FISKARSIN UUDEN ORGANISAATION VAIKUTUS SEGMENTTITIETOIHIN SEKÄ WÄRTSILÄN OSAKESARJOJEN YHDISTÄMISEN VAIKUTUS FISKARSIIN

Pörssitiedote                20.3.2008 klo 8.30

FISKARSIN UUDEN ORGANISAATION VAIKUTUS SEGMENTTITIETOIHIN SEKÄ
WÄRTSILÄN OSAKESARJOJEN YHDISTÄMISEN VAIKUTUS FISKARSIIN

UUDET SEGMENTIT

Fiskars julkisti 7.3.2008 uuden organisaation ja siihen liittyvän
uuden segmenttiraportoinnin rakenteen. Vuoden 2008 alusta
Fiskarsin raportoitavat segmentit ovat Amerikka, EMEA ja Muut.
Segmentti Muut käsittää Inhan Tehtaat ja Kiinteistötoiminnan.
Wärtsilä raportoidaan edelleen erillisenä segmenttinä.

Oheisessa taulukossa on esitetty uuden raportointirakenteen
mukaiset tiedot vertailuvuodelta 2007.

Vuoden 2007 tilinpäätös on laadittu aiemman segmenttijaon
mukaisesti. Uusi segmenttijako on käytössä 8.5.2008 julkaistavassa
ensimmäisen vuosineljänneksen osavuosikatsauksessa. Samassa
yhteydessä biologisten varojen laskennallinen arvonmuutos
raportoidaan omana eränään tuloslaskelmassa.

WÄRTSILÄ

Wärtsilän yhtiökokouksen (19.3.2008) päätös yhdistää A- ja B-
osakesarjat johtaa Fiskarsin osakeomistuksen kasvuun 16,5
prosentista 17,1 prosenttiin sekä äänivallan putoamiseen 32,2
prosentista 17,1 prosenttiin. Wärtsilää on käsitelty Fiskarsissa
osakkuusyhtiönä, koska osuus äänivallasta on ylittänyt 20
prosenttia. Wärtsilän osakesarjojen yhdistämisen jälkeen Fiskarsin
osuus äänivallasta putoaa alle 20 prosentin.

Fiskars on ollut Wärtsilän pitkäaikainen omistaja ja
osakkuusyhtiö. Wärtsilän tuloksella on näin ollen ollut merkittävä
vaikutus Fiskarsin tulokseen. Wärtsilän yhtiökokous on Wärtsilän
nimitysvaliokunnan ehdotuksesta valinnut Wärtsilän hallitukseen
jäseniksi Fiskarsin hallituksen puheenjohtajan Kaj-Gustaf Berghin
ja Fiskarsin toimitusjohtaja Kari Kauniskankaan. Fiskars-konserni
on myös edelleen Wärtsilän selvästi suurin yksittäinen
osakkeenomistaja yli 17 % äänivallalla. Tästä johtuen yhtiö
arvioi, että sillä on IAS 28:n tarkoittama merkittävä
vaikutusvalta kohdeyhtiössä ja siksi Wärtsilää käsitellään
edelleen osakkuusyhtiönä.

Fiskars julkaisee vuoden 2008 ensimmäisen vuosineljänneksen
tuloksen 8.5.2008.

Kari Kauniskangas

toimitusjohtajaLisätietoja: vt. Talous- ja rahoitusjohtaja Juha Rauhala, 0400-
528 6645

Fiskars-konserni on vuonna 1649 perustettu johtava brändättyjen
kuluttajatuotteiden toimittaja. Liiketoiminta-alueet ovat Garden, Homeware,
Craft, Outdoor Recreation, Inhan Tehtaat ja Kiinteistötoimi. Kansainväliset
pääbrändit ovat Fiskars, Iittala, Gerber, Silva ja Buster. Osakkuusyhtiö 
Wärtsilä Oyj Abp on myös merkittävä osa konsernia. Fiskarsin 
liiketoimintasegmentit ovat Amerikka, EMEA, Wärtsilä ja Muut.	
Vuonna 2007 Fiskars-konsernin liikevaihto oli 658 miljoonaa euroa, liikevoitto
110 miljoonaa euroa ja henkilöstö noin 4500. www.fiskars.fiKONSERNIN TULOSLASKELMA
1.1. - 31.12.2007
MEUR                      1-12Oikaisut  1-12

LIIKEVAIHTO               (1)  658,1  -11,1  647,0
Hankinta ja valmistus            -437,8     -437,8
BRUTTOKATE                  220,3  -11,1  209,2

Liiketoiminnan muut tuotot           5,8       5,8
Biologisten hyödykk.käyvän arvon muutos (1)      11,1  11,1
Myynnin ja markkinoinnin kulut        -99,4      -99,4
Hallinnon kulut                -48,8      -48,8
Tutkimus- ja kehittämismenot          -7,4      -7,4
Liiketoiminnan muut kulut           -4,2      -4,2
Osuus osakkuusyhtiötuloksesta         43,3      43,3
LIIKETULOS                  109,5   0,0  109,5

Wärtsilän osakk.realisointitulos        23,7      23,7
Rahoitustuotot                 3,0       3,0
Rahoituskulut                 -13,7      -13,7
TULOS ENNEN VEROJA              122,5   0,0  122,5

Tuloverot                   -12,1      -12,1
KATSAUSKAUDEN TULOS              110,4   0,0  110,4

Jakautuminen:
Emoyhtiön osakkeenomistajat          110,0      110,0
Vähemmistö                   0,3       0,3
                       110,4      110,4

1) Biologisten hyödykkeiden käyvän arvon muutos raportoidaan omana rivinä


KONSERNIN TULOSLASKELMA
1.1. - 31.3.2007
MEUR                      1-3Oikaisut   1-3

LIIKEVAIHTO                  152,0  -2,1  149,9
Hankinta ja valmistus            -103,6     -103,6
BRUTTOKATE                   48,4  -2,1  46,3

Liiketoiminnan muut tuotot           0,9       0,9
Biologisten hyödykk.käyvän arvon muutos         2,1   2,1
Myynnin ja markkinoinnin kulut        -21,3      -21,3
Hallinnon kulut                -13,2      -13,2
Tutkimus- ja kehittämismenot          -1,5      -1,5
Liiketoiminnan muut kulut           -0,5      -0,5
Osuus osakkuusyhtiötuloksesta          6,9       6,9
LIIKETULOS                   19,8   0,0  19,8

Wärtsilän osakk.realisointitulos                0,0
Rahoitustuotot                 0,7       0,7
Rahoituskulut                 -2,4      -2,4
TULOS ENNEN VEROJA               18,1   0,0  18,1

Tuloverot                   -3,4      -3,4
KATSAUSKAUDEN TULOS              14,7   0,0  14,7

Jakautuminen:
Emoyhtiön osakkeenomistajat          14,7      14,7
Vähemmistö                   0,0       0,0
                        14,7      14,7


KONSERNIN TULOSLASKELMA
1.4. - 30.6.2007
MEUR                      4-6Oikaisut   4-6

LIIKEVAIHTO                  165,5  -3,9  161,6
Hankinta ja valmistus            -109,3     -109,3
BRUTTOKATE                   56,2  -3,9  52,3

Liiketoiminnan muut tuotot           -0,1      -0,1
Biologisten hyödykk.käyvän arvon muutos         3,9   3,9
Myynnin ja markkinoinnin kulut        -19,5      -19,5
Hallinnon kulut                -12,3      -12,3
Tutkimus- ja kehittämismenot          -1,5      -1,5
Liiketoiminnan muut kulut           -0,1      -0,1
Osuus osakkuusyhtiötuloksesta          8,6       8,6
LIIKETULOS                   31,3   0,0  31,3

Wärtsilän osakk.realisointitulos                0,0
Rahoitustuotot                 1,1       1,1
Rahoituskulut                 -3,5      -3,5
TULOS ENNEN VEROJA               28,9   0,0  28,9

Tuloverot                   -3,6      -3,6
KATSAUSKAUDEN TULOS              25,3   0,0  25,3

Jakautuminen:
Emoyhtiön osakkeenomistajat          25,3      25,3
Vähemmistö                   0,0       0,0
                        25,3      25,3


KONSERNIN TULOSLASKELMA
1.1. - 30.6.2007
MEUR                      1-6Oikaisut   1-6

LIIKEVAIHTO                  317,5  -6,0  311,5
Hankinta ja valmistus            -212,9     -212,9
BRUTTOKATE                  104,6  -6,0  98,6

Liiketoiminnan muut tuotot           0,8       0,8
Biologisten hyödykk.käyvän arvon muutos         6,0   6,0
Myynnin ja markkinoinnin kulut        -40,8      -40,8
Hallinnon kulut                -25,4      -25,4
Tutkimus- ja kehittämismenot          -3,0      -3,0
Liiketoiminnan muut kulut           -0,6      -0,6
Osuus osakkuusyhtiötuloksesta         15,5      15,5
LIIKETULOS                   51,1   0,0  51,1

Wärtsilän osakk.realisointitulos                0,0
Rahoitustuotot                 1,7       1,7
Rahoituskulut                 -5,8      -5,8
TULOS ENNEN VEROJA               47,0   0,0  47,0

Tuloverot                   -7,1      -7,1
KATSAUSKAUDEN TULOS              40,0   0,0  40,0

Jakautuminen:
Emoyhtiön osakkeenomistajat          40,0      40,0
Vähemmistö                   0,0       0,0
                        40,0      40,0


KONSERNIN TULOSLASKELMA
1.7. - 30.9.2007
MEUR                      7-9Oikaisut   7-9

LIIKEVAIHTO                  148,3  -5,5  142,8
Hankinta ja valmistus             -96,9      -96,9
BRUTTOKATE                   51,4  -5,5  45,9

Liiketoiminnan muut tuotot           1,3       1,3
Biologisten hyödykk.käyvän arvon muutos         5,5   5,5
Myynnin ja markkinoinnin kulut        -23,0      -23,0
Hallinnon kulut                -12,6      -12,6
Tutkimus- ja kehittämismenot          -1,6      -1,6
Liiketoiminnan muut kulut            1,3       1,3
Osuus osakkuusyhtiötuloksesta         11,1      11,1
LIIKETULOS                   27,8   0,0  27,8

Wärtsilän osakk.realisointitulos        16,8      16,8
Rahoitustuotot                 0,9       0,9
Rahoituskulut                 -4,0      -4,0
TULOS ENNEN VEROJA               41,4   0,0  41,4

Tuloverot                   -3,2      -3,2
KATSAUSKAUDEN TULOS              38,2   0,0  38,2

Jakautuminen:
Emoyhtiön osakkeenomistajat          38,2      38,2
Vähemmistö                   0,0       0,0
                        38,2      38,2


KONSERNIN TULOSLASKELMA
1.1. - 30.9.2007
MEUR                      1-9Oikaisut   1-9

LIIKEVAIHTO                  465,7  -11,5  454,2
Hankinta ja valmistus            -309,8     -309,8
BRUTTOKATE                  155,9  -11,5  144,4

Liiketoiminnan muut tuotot           2,1       2,1
Biologisten hyödykk.käyvän arvon muutos        11,5  11,5
Myynnin ja markkinoinnin kulut        -63,8      -63,8
Hallinnon kulut                -38,0      -38,0
Tutkimus- ja kehittämismenot          -4,6      -4,6
Liiketoiminnan muut kulut            0,7       0,7
Osuus osakkuusyhtiötuloksesta         26,6      26,6
LIIKETULOS                   78,8   0,0  78,8

Wärtsilän osakk.realisointitulos        16,8      16,8
Rahoitustuotot                 2,7       2,7
Rahoituskulut                 -9,8      -9,8
TULOS ENNEN VEROJA               88,4   0,0  88,4

Tuloverot                   -10,3      -10,3
KATSAUSKAUDEN TULOS              78,1   0,0  78,1

Jakautuminen:
Emoyhtiön osakkeenomistajat          78,1      78,1
Vähemmistö                   0,0       0,0
                        78,1      78,1


KONSERNIN TULOSLASKELMA
1.10. - 31.12.2007
MEUR                     10-12Oikaisut  10-12

LIIKEVAIHTO                  191,8   0,4  192,2
Hankinta ja valmistus            -127,9     -127,9
BRUTTOKATE                   63,9   0,4  64,3

Liiketoiminnan muut tuotot           2,3       2,3
Biologisten hyödykk.käyvän arvon muutos        -0,4  -0,4
Myynnin ja markkinoinnin kulut        -35,4      -35,4
Hallinnon kulut                -10,8      -10,8
Tutkimus- ja kehittämismenot          -2,4      -2,4
Liiketoiminnan muut kulut           -3,5      -3,5
Osuus osakkuusyhtiötuloksesta         16,7      16,7
LIIKETULOS                   30,7   0,0  30,7

Wärtsilän osakk.realisointitulos        6,9       6,9
Rahoitustuotot                 0,3       0,3
Rahoituskulut                 -3,8      -3,8
TULOS ENNEN VEROJA               34,1   0,0  34,1

Tuloverot                   -1,8      -1,8
KATSAUSKAUDEN TULOS              32,3   0,0  32,3

Jakautuminen:
Emoyhtiön osakkeenomistajat          31,9      31,9
Vähemmistö                   0,3       0,3
                        32,3      32,3

Fiskars jatkaa toimintojensa tehostamista ja organisaatiorakenteen muuttamista 
aikaisemmasta holding-yhtiömäisestä rakenteesta selvästi operatiiviseksi 
brändättyjen kuluttajatuotteiden yhtiöksi. Fiskars selkeyttää 
konsernirakennettaan tehostaakseen liiketoimintojaan. Tarkoituksena on luoda 
selvät maantieteelliset vastuualueet sekä terävöittää yksittäisten 
liiketoiminta-alueiden toimintaa. Konsernijohdon roolia selkeytetään 
entisestään. Fiskarsin konsernijohto tulee aktiivisesti osallistumaan kaikkien 
liiketoimintojensa strategiseen johtamiseen. Tämä on johtanut muutoksiin 
konsernin segmentti raportoinnissa.

Segmentti-informaatio

Konsernin raportoitavat segmentit ovat:

- Amerikka - Segmentin tuotot muodostuvat kuluttajatuotteiden myynnistä 
vähittäiskaupalle USA:ssa, Kanadassa ja Latinalaisessa Amerikassa.
- EMEA - Segmentin tuotot muodostuvat kuluttajatuotteiden myynnistä 
vähittäiskaupalle Euroopassa, Lähi-idässä ja Aasiassa. Segmentti myy myös 
muotoiltuja kodintarvikkeita suoraan kuluttajille omien liikkeiden kautta. 		

- Muut - segmentti muodostuu Inhan Tehtaista ja Kiinteistöliiketoiminnasta. 

- Inhan Tehtaat: tuotoista suurin osa syntyy alumiiniveneiden myynnistä 
jälleenmyyjille lähinnä Suomessa ja muissa Pohjoismaissa.
- Kiinteistöliiketoiminta toimii Suomessa ja ulkoiset vuokratuotot syntyvät 
lähinnä Fiskarsin Ruukin alueella. Myös metsänhoito kuuluu 
kiinteistöliiketoimintaan.

Amerikassa Fiskarsin tuotemerkeillä myytävien tuotteiden jakelussa, 
logistiikassa ja kuluttajatottumukset ovat hyvin saman tyyppisiä eri 
liiketoiminta-alueilla. EMEA-alueella markkinat ja jakelu ovat eriytyneet, 
mutta kuluttajan kannalta liiketoiminta-alueet toimivat samassa ympäristössä. 
Segmenttiin Muut kuuluvien Inhan Tehtaiden ja Kiinteistötoiminnan 
toimintalogiikka on erilainen kuin EMEA-segmenttiin kuuluvilla toiminnoista.

Johto seuraa liiketoimintasegmenttien liiketulosta erikseen päätöksentekoa 
varten. Rahoitustuotot ja kulut kuten myös tuloverot ohjataan konsernitasolta, 
joten niitä ei kohdisteta segmenteille.

Segmenteille kohdistamattomat erät
Tuloslaskelman kohdistamattomat erät sisältävät konsernin jakamattomia kuluja. 
Myös lopetettujen toimintojen tulos esitetään kohdistamattomana eränä. 
Kohdistamattomat varat sisältävät pääasiassa konsernin hallintoon liittyviä 
eriä, verosaamisia, lainasaamisia, osakkeita ja osuuksia. Segmenteille 
kohdistamattomat velat sisältävät pitkä- ja lyhytaikaisia lainoja ja 
verovelkoja.
 
 
 
SEGMENTTITIETOJA
OPERATIIVISET SEGMENTIT
MEUR

LIIKEVAIHTO, NELJÄNNEKSITTÄIN          1-3   4-6   7-9  10-12
EMEA                      73,9  76,3  73,2  131,6
Amerikka                    67,5  74,8  68,5  55,3
Muut                      13,5  16,0   6,4  10,0
Kohdistamattomat ja eliminoinnit        -5,0  -5,5  -5,4  -4,8
KONSERNI YHTENSÄ               149,9  161,6  142,8  192,2

LIIKEVAIHTO, KUMULATIIVINEN           1-3   1-6   1-9  1-12
EMEA                      73,9  150,2  223,5  355,1
Amerikka                    67,5  142,3  210,8  266,1
Muut                      13,5  29,5  35,9  45,9
Kohdistamattomat ja eliminoinnit        -5,0  -10,5  -15,9  -20,1
KONSERNI YHTENSÄ               149,9  311,5  454,2  647,0

LIIKETULOS, NELJÄNNEKSITTÄIN          1-3   4-6   7-9  10-12
EMEA                      10,1   9,3   3,6  15,2
Amerikka                    1,1   9,3   8,8   3,7
Muut                      3,7   5,9   5,2  -0,1
Osakkuusyhtiö Wärtsilä             6,9   8,6  11,1  16,7
Kohdistamattomat ja eliminoinnit        -2,0  -1,8  -0,8  -4,7
KONSERNI YHTENSÄ                19,8  31,3  27,8  30,7

LIIKETULOS, KUMULATIIVINEN           1-3   1-6   1-9  1-12
EMEA                      10,1  19,3  22,9  38,2
Amerikka                    1,1  10,4  19,2  22,9
Muut                      3,7   9,6  14,8  14,6
Osakkuusyhtiö Wärtsilä             6,9  15,5  26,6  43,3
Kohdistamattomat ja eliminoinnit        -2,0  -3,8  -4,7  -9,4
KONSERNI YHTENSÄ                19,8  51,1  78,8  109,5

POISTOT, NELJÄNNEKSITTÄIN            1-3   4-6   7-9  10-12
EMEA                      2,1   2,2   2,7   3,8
Amerikka                    2,4   2,3   2,3   2,4
Muut                      0,7   0,7   0,7   0,6
Kohdistamattomat ja eliminoinnit        0,0   0,0   0,0   0,0
KONSERNI YHTENSÄ                5,2   5,2   5,7   7,0

POISTOT, KUMULATIIVINEN             1-3   1-6   1-9  1-12
EMEA                      2,1   4,3   6,9  10,7
Amerikka                    2,4   4,7   7,0   9,3
Muut                      0,7   1,4   2,1   2,7
Kohdistamattomat ja eliminoinnit        0,0   0,1   0,1   0,2
KONSERNI YHTENSÄ                5,2  10,4  16,1  23,2

INVESTOINNIT, NELJÄNNEKSITTÄIN         1-3   4-6   7-9  10-12
EMEA                      1,9  15,7  158,7   5,1
Amerikka                    0,6   1,1   0,7   0,8
Muut                      0,9   1,3   1,7   1,4
Osakkuusyhtiö Wärtsilä                     20,7   8,3
Kohdistamattomat ja eliminoinnit        0,1   0,3   0,8   0,4
KONSERNI YHTENSÄ                3,6  18,5  182,5  16,0

INVESTOINNIT, KUMULATIIVINEN          1-3   1-6   1-9  1-12
EMEA                      1,9  17,7  176,4  181,5
Amerikka                    0,6   1,7   2,4   3,2
Muut                      0,9   2,3   3,9   5,3
Osakkuusyhtiö Wärtsilä                     20,7  28,9
Kohdistamattomat ja eliminoinnit        0,1   0,4   1,2   1,6
KONSERNI YHTENSÄ                3,6  22,1  204,6  220,6