Fiskarsin varsinainen yhtiökokous 2009

Fiskarsin varsinainen yhtiökokous 2009                     


Fiskars Oyj Abp:n varsinaisessa yhtiökokouksessa 16.3.2009 vahvistettiin vuoden 
2008 tilinpäätös. Osinkoa päätettiin maksaa A-osakkeille 0,50 euroa/osake ja  
K-osakkeille 0,48 euroa/osake. Osingonmaksun täsmäytyspäivä on 19.3.2009. Osinko
maksetaan 26.3.2009. Hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle myönnettiin  
vastuuvapaus tilikaudelta 2008.                         

Hallituksen jäsenten lukumääräksi päätettiin yhdeksän. Hallituksen jäseniksi  
valittiin Kaj-Gustaf Bergh, Alexander Ehrnrooth, Paul Ehrnrooth, Ralf Böer,   
Ilona Ervasti-Vaintola, Gustaf Gripenberg, Karl Grotenfelt, Karsten Slotte ja  
Jukka Suominen. Hallituksen jäsenten toimikausi päättyy vuoden 2010 varsinaiseen
yhtiökokoukseen.                                

Hallituksen jäsenten vuosipalkkiot päätettiin pitää entisellään seuraavasti:  
- jäsen 35.000 euroa/vuosi                           
- varapuheenjohtaja 50.000 euroa/vuosi                     
- puheenjohtaja 65.000 euroa/vuosi                       
- lisäksi hallituksen ja valiokuntien kokoukseen osallistumisesta maksetaan   
hallituksen jäsenille 550 euroa kokoukselta, hallituksen puheenjohtajalle 1.100 
euroa kokoukselta sekä tarkastusvaliokunnan puheenjohtajalle 1.100 euroa    
tarkastusvaliokunnan kokoukselta.                        

Tilintarkastajaksi valittiin KPMG Oy Ab, joka nimesi KHT Mauri Palvin      
päävastuulliseksi tilintarkastajaksi. Tilintarkastajan palkkio päätettiin maksaa
laskun mukaan.                                 

Yhtiökokous valtuutti hallituksen hankkimaan yhtiön omia osakkeita yhtiön    
vapaalla omalla pääomalla enintään 2 700 000 kpl A-osaketta ja enintään 1 100  
000 kpl K-osaketta, enintään hankintahetkellä Fiskars Oyj Abp:n osakkeesta   
julkisessa kaupankäynnissä maksettavalla korkeimmalla hinnalla. Valtuutus on  
voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka.       

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään omien osakkeiden luovuttamisesta  
muutoin kuin siinä suhteessa, jossa osakkeenomistajilla on etuoikeus hankkia  
yhtiön omia osakkeita, enintään 2 700 000 A-osaketta ja enintään 1 100 000   
K-osaketta. Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen     
päättymiseen saakka.                              

Järjestäytymiskokouksessa hallitus valitsi puheenjohtajaksi Kaj-Gustaf Berghin 
ja varapuheenjohtajiksi Alexander Ehrnroothin ja Paul Ehrnroothin. Hallitus   
päätti perustaa tarkastusvaliokunnan, palkitsemisvaliokunnan ja         
nimitysvaliokunnan. Hallitus valitsi tarkastusvaliokunnan puheenjohtajaksi   
Gustaf Gripenbergin ja jäseniksi Ilona Ervasti-Vaintolan, Alexander Ehrnroothin,
Paul Ehrnroothin ja Karsten Slotten. Palkitsemisvaliokunnan puheenjohtajaksi  
hallitus valitsi Kaj-Gustaf Berghin ja jäseniksi Ralf Böerin, Karl Grotenfeltin 
ja Jukka Suomisen. Nimitysvaliokunnan puheenjohtajaksi hallitus valitsi     
Kaj-Gustaf Berghin ja jäseniksi Alexander Ehrnroothin ja Paul Ehrnroothin.   


FISKARS OYJ ABP                                 

Kari Kauniskangas                                
toimitusjohtaja                                 


Fiskars tarjoaa kuluttajatuotteita kotiin, puutarhaan ja ulkoiluun. Konsernin  
kansainväliset pääbrändit ovat Fiskars, Iittala, Gerber, Silva ja Buster.    
Osakkuusyhtiö Wärtsilä Oyj Abp on myös merkittävä osa konsernia, ja se muodostaa
yhden Fiskarsin operatiivisista segmenteistä yhdessä Amerikka-, EMEA- ja    
Muut-segmenttien kanssa. Vuonna 1649 perustettu Fiskars on Suomen vanhin yritys 
ja listattu NASDAQ OMX Helsingissä. Fiskarsin liikevaihto oli 697 miljoonaa   
euroa vuonna 2008 ja henkilöstöä on noin 4 100.                 

www.fiskars.fi