Fiskarsin vuosi 2013: Vahva tulos, muutosohjelmat etenivät suunnitellusti

Fiskars Oyj Abp      Tilinpäätöstiedote    7.2.2014  klo 8.30

Vuosi 2013 lyhyesti:

 • Liikevaihto kasvoi 7 % 798,6 miljoonaan euroon (2012: 747,8)
 • Vertailukelpoisilla valuuttakursseilla ja ilman Royal Copenhagenia vertailukelpoinen liikevaihto pieneni 2%
 • Liiketulos (EBIT) pieneni 4 % 61,0 milj. euroon (63,9)
 • Liiketulos ilman kertaluonteisia eriä kasvoi 17 % 73,8 milj. euroon (63,1)
 • Liiketoiminnan rahavirta oli 81,0 milj. euroa (95,0)
 • Osakekohtainen tulos oli 1,14 euroa (2,18, sis. 1,06 euroa Wärtsilä-osakkeiden myynnistä)
 • Hallitus ehdottaa osingoksi 0,67 euroa osakkeelta (0,65)
 • Näkymät vuodelle 2014: koko vuoden liikevaihdon odotetaan olevan vuoden 2013 tasolla, liiketulos ilman kertaluonteisia on vuoden 2013 tasolla tai hieman sen alle suunniteltujen kasvuhankkeiden ja poistojen kasvun vuoksi

Loka-joulukuu 2013 lyhyesti:

 • Liikevaihto kasvoi 12 % 212,6 milj. euroon (Q4 2012: 190,3)
 • Vertailukelpoisilla valuuttakursseilla ja ilman Royal Copenhagenia liikevaihto kasvoi 1 %
 • Liiketulos (EBIT) pieneni 11 % 11,7 milj. euroon (13,0)
 • Liiketulos ilman kertaluonteisia eriä kasvoi 7 % 14,0 milj. euroon (13,0)
 • EMEA 2015 -rakennemuutoskulut olivat 2,3 milj. euroa
 • Osakekohtainen tulos oli 0,40 euroa (0,39)
 • Liiketoiminnan rahavirta oli 40,6 miljoonaa euroa (38,6)

Fiskarsin toimitusjohtaja Kari Kauniskangas:

“Fiskarsin taloudellinen kehitys oli vuonna 2013 jälleen kerran vahvaa – liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä oli neljättä vuotta peräkkäin parempi kuin koskaan, vaikka markkinatilanne oli epävakaa ja yhtiössä tapahtui suuria rakenne- ja järjestelmämuutoksia. Tähän vaikutti Royal Copenhagenin tulo osaksi konsernia, mutta myös fokusoitunut kustannusten hallinta ja valikoiman kehittäminen.

Myynnin osalta kehitys vaihteli. Konsernin liikevaihto kasvoi, mutta vertailukelpoinen liikevaihto oli pettymys ulkoiluliiketoiminnan ja kodin kategorioiden vaisun menekin vuoksi. Yhdellä suurimmista markkinoistamme, Suomessa, liiketoimintaamme vaikutti vähittäiskaupan heikko tilanne sekä vuoden lopulla suuri tietojärjestelmämuutos. Menestyimme kuitenkin monilla markkinoilla markkinoita paremmin ja saimme lisää markkinaosuutta. Olen erityisen ylpeä siitä, miten puutarhaliiketoimintamme onnistui toipumaan heikon kevään jälkeen.

Fiskarsin muutos yhtenäiseksi kuluttajatuoteyhtiöksi etenee suunnitelmien mukaisesti, mutta meillä on edelleen paljon tekemistä, jotta pääsemme tavoittelemaamme kasvuun. Uskomme, että meillä on merkittävää jakelupotentiaalia Keski-Euroopassa, ja toinen moottori kasvullemme tulevat olemaan Itä-Euroopan ja Aasian-Tyynenmeren nopeasti kasvavat markkinat. Nopeuttaaksemme kasvua näillä yhä tärkeämmillä markkinoilla aiomme tulevina vuosina lisätä panostuksia brändin tunnettuuteen eri markkinoilla sekä Aasian ja Tyynenmeren alueen myyntiorganisaatioon. Lisäksi aiomme investoida laajentumiseen uusiin kategorioihin. Nämä hankkeet tulevat vaikuttamaan liikevoittoomme negatiivisesti lyhyellä tähtäimellä, mutta ne ovat tärkeitä brändivalikoimamme kasvumahdollisuuksien toteutumiselle.

Suomen vähittäiskaupassa ei ole odotettavissa nopeaa käännettä parempaan vuonna 2014. Ottaen huomioon Suomen painoarvon liiketoiminnallemme sekä Iso-Britannian ruukkuliiketoiminnasta luopumisen vuoden 2013 lopulla, arvioimme että vuoden 2014 liikevaihto jää vuoden 2013 tasolle. Suunniteltujen kasvuhankkeiden ja viisivuotiseen investointiohjelmaamme liittyvien poistojen kasvun vuoksi arvioimme, että vuoden 2014 liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä on vuoden 2013 tasolla tai hieman pienempi.”

Tiedotteessa esitetyt koko vuoden luvut on tilintarkastettu.

Konsernin avainluvut

Milj. euroa Q4 2013 Q4 2012 Muutos  2013 2012 Muutos
Liikevaihto 212,6 190,3 12 % 798,6 747,8 7 %
Liiketulos (EBIT) 11,7 13,0 -11 % 61,0 63,9 -4 %
Kertaluonteiset erät* -2,3     -12,8 0,8  
Liiketulos ilman kertaluonteisia eriä 14,0 13,0 7 % 73,8 63,1 17 %
Käyttökate (EBITDA) ilman kertaluonteisia eriä 21,9 19,0 15 % 98,1 84,9 15 %
Osuus osakkuusyhtiön tuloksesta 19,1 19,7 -3 % 50,8 47,8 6 %
Biol. hyödykkeiden käyvän arvon muutos 0,1 4,6 -98 % 0,7 5,6 -87 %
Tulos ennen veroja** 29,8 37,0 -19 % 108,3 200,4 -46 %
Katsauskauden tulos** 32,7 31,9 3 % 94,0 178,9 -47 %
Tulos / osake, euroa*** 0,40 0,39 3 % 1,14 2,18 -48 %
Oma pääoma / osake, euroa       7,71 7,56 2 %
Liiketoiminnan rahavirta **** 40,6 38,6 5 % 81,0 95,0 -15 %
Omavaraisuusaste, %       61 % 66 %  
Nettovelkaantumisaste, %       24 % 12 %  
Investoinnit 8,4 11,6 -28 % 37,2 32,8 14 %
Henkilöstö (FTE), keskimäärin 4 092 3 324 23 % 4 087 3 364 21 %

* Q4 2013 EMEA 2015 -rakennemuutoskuluja, tilikaudella 2013 EMEA 2015  -rakennemuutoskuluja ja arvonalennuksia ja vuonna 2012 tuloutus Silvan myyntiin liittyvästä varauksesta
** Sisältäen Wärtsilä-osakkeiden kertaluonteisen myyntivoiton 87,0 milj. euroa 2012
*** Sisältäen 1,06 euroa/osake Wärtsilä-osakkeiden myynnistä 2012
**** Sisältäen Wärtsilä-osingon 25,6 milj. euroa 2013 ja EUR 26,8 milj. 2012

Tilinpäätöstiedote kokonaisuudessaan
Fiskarsin tilinpäätöstiedote on julkistettu kokonaisuudessaan tämän yhteenvetotiedotteen liitetiedostona pdf-muodossa, ja se on saatavilla yhtiön internet-sivuillla www.fiskarsgroup.com.

Tiedotustilaisuus:
Analyytikko- ja lehdistötilaisuus neljännen vuosineljänneksen ja koko vuoden tuloksesta järjestetään 7.2.2014 klo 10.00 yhtiön pääkonttorilla, Fiskars Campus, Hämeentie 135 A, Helsinki. Tilaisuuden esitys on saatavilla osoitteessa www.fiskarsgroup.com.

 

FISKARS OYJ ABP
Kari Kauniskangas
Toimitusjohtaja

Lisätietoja:

 • toimitusjohtaja Kari Kauniskangas, puh. 0204 39 5500
 • talousjohtaja Ilkka Pitkänen puh. 0204 39 5054

Fiskars 365 – vuosisatojen ylpeys ja innostus muotoilusta. Joka päivä.

Fiskarsin Ruukissa vuonna 1649 alkunsa saanut Fiskars on kasvanut kansainväliseksi yhtiöksi, joka tarjoaa johtavia kuluttajatuotteita kotiin, puutarhaan ja ulkoiluun. Fiskarsin tuotteita myydään yli 60 maassa, ja erinomaisen suorituskykynsä ja muotoilunsa ansiosta ne tekevät kotitöistä ja ulkoilusta hauskempaa ja ratkovat arjen ongelmia ympäri maailman. Fiskars on listattu NASDAQ OMX Helsingissä, ja yhtiön liikevaihto oli 799 miljoonaa euroa vuonna 2013. Konsernin kansainväliset pääbrändit ovat Fiskars, Iittala ja Gerber.www.fiskarsgroup.com