10 minuuttia ennen tilaisuuden alkua. Kysymysten esittäminen on mahdollista esityksen jälkeen ja ne pyydetään esittämään englanniksi.

Kansainvälinen numero: +44 (0)1452555566
Tanska: +45 32727625
Suomi: 09 23195187
Ranska: +33 (0)176742428
Saksa: +49 (0)6922224918
Norja: +47 21563013
Ruotsi: +46 (0)8 50336434
USA: +16315107498

Rekisteröintitunnus: 8289037

Esitystä voi seurata suorana webcast-lähetyksenä osoitteessa: https://engage.vevent.com/rt/fiskars/index.jsp?seid=36

Tilaisuuden tallenne on saatavilla myöhemmin samana päivänä yhtiön internetsivuilla. Rekisteröitymisen yhteydessä kerättyjä yhteystietoja ei käytetä mihinkään muihin tarkoituksiin.

Fiskars – Making the everyday extraordinary
Fiskars palvelee kuluttajia ja asiakkaita ympäri maailmaa kansainvälisesti tunnetuilla brändeillä, kuten Fiskars, Gerber, Iittala, Royal Copenhagen, Waterford ja Wedgwood. Missiomme mukaisesti rakennamme ikonisten lifestyle-brändien perhettä. Fiskarsin visiona on vaikuttaa positiivisella ja kestävällä tavalla ihmisten elämään. Lisätietoja yhtiöstä www.fiskarsgroup.com