Fiskarsin toinen vuosineljännes 2015: Myynti kehittyi tasaisesti, merkittävä askel otettu kasvustrategian toteuttamisessa

Fiskars Oyj Abp  
Osavuosikatsaus
29.7.2015 klo 8.30 EET

Fiskarsin toinen vuosineljännes 2015: Myynti kehittyi tasaisesti, merkittävä askel otettu kasvustrategian toteuttamisessa

Tämä on tiivistelmä Fiskars Oyj Abp:n tänään julkistetusta vuoden 2015 toisen neljänneksen ja tammi-kesäkuun 2015 osavuosikatsauksesta. Vuoden 2015 toisen neljänneksen ja tammi-kesäkuun 2015 täydellinen osavuosikatsaus taulukoineen on saatavilla tämän tiedotteen liitteenä, osoitteessa http://fiskarsgroup.com/fi/sijoittajat/raportit-ja-esitykset/osavuosikatsaukset ja yhtiön internetsivuilla www.fiskarsgroup.com/fi. Kehotamme sijoittajia perehtymään tiivistelmän lisäksi taulukot sisältävään täydelliseen osavuosikatsaukseen.

Huhtikuu–kesäkuu 2015 lyhyesti:

  • Liikevaihto kasvoi 26 % 253,4 milj. euroon (Q2 2014: 201,0).
  • Vertailukelpoinen liikevaihto (vertailukelpoisilla valuuttakursseilla ja ilman vuonna 2014 hankittua kasteluliiketoimintaa) kasvoi 2 %.
  • Liiketulos (EBIT) kasvoi 5 % 19,4 milj. euroon (18,5).
  • Liiketulos ilman kertaluonteisia eriä kasvoi 8 % 20,8 milj. euroon (19,4).
  • Sijoitusten arvonmuutos ja muut rahoitustuotot ja -kulut olivat 2,3 milj. euroa (0,1).
  • Liiketoiminnan rahavirta kasvoi 11,6 milj. euroon (6,4) pääasiassa parantuneen varastonhallinnan seurauksena.
  • Osakekohtainen tulos oli 0,17 euroa (0,26).
  • Operatiivinen osakekohtainen tulos oli 0,08 euroa (0,26).
  • Fiskars allekirjoitti 10.5.2015 sopimuksen WWRD:n sekä sen kodin- ja lifestyletuotteiden ikonisten luksusbrändien portfolion ostosta. Kauppa saatiin päätökseen pian toisen neljänneksen jälkeen 1.7.2015.
  • Näkymät vuodelle 2015 päivitettiin 27.7.2015: koko vuoden liikevaihdon odotetaan kasvavan vuodesta 2014 ja liiketuloksen ilman kertaluonteisia eriä olevan vuoden 2014 tasolla (aikaisemmin: koko vuoden liikevaihdon odotetaan kasvavan vuodesta 2014 ja liiketuloksen ilman kertaluonteisia eriä olevan pienempi kuin vuonna 2014).

Fiskarsin toimitusjohtaja Kari Kauniskangas:

”Fiskars jatkoi tasaista kasvuaan vuoden 2015 toisella neljänneksellä. Kasvua siivitti pääasiassa Amerikka-segmentin Toiminnalliset tuotteet ja kasteluliiketoiminta, sekä Asumisen tuotteiden vahva tulos Eurooppa & Aasia-Tyynimeri -segmentissä.

Euroopassa myöhäinen kevät haittasi Toiminnallisten tuotteiden -liiketoimintayksikön ja etenkin puutarhatuotteiden kategorian toimintaa, minkä johdosta toinen neljännes lähti hitaasti käyntiin. Jatkoimme investoimista Aasian liiketoimintoihin, mikä näkyi alueen hyvänä myyntisuorituksena. Ulkoilutuotteiden myynti laski, toisaalta tuotevalikoiman kehittäminen on alkanut näkyä Ulkoilutuotteiden kokonaiskannattavuuden parantumisessa.

Toukokuussa otimme merkittävän askeleen kasvustrategian toteuttamisessa, kun ilmoitimme ostavamme WWRD-yhtiöt. Kauppa saatettiin päätökseen pian toisen neljänneksen jälkeen. Kauppa tukee tavoitettamme olla johtava globaali luksus- ja premium-luokan kodin- ja lifestylebrändien kuluttajatuoteyhtiö.

Strategisesti WWRD sopii erittäin hyvin yhteen Fiskarsin kanssa, sillä WWRD-yhtiöiden ja Fiskarsin Asumisen tuotetarjonta sekä maantieteellinen jalanjälki täydentävät toisiaan erittäin hyvin. Kauppa tuo Fiskarsille portfolion vahvoja, ikonisia brändejä kuten Wedgwood, Waterford, Royal Doulton ja Royal Albert, mikä oli merkittävin tekijä WWRD:n hankinnassa.

Fiskars päivitti 27.7.2015 aiempaa ohjaustaan. Koko vuoden 2015 liikevaihdon odotetaan kasvavan vuodesta 2014 ja liiketuloksen ilman kertaluonteisia eriä odotetaan nyt olevan vuoden 2014 tasolla, kasvuhankkeisiin suunnattujen panostusten kulujen kasvusta huolimatta.

Fiskars arvioi, että markkinatilanne on parantunut hieman, mikä mahdollistaa jonkin verran paremmat odotukset koko vuoden liiketulokselle ilman kertaluonteisia eriä. Fiskars on myös tehnyt alustavan arvion WWRD:n liiketoiminnan vaikutuksista, ja vuoden 2015 toisen vuosipuoliskon aikana WWRD:n odotetaan parantavan liikevaihtoaan edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna ja tuottavan hyvän liiketuloksen. Yrityskauppaan liittyvät kulut, kuten transaktiokulut, vaihto-omaisuuden alustava uudelleenarvostus, hankinnassa alustavasti tunnettujen aineettomien hyödykkeiden poistot sekä integraatioon liittyvät suunnittelukulut kuitenkin heikentävät tulosta vuonna 2015. WWRD:n hankinnan ei odoteta vaikuttavan Fiskarsin liiketulokseen vuoden 2015 jälkimmäisellä vuosipuoliskolla. Hankinnalla arvioidaan olevan positiivinen vaikutus Fiskarsin liiketulokseen vuoden 2016 aikana.”

Konsernin avainluvut 

Milj. euroa Q2 2015 Q2 2014 Muutos Q1-Q2 2015 Q1-Q2 2014 Muutos  2014
Liikevaihto 253,4 201,0 26 % 483,4 385,2 26 % 767,5
Liiketulos (EBIT) 19,4 18,5 5 % 35,1 26,7 32 % 42,7
Kertaluonteiset erät 1) -1,4 -0,9 58 % -2,7 -5,5 -50 % -17,0
Liiketulos ilman kertaluonteisia eriä 20,8 19,4 8 % 37,8 32,1 18 % 59,6
Osuus osakkuusyhtiön tuloksesta   10,8     18,7   30,0
Sijoitusten markkina-arvon nettomuutos 8,3     50,6     27,9
Tulos ennen veroja 2) 21,7 29,3 -26 % 119,3 43,9 172 % 786,7
Katsauskauden tulos 2) 13,8 21,4 -35 % 91,8 33,3 176 % 773,3
Operatiivinen tulos / osake, euroa3) 0,08 0,26 -67 % 0,62 0,40 54 % 0,76
Tulos / osake, euroa 4) 0,17 0,26 -36 % 1,12 0,40 175 % 9,44
Oma pääoma / osake, euroa       14,56 7,46 95 % 14,06
Liiketoiminnan rahavirta 5) 11,6 6,4 81 % -2,4 13,0   87,0
Omavaraisuusaste, %       66 % 58 %   73 %
Nettovelkaantumisaste, %       -7 % 34 %   11 %
Investoinnit 6,2 6,6 -6 % 11,9 12,1 -1 % 35,0
Henkilöstö (FTE), keskimäärin 4 478 4 203 7 % 4 547 4 166 9 % 4 243

1) Toisella neljänneksellä 2015 EMEA 2015 -rakennemuutoskuluja ja kasteluliiketoiminnan integraatiokuluja, ja vuonna 2014 EMEA 2015 -rakennemuutoskuluja, arvonalennuksia ja voitto edullisesta kaupasta (badwill)
2) Vertailuvuosi 2014 sis. 676,0 milj. euron kertaluonteisen voiton Wärtsilä-osakkeiden myynnistä ja uudelleenarvostuksesta 9.10.2014
3) Ilman sijoitusten markkina-arvon nettomuutosta sekä vertailuvuonna 2014 lisäksi kertaluonteista voittoa Wärtsilä-osakkeiden myynnistä ja uudelleenarvostuksesta 9.10.2014
4) Vertailuvuosi 2014 sis. 8,25 euroa Wärtsilä-osakkeiden myynnistä ja uudelleenarvostuksesta 9.10.2014
5) Sis. Wärtsilä-osinkoa 11,4 milj. euroa vuoden 2015 ensimmäisellä neljänneksellä ja 26,9 milj. euroa vuoden 2014 ensimmäisellä neljänneksellä
  

Analyytikko- ja lehdistötilaisuus:
Analyytikko- ja lehdistötilaisuus järjestetään 29.7.2015 klo 10.00 yhtiön pääkonttorilla, Fiskars Campus, Hämeentie 135 A, Helsinki. Tilaisuuden esitys on saatavilla osoitteessa www.fiskarsgroup.com.

FISKARS OYJ ABP 

Kari Kauniskangas
Toimitusjohtaja

Lisätietoja:
– Toimitusjohtaja Kari Kauniskangas, puh. 0204 39 5500
– Viestintäjohtaja Maija Taimi, puh. 0204 39 5031

Fiskars – vuosisatojen ylpeys ja innostus muotoilusta. Joka päivä.
Fiskarsin Ruukissa vuonna 1649 alkunsa saanut Fiskars on kasvanut kansainväliseksi yhtiöksi, joka tarjoaa johtavia kuluttajatuotteita ja jonka brändejä ovat mm. Fiskars, Iittala, Gerber, Wedgwood ja Waterford. Fiskarsilla on ikonisia tuotteita, vahvoja tuotemerkkejä ja maailmanlaajuinen tavoite rikastuttaa ihmisten elämää niin kotona, puutarhassa kuin ulkoillessa. Fiskarsin tuotteita on saatavilla yli 100 maassa ja yritys työllistää noin 8 600 henkilöä 30 maassa. Fiskars on listattu Nasdaq Helsingissä. www.fiskarsgroup.com