Fiskarsin vuosi 2012: Ennätysliikevoitto, strategian toteuttaminen edistyi vahvasti

Fiskars Oyj Abp  Tilinpäätöstiedote tammi-joulukuu 2012   7.2.2012 klo 8.30

Vuosi 2012 lyhyesti:

 • Liikevaihto kasvoi 1 % 747,8 miljoonaan euroon (2011: 742,5)
 • Vertailukelpoisilla valuuttakursseilla ja vuonna 2011 myydystä Silvasta oikaistuna liikevaihto pieneni 1 %
 • Liiketulos ilman kertaluonteisia eriä kasvoi 2 % 63,1 milj. euroon (62,1)
 • Liiketulos (EBIT) kasvoi 21 % 63,9 milj. euroon (52,8)
 • Liiketoiminnan rahavirta oli 95,0 milj. euroa (107,4)
 • Osakekohtainen tulos oli 2,18 euroa (1,91), sisältäen 1,06 euron (0,85) kertaluonteisen voiton Wärtsilä-osakkeiden myynnistä
 • Hallitus ehdottaa osingoksi 0,65 euroa osakkeelta (0,62 sekä lisäosinko 0,75)
 • Näkymät vuodelle 2013: koko vuoden liikevaihto ja liiketulos ilman kertaluonteisia eriä kasvavat vuoden 2012 tasosta

Loka-joulukuu 2012 lyhyesti:

 • Liikevaihto kasvoi 2 % 190,3 milj. euroon (Q4 2011: 187,3)
 • Vertailukelpoisilla valuuttakursseilla liikevaihto pieneni 1 %
 • Liiketulos ilman kertaluonteisia eriä pieneni 5 % 13,0 milj. euroon (13,7)
 • Liiketulos (EBIT) kasvoi 22 % 13,0 milj. euroon (10,7)
 • Osakekohtainen tulos oli 0,39 euroa (0,33)
 • Liiketoiminnan rahavirta oli 38,6 miljoonaa euroa (41,9)

Fiskarsin toimitusjohtaja Kari Kauniskangas:

“Fiskarsin liiketoiminta kehittyi vuonna 2012 tasaisesti epävakaasta liiketoimintaympäristöstä ja Euroopan heikkenevästä taloustilanteesta huolimatta. On hieno saavutus, että pääsimme edellisvuoden liikevaihtoon ja teimme kolmatta kertaa peräkkäin historiamme parhaan liikevoiton samaan aikaan kun rakenne- ja järjestelmämuutoksiimme liittyvät kulut kasvoivat merkittävästi Euroopassa. Tämä saavutus pohjautuu sekä kansainvälisten pääbrändiemme vahvuuteen että oman toimintamme tehostumiseen Euroopassa.

Kodinliiketoimintamme menestyi vuoden viimeisellä neljänneksellä markkinoita paremmin, kun vahvat uutuudet ja jakelun laajentuminen vahvistivat asumisen kategoriaa ja askarteluliiketoiminnan kasvu jatkui.

Yhtiön taloudellinen tilanne on entistäkin vahvempi, ja se tarjoaa meille resursseja kasvuun tulevaisuudessa. Royal Copenhagenin osto täydentää kattamisen valikoimaamme ja vahvistaa Fiskarsia Aasiassa, joka on yksi laajentumismarkkinoistamme. Odotamme koko vuoden 2013 liikevaihdon ja liikevoiton ilman kertaluonteisia eriä kasvavan vuodesta 2012.”

Tiedotteessa esitetyt koko vuoden luvut on tilintarkastettu.

Konsernin avainluvut

 

Milj. euroa Q4 2012 Q4 2011 Muutos  2012 2011 Muutos
Liikevaihto 190,3 187,3 2 % 747,8 742,5 1 %
Liiketulos (EBIT)* 13,0 10,7 22 % 63,9 52,8 21 %
Liiketulos ilman kertaluonteisia eriä 13,0 13,7 -5 % 63,1 62,1 2 %
Osuus osakkuusyhtiön tuloksesta 19,7 13,4 47 % 47,8 42,7 12 %
Biol. hyödykkeiden käyvän arvon muutos 4,6 -0,2   5,6 -1,0  
Tulos ennen veroja** 37,0 23,5 57 % 200,4 161,8 24 %
Katsauskauden tulos** 31,9 26,7 20 % 178,9 156,3 14 %
Tulos / osake, euroa*** 0,39 0,33 18 % 2,18 1,91 14 %
Oma pääoma / osake, euroa       7,56 6,77 12 %
Liiketoiminnan rahavirta **** 38,6 41,9 -8 % 95,0 107,4 -12 %
Omavaraisuusaste, %       66% 59 %  
Nettovelkaantumisaste, %       12 % 27 %  
Investoinnit 11,6 9,8 18 % 32,8 24,7 33 %
Henkilöstö (FTE), keskimäärin 3 324 3 361 -1 % 3 364 3 545 -5 %

* Sisältäen kertal. erät: Q3 2012 0,8 milj. euron tuloutus Silvan myyntiin liittyvästä varauksesta. Q4 2011 3,0 milj. euron sakko, Q3 2011 tappiot Silvan myyntiin liittyen 5,3 milj. euroa ja tuotteiden takaisinvetoon liittyen 1,1 milj. euroa
** Sisältäen Wärtsilä-osakkeiden kertaluonteiset myyntivoitot 87,0 milj. euroa Q2 2012 ja 69,8 milj. euroa Q1 2011
*** Sisältäen 1,06 euroa/osake Wärtsilä-osakkeiden myynnistä Q2 2012 ja 0,85 euroa/osake Q1 2011
**** Sisältäen Wärtsilä-osingon 26,8 milj. euroa Q1 2012 (40,9)

Tilinpäätöstiedote kokonaisuudessaan
Fiskarsin tilinpäätöstiedote on julkistettu kokonaisuudessaan tämän yhteenvetotiedotteen liitetiedostona pdf-muodossa, ja se on saatavilla yhtiön internet-sivuillla www.fiskarsgroup.com.

Tiedotustilaisuus:
Analyytikko- ja lehdistötilaisuus neljännen vuosineljänneksen ja koko vuoden tuloksesta järjestetään 7.2.2013 klo 10.00 yhtiön pääkonttorilla, Fiskars Campus, Hämeentie 135 A, Helsinki. Tilaisuuden esitys on saatavilla osoitteessa www.fiskarsgroup.com.

FISKARS OYJ ABP
Kari Kauniskangas
Toimitusjohtaja

Lisätietoja:

 • toimitusjohtaja Kari Kauniskangas, puh. 0204 39 5500
 • talousjohtaja Ilkka Pitkänen puh. 0204 39 5054

Fiskars tarjoaa kuluttajatuotteita kotiin, puutarhaan ja ulkoiluun. Konsernin kansainväliset pääbrändit ovat Fiskars, Iittala ja Gerber. Vuonna 1649 perustettu Fiskars on Suomen vanhin yritys ja on listattu NASDAQ OMX Helsingissä. Vuonna 2012 Fiskarsin liikevaihto oli 748 miljoonaa euroa, ja konsernin palveluksessa on noin 4 100 henkilöä yli 20 maassa. www.fiskarsgroup.fi