Fiskarsin vuosi 2014: Toiminnallinen tehokkuus edelleen hyvällä tasolla, liikevaihto heikentyi

Fiskars Oyj Abp       Tilinpäätöstiedote      6.2.2015  klo 8.30

Vuosi 2014 lyhyesti:

 • Liikevaihto laski 4 % 767,5 miljoonaan euroon (2013: 798,6)
 • Vertailukelpoinen liikevaihto (vertailukelpoisilla valuuttakursseilla ja ilman vuonna 2013 myytyä ruukkuliiketoimintaa) pieneni 1 %
 • Liiketulos (EBIT) pieneni 30 % 42,7 milj. euroon (61,0)
 • Liiketulos ilman kertaluonteisia eriä laski 19 % 59,6 milj. euroon (73,8)
 • Kertaluonteinen voitto Wärtsilä-osakkeiden myynnistä ja uudelleenarvostuksesta 676,0 milj. euroa
 • Liiketoiminnan rahavirta 87,0 milj. euroa (81,0)
 • Osakekohtainen tulos 9,44 euroa (1,14)
 • Operatiivinen osakekohtainen tulos (ilman Wärtsilä-osakkeiden myynti- ja arvostusvoittoa sekä sijoitusten markkina-arvon muutosta) 0,76 euroa (1,14)
 • Hallitus ehdottaa osingoksi 0,68 euroa osakkeelta (0,67 euroa maksettiin maaliskuussa 2014 ja 2,60 euron ylimääräinen osinko joulukuussa 2014)
 • Näkymät vuodelle 2015: koko vuoden liikevaihdon odotetaan kasvavan vuodesta 2014 ja liiketuloksen ilman kertaluonteisia eriä olevan alle vuoden 2014 tason kasvuhankkeisiin suunnattujen panostusten kasvun vuoksi

Loka-joulukuu 2014 lyhyesti:

 • Liikevaihto laski 4 % 203,9 milj. euroon (Q4 2013: 212,6)
 • Vertailukelpoisilla valuuttakursseilla ja ilman myytyä ruukkuliiketoimintaa liikevaihto laski 5 %
 • Liiketulos (EBIT) pieneni 81 % 2,3 milj. euroon (11,7)
 • Liiketulos ilman kertaluonteisia eriä laski 24 % 10,7 milj. euroon (14,0)
 • Kertaluonteiset kustannukset 8,4 milj. euroa (2,3)
 • Kertaluonteinen voitto Wärtsilä-osakkeiden myynnistä ja uudelleenarvostuksesta 676,0 milj. euroa
 • Osakekohtainen tulos 8,77 euroa (0,40)
 • Operatiivinen osakekohtainen tulos 0,09 euroa (0,40)
 • Liiketoiminnan rahavirta oli 47,9 miljoonaa euroa (40,6)

Fiskarsin toimitusjohtaja Kari Kauniskangas:

“Vuosi 2014 oli Fiskarsille merkkivuosi – sen lisäksi että yhtiömme juhli 365-vuotista historiaansa, muutosprosessimme eteni useilla merkittävillä strategisilla askelilla. Vuoden lopussa meillä oli uusi konsernirakenne ja organisaatio, johon kuuluu erillinen organisaatio Aasian ja Tyynenmeren alueella. Kasvustrategiamme mukaisesti lanseerasimme keittiöliiketoimintamme kansainvälisesti ja laajennuimme yritysostolla kastelutuotteisiin. Strategisesti ja taloudellisesti tärkein muutos oli se, että myimme valtaosan Wärtsilä-omistuksestamme. Tämä vapautti varoja sekä osakkeenomistajillemme ylimääräisenä osinkona että yhtiölle käytettäväksi tulevan kasvun rahoittamiseen.

Liikevaihdon kehitykseen vuonna 2014 sen sijaan en ole tyytyväinen, kuten en myöskään vuoden viimeiseen neljännekseen. Vuoden aikana vastassamme oli meistä riippumattomia tekijöitä, kuten valuuttakurssit ja sää, mutta meillä oli Euroopassa alkuvuodesta haasteita saatavuuden kanssa ja USA:ssa puolestaan pulmia ulkoiluliiketoiminnassa. Ryhdyimme toimiin, ja parannusta tapahtui vuoden loppupuoliskolla. Myynnin laskusta huolimatta pidimme toiminnallisen tehokkuuden hyvänä ja bruttomarginaalimme parantui.

Vuonna 2015 odotamme konsernin liikevaihdon kasvavan edellisvuodesta. Suurin osa kasvusta tulee kasteluliiketoiminnan liittämisestä yhtiöön, ja odotamme myös vertailukelpoisen liikevaihdon kasvavan.

Talouden yleisestä epävarmuudesta huolimatta Fiskars pystyy vahvan taloudellisen asemansa ja positiivisen rahavirtansa ansiosta jatkamaan strategiansa toteuttamista vuonna 2015, ja luo siten vahvan pohjan tulevalle kansainväliselle kasvulleen. Kasvatamme liiketoimintaamme ja vähittäiskauppaverkostoamme Aasiassa, ja vasta hankitun kasteluliiketoiminnan integraatio ja kannattavaksi kääntäminen on alkanut. Aiomme lisäksi kasvattaa panostuksia brändeihimme Euroopassa. Nämä strategiset hankkeet kasvattavat kustannuksiamme, ja ottaen huomioon viisivuotiseen investointiohjelmaamme liittyvät poistot, arvioimme, että vuoden 2015 liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä tulee olemaan pienempi kuin vuonna 2014.”

Tiedotteessa esitetyt koko vuoden luvut on tilintarkastettu.

Konsernin avainluvut

Milj. euroa Q4 2014 Q4 2013 Muutos  2014 2013 Muutos
Liikevaihto 203,9 212,6 -4 % 767,5 798,6 -4 %
Liiketulos (EBIT) 2,3 11,7 -81 % 42,7 61,0 -30 %
Kertaluonteiset erät1) -8,4 -2,3 261 % -17,0 -12,8 33 %
Liiketulos ilman kertaluonteisia eriä 10,7 14,0 -24 % 59,6 73,8 -19 %
Käyttökate2) (EBITDA) ilman kertaluonteisia eriä 18,3 21,9 -16 % 86,9 98,1 -11 %
Osuus osakkuusyhtiön tuloksesta   19,1   30,0 50,8 -41 %
Sijoitusten markkina-arvon nettomuutos 27,9     27,9    
Tulos ennen veroja3) 716,6 29,8 2 302 % 786,7 108,3 626 %
Katsauskauden tulos3) 718,2 32,7 2 096 % 773,3 94,0 723 %
Operatiivinen tulos / osake, euroa4) 0,09 0,40 -56 % 0,76 1,14 -26 %
Tulos / osake, euroa5) 8,77 0,40 2 100 % 9,44 1,14 725 %
Oma pääoma / osake, euroa       14,06 7,71 82 %
Liiketoiminnan rahavirta6) 47,9 40,6 18 % 87,0 81,0 7 %
Omavaraisuusaste, %       73 % 61 %  
Nettovelkaantumisaste, %       11 % 24 %  
Investoinnit 7,4 8,5 -14 % 35,0 37,5 -6 %
Henkilöstö (FTE), keskimäärin 4 443 4 092 9 % 4 243 4 087 4 %

 1) Q4 2014 EMEA 2015 -rakennemuutoskuluja ja alaskirjauksia sekä voitto edullisesta kaupasta (negatiivinen liikearvo), 2013 EMEA 2015 -rakennemuutoskuluja ja arvonalennuksia
2) EBIT ennen poistoja ja arvonalennuksia
3) Sis. 676,0 milj. euron kertaluonteisen voiton Wärtsilä-osakkeiden myynnistä ja uudelleenarvostuksesta 9.10.2014
4) Ilman kertaluonteista voittoa Wärtsilä-osakkeiden myynnistä ja uudelleenarvostuksesta ja sijoitusten markkina-arvon nettomuutosta
5) Sis. 8,25 euroa Wärtsilä-osakkeiden myynnistä ja uudelleenarvostuksesta 9.10.2014
6) Sis. Wärtsilä-osinkoa 26,9 milj. euroa 2014 ja 25,6 milj. euroa 2013

Tilinpäätöstiedote kokonaisuudessaan
Fiskarsin tilinpäätöstiedote on julkistettu kokonaisuudessaan tämän yhteenvetotiedotteen liitetiedostona pdf-muodossa, ja se on saatavilla yhtiön internetsivuillla www.fiskarsgroup.com.

Tiedotustilaisuus:
Analyytikko- ja lehdistötilaisuus neljännen vuosineljänneksen ja koko vuoden tuloksesta järjestetään 6.2.2015 klo 10.00 yhtiön pääkonttorilla, Fiskars Campus, Hämeentie 135 A, Helsinki. Tilaisuuden esitys on saatavilla osoitteessa www.fiskarsgroup.com.

FISKARS OYJ ABP

Kari Kauniskangas
Toimitusjohtaja

 

Lisätietoja:

 • toimitusjohtaja Kari Kauniskangas, puh. 0204 39 5500
 • operatiivinen johtaja ja talousjohtaja Teemu Kangas-Kärki, puh. 0204 39 5703

Fiskars 365 – vuosisatojen ylpeys ja innostus muotoilusta. Joka päivä.
Fiskarsin Ruukissa vuonna 1649 alkunsa saanut Fiskars on kasvanut kansainväliseksi yhtiöksi, joka tarjoaa johtavia kuluttajatuotteita kotiin, puutarhaan ja ulkoiluun. Fiskarsin tuotteita myydään yli 60 maassa, ja erinomaisen suorituskykynsä ja muotoilunsa ansiosta ne tekevät kotitöistä ja ulkoilusta hauskempaa ja ratkovat arjen ongelmia ympäri maailman. Fiskars on listattu Nasdaq Helsingissä, ja yhtiön liikevaihto oli 768 miljoonaa euroa vuonna 2014. Konsernin kansainväliset pääbrändit ovat Fiskars, Iittala ja Gerber. www.fiskarsgroup.com